Plinius

fredag, februar 16, 2007

P 43/07: : SkolebibliotekLøftet – og IK i kontekst

Filed under: skole — plinius @ 8:39 am

Kampanjen fr@ ditt bibliotek fortsetter – nå med skolebibliotekene i sentrum. Den første kampanjefasen – som var rettet mot Folkebiblioteket i kunnskapssamfunnet (FOKUS 2005) – ble avsluttet for et år siden.

Den nye fasen, som har fått det klingende navnet SkolebibliotekLøftet, ble forberedt i fjor (2006) – og starter for fullt nå i 2007.

De sentrale målsettingene er:

 • Det må lages en nasjonal handlingsplan for skolebibliotek
 • Det må lages nasjonale kvalitetskriterier for skolebibliotek
 • ”Gi rom for lesing” må videreføres i en nasjonal handlingsplan for utvikling av informasjonskompetanse.
 • Skolebibliotekene må integreres i skolens pedagogiske virksomhet
 • Skolebibliotekarene må tilføres mer kompetanse
 • Det må opprettes et nasjonalt senter for skolebibliotek
 • Skolebiblioteket må kvalitetssikres som kulturarena for leseglede og opplevelse

Du finner ellers fyldig informasjon på kampanjens nettsted.

Samarbeid i team

Et tett samarbeid mellom skole- og folkebibliotek, på den ene siden, og mellom lærere og bibliotekarer, på den andre, ser ut til å være nøkkelen. Biblioteket må utvikles til en integrert og naturlig del av undervisningsoppleggene.

Det er lett å si – og krevende å få til. Danskene har nylig utgitt en evaluering av et samarbeidsprosjekt – og jeg synes rapporten gir et godt bilde av hva som er nødvendig. Fire hovedpunkter er:

 • Teamsamarbejdet mellem folke- og skolebibliotekarer er centralt, når der skal tilbydes undervisning og vejledning i informationssøgning på biblioteket. De forskellige og fælles fagligheder og roller spiller en afgørende rolle i den forbindelse.
 • Det er af stor betydning at lokalisere elevernes forudsætninger og inddrage lærerne, når undervisningen og vejledningen i informationssøgning tilrettelægges og gennemføres.
 • At udvikle elevernes evne til at arbejde kildekritisk med informationssøgningen kræver tid og rum til fordybelse. Eleverne skal selv arbejde praktisk og konkret med informationssøgning.
 • Arbejdet med informationssøgning skal ses i et bredere perspektiv og indeholde forskellige læringsstile og læringsrum. I den forbindelse er det betydningsfuldt at arbejde værkstedsorienteret og inddrage anderledes læringsformer, herunder spil.

Rapporten, som er skrevet av Ole Christensen (CVU København & Nordsjælland), heter

Informationssøgning og kildekritik på det integrerede bibliotek – erfaringer fra et udviklingsprojekt i Københavns kommune

Den er på greie ti sider – og kan lastes ned fra nettsiden Læring, lyst og viden.

Informasjonskompetanse

I SkolebibliotekLøftet står begrepet informasjonskompetanse («information literacy») sentralt. I det danske prosjektet var en av hovedmålsettingene

At skabe dialog mellem lærere, skolebibliotekarer og folkebibliotekarer omkring den fælles forståelse af begrebet informationskompetence og den praktiske betydning for læringsprocesserne i folkeskolens undervisning.

Informasjonskompetanse (IK) fungerer ofte som et politisk slagord. Men termen og begrepet må knyttes til menneskers konkrete praksis for å kunne fungere som målsetting.

IK er noe annet enn IQ («intelligenskvotient»). IK er ingen generell ferdighet vi uten videre kan ta med oss fra ett fagområde til et annet. Den som har lært seg engelsk, har ikke dermed lært seg kinesisk – selv om begge er språk.

IK er (vil jeg hevde) som oftest tett knyttet til faget eller livsområdet. Våre informasjonskompetanser er domenespesifikke – for å bruke Birger Hjørlands nyttige betegnelse.

Bibliotekarenes profilering av seg selv som eksperter på IK er derfor noe risikabel – siden pedagogene ofte har en annen forståelse av hva informasjonskompetanse dreier seg om. Hvis de da overhodet bruker dette ordet.

Det er ikke IK som er viktig – men IK i kontekst. I skolen og høyere utdanning er det læringsprosessene som utgjør konteksten. I arbeidslivet er det produksjonsprosessene.

Ressurser

Først og fremst

Skolenettet.no har et utmerket nettsted som rett og slett heter Skolebiblioteket

Plinius

Andre

 • CVU = Center for Videregående Uddannelse
 • SLJ.com. Om amerikanske skolebibliotek

Organisering

Styringsgruppen: Astrid Flagstad (leder) fra NBF avd. skole, Anne Hustad fra NBFs hovedstyre, Niels Damgaard fra Biblioteksentralen, Gry Enger fra Skolebibliotekarforeningen i Norge, Magnar Müller fra Elevorganisasjonen og Lise Männikö fra Norske barne- og ungdomsbokforfattere.

Sekretær: Espen Ophaug, organisasjonssekretær i NBF.

Et kampanjeråd, som møtes ca. annenhver måned, vedtar kampanjens hovedprioriteringer og kommer med innspill til aktiviteter og tiltak.

1 kommentar »

 1. […] – . SkolebibliotekLøftet – og IK i kontekst […]

  Tilbakeping av P 59/07: Pedagogikk eller didaktikk på biblioteket? « Plinius — tirsdag, mars 6, 2007 @ 9:10 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: