Plinius

søndag, november 18, 2007

SK 46/07: Trafikk- og besøkstall

Filed under: Søndag kveld, statistikk — plinius @ 1:55 am

tobias.jpgFor å forstå hva trafikkdata på nettet dreier seg om, kan vi sammenlikne nettbesøk med fysiske besøk.

Dyreparken hadde 43 tusen besøk i uka sommeren 2007. Bildet viser fra Tårnet i Kardemomme by.

Når vi måler den fysiske trafikken til et bibliotek, bruker vi alltid samme indikator: antall besøk i løpet av et år. Store bibliotek har naturligvis flere besøk enn små bibliotek. Skal vi sammenlikne ulike folkebibliotek, pleier vi å se på antall besøk pr. innbygger. I skolebibliotek, og i universitets- og høgskolebibliotek, ser vi på antall besøk i forhold til disse institusjonenes målgrupper: elever, studenter og lærere.

Bastian på besøk

En typisk norsk kommune har ca. fem besøk pr. innbygger pr. år. Kardemomme by med ti tusen folk og røvere kan altså regne med ca. femti tusen besøk.

Det betyr ikke at alle innbyggerne har vært innom biblioteket. Besøkene er ujent fordelt. Vanligvis er omtrent halve befolkningen aktive bibliotekbrukere. Det betyr at Kardemomme har fem tusen unike brukere – og at hver av disse er innom ti ganger i året – i gjennomsnitt.

 • Tante Sofie går sikkert ofte på biblioteket – hvis hun da ikke er biblioteksjef.
 • Det samme gjør politimester Bastian (krim) og Tobias i tårnet (astronomi og meteorologi).
 • Røverne har ikke våget seg innom siden de ble sparket ut av folkeskolen.

Hvert besøk innebærer visse aktiviteter: levere bøker, låne bøker, kikke i hyllene, lese aviser, sende epost, osv. Den eneste aktiviteten vi vet noe særlig om, er utlånet. Men alle som arbeider i, eller besøker , et bibliotek vet at de som kommer på besøk, foretar seg mye forskjellig i den tiden de oppholder seg på biblioteket.

 • Bibliotekets betydning i hverdagslivet viser seg bl.a. i hvor lenge folk velger å være der.
 • I Lillehammer var gjennomsnittlig oppholdstid ca. 25 minutter …

Trafikken til et nettsted kan sammenliknes med besøket til et bibliotek. Vi vil være interessert i

 • det totale antall besøk (også kalt brukersesjoner)
 • antall ulike personer som er innom (antall unike brukere)
 • hva de foretar seg mens de er på besøk (antall sider som er lest/lastet ned)
 • hvor lenge de oppholder seg på nettstedet (sesjonenes varighet).

Fysiske og virtuelle besøk

Her må vi imidlertid huske på at de fleste virtuelle besøk bare varer et minutt eller to. Derfor bør vi ikke legge sammen fysiske og virtuelle besøk, slik Roswitha Poll foreslår i den sentrale håndboka Measuring quality. Performance measurement in libraries (München: Saur, 2007; 2. utgave). D

De fem største turistattraksjonene i Norge hadde i underkant av femti tusen besøk i uka i mai-august 2007 :

 • Holmenkollen: 50 tusen
 • Kristiansand dyrepark: 43 tusen
 • Flåmsbanen: 39 tusen
 • Hadeland Glassverk: 37 tusen
 • Tusenfryd: 34 tusen

Kilde: Aftenposten17.11.07, Reise, s. 3

Når det gjelder nettbesøk, har TNS bare tall for Dyreparken: f.eks. 26 tusen besøk i midten av juli (uke 28) – og 6 tusen besøk i midten av november (uke 45).

De tre største babynettstedene hadde omtrent dobbelt så mange ukentlige besøk som turistmagnetene. I midten av november lå tallene på:

Det fjerde på TNS-lista (Barnetmitt) hadde 15 tusen.

Folkebibliotek på nettet

Dersom en fysisk attraksjon også har et godt utbygd nettsted, bør nok antall nettbesøk ligge vesentlig høyere enn antall fysiske besøk. Det er kanskje galt å kalle Skatteetaten en attraksjon – men med 196 tusen virtuelle besøk i uka (uke 44) er den i hvert fall langt mer populær enn i den tida da folk måtte oppsøke likningskontoret for å få informasjon.

Filmweb hadde 260 tusen besøk i uke 45 – mens kinoene har ca. 330 tusen besøk pr. uke gjennom året.

Men vi må ta hensyn til at november nok er en særlig god kinomåned – og at Filmweb slett ikke dekker alle kinoene i Norge. Det er fullt mulig å grave dypere i dette – hvis man har noen ledige timer til tallbehandling ….. Det er i hvert fall rimelig sikkert at antall virtuelle besøk på Filmweb er større enn antall kinobesøk for de kommunene som er med i Filmweb.

Når det gjelder folkebibliotekene, blir deres nettbaserte tjenester fortsatt lite brukt. Vi har ingen trafikktall på nasjonalt nivå, men Buskovens undersøkelse viste at bare ni prosent av befolkningen hadde benyttet disse tjenestene hjemmefra (eller fra andre steder nutenfor biblioteket). Kontrasten til de fysiske besøkstallene – ca. halvparten av befolkningen besøker folkebibliotekene i løpet av et år – er slående.

Bergen Off. Bibliotek hadde 4,3 millioner nettbesøk og 1,6 millioner fysiske besøk i 2005 (kilde).

Men det trengs en god del begrepsarbeid før vi kan begynne å tolke bibliotekenes virtuelle besøk. Vi må bl.a. skille mellom «katalogbesøk» og besøk på bibliotekets egenproduserte nettsider. Her kan den detaljerte nettstatistikken fra Deichmanske bibliotek være et godt utgangspunkt.

Full forvirring

Bibliotekstatistikken bruker året som telleperiode. På nettet er det vanligere å bruke måneden eller uka.

Når det gjelder bibliotek, er besøks- og utlånsstatistikken standardisert. Alle bibliotek har faste rutiner for å måle og rapportere den løpende trafikken. På nettet er praksis langt mer variabel. En del av de større nettstedene, spesielt de som selger reklameplass, er nødt til å måle trafikken og publisere sine besøksdata. Ellers ville annonsørene protestere.

Forøvrig hersker full forvirring.

Mange viktige nettsteder publiserer ikke trafikkdata i det hele tatt. Noen av dem samler inn slike data uten å gjøre dem tilgjengelige for andre. Andre offentliggjør enkelte opplysninger, i ulike formater, fra tid til annen.

Bare noen ganske få sørger for regelmessig innsamling, publisering og analyse – noe som er en selvsagt forutsetning for å kunne vurdere nettstedenes nytte for målgruppene. Det er en selvfølge at fysiske bibliotekbesøk skal registreres, publiseres og sammenliknes. Det burde være like selvfølgelig at nettbesøkene ble kartlagt.

Men når ingen stiller krav, blir arbeidet forsømt.

Markedsmålinger

På dette feltet må vi først og fremst lære av markedsaktørene på nettet. Dessuten har portalen til det offentlige Norge – altså norge.no – en klar og bevisst holdning til sine egner nettdata. Fra 1. januar 2008 slås norge.no sammen med en rekke andre organer – og jeg har tro på at portalen dermed lettere kan fungere som pådriver for en meningsfull offentlig nettstatistikk.

Men foreløpig bruker jeg TNS Metrix som målestokk. Denne trafikktabellen viser antall unike brukere, antall besøk (brukersesjoner/user sessions/US) og antall nedlastede sider på ukesbasis for de hundre største nettstedene som abonnerer på denne statistikktjenesten. Jeg tror US er den størrelsen som egner seg best for sammenlikninger.

Nedenfor har jeg kombinert informasjon fra TNS Metrix med (noe mer tilfeldig) informasjon fra enkelte offentlig nettsteder – slik at vi i hvert fall kan få et visst bilde av de relative størrelsene. Dette er et første forsøk – og korreksjoner mottas gjerne.

For å komme videre kan vi ikke vente på de perfekte målesystemene – de finnes ikke i den offentlige statiustikken heller. Vi må begynne å dele informasjon i «den faglige offentligheten». Så lenge tallene er (nesten) usynlige, blir statistikkarbeidet nedprioritert.

Jeg tar altså for gitt at offentlig debatt om tallene, metodikken og hva tallene betyr, på sikt vil bidra til kvalitet.

En skala for vurdering av nettrafikk

OVER EN MILLION BESØK PR. UKE

1. nivå. 10 – 20 millioner

 • VG Nett 16,4 millioner
 • Startsiden 15,6 mill.

2. nivå. 5 – 10 millioner

 • Dagbladet 7,3 mill.

3. nivå. 2 – 5 millioner besøk

 • Finn.no 4,7 mill.
 • TV2 Nettavisen 4,2 mill.
 • SOL 3,9 mill.
 • Aftenposten.no 3,1 mill.
 • Gule Sider 3,0
 • Online.no 2,8
 • Kvasir 2,5

4. nivå. 1-2 millioner

 • 5 nettsteder

FRA HUNDRE TUSEN TIL EN MILLION BESØK PR. UKE

5. nivå. 0,5 – 1 million

 • 11 nettsteder – bl.a.
 • NAV 736 tusen

6. nivå. 200 – 500 tusen

 • 21 nettsteder – bl.a.
 • Filmweb 260 tusen

7. nivå. 100 – 200 tusen

 • 18 nettsteder – bl.a.
 • Skatteetaten 196 tusen

FRA TI TIL HUNDRE TUSEN BESØK PR. UKE

8. nivå. 50 – 100 tusen

 • Budstikka.no [Lokalavis for Asker og Bærum]
 • BilNorge.no
 • Donald.no
 • DinBaby.no
 • Samordna Opptak [i april og juli, som ligger på topp]
 • Bergen Off. Bibliotek [2005]
 • Norge.no

9. nivå. 20 – 50 tusen

 • Doktor online
 • Hallingdølen
 • Restplass.no
 • Deichman: MappaMi
 • Høgskolen i Bergen

10. nivå. 10 – 20 tusen

 • Telehuset
 • Barnetmitt
 • Økonomisk rapport
 • Detektor
 • Deichman: internettsider
 • Kunnskapsdepartementet
 • Miljølære.no
 • Utdanningsdirektoratet

FRA ETT TIL TI TUSEN BESØK PER UKE

11. nivå. 5 – 10 tusen

 • Dyreparken
 • Kursguiden.no
 • Statped

12. nivå. 2 – 5 tusen

 • Tuntorget [Landbrukets møteplass …]
 • Bazar
 • VOX
 • Norgesuniversitetet
 • ITU
 • Utdanning.no

13. nivå. 1 – 2 tusen

FRA HUNDRE TIL TUSEN BESØK PER UKE

14. nivå. 500 – 1000

 • Plinius (eller ett nivå høyere opp)

15. nivå. 200 – 500

16. nivå. 100 – 200

Kommentar: med unntak for Deichmanske bibliotek, Bergen Off. Bibliotek, norge.no og Plinius er de «fete» tallene hentet fra SANUs oversikt over en del nettsteder i redaktørnettverket.. Merk at tallene for Oslo og Bergen neppe er sammenliknbare i dag. Her kunne kanskje «storbybibliotekene» ta et initiativ …

Ressurser

VEDLEGG 1

FAD sier i tildelingsbrevet til Noreg.no:

«Bruken av nettstaden noreg.no inklusiv Miside bør kunne vise til ei positiv utvikling jamførd med nettstadar det er relevant å måle seg mot. Talet på sidevisingar til noreg.no skal ha ein gjennomsnittleg auke på 15 prosent i høve til tala frå 2006, brotne ned på kvartalsvise tal. Talet på unike brukarar skal i gjennomsnitt auke med 15 prosent pr. dag i høve til tala frå 2006, brotne ned på kvartalsvise tal.»

Gjennomsnittleg har www.noreg.no 53 718 sidevisingar6 og 9 136 unike brukarar dagleg. I første halvår 2007 ser vi ein nedgang i sidevisingar på 35 prosent frå første halvår 2006. For sidevisingar er ikkje kravet om 15 prosent auke frå tala i 2006 oppnådd.

For første halvår i år har vi hatt ein auke i unike brukarar på 13 prosent. Målkravet om auke på 15 prosent i høve til tala for unike brukarar i 2006 er ikkje oppfylt.

Dersom hver aktiv bruker – i en gitt periode – er innom nettstedet en gang, blir antall besøk lik antall brukere. Dersom noen er innom flere ganger, blir antall besøk større enn antall (unike) brukere.

Jo kortere perioden er, jo mindre sannsynlig er det at samme bruker er innom flere ganger. Norge.no registrerer antall unike brukere per dag – og jeg regner med at antall besøk ligger på omtrent samme nivå.

VEDLEGG2

Heidi Grande Røys:

I forslaget til Revidert nasjonalbudsjett i mai i år, varsla Regjeringa at vi ville etablere Direktoratet for forvaltning og IKT frå nyttår av. Dette direktoratet skal hjelpe departementa med operative oppgåver, analyser, rådgjeving og utgreiing. Det skal særleg sikre at statens arbeid blir meir heilskapleg og samordna enn i dag innan fornying og IKT. På IKT-området vil direktoratet få ei sentral rolle i å gjennomføre ei framtidsretta og kostnadseffektiv IKT-politikk i staten.

Det nye direktoratet skal vere ein pådrivar for utviklinga av e-forvaltning og elektroniske tenester, spesielt bruk av felles IT-løysingar, arkitekturprinsipp og forvaltningsstandardar, og for elektroniske verktøy og elektroniske forretningsprosessar i offentlege innkjøp.

Reklamer

4 kommentarer »

 1. […] Trafikk- og besøkstall. […]

  Tilbakeping av P 275/07: SANU ønsker trafikkstatistikk « Plinius — mandag, november 19, 2007 @ 12:58 am

 2. […] Trafikk- og besøkstall  […]

  Tilbakeping av P 31/08: Danskene måler nettrafikken « Plinius — onsdag, februar 6, 2008 @ 9:27 pm

 3. […] 46/07. Trafikk- og besøkstall. Forslag til indikatorer og vurderingsskala for […]

  Tilbakeping av SK 7/08: Ny og bedre statistikk « Plinius — søndag, februar 17, 2008 @ 2:02 pm

 4. […] Trafikk- og besøkstall […]

  Tilbakeping av P 138/08: Netttrafikk for folkebibliotek « Plinius — lørdag, juni 14, 2008 @ 7:43 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: