Plinius

onsdag, mai 23, 2007

P 132/07: Statistisk fornyelse

Filed under: grafikk, statistikk — plinius @ 1:50 am

mkbesok.jpgBibliotekmiljøet er sterkt preget av humanistiske verdier og forståelsesformer.

Grafen viser en voksende avstand mellom kvinner og menn som brukere av folkebibliotek.

Svært mange bibliotekarer har et fjernt forhold til modeller og resonnementer som bygger på matematiske og statistiske begreper.

Statistikken er ikke en lære om de rene former – slik matematikken er det. Som fag inntar statistikken en mellomposisjon. Den formidler, kan vi si, mellom matematikkens abstrakte modeller og konkrete, observerbare fenomener i natur og samfunn.

Statistikkens rolle i naturfagene og tekniske disipliner (medisin, jordbruk, arkitektur) lar jeg ligge. Bibliotekstatistikken handler om samfunnet.

Det samfunnsstatistikken gjør, er å anvende relevante formelle begreper – som populasjon, fordeling, median, sannsynlighetsutvalg – for å argumentere så presist som mulig rundt sosiale fenomener.

Hva trenger brukerne?

Skal bibliotekstatistikken komme til nytte, må den bli brukt. Skal den bli brukt, må den bli forstått.

De færreste er interessert i statistikk som et fascinerende kunnskapsområde i og for seg. Forståelsen, bruken og nytten utvikler seg først og fremst innenfor konkrete, praktiske situasjoner. Bruken av KOSTRA i budsjettsammenheng har ført til større interesse for valg og konstruksjon av indikatorer. På samme måte bør den generelle bibliotekstatistikken – langt tettere enn i dag – koples til konkrete anvendelser og beslutningssituasjoner.

Dette innebærer at vi ser statistikken i lys av kunnskapsproduksjonen. Det er ikke nok at de statistiske indikatorene blir bedre. Det er bibliotekfeltets evne til å utnytte den forbedrede statistikken som bør styrkes. Det er – så si – bibliotekenes kvantitative diskurs som skal løftes.

Erfaringene viser at denne oppgaven ikke (som helhet) kan overlates til miljøet utenfor ABM-utvikling. Når direktoratet skal revidere statistikken, og har nedsatt en rådgivende gruppe for å få innspill, bør organisasjonen forholde seg til statistikken som system – ikke som en samling av tall og tabeller. Det er systemet som må styrkes – ikke bare noen isolerte komponenter.

Design, formidling, analyse

Nasjonale organer kan bidra vesentlig ved å støtte kompetanseutvikling og ved å gå foran med gode eksempler. Det betyr bl.a. å legge vekt på presentasjonsdesign i form av oversiktlige tabeller og gode grafiske presentasjoner, på lett tilgjengelig nettpublisering, på sammenstilling av data fra flere relevante kilder (ABM, SSB, DBH, Frida, …) og på korte faglige analyser av interessante fenomener og trender.

Alt dette passer godt med prinsippene for statlig informasjonspolitikk, som ABM-utvikling bygger på:

  • …vi skal sette oss i mottakers situasjon og gi informasjon på mottakers premisser.
  • ABM-utvikling skal selv drive aktiv og planmessig informasjonsvirksomhet.
  • ABM-utvikling skal aktivt oppsøke og bruke ulike miljøer, grupper og samarbeidspartnere for å sikre at det blir gitt målrettet informasjon.
  • … statlig informasjon skal samordnes slik at den blir helhetlig for mottakeren.
  • Informasjonen er et virkemiddel som må vurderes på linje med økonomiske, juridiske, fysiske og organisatoriske virkemidler.

I brukerens sted

Staten sier også at det som i en gitt livssituasjon er relevant informasjon, bør fås samlet. Det må være lov å si at dette også bør gjelde bibliotekaren i en gitt arbeidssituasjon.

Det er ikke mottakerne som skal ha bryet med å hente ut og kombinere data fra en rekke ulike statistiske systemer. Det er statens oppgave, som tjenesteyter, å legge dette til rette for bibliotekene.

Det vil sikkert ta noen år å gjøre statistikken så brukertilpasset som jeg her har antydet. Det viktigste akkurat nå er at veiskiltet har kommet på plass, og at verktøyene – i form av digitale nettverk og ressurser – ligger klare til bruk.

Ressurser

Grafikk

Prosentandel kvinner og menn som har besøkt biblioteket i løpet av et år

mkbesok.jpg

Reklamer

1 kommentar »

  1. […] Statistisk fornyelse […]

    Tilbakeping av P 135/07: Slå tallene i bordet! « Plinius — lørdag, mai 26, 2007 @ 7:16 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: