Plinius

torsdag, oktober 2, 2008

P 223/08: Statistikk for skrytepaver 1

Filed under: statistikk — plinius @ 10:54 pm

Noen idretter har vektklasser. En spjæling på seksti kilo bokser ikke mot et muskelberg pa 120.

Skal vi sammenlikne bibliotek, maa vi også dele dem inn etter storrelsen. Det er umulig for et storbybibliotek a konkurrerere med Utsira når det gjelder utlån pr. innbygger.

Denne Pliniusposten er en fortsettelse av Hva sier KOSTRA om Asker?

I ABM-statistikken blir kommunene delt inn i tolv størrelsesgrupper. Det synes jeg er for mye. Vi får rett og slett presentert mer informasjon enn vi klarer å bearbeide. Etter noen års arbeid med folkebibliotekstatistikken har jeg havnet på en femdeling:  

 • mer enn 50 tusen innbyggere
 • mellom 20 og 50 tusen
 • mellom 10 og 20 tusen
 • mellom 5 og 10 tusen
 • mindre enn 5 tusen innbyggere

Asker hadde 53 tusen innbyggere i 2007 og tilhører altså den  første gruppen – så vidt det er. De øvrige medlemmene er de fire storbybibliotekene – Oslo, Bergen, Trondheim and Stavanger; sju mellomstore byer – Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Drammen, Tønsberg (med Nøtterøy), Sarpsborg og Skien; og ytterligere to forstadskommuner – Bærum og Sandnes. Disse fjorten bibliotekene betjener til sammen 1,75 millioner mennesker, eller nesten førti prosent av Norges befolkning.

Seks eksterne indikatorer

I dag ser jeg på Askers posisjon i forhold de seks eksterne indikatorene, som jeg introduserte i går. Tallene er angitt med tre gjeldende sifre.

I Asker 2007 var

 • summen av lønns- og medieutgifter per innbygger: 241 NOK
 • antall innbyggere pr. årsverk: 1.950 personer
 • besøk pr. innbygger: 8,28
 • utlån pr. innbygger: 7,14
 • aktivitetsnivå = (utlån + besøk) pr. innbygger: 15,4
 • produktivitet = (summen av lønns- og medieutgifter) / (utlån + besøk): 15,6

Men hva betyr disse tallene? De nakne verdiene sier oss svært lite hvis vi ikke kan sammenlikne dem med andre tall. To typer sammenlikning er vanlig:

 • sammenlikning over tid (tidsrekker, diakron analyse). Det betyr at vi sammenlikner Asker i 2007 med Asker i 2006, i 2005 og så videre bakover
 • sammenlikning med andre kommuner (tverrsnittsstudier, komparative data, synkron analyse). Det betyr at vi sammenlikner Asker i 2007 med andre norske – eller utenlandske – bibliotek i 2007

I begge tilfeller må vi velge et sammenlikningsgrunnlag.

Når det gjelder tidsrekker, må vi vurdere hvor langt tilbake i tid vi ønsker å gå. Er det utviklingen fra 2006 til 2007 som er viktig? Er det utviklingen de siste fem årene? De siste ti? De siste tjue?

Når det gjelder tverrsnittsstudier, må vi vurdere hvilke bibliotek og kommuner det er mest relevant å sammenlikne med. Skal vi sammenlikne med Bærum og Oslo? Med alle store norske kommuner? Med alle norske kommuner? Med mellomstore byer i Norden?

Her velger jeg en enkel løsning. Jeg bruker norske kommuner med minst femti tusen innbyggere som kontekst eller bakteppe for å vurdere hva verdiene for Asker betyr.

A. Lønns- og medieutgifter

De to første indikatorene (A og B) viser at Asker ligger på topp – i sin gruppe – når det gjelder personalressurser i forhold til befolkningen og som en god nummer to når det gjelder disponible midler (til lønn og medier) pr. innbygger.

·                     0704 Tønsberg/N         254

·                     0220 Asker                   241 NOK pr. innbygger

·                     0219 Bærum                 233

·                     0806 Skien                    221

·                     1001 Kristiansand          212

·                     1902 Tromsø                 200

·                     1201 Bergen                  184

·                     0301 Oslo kommune      172

·                     0105 Sarpsborg             169

·                     0106 Fredrikstad            169

·                     1601 Trondheim             153

·                     1102 Sandnes               146

Vi mangler data for 0602 Drammen (sambibliotek) og 1103 Stavanger (felles kulturhus)

B. Befolkning per årsverk

·                     0220 Asker                   1950 innbyggere pr. årsverk

·                     0219 Bærum                 2140

·                     0602 Drammen              2240

·                     0704 Tønsberg/N            2250

·                     1001 Kristiansand          2460

·                     1103 Stavanger              2470

·                     1902 Tromsø                 2540

·                     0806 Skien                    2540

·                     0106 Fredrikstad            2710

·                     1201 Bergen                  2990

·                     0301 Oslo kommune      3270

·                     0105 Sarpsborg             3360

·                     1601 Trondheim             3670

·                     1102 Sandnes               3740

C. Besøk

De neste tre indikatorene (C, D, E) viser at biblioteket er usedvanlig populært. Asker ligger på topp – i sin gruppe – både når det gjelder besøk og utlån pr. innbygger

·                     0220 Asker                   8,28 besøk pr. innbygger

·                     1902 Tromsø                 8,04

·                     1601 Trondheim             7,45

·                     1001 Kristiansand          7,41

·                     1103 Stavanger              6,46

·                     0219 Bærum                 5,70

·                     0704 Tønsberg/N            5,48

·                     0806 Skien                    5,21

·                     1201 Bergen                  5,18

·                     0301 Oslo kommune      4,46

·                     0602 Drammen              3,96

·                     1102 Sandnes               3,89

·                     0106 Fredrikstad            2,92

·                     0105 Sarpsborg             2,74

D. Utlån

·                     0220 Asker                   7,14 utlån pr. innbygger

·                     0704 Tønsberg/N            7,04

·                     1601 Trondheim             6,63

·                     1201 Bergen                  5,98

·                     1902 Tromsø                 5,92

·                     1103 Stavanger              5,86

·                     0219 Bærum                 5,64

·                     1001 Kristiansand          5,56

·                     1102 Sandnes               5,32

·                     0106 Fredrikstad            4,70

·                     0602 Drammen              4,67

·                     0105 Sarpsborg             4,19

·                     0301 Oslo kommune      4,07

·                     0806 Skien                    4,06

Spredning

Vi ser forøvrig at besøkene varierer mer enn utlånet.  Variasjon – eller spredning – kan måles på ulike måter. Forholdet mellom den største og minste verdien kan gi et første inntrykk. I vårt tilfelle ser vi at forholdet mellom den største og den minste verdien er 3,0 for besøk – mot 1,8 for utlån.

[Asker/Sarpsborg = 8,28/2,74 = 3,02; Asker/Skien = 7,14/4,06 = 1,76].

Men de to ytterpunktene fanger ikke alltid opp helheten. For å få et bilde av hele fordelingen, må vi ta hensyn til alle verdiene. Den vanligste måten å gjøre dette på, er ved å beregne standardavviket. De aktuelle verdiene er:

·                     1,75 for besøk

·                     1,00 for utlån

Standardavviket er mye brukt, men vanskelig å tolke, siden det bygger på summen av de kvadrerte avstandene til gjennomsnittet. Derfor vil jeg heller bruke gjennomsnittsavviket, som bygger på summen av de absolutte avstandene til gjennomsnittet.

·                     1,47 for besøk

·                     0,84 for utlån

En tredje mulighet er kvartilavviket, som er lik avstanden mellom første og tredje kvartil.

·                     3,50 for besøk

·                     1,87 for utlån

Hovedkonklusjonen blir imidlertid den samme: besøkene varierer mest.

E. Aktivitetsnivå

Jeg bruker summen av besøk og utlån pr. innbygger som en indikator for aktivitetsnivået i forhold til brukerne. Asker ligger godt foran både Trondheim og Tromsø

·                     0220 Asker                   15,4 aktivitetspoeng pr. innbygger

·                     1601 Trondheim             14,1

·                     1902 Tromsø                 14.0

·                     1001 Kristiansand          13.0

·                     0704 Tønsberg/N            12,5

·                     1103 Stavanger              12,3

·                     0219 Bærum                 11,3

·                     1201 Bergen                  11,2

·                     0806 Skien                    9,27

·                     1102 Sandnes               9,22

·                     0602 Drammen              8,63

·                     0301 Oslo kommune      8,53

·                     0106 Fredrikstad            7,62

·                     0105 Sarpsborg             6,93

F. Produktivitet

Den siste indikatoren er et forsøk på å angi bibliotekets produktivitet eller effektivitet. Indikatoren viser hvor mange kroner (i lønns- og medieutgifter) hvert aktivitetspoeng «koster». Asker havner som nummer tre og ligger godt over  midtverdien (medianen) på 18,4 kroner.

·                     1601 Trondheim             10,9

·                     1902 Tromsø                 14,4

·                     0220 Asker                   15,6 kroner pr. aktivitetspoeng

·                     1102 Sandnes               15,8

·                     1001 Kristiansand          16,3

·                     1201 Bergen                  16,5

·                     0301 Oslo kommune      20,2

·                     0704 Tønsberg/N            20,3

·                     0219 Bærum                 20,5

·                     0106 Fredrikstad            22,2

·                     0806 Skien                    23,9

·                     0105 Sarpsborg             24,5

Vi mangler data for Drammen og Stavanger.

Fire grupper

Når det gjelder produktivitet, kan vi beskrive fordelingen slik:

De fjorten kommunene fordeler seg på fire grupper

·                     den første består av Trondheim, langt foran feltet – «i ensom majestet» på 10,9 kroner pr. poeng

·                     den andre, som består av Tromsø, Asker, Sandnes, Kristiansand og Bergen, ligger tett samlet i intervallet 14,4 til 16,5

·                     den tredje, som består av Oslo, Tønsberg/Nøtterøy og Bærum, ligger ennå tettere, i intervallet 20,2 til 20,5

·                     den fjerde består av Fredrikstad, Skien og Sarpsborg og ligger noe høyere opp på tjuetallet

For å tolke produktivitetstallene må vi imidlertid huske på at ulike bibliotek kan ha svært ulike forutsetninger for å opprettolde høy aktivitet med lave kostnader. Ledelsen spiller alltid en viktig rolle. Men det er nok lettere å oppnå høye besøkstall i sentrale bibliotek i «kompakte byer» som Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen. Adgang til store studentgrupper er også en fordel. Det er også rimelig å tro at upraktiske bygninger, «skjev» lokalisering og spredte filialer kan slå negativt ut.

Statistikk for skrytepaver 2 – som kommer i morgen – handler om Askers posisjon på de interne indikatorene.

Ressurser

Reklamer

2 kommentarer »

 1. […] Statistikk for skrytepaver 1 […]

  Tilbakeping av P 224/08: Statistikk for skrytepaver 2 « Plinius — fredag, oktober 3, 2008 @ 12:16 pm

 2. […] Analysen fortsetter her. […]

  Tilbakeping av P 222/08: Hva sier KOSTRA om Asker bibliotek? « Plinius — mandag, mai 30, 2011 @ 12:08 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: