Plinius

torsdag, september 4, 2008

P 206/08: Mer kompetanse på biblioteket

Filed under: utdanning — plinius @ 1:52 pm

Den raske digitaliseringen av samfunnet fører til at mange mennesker havner utenfor det normale hverdagslivet.

Noen eldre arbeidstakere gir opp å jobbe når kravene til digitale ferdigheter øker. Andre må nøye seg med enklere og dårligere betalt arbeid.

De som ikke bruker data til daglig, møter voksende hindringer i kontakten med stat, kommune, banker, reisebyråer og andre tjenesteleverandører.

Ikke-digitale besteforeldre savner kontakt med barn og barnebarn som boltrer seg på nettet. For innvandrere fra ikke-vestlige land blir mangelen på dataferdigheter en ny barriere. De snubler på veien til det normale norske samfunnet.

Marginalisering

Den digitale marginaliseringen truer kanskje ti-femten prosent av befolkningen. Både myndighetene, mange arbeidsgivere og en rekke frivillige organisasjoner har begynt å engasjere seg i dette problemet. En rekke ulike tiltak prøves ut.

Nå kommer det store spørsmålet: kan bibliotekene bidra i dette arbeidet? Er de interesserte i å bidra? Og ikke minst – har de råd til å bidra?

Dette kan vi

Erfaringen med VOLARE-prosjektet i Buskerud tilsier at bibliotekene har mye å bidra med.  Her prøvde vi ut personlig tilpasset dataopplæring – for nybegynnere – som en del av folkebibliotekets faste tilbud.

VOLARE står for Voksen læring med biblioteket som arena.

Tjenesten «Ny på nettet»  besto av faste veiledningsperioder to ganger i uka. Timene kunne bestilles på forhånd. Innholdet ble tilpasset brukernes ønsker. Målgruppen var først og fremst «de som ikke gikk på kurs» – altså personer som var ganske ferske på nettet – og som ikke oppsøkte de mer skoleaktige eller «reglementerte» kurstilbudene.

Dette vil vi

I Buskerud er «Ny på nettet» prøvd ut i tre ulike sammenhenger:

 • på det store bybiblioteket ved Drammenselva (Papirbredden)
 • på Fjell filial – i et boligområde med svært mange innvandrere
 • på Ringerike bibliotek på Hønefoss

Buskerud fylkesbibliotek har vært en sentral aktør i hele prosjektperioden. Alle bibliotekene har meldt tilbake at de opplevde tilbudet som relevant, nyttig og ikke minst lærerikt. De ønsker å videreføre tilbudet, selv om timetallet må reduseres etter at den sentrale finansieringen falt bort.

Det finnes mange organisasjoner som tilbyr dataopplæring. Bibliotekene kan gjerne bidra med lokaler og maskiner for mindre kurs, men det er ingen grunn til at bibliotekene skal arrangere egne kurs i tekstbehandling, regneark og PowerPoint.

Bibliotekenes store fordel er at de kan hjelpe usikre og uerfarne brukere over den første kneiken. Alle bibliotekarer er trenet i referansearbeid. De har lært å hjelpe den enkelte bruker med å finne svar på alle slags spørsmål de måtte ha. Dette er et godt utgangspunkt for å gi personlig veiledning – one on one – i enkel bruk av internett.

Dette koster penger

Individuell opplæring er selvsagt dyrt. Hver time koster en time. Vi må også regne med administrasjon og for- og etterarbeid (loggføring, egenopplæring, erfaringsdeling) – noe som i hvert fall øker tidsbruken med femti prosent. Derfor bør deltakerne så raskt som mulig «sluses videre» til mindre kostbare læringsmiljøer – f.eks. kurs, selvstudier, datahjelp fra frivillige, eller bistand fra superbrukere i arbeidsmiljøet – der dette er aktuelt.

For å få til dette, må bibliotekene samarbeide tett med andre aktører. Men vår erfaring med VOLARE er svært så klar: de svakeste gruppene kan ikke kurses på vanlig måte. De må dyttes, løftes og oppmuntres over terskelen. Det blir som med bilkjøring: i en bestemt fase er individuell opplæring det eneste som nytter. Skal bibliotekene ta på seg denne oppgaven – eller dele den med andre – må disse timeverkene dekkes opp.

Digitale analfabeter

Det er kommunene som må håndtere problemene som den digitale analfabetismen skaper.  Jeg er sikker på at folkebibliotekene kan bidra til å løse problemet.

Men bibliotekene er knapt i stand til å fjerne hundrevis av timeverk fra sine vanlige, lovpålagte tjenester – for å bygge opp et fast pedagogisk tilbud på det digitale feltet. De kan prøve ut modeller – slik VOLARE har gjort – og dermed vise hva som er mulig. Neste skritt er opp til kommunene.

Veien videre

Flere norske bibliotek har drevet med dataopplæring de senere årene. Nå øker behovet for datakunnskaper.

Skal du delta i det norske kunnskapssamfunnet, må du mestre en del digitale ferdigheter. Mangler du disse, stiller du etter hvert like svakt som en analfabet for tredve år siden.

Her kommer bibliotekene på banen.

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) har bedt ABM-utvikling se på bibliotekenes muligheter med hensyn til digital kompetanseutvikling. Direktoratet har fått en pott på 450 tusen kroner og skal snart utlyse disse midlene. Pengene skal gå til fire-fem «fyrtårnsbibliotek»  for å prøve ut relevante opplæringstilbud. Erfaringene fra VOLARE og andre relevante prosjekter skal trekkes med i dette arbeidet.

Vital gruppe

ABM-utvikling har også bedt noen sentrale aktører delta i en referansegruppe. Den består nå av

Fra ABM-utvikling deltar Arne Gundersen, som leder prosjektet, og Tone Moseid, som er konstituert avdelingsdirektør med bibliotekutvikling som sitt ansvarsområde.

Høstens første møte i gruppa fant sted i går, og diskusjonen var engasjert, saklig og konstruktiv. Det var forfriskende å møte folk fra andre miljøer. Deltakerne representerte ulike perspektiver og forståelser, men interessene bak var parallelle. Alle skal få plass på det digitale toget ….

Jeg regner med å skrive mer om «fyrtårnsprosjektet» i tida framover.

Ressurser

Plinius

Vedlegg

Jo flere eldre som settes i stand til å mestre det digitale verktøyet, jo større glede vil samfunnet ha av den kompetansen de besitter, sier Tone Moseid.

Folkebiblioteket: -En brobygger over det digitale gapet

SeniorSurf-dagen skal i år ha ekstra fokus på bibliotekenes rolle som kultur-, lærings- og informasjonssentraler.

Bibliotekene – kulturelle samlingssteder

”IKT og seniorer, en satsing for framtida” er tema for seniorsurf-dagen i Kragerø bibliotek torsdag.
-Vi vil synliggjøre at seniorer kan og vil, dersom det legges til rette for å bruke datateknologi på jobben. Senter for seniorpolitikk (SSP) har hovedansvaret for prosjektet … i samarbeid med Seniornett og Datakortet, sier prosjektleder Kari Sørgaard i SSP. …

Prosjektet støttes økonomisk av fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), og statssekretær Wenche Lyngholm kommer for å snakke om ”IKT + Senior = Helt sant – men hvorfor?”

-I Kragerø kommune samarbeider vi med pleie og omsorgssjefen, Vidar Steen Andersen, som hadde hatt et mål om å implementere et nytt dataverktøy for sin virksomhet. Han har koblet prosjektet til Voksenopplæringssenteret i Kragerø og Weifa industrier. Det er viktig at flere seniorer lærer seg å bruke IKT-verktøy, …, sier Kari Sørgaard.

Kilde

Rita Thomassen legger vekt på at eldre arbeidstakere lærer på en litt annen måte enn yngre.

Gammeldags klasseromsundervisning er ikke en egnet læringsform for godt voksne medarbeidere med lang yrkeserfaring. Thomassen peker på at deres kurs ga deltakerne mer tid, personlig og individuell opplæring og forståelsen av at det ikke fantes dumme spørsmål.

Kilde

Slåtto legger vekt på at kvalitet er like viktig uansett undervisningsform og pedagogisk tilnærming.

Den ekstra utfordringen vi har i fjernundervisning, ved bruk av nettet og ulik teknologi, er at vi må beherske krysningen mellom flere fag: pedagogikk – teknologi – presentasjon på skjerm – organisering og logistikk. Og hun fortsetter: – Jeg har, flere ganger forsøkt meg som fjernstudent selv. Akkurat nå tar jeg et nettbasert kurs i ”Online Teaching” ved Global Virtual University.

Om kvaliteten på kurset kan jeg stadfeste at det fra kurstilbyders side er godt gjennomarbeidet og veldig solid. Det har en klart konstruktivistisk tilnærming, noe som overlater mye ansvar til oss studenter. Dersom vi ikke er aktive nok i diskusjonsoppgavene, blir resultatet straks dårligere.

Uansett, det er uhyre spennende å studere sammen med folk fra Egypt, Ghana, Australia, Canada og India!

Kilde

3 kommentarer »

 1. […] Mer kompetanse på biblioteket […]

  Tilbakeping av P 207/08: Bli e-borger på biblioteket! « Plinius — fredag, september 5, 2008 @ 6:09 am

 2. […] Mer kompetanse på biblioteket […]

  Tilbakeping av 214/08: Bibliotek og voksen læring « Plinius — tirsdag, september 16, 2008 @ 1:33 pm

 3. […] 206/08. Mer kompetanse på biblioteket. Når hverdagen blir digital, må biblioteket tilby nye […]

  Tilbakeping av SK 38/08: Flerkulturell kompetanse « Plinius — søndag, september 21, 2008 @ 3:05 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: