Plinius

fredag, oktober 3, 2008

P 224/08: Statistikk for skrytepaver 2

Filed under: statistikk — plinius @ 7:56 am

Hovedkonklusjonen er klar nok: Asker ligger usedvanlig godt an.

Dette er den tredje posten om indikatorer basert på KOSTRA-variablene – med Asker (bildet) som eksempel. Den handler om Askers plassering på de interne indikatorene.

Utlånet av skjønnlitteratur for voksne og av andre medier enn bøker ligger helt på topp. Utlånet av faglitteratur og av bøker for barn ligger midt på treet. Men samlingene er tilpasset utlånet, slik at omløpstallene er de beste blant de store bibliotekene.

Selve utlånsprofilen er altså preget av skjønnlitteratur og nye medier. Aksesjonspolitikken ser ut til å være svært målrettet: biblioteket ligger lavt  når det gjelder antall nyanskaffelser  (rang nr. 13), men helt på topp når det gjelder utgifter pr. ny enhet (201 kroner). Dette tyder på at biblioteket klarer å opprettholde høye utlånstall ved å satse på kvalitet – i betydningen etterspurte medier – heller enn kvantitet.

Jeg stusser litt over de lave lønnsutgiftene pr. årsverk. De har sikkert en forklaring – men den fanges ikke opp av KOSTRA-statistikken.

Mye vil ha mer

Og det er jo typisk for statistisk informasjon. Vi får kartlagt noen sider og besvart noen spørsmål som angår bibliotekets virksomhet. Men mye vil ha mer. Alle svar genererer nye spørsmål og ønsker om mer informasjon.

KOSTRA-statistikken omfatter noen få variable. ABM-statistikken omfatter flere – men de er ennå ikke publisert i en «analysevennlig» form. Dessuten trenger vi nye og bedre data om husleie og IKT-opplæring, om oppholdstid og aktiviteter, om kulturfondsbøker og dataspill, om innvandrere og  studenter, om likt og ulikt, om dikt og datt …

Data er heller ikke hele sannheten om biblioteket. Biblioteket er en organisasjon, med ledere og ansatte, med eiere og brukere, med løpende drift og langsiktige strategier. KOSTRA – og resten av det statistiske kostebinderiet – er et verktøy. Bibliotekstatistikken er imidlertid et verktøy med stor potensiell kraft.

Overbevisende argumentasjon i kunnskapsøkonomien forutsetter en kombinasjon av klare begreper, solide data og gode fortellinger.  Det å utnytte statistikkens verktøy i en større sammenheng – utad og innad – er en oppgave for organisasjonen.

Ressurser

DOKUMENTASJON

Jeg har delt de femten interne indikatorene inn i fire grupper

Omløpstall

 • omløpstallet for skjønnlitteratur
 • omløpstallet for faglitteratur
 • omløpstallet for barnebøker

Omløpstallene viser i hvilken grad samlingen faktisk blir brukt

Utlånskategorier

 • utlån av andre medier enn bøker per innbygger
 • utlån av skjønnlitteratur pr. voksen
 • utlån av faglitteratur pr. voksen
 • utlån av barnebøker pr. barn

Utlånskategoriene viser utlånet pr. innbygger fordelt på medietyper.

Utlånsprofiler

 • utlån av andre medier enn bøker – i prosent av samlet utlån
 • faglitteraturens andel av bokutlånet (for voksne)
 • faglitteraturens andel av samlingen (for voksne)
 • barnebøkenes andel av bokutlånet
 • barnas andel av befolkningen

Utlånsprofilene viser hvordan selve utlånet er sammensatt. Barnas andel av befolkningen er tatt med som en mulig forklaringsvariabel.

Andre indikatorer

 • nyanskaffelser pr. innbygger
 • medieutgifter pr. nyanskaffelse
 • lønnsutgifter pr. årsverk

Restkategorien Andre indikatorer fanger opp flere interessante sider ved den løpende virksomheten til biblioteket.

Resultatene for Asker 2007 ser slik ut:

Omløpstall

 • omløpstallet for skjønnlitteratur: 1,67 i Asker
 • omløpstallet for faglitteratur: 0,96
 • omløpstallet for barnebøker: 2,96

For å tolke tallene, må vi sammenlikne Asker med de andre store kommunene. Det kan gjøres på ulike måter. Her nøyer jeg meg med å angi medianverdien for de fjorten største bibliotekene – og Askers relative plassering (rang) innenfor gruppen.

 • omløpstallet for skjønnlitteratur: medianen er 1,33. Asker har rang nr. 1.
 • omløpstallet for faglitteratur: 0,92. Rang nr. 1.
 • omløpstallet for barnebøker: 1,87. Rang nr. 1.

Utlånskategorier

 • utlån av andre medier enn bøker per innbygger: 2,90.
  • Medianen er 1,75.
  • Asker har rang nr. 1
 • utlån av skjønnlitteratur pr. voksen (14+): 1,70.
  • Medianen er 1,30.
  • Asker har rang nr. 1
 • utlån av faglitteratur pr. voksen (14+) : 1,40.
  • Medianen er 1,28.
  • Asker har rang nr. 6
 • utlån av barnebøker pr. barn (0-13): 8,77.
  • Medianen er 8,22.
  • Asker har rang nr. 6

Utlånsprofiler

 • utlån av andre medier enn bøker i prosent av samlet utlån: 41 %.
  • Medianen er 33%.
  • Asker har rang nr. 1.
 • faglitteraturens andel av bokutlånet: 45 %.
  • Medianen er 47%.
  • Asker har rang nr. 9.
 • faglitteraturens andel av samlingen: 59 %.
  • Medianen er 55%.
  • Asker har rang nr. 6.
 • barnebøkenes andel av bokutlånet: 42 %.
  • Medianen er 41 %.
  • Asker har rang nr. 7.
 • barnas andel av befolkningen: 20 %.
  • Medianen er 17%.
  • Asker har rang nr. 2.

Andre indikatorer

 • nyanskaffelser pr. hundre innbyggere: 15 enheter.
  • Medianen er 19.
  • Asker har rang nr. 13.*
 • medieutgifter pr. nyanskaffelse: 201 kroner.
  • Medianen er 15.
  • Asker har rang nr. 1.
 • lønnsutgifter pr. årsverk: 409 tusen kroner.
  • Medianen er 464.
  • Asker har rang nr. 13**

*Asker ligger lavest i gruppen (vi mangler data for Drammen).

** Asker ligger lavest i gruppen (vi mangler data for Stavanger).

Den fullstendige oversikten – for alle indikatorer og kommuner – er lagt ut på Google Docs: 2007 KOSTRA indicators for public libraries. Norway. Municipalities.

Lagt til 7.1.10:

Reklamer

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: