Plinius

lørdag, juli 7, 2007

P 169/07: Bøker av Bourdieu

Filed under: 1bib — Stikkord: — plinius @ 12:34 am

berber.jpgFor å plassere Bourdieu faglig og intellektuelt, kan det være nyttig å se på hans bibliografi.

Bildet er fra en berbisk landsby, Ait Benhaddou Qsar

Listen og kategoriene nedenfor er hentet fra Wikipedia-artikkelen Œuvres et bibliographie de/sur Pierre Bourdieu. Jeg har bare føyd til kategorien Vitenskapssosiologi og boka Science de la science et réflexivité fra 2001, som av en eller annen grunn ikke var med hos Wikipedia.

Jeg har bare tatt med bøker, ikke hans mange viktige artikler. Men denne boklisten viser likevel tydelig både omfanget og spennvidden i hans produksjon. Han var i utpreget grad en «allmennpraktiserende» sosiolog og samfunnsforsker.

Bourdieus vilje til intellektuelt samarbeid – også på tvers av kulturer – kommer likeledes klart til uttrykk. Boka om Algeries rotløse bønder – skrevet sammen med den berbiske Abdelmalek Sayad – kom tidlig i sekstiåra.

Om Algerie

 • Sociologie de l’Algérie, Paris, Presses universitaires de France (Que sais-je? ; 802), 1958, 127 p.
 • avec Abdelmalek Sayad, Le déracinement : la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Ed. de Minuit (Grands documents ; 14), 1964, 225 p.
 • Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Genève, Droz, 1972, 269 p. [Også satt under Generell sosiologi av TH]
 • Algérie 60 : structures économiques et structures temporelles, Paris, Ed. de Minuit (Grands documents), 1977, 123 p. ; version abrégée de : Travail et travailleurs en Algérie, paru en 1963. ISBN 27073001574
 • Le sens pratique, Paris, Ed. de Minuit (Le sens commun), 1980, 475 p. [Også under Generell sosiologi]

Å foreta sosiologiske analyser av Algerie i sekstiåra tida var neppe det beste karrieretrekket Bourdieu kunne gjøre som ung samfunnsforsker i det elitestyrte Frankrike.

For å antyde hva Algeriekrigen i sin tid betød for de to landene, minner jeg om noen leksikalske fakta. I 1954, da krigen startet, hadde Algerie ni millioner innbyggere. En million var franske kolonister, som hadde fordrevet den algirske befolkningen fra de rikeste jordbruksområdene et par generasjoner tidligere.

Da krigen sluttet i 1962, hadde minst 5% av algirerne – eller 450 tusen personer – blitt drept av den franske hæren. De fleste var sivile. Frankrike mistet ca. 30 tusen mann. Hærens forsøk på statskupp i Paris slo feil. De Gaulle beholdt kontrollen. De fleste franske kolonistene – nærmere en million mennesker – emigrerte til Frankrike.

En like blodig krig i dagens Norge mot – la oss si – overlegne svenske okkupanter ville kostet oss over to hundre tusen liv – fortrinnsvis sivile. Hvordan ville stemningen vært, i Sverige og i Norge, et par år etter krigens slutt, mon tro?

Generell sosiologi

 • Avec Jean-Claude Passeron et Jean-Claude Chamboredon, Le métier de sociologue : préalables épistémologiques, Paris, Mouton, Bordas (Les textes sociologiques ; 1), 1968, 430 p.
 • Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Genève, Droz, 1972, 269 p. [Også under Algerie]
 • Le sens pratique, Paris, Ed. de Minuit (Le sens commun), 1980, 475 p. [Også under Algerie]
 • Questions de sociologie, Paris, Ed. de Minuit (Documents), 1980, 268 p.
 • Choses dites, Paris, Ed. de Minuit (Le sens commun), 1987, 229 p.
 • avec James Samuel Coleman, Social theory for a changing society, New York, Russell Sage Foundation ; Boulder, Colo. : Westview, 1991, 389 p.
 • avec Loïc Wacquant, Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992, 267 p.
 • Raisons pratiques : sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, 251 p.

Bourdieus praksisteori er dypt forankret i hans fysiske og mentale skifte av ståsted. Som ufrivillig soldat under Algeriekrigen opplevde han et annet Frankrike enn det offisielle. Han bruker systematisk bondekulturen i Atlasfjellene som et redskap for å forstå den borgerlige dannelse i Paris – og dermed for å forstå sin egen bakgrunn.

Kultur-, utdannings- og mediesosiologi

 • avec Jean-Claude Passeron et Michel Eliard, Les étudiants et leurs études, Paris, Mouton, 1964, 150 p. (Ecole pratique des hautes études. 6e section : sciences économiques et sociales. Centre de sociologie européenne. Cahiers du Centre de sociologie européenne. Sociologie de l’éducation ; 1)
 • avec Passeron, Jean-Claude, Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris : Ed. de Minuit, 1964, 183 p.
 • Bourdieu, Pierre (et al.), Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie / Pierre Bourdieu et L. Boltanski, R. Castel, J.-C. Chamboredon, Paris : Ed. de minuit, 1965, 360 p.
 • avec Darbel, Alain, L’amour de l’art : les musées et leur public, Paris : Ed. de Minuit, 1966, 216 p.
 • avec Isambert-Jamati, Viviane, « Sociologie de l’éducation », Revue française de sociologie, (1967) tome 1, p. 1-166 ; (1968) tome 2, p. 167-302, Numéros spéciaux.
 • avec Passeron, Jean-Claude, La reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris : Ed. de Minuit, 1970, 283 p.
 • La distinction : critique sociale du jugement, Paris : Ed. de Minuit, 1979, 670 p.
 • Homo academicus, Paris : Ed. de Minuit, 1984, 302 p.
 • La noblesse d’Etat : grandes écoles et esprit de corps, Paris : Ed. de Minuit, 1989, 568 p.
 • Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris : Seuil, 1992, 480 p.
 • Sur la télévision ; suivi de, L’emprise du journalisme, Liber éditions, 1996, 95 p.

Det er ingen tvil om at Bourdieu var en betydelig kultursosiolog, hvis vi først vil bruke dette begrepet. Men han var motstander av ideen om kultursosiologi som en egen sosiologisk spesialitet.

Alle faglige klassifiseringer – i grener, retninger, skoler og spesialiteter – er uttrykk for symbolsk makt. Vi er nødt til å spesialisere oss, men vi må hele tiden spørre: hva er konsekvensene? Når en bestemt klassifikasjon først er etablert, setter den seg i veggene som doxa – tung og treg å rokke på.

For Bourdieu er kulturfeltet for tett koplet til utdanning og media til å gi kultursosiologien en høy grad av autonomi innenfor det sosiologiske feltet.

Vitenskapssosiologi

 • Science de la science et réflexivité. Cours du College de France 2000-2001. Paris: Raisons d’agir éditions, 2001. – 238 s.

Skal du lese en enkelt bok av Bourdieu, anbefaler jeg hans siste forelesningsserie ved College de France. Den oppsummerer både mannen og verket – og er nettopp kommet på norsk: Viten om viten og refleksivitet : forelesninger holdt ved Collège de France 2000-2001.
Språksosiologi

 • Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, 244 p.
 • Langage et pouvoir symbolique, préf. de John B. Thompson, Paris, Seuil (Points. Essais ; 431), 2001, 423 p.

Bourdieus sosiologi integrerer en dyp forståelse av språkets sentrale rolle i det sosiale feltet. Han var student i strukturalismens storhetstid og har så absolutt lest sin Saussure. Samfunnet er gjennomsyret av språklige praksiser – men samfunnet er ikke et rent språklig fenomen. Jorda må dyrkes og jernet hamres, uansett hva vi tenker, mener og sier om jord og jern.

– Rundt 1987, skriver John B. Thompson i innledningen til Langage et pouvoir symbolique (s. 8-9) – utviklet Bourdieu en dyptpløyende kritikk av av den formelle og strukturelle lingvistikken. Formalistene tar ikke hensyn til de spesifikke sosiale og politiske betingelsene som ligger bak språkets strukturer og bruksmåter. … Enhver språklig transaksjon, uansett hvor personlig og ubetydelig den kan synes, bærer spor av en sosial struktur – som den både uttrykker og bidrar til å gjenskape.

Sosiale klasser, familier, kjønn

 • La misère du monde, Paris, Seuil (Libre examen), 1993, 947 p.
 • La domination masculine, Paris, Seuil (Liber), 1998, 142 p.

Alle distinksjoner går tilbake til skillet mellom kjønnene, sier Bourdieu – med berberne som sannhetsvitne. Motsetningen kvinne/mann ligger under alle dynamiske motpoler: himmel/jord, hard/myk, sterk/svak, tørr/fuktig, osv.

Spenningen mellom kjønnene er så å si fruktbarhetens arketype.

Politisk sosiologi

 • avec Fritsch, Philippe, Propos sur le champ politique/ Pierre Bourdieu ; avec une introd. de Philippe Fritsch. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2000, 110 p.

Økonomisk sosiologi

 • Les structures sociales de l’économie, Paris : Seuil, 2000, 289 p.

Filosofi

 • L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris : Ed. de Minuit, 1988, 122 p.
 • Méditations pascaliennes, Paris : Seuil, 1997, 316 p.

Politisk debatt

 • Contre-feux : propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale, Paris : Liber-Raisons d’agir, 1998, 125 p.
 • Les perspectives de la protestation : la résistance sociale outre-Rhin, foyer d’une autre Europe, Paris : Syllepse, 1998, 184 p.
 • Contre-feux 2 : pour un mouvement social européen/ Pierre Bourdieu, Paris : Raisons d’agir éd., 2001, 108 p.

Ressurser

VEDLEGG

Sju av disse bøkene er oversatt til norsk:

2007

 • Viten om viten og refleksivitet : forelesninger holdt ved Collège de France 2000-2001

2000

 • Den maskuline dominans

1999

 • Meditasjoner

1998

 • Om fjernsynet

1996

 • Symbolsk makt : artikler i utvalg [Denne artikkelsamlingen fra Pax tilsvarer ikke noen bestemt bok]

1995

 • Distinksjonen : en sosiologisk kritikk av dømmekraften

1993

 • Den kritiske ettertanke : grunnlag for samfunnsanalyse [ = Réponses : pour une anthropologie réflexive]
Reklamer

2 kommentarer »

 1. […] Litt teori hører også med. Den henter jeg i Bourdieus refleksive sosiologi: […]

  Tilbakeping av SK 38/07: Forskning på en femøre « Plinius — søndag, september 23, 2007 @ 11:57 am

 2. […] Bøker av Bourdieu  […]

  Tilbakeping av Forelesningsnotater 19. november « Medier og marked — søndag, november 18, 2007 @ 1:05 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: