Plinius

lørdag, desember 9, 2000

Nei til frivillig drift

Filed under: Uncategorized — plinius @ 10:16 pm

Faglig tilråding:

Formannskapet vedtar å ikke inngå avtale om frivillig drift av Hasvik bibliotek.
Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt.

Saksutredning:

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2006 vedtok kommunestyret i sak 02/06 den 23. januar 2006 å nedlegge bibliotekfilialene i Sørvær og Hasvik. For Sørvær var virkningsdato 1. januar og for Hasvik 1. april. Via ordfører er det kommet tilbud fra en representant for Folkeakademiet på Hasvik om å drive bibliotekfilialen videre med frivillige bibliotekarer.

Administrasjonens utredning:

Med utganspunkt i en vanskelig kommuneøkonomi har Hasvik kommune i en periode hatt en reell nedgang i driftsbudsjettet, noe som har medført redusert aktivitet. Filialen i Hasvik har lave utlånstall og synkende besøk og er foreslått nedlagt som et alternativ til ytterligere reduksjon ved hovedbiblioteket.

Debatten om bruk av frivillige i bibliotek har vært ført en stund i flere kommuner. Det knytter seg mye lokal patriotisme og følelser til lokale bibliotekfilialer og det er prisverdig med lokalt engasjement for å beholde et tilbud.

I utgangspunktet er det ingen som ønsker nedleggelser. I mange folkebibliotek har bruken av frivillige som supplement til bibliotekets ansatte eksistert lenge. Dette gjelder alt fra arrangementer for barn, utstillinger, seniorsurf (internett for eldre) til samarbeid med lokalhistorie. Men det er en vesentlig forskjell på å bruke frivillige som supplement og å skulle la de frivillige overta drift av en filial.

Kommunens innbyggere skal møtes av profesjonelle yrkesutøvere. Når man benytter seg av et offentlig servicetilbud forventer man å bli møtt av et kompetent personale. Det er samme krav til profesjonalitet i bibliotek som i skoler, barnehager og andre deler av kommunens tjenester.

Å drive et bibliotek er en virksomhet som krever mye fagkunnskap. Bruk av frivillige for å sørge for driften av en filial blir en trussel mot biblioteket som profesjonell virksomhet.

I tillegg vil dette bryte med viktige prinsipper i offentlig forvaltning. Personvern og taushetsplikt er i dag sikret gjennom lover og regler de ansatte er bundet av. En drift basert på frivillighet vil derfor måtte prøves i forhold til gjeldende regelverk.

Ideen er sikkert bra og velment, men administrasjonen har følgende betenkninger:

  • Å drive en nedlagt bibliotekfilial med frivillig mannskap har vært prøvd i andre kommuner. Det viser seg at interessen er stor til å begynne med, men dabber av etter hvert.
  • Hvem skal administrere ordningen. Skal det være hovedbiblioteket eller skal dette ikke ha noe med ordningen å gjøre Skal hovedbiblioteket ha ansvar for at en eventuell åpningstid hele tiden er bemannet?
  • Alle som arbeider i kommunen er forsikret. Hva med forsikring av frivillige arbeidstakere? Skal kommunen stå for dette?
  • En del av kommunestyrevedtaket innebærer en reduksjon i bokbudsjettet. Dette nettopp fordi filialene ble nedlagt. Skal Hasvik bibliotek ha ansvaret for å vedlikeholde og aktualisere boksamlingen ved filialen?
  • Hvem skal lære opp de som skal arbeide ved filialen(utlånssystemer, fjernlånssystemer, samlingsutvikling, forholdet til skolen)

På bakgrunn av ovennevte utredning anbefaler rådmann at kommunen ikke inngår avtale om frivillig drift av Hasvik bibliotek.

Kilde (offentlige vedtak er ikke underlagt copyright, forteller Kopinor)

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: