Plinius

fredag, juni 6, 2008

P 131/08: Delingskultur og digital kompetanse

Filed under: debatt, utdanning, VOLARE — plinius @ 1:06 pm

Det å ta et ord i bruk, er noe mer enn å gjenta det.

Mening oppstår ved handling. Dersom ordet ikke forplikter, kan det like gjerne være usagt. Walk the talk, sier amerikanerne.

Delingskultur er et godt eksempel. Det betyr lite å snakke, skrive, diskutere og avholde seminarer om delingskultur. Det som trengs er å praktisere deling – og å fortsette å dytte på de som ikke gjør det.

I 2004 la Utdannings- og forskningsdepartementet (som det da het) fram et Program for digital kompetanse 2004-2008. I april 2007 publiserte Utdanningsdirektoratet en midtveisrapport fra programmet, med tittelen Et digitalt kompetanseløft for alle?

Rapporten er egentlig ganske kritisk. Men det offisielle språket gjør kritikken litt utydelig. Jeg har derfor knyttet mine egne kommentarer til noen sentrale utsagn fra dokumentet.

Sitater med kommentarer (kursiv)

Det har utviklet seg et for stort spenn mellom strategiarbeid rettet mot infrastruktur, som blir stadig bedre, og forankring av IKT i den pedagogiske praksis, som stadig henger etter.

Teknikken er på plass, men lærerne henger etter.

Det kan blant annet skyldes at delmål og aktiviteter med infrastruktur er mer målrettede og konkrete enn de pedagogiske målene.

En enklere forklaring: lærerne er uenige med departementet.

Konsekvensen er at det blir uklart hvor godt forankret digital kompetanse er i den pedagogiske praksis og koblingen til barn og unges teknologibruk utenfor de formelle læringsarenaer.

Ungdommen durer i vei. Vi vet hverken ut eller inn.

Det mangler en helhetlig forståelse av digital kompetanse. I liten grad har praksisfeltet maktet å integrere en helhetlig og sammensatt forståelse av digital kompetanse.

Hverken departementet eller lærerne skjønner hva som foregår («mangler helhetlig forståelse»)(. Departementet legger skylda på lærerne («praksisfeltet»). Lærerne holder kjeft.

I strategiarbeidet innen feltet er det en tendens til å bli for avgrenset på enkelte områder og ikke ta ut synergieffekter mellom tiltak, aktiviteter og områder.

Alle tar utgangspunkt i sine egne situasjoner og interesser. Surprise, surprise!

I Program for digital kompetanse er det to utfordringer for denne perioden som spesielt peker seg ut. Det gjelder for det første at ”IKT må integreres i læringsarbeidet på en bedre måte enn i dag”,

Lærerne fikser ikke denne IKT-en,

og for det andre ”det er nødvendig å vise frem suksessfaktorer, flaskehalser og de gode eksemplene for utdanningssektoren” (s.7).

men dersom vi viser dem kartet, vil de sikkert bli med på tur …

Et problem i dagens situasjon er for dårlig dokumentasjon av status innen de mer pedagogisk rettede delmålene, som disse utfordringene retter seg mot, til å kunne trekke entydige slutninger om hvor langt en faktisk har kommet i gjennomføringen av disse delmålene og tiltakene.

Vi lagde en glimrende plan, men glemte å måle resultatene. Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre …

Ressurser

Plinius

VEDLEGG

Digital kompetanse

Informasjonskompetanse er en samling av ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt anvende denne informasjonen.

Begrepet er nært knyttet til digital kompetanse som er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale verktøy og medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

ABM-utvikling

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

Digital skole hver dag, ITU 2005

Digital dannelse

Digital dannelse gir uttrykk for en helhetlig forståelse av hvordan barn og unge lærer og hvordan de utvikler sin identitet. I tillegg vil begrepet også omfatte hvordan ferdigheter, kvalifikasjoner og kunnskaper anvendes i kulturen. Digital dannelse peker mot en integrert helhetlig tilnærming som setter oss i stand til å reflektere rundt den innvirkning IKT har på ulike kvalifikasjoner som kommunikativ kompetanse, sosial kompetanse, elevenes kritiske holdninger m.m.

ITU

Delingskultur

Departementet har nylig vedtatt en samlet portal strategi for utdanningssektoren 2004 -2008 «Kultur for deling». Strategien er en del av departementets satsing på IKT i utdanningssektoren, ”Program for digital kompetanse 2004-2008”.

Strategiens hovedformål er å legge til rette for økt gjenbruk og deling av nettbaserte tjenester og innhold rettet mot utdanningssektoren. Dette vil bidra til større brukervennlighet, bedre resursutnyttelse og bedre arbeidsdeling. Portalene kan unngå overlapping av innhold og tilstrebe løsninger som gir mest mulig komplett informasjon til brukerne.

Departementet vil i løpet av våren opprette en samarbeidsgruppe for utdanningsportaler, under ledelse av Utdanning.no, som vil arbeide for å sette i verk tiltakene i strategien.

Kunnskapsdepartementet

2 kommentarer »

  1. […] Delingskultur og digital kompetanse […]

    Tilbakeping av P 133/08: Store ord - og små skritt « Plinius — mandag, juni 9, 2008 @ 1:00 pm

  2. […] 131/08. Delingskultur og digital kompetanse. Maskinene kommer på plass – men undervisningsmetodene er de gode gamle. – […]

    Tilbakeping av SK 38/08: Flerkulturell kompetanse « Plinius — søndag, september 21, 2008 @ 10:07 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: