Plinius

tirsdag, september 16, 2008

P 214/08: Bibliotek og voksen læring

Filed under: utdanning, VOLARE — plinius @ 1:31 pm

Kunnskapssamfunnet stiller nye krav til borgerne.

Seniorsurf på Hønefoss.

Når informasjons- og kommuniksjonstettheten øker, møter voksne med lite skolegang voksende problemer. Stortinget har gitt disse gruppene rett til å kreve utdanning.

Men verken Kunnskapsdepartement eller kommunene sørger for at voksne får de utdanningstilbudene de har krav på, forteller en undersøkelse fra Riksrevisjonen, som ble offentligjort i forrige uke.

Rapporten viser vesentlige svakheter og departementet har betydelige oppgaver foran seg i å forbedre seg på dette området, sier Kosmo.

Bibliotek kan bidra

Kan folkebibliotekene bidra med noe av det som mangler? Jeg svarer ja – ut fra erfaringene med VOLARE-prosjektet i Buskerud.

VOLARE – eller Voksen læring med biblioteket som arena – er finansiert av VOX. Hensikten med prosjektet var å utvikle en modell, en arbeidsform og en samling digitale ressurser som andre bibliotek kunne ta i bruk.

Våren 2008 tilbød tre bibliotek i Buskerud – Papirbredden i Drammen, Fjell filial i Drammen, og Ringerike bibliotek på Hønefoss – faste veiledningstimer i bruk av nettet. Ved å tilby individuell opplæring – one-on-one – fanget vi opp mange voksne – spesielt seniorer og innvandrere – som nølte med å gå på datakurs. Der følte de seg så dumme …. fordi de ikke klarte å følge med.

De trengte bibliotekarenes personlige veiledning for å gi seg i kast med dette nye og vanskelige mediet.

Læringsmateriellet og rapporten fra VOLARE vil bli publisert senere på høsten. I prosjektet har vi prøvd å legge til rette for at denne typen tilbud fortsetter etter prosjektperioden. Derfor er det flott at ABM-utvikling nå tar dette arbeidet videre gjennom «fyrtårnsprosjektet» – der fire-fem bibliotek vil få midler til å utvikle tilbud om digital kompetanseutvikling.

Jeg regner også med en oppfølging i Buskerud, som i løpet av våren har fått solid erfaring med denne læringsformen – som jeg er fristet til å kalle Buskerudmodellen.

På høyt nivå

De politiske dimensjonene er tydlige i Utdannings artikkel om rapporten:

 • Voksnes deltakelse … [har i liten grad økt] etter at rettighetene ble innført.
 • Deltakelsen har vært langt under det myndighetene har forventet
 • Svært mange mindre kommuner [har ikke] etablert grunnopplæring for voksne.
 • Mange i målgruppa har manglende kjennskap til retten til grunnopplæring.
 • Mange i denne gruppen har svake grunnleggende ferdigheter og vil ha vanskelig for å finne fram til offentlige tjenester på egen hånd.
 • Omfanget av voksnes behov for grunnopplæring er usikkert
 • [Det er] vesentlige svakheter ved statistikken og rapporteringen
 • Departementet har igangsatt et arbeid for å forbedre statistikkgrunnlaget,

Bærekraftige argumenter

For å klare seg i kunnskapssamfunnet, må folk mestre nye ferdigheter. Disse er først og fremst digitale.

Samfunnet trenger kvalifisert arbeidskraft. Men også hverdagslivet blir mer krevende. Brev og postkort erstattes av e-post. Bankfilialer forsvinner til fordel for nettbanker. Familenes fotoalbum havner på flickr. Reiser kjøpes best og billigst på nettet. Skjemaer skal helst sendes digitalt. Osv, osv.

Bokutlånet synker. Men etterspørselen etter digital støtte og veiledning er økende. Her oppstår det nye behov – som bibliotekene kan bidra til å dekke.

Da tenker jeg også tilbake til kampanjen Fr@ ditt bibliotek. Første fase av kampanjen het FOKUS 2005, fordi den var rettet mot folkebiblioteket i kunnskapssamfunnet. De ti slagordene vi satte opp høsten 2004 virker ennå mer slagkraftige i dag.
Rapporten fra Riksrevisjonen er først og fremst rettet til Kunnskapsdepartementet. Men det er jo kommunene og fylkeskommunene som må gjennomføre de tiltakene som er nødvendige. Derfor må Kosmos argumenter også kunne brukes politisk – av bibliotek som vil satse på livslang læring.
Ressurser

Plinius

Litt revidert 17.9.08

VEDLEGG

Sitater fra Riksrevisjonens rapport:

I forbindelse med Kompetansereformen la Stortinget i 1999 avgjørende vekt på at et nasjonalt kompetanseløft var nødvendig for å sette Norge i stand til å møte de utfordringer som framtidens kompetansesamfunn vil kreve, særlig for de med minst utdanning. Det var derfor en hovedmålsetting at fl ere voksne, med lav utdanning og svak motivasjon skulle få muligheten til å delta i utdanningen. For å nå denne målsettingen var forslagene om å lovfeste voksnes rett til grunnopplæring sentrale.

Med Kompetansereformen som ble innført i 1999, ble begrepet livslang læring for alvor satt på dagsorden og voksnes rett til grunnskole- og videregående opplæring vedtatt. Livslang læring har en nær kobling til sysselsettings- og verdiskapningspolitikken og har ført til økt oppmerksomhet om opplæring på andre arenaer enn i det formelle utdanningssystemet. Kompetansereformen skulle derfor gå etter tre parallelle hovedlinjer;

 • 1) formell læring i ordinære utdanningsløp
 • 2) gjennom studieforbundsaktivitet, fjernstudier og organisasjonsarbeid.
 • 3) ved læring på arbeidsplassen

Målet var å gi et kompetanseløft for alle voksne. …

For å nå ut til voksne i arbeidslivet med behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter, etablerte departementet Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i 2006. Samme år tok departementet initiativ til en samarbeidsavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS for å sikre samarbeid mellom de lokale NAV-kontorene og kommunesektoren om opplæring som tiltak for arbeidssøkere. Begge disse tiltakene er målrettet mot grupper av voksne som ikke godt nok fanges opp av kommunenes tilta

For å finne ut hvor stor målgruppen er, kan man ta utgangspunkt i hvor mange voksne som ikke har fullført grunnopplæring eller av andre grunner har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ifølge departementet er dette utgangspunktet for anslagene fra OECD om at om lag 400 000 nordmenn i yrkesaktiv alder har for svake leseferdigheter eller for dårlig tallforståelse til å fungere godt i et moderne arbeidsliv, jf. ALL (Adult Literacy and Lifeskill Survey) fra 2005.

1 kommentar »

 1. […] 214/08. Bibliotek og voksen læring. Kosmo kritiserer […]

  Tilbakeping av SK 38/08: Flerkulturell kompetanse « Plinius — søndag, september 21, 2008 @ 3:01 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: