Plinius

søndag, november 19, 2006

SK 43/06: En liten test av utdanning.no

Filed under: design, ungdom, utdanning — plinius @ 8:29 pm

Utdannings-Norge har i noen år vært i gang med en nokså kaotisk portalprosess, der flere forskjellige ressursinnganger – av høyst variabel kvalitet – ble utviklet ved siden av hverandre. Nå skal de samarbeide gjennom SANU – Samordningsgruppen for nettsteder i utdanningssektoren. Det er et fornuftig tiltak. Også ABM-utvikling deltar.

SANU har fortsatt en stor jobb foran seg. For en tilfeldig bruker er det fortsatt vanskelig å orientere seg. Det virker som om ressursene, slik de er presentert, organiseres ut fra forvaltningens ulike perspektiver – ikke ut fra brukernes ønsker, krav og behov.

Finnes det relevante loggdata om bruken av de ulike ressursene? Er dette brukertestet? Har SANU engasjert en informasjonsarkitekt?

Bakgrunnen for SANU – heter det på departementalsk – er at

utviklingen av en overordnet strategi for statlige nettportaler og nettsteder i utdanningssektoren er et eget resultatmål under satsningsområdet for infrastruktur i “Program for digital kompetanse 2004-2008″.

Jeg tror fortsatt opprettingen av SANU skyldes elevenes og lærernes behov for å finne fram i en nettbasert jungel. Hvis brukerne hadde vært fornøyd, ville det ikke vært noen grunn til å bruke tid og krefter på koordineringsarbeid. Det er fragmenteringen som er den egentlige drivkraften – ikke departementets resultatmål.

Alt henger sammen med alt

Kunnskapsdepartementet har prøvd å ta et fast grep om de viltre vekster med portalen utdanning.no. Den har slagordet: Utdanning.no – alt på ett sted og skal ha Norges mest fullstendige samling av utdanningstilbud! One ring to rule them all!

Utdanning.no er ein portal som samlar nettressursar om utdanning i Noreg. Portalen er etablert av Kunnskapsdepartementet og inngår som ein del av Nasjonalt læringsnett

Mandatet er ambisiøst:

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal som gir enkel tilgang til alt om utdanning på ett sted. Portalen lenker videre til andre portaler og nettsteder, og den favner alle brukergrupper, både de som er innenfor og utenfor det formelle utdanningssystemet, og alle utdanningsnivå og -faser.

Målgrupper som elever, lærlinger, studenter og lærere/instruktører, media, foreldre/foresatte og læremiddelutviklere, partene i arbeidslivet og andre utdannings- og kompetansetilbydere skal via Utdanning.no finne kvalitetssikret og relevant informasjon, tjenester og ressurser.

SANU ledes av lederen for utdanning.no. Og søkingen på utdanning.no er det Google som står for. Djupedal har sluppet en kommersiell søkemotor inn i det aller helligste. Alt henger sammen med alt.

Delingskultur

SANU var et nødvendig tiltak og har delingskultur som sin utmerkede målsetting.

Med begrepet delingskultur forutsetter samordningsgruppen for utdanningsportaler (SANU):

 • At nettstedene legger til rette for gjenbruk og deling
 • At man forsøker å unngå dobbeltarbeid
 • At funksjoner og innhold kan lagres og vedlikeholdes ett sted og brukes flere steder
 • At man tilstreber samlede løsninger som gir komplett informasjon
 • At innhold deles kostnadsfritt

SANU skal identifisere behov for samordning, slik at norske nettbrukere får lett adgang til informasjon av god kvalitet. Det må prøves ut.

Brukertest

Jeg har gjort en liten brukertest. Jeg startet hos Kunnskapsdepartentet (utdanning.no). På siden om Utdanningsressurser fant jeg en fristende boks som heter Andre nettsteder om utdanning. I boksen er det lenker til

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. Norgesuniversitetet
 3. Skolenettet
 4. Skoleporten
 5. Utdanningsdirektoratet
 6. Velg riktig
 7. Vilbli
 8. Vox

Rekkefølgen er alfabetisk. Rett nedenfor er det en ny boks som heter Aktuelle nettsider. Her finner jeg:

 1. Spør en ekspert!
 2. Velg Riktig
 3. Karrierelinker/stillingsdatabase
 4. mittvalg.net
 5. Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn på SSB
 6. Undervisningskatalog for helsearbeidere
 7. Norsk forbund for fjernundervisning
 8. Voksenopplæringsforbundet
 9. Datakortet
 10. Studentsamskipnadene
 11. Spleiselaget – Skattesiden for ungdom
 12. Diskrimineringsnemnda

Rekkefølgen er uforklarlig.

Hvorfor Undervisningskatalog for helsearbeidere, Norsk forbund for fjernundervisning og Voksenopplæringsforbundet ikke regnes som utdanningsnettsteder, vet jeg ikke. Hvorfor Velg riktig (dvs. Realfagsportalen) står i begge boksene, er uklart.

Matematikk i videregående

Hvis jeg hadde vært 16-17 år, kunne jeg jo lett etter informasjon om 2.gradslikninger. På Skolenettet velger jeg Elever VGO > Matematikk. Under Matematikk får jeg valgmulighetene:

Algebra – Komplekse tall – Sannsynlighet og statistikk – Differensiallikninger – Kultur og modellering – Statistikk – Funksjoner – Lineær optimering – Tall og algebra – Geometri – Modellering – Tall og algebra i praksis – Kombinatorikk og sannsynlighet – Sannsynlighet – Økonomi

Men hvor finner jeg 2.gradslikninger? Under Algebra eller Tall og algebra eller Tall og algebra i praksis? Eller et helt annet sted?

Virkelig?

Jeg prøver Algebra. Det gir meg en broget samling av lenker til ti nettsteder på fire språk: norsk, svensk, dansk og engelsk. Den mest nærliggende ser ut til å være Virkelig matematikk

– et nytt digitalt læremiddel i matematikk for førsteklasse på videregående skole; felles allment fag i alle studieretninger (1M, 1Y, 1X, 1MY, 1MX).

I samarbeid med Utdanning.no.

Ressursen presenteres slik:

 • «Virkelig Matematikk for alle» er et nytt digitalt, multifunksjonelt læremiddel i matematikk for førsteklasse på videregående skole for allmennfag, formgivningsfag, helse og sosialfag og mekaniske fag. Læremiddelet er tilrettelagt for tre ulike funksjonsnivå.
 • «Virkelig Matematikk for alle» er en del av Utdanningsdirektoratets mål om å utvikle multifunksjonelle læremidler for elever med særskilte behov.
 • Læremiddelet er digitalt og produsert som e-læringsmoduler tilrettelagt i et LMS (Learning Management System). Modulene produseres i begge målformer.
 • Samarbeidspartnere i utviklingen av læremiddelet er Universitetet i Stavanger, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk og Sørlandets Kompetansesenter.
 • For å få tilgang, Klikk på «Kurset» og følg instruksjonene så kan du opprette ditt eget brukernavn og passord.

Dette er i hvert fall ikke skrevet for sekstenåringer. Men jeg følger instruksjonene – og møter veggen. På innloggingssiden hos Coursekeeper fungerer ikke Javascriptet for å opprette en ny bruker.

Nye forsøk

Men jeg er en stabukk. Vil du ikke, så skal du. Oppe i hjørnet er det en søkeboks:

 • 2.gradslikning gir null treff
 • 2. gradslikning (med mellomrom etter punktum) gir null treff
 • 2.grads likning (to ord) gir null treff
 • 2.gradslikninger gir null treff
 • likninger gir 184 treff. Hurra!

De første ti (fra nettstedets interne Googlesøk) ser slik ut:

 1. Ordforklaring: Linære likninger – Digitale Læremidler
  Likninger der alle de ukjente opptrer i første grad
 2. Likninger i lenker – Digitale Læremidler
  Dette er et undervisningsopplegg der elevene får utdelt likninger som er utførlig løst, trinn for trinn. Løsningen er klippet opp i biter, …
 3. Ressursverksted – Lær å løse likninger
  Her lærer du hva likninger er og hvordan de kan løses . …
 4. Ressursverksted – Lær å løse likninger
  Lær å løse likninger. Tilbake til kategori …
 5. Matematikk – Digitale Læremidler
  Den stor del av de matematiske problemene vi finner fra antikkens matematikk er løst ved hjelp av metoder beslektet med dagens lineære likninger. …
 6. Mattetesten – Digitale Læremidler
  Mattetesten. Her kan du teste dine mattekunnskaper i emnene geometri, likninger og regneartene.
 7. 403 Matematikk og IKT (Norsk Nettskole AS) / Utdanning.no
  Leksjon 7 er lagt ut og handler i hovedsak om likninger/problemløsning. I dag vet vi at datamaskinene er et helt nødvendig verktøy for å løse mange ..
 8. Matematikk > Informasjonsressurser – Digitale Læremidler
  Likninger der alle de ukjente opptrer i første grad
 9. Matematikk – Digitale Læremidler
  En samling historiske elementer fra matematikkfaget: Tall og tallregning, algebra og likninger, geometri, statistikk, funksjoner og integral- og …
 10. Yrker /Utdanning.no
  I både meteorologi og oseanografi bruker vi de fysiske lovene formulert i matematiske likninger for å beskrive og forklare fenomener i naturen. …

Tre og fire ser ut til å være midt i blinken. Men lenkene dit virker ikke ….

Målet nærmer seg

Da får jeg prøve andre ressurser. Biblioteksvars arkiv gir null treff på termen annengradslikninger. Arkivet til puggandplay gir fem treffbl.a. dette svaret.

Heller ikke det er midt i blinken. Jeg gir opp å bruke alle de kvalitetssikrede ressursene og søker på «løse annengradslikning» i den «vanlige» Google. Her finner jeg en lenke til matematikk.net som treff nummer to – og dette faglige nettstedet, som faktisk er godt organisert, har formelen jeg lette etter. For andregradsligninger.

Dessuten tilbyr bibliotekutdanningen i Borås nå en egen linje for informasjonsarkitekter. Jeg tror behovet er økende i Norge også …

Ressurser

16 kommentarer »

 1. Dessverre har du mange gode, men nedslående poenger, Tord. Vi «snakka» litt om dette på den interne biblioteksvar-lista i forrige uke. Jeg resirkulerer innlegget mitt:

  Jeg har de siste dagene prøvd å bruke denne portalen til litt forskjellig, og jeg er ikke imponert.

  5000 ressurser er mer enn 1000 mer enn det Detektor har brukt 4-5 år på å møysommelig bygge opp. Jeg trur Detektor er på et maksnivå nå. Denne utdanning.no er da godt OVER maks. For her er det mye «ymse» innhold. Så mye «støy».

  Som de til og med velger å kalle «læremidler»! Det er blitt avslørt mye dårlig når det gjelder trykte læremidler og lærebøker, men der er det tross alt regler om kvalitetssikring og forlag som står ansvarlige.

  Jeg finner ingen retningslinjer for utvelginga her. Det som står på om-sida deres er blant annet:

  «På sidene våre finn du cirka 5000 ulike digitale læremiddel! Utdanning.no. produserer ikkje læremiddel sjølv, men samarbeider med forskjellige produsentar. Læremidla er interaktive eller består av fleire medium som tekst, bilete, film, lyd etc., og dei blir kvalitetssikra av velrenommerte leverandørar».

  Men mange av disse er jo private hobby-hjemmesider! Bare gå til et område du kan godt, og se.
  Ta denne nett-oppsummering av et elevarbeid for 1.-4. klasse:
  http://home.no.net/skasko/pro/ttbu.html

  Er dette et læremiddel???

  På hver innførsel står det «Kvalitetssikret av:», men ennå har jeg ikke funnet et tilfelle av navn der, bare tankestreker: «-»

  Så tenker jeg til slutt: Tenk om Detektor og/eller Bibsys emnekatalog eller Norsk digitalt bibliotek, biblioteksvar osv. hadde fått de millionene det må ha kosta å lage dette!!!

  Sukk
  Hilsen Anders Ericson

  Kommentar av Anders Ericson — søndag, november 19, 2006 @ 10:33 pm

 2. Jeg har prøvd å hjelpe 9-åringen min med å forklare geometriske figurer som trapes og parallellogram og kan melde om samme erfaring som dere når det gjelder å finne egnet pedagogisk materiale. Wikipedia er bedre.

  Det kan synes som om dette leksikonet er i ferd med å sprenge grensen for sin egen sjanger og bli en slags referanseportal for det meste. Kanskje en burde satse tyngre på det? Eller vil Wikipedia knekke av sin egen vekt og bli en mikro verdensvev innafor verdensveven?

  Hva med å lage en Flickr-aktig løsning der forfatterne og – ikke minst – brukere selv (grensen mellom de to er flytende..) kan legge inn stikkord om hva den enkelte ressursen handler om. Gjerne med enkel tilgang til et ørlite kurs i bruk av emneord?

  Kommentar av Helge Høivik — mandag, november 20, 2006 @ 5:05 pm

 3. […] Anders Ericson og Helge Høivik bekrefter mine blandede erfaringer med utdanning.no. En misfornøyd bruker er et unntak. To er et problem. Tre er en katastrofe. […]

  Tilbakeping av P 205/06 « Plinius — tirsdag, november 21, 2006 @ 7:56 am

 4. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 54/07 « Plinius — torsdag, mars 1, 2007 @ 8:08 am

 5. […] – . En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 63/07: Fra portal til arena « Plinius — søndag, mars 11, 2007 @ 12:34 pm

 6. […] En liten test av utdanning.no. […]

  Tilbakeping av P 245/07: Utstyret er på plass - men ikke praksis « Plinius — lørdag, oktober 13, 2007 @ 10:36 am

 7. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 247/07: Portaler med problemer « Plinius — tirsdag, oktober 16, 2007 @ 9:55 am

 8. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 248/07: En liten test av Skolenettet « Plinius — onsdag, oktober 17, 2007 @ 9:48 am

 9. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 249/07: Den mørke middelalder « Plinius — torsdag, oktober 18, 2007 @ 10:24 am

 10. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 250/07: Wikipedia + Google danker ut portalene « Plinius — fredag, oktober 19, 2007 @ 12:47 pm

 11. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av SK 42/07: KORG på ville veier « Plinius — søndag, oktober 21, 2007 @ 9:26 am

 12. […] Men tekster kan forbedres. Svakheter i strukturen – som særlig gjelder læringsressursene – har større konsekvenser. Systemene for indeksering, gjenfinning og presentasjon er forvirrende og uoversiktlige. Portalen ser ut til å mangle bibliotekfaglig kompetanse. Andre har gjort tilsvarende erfaringer. […]

  Tilbakeping av P 253/07 « Plinius — tirsdag, oktober 23, 2007 @ 4:09 pm

 13. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av SK 44/07: Vi trenger ingen ABM-portal « Plinius — søndag, november 4, 2007 @ 4:52 pm

 14. […] En liten test av utdanning.no […]

  Tilbakeping av P 40/08: Tøft å være trillingmor « Plinius — lørdag, februar 16, 2008 @ 8:55 am

 15. […] SK 43/06: En liten test av utdanning.no 914 […]

  Tilbakeping av P 49/08: Populære Pliniusposter « Plinius — torsdag, mars 6, 2008 @ 12:13 am

 16. Under andre nettsteder om utdanning bør også http://www.fou.no ligge. Nettstedet samler informasjon om både utdanning og forskning i Norge.

  Kommentar av Andre Walker — mandag, juni 23, 2008 @ 1:31 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: