Plinius

onsdag, november 19, 2008

P 246/08: Folkebibliotek i forkant

Filed under: VOLARE — plinius @ 8:09 am

1millUSA er ikke Norge, men den brede datautviklingen er den samme i begge land – som i hele den vestlige verden.

Mill Pond, Monroe County, Pennsylvania.

Den grundige kartleggingen av IKT i bibliotek som Bill og Melinda Gates Foundation har finansiert, viser både likheter og forskjeller i forhold til Norge. Rapporten setter også ord på mange utviklingstrekk og sammenhenger som finnes  – men som har vært lite diskutert  – i det norske fagmiljøet.

Biblioteket som digital brobygger

ALA/Gates-rapporten legger svært stor vekt på folkebibliotekenes rolle som digitale brobyggere:

 • Library staff members at all levels play vital intermediary roles in supporting, managing and maintaining public access to computers and the Internet.

Det er verdt å legge merke til at rapporten bekrefter våre erfaringer i VOLARE med konsentrert, individuell veiledning:

 • More library staff report they are scheduling one-hour sessions with patrons to orient them to the broad range of skills necessary to do research, find jobs or apply for government assistance.
 • Many librarians report that applying for jobs and government services are among the most staff-intensive patron Internet needs.

De viktigste oppgavene personalet må ta seg av, er:

 • adgang til digitale læringsressurser for elever på alle nivåer fra barnehage til VGS (dvs. high school) (79 prosent nevner dette)
 • jobbsøking på nettet (62 prosent). …
 • tilgang til offentlig informasjon (56 prosent),…
 • adgang til læringsressurser og databaser for voksne og i forbindelse med desentralisert etter- og videreutdanning (47 prosent)
 • ferdigheter i bruk av data og nettbaserte tjenester (38 percent)

Bibliotekene fungerer også som tekniske ressurssentre for de mange som ikke har bred adgang til datautstyr og internett i sitt vanlige miljø.

 • In addition to providing … informational and lifelong learning resources, libraries also provide peripheral device support to library patrons.

Nye krav til datautstyr

Presset på de eksisterende publikumsmaskinene er stort.

Mange bibliotek har installert trådløse nettverk, slik at brukerne kan benytte sine egne bærbare maskiner på biblioteket. Noen bibliotek låner også ut bærbare maskiner for lokal bruk. Over sytti prosent av bibliotekene lar brukerne kople opp medbrakte lagringsmedier som minnepinner og eksterne disker. Over en tredjedel støtter overføring og bearbeiding av digitale bilderog brenning av egne CD-plater.

Den gode nyheten, sier rapporten, er at brukerne får tilgang på ressurser de ikke har adgang til, eller råd til å kjøpe, utenfor biblioteket. Den dårlige nyheten er at biblioteket og bibliotekarene blir overlesset med nye oppgaver – samtidig som de skal ivareta de gamle.

 • Like additional cars on the interstate, additional computers and services in libraries contribute to the “traffic” and create additional demands for staff to orient patrons and mediate public access to these resources.

På den tekniske siden fører de nye tjenestene til lavere overføringshastigheter. På økonomisiden konkurrerer digitale utgifter med mediebudsjettet og andre ikke-digitale oppgaver. Når det gjelder kompetanse, øker forventningene til bibliotekarenes digitale ferdigheter. Bredden i tilbudet fører til nye behov for veiledning og teknisk vedlikehold.

Nye krav til kompetanse

ALA/Gates forteller om frustrerte bibliotekarer.

De mangler tid til å oppdatere sine tekniske kunnskaper i takt med den nye etterspørselen. Staben har heller ikke tid til å ta seg av alle som trenger praktisk hjelp i forbindelse med de nye tjenestene. Mer enn seksti prosent av de amerikanske folkebibliotekene har mindre enn fem ansatte.

Det tilsvarende norske tallet ligger over åtti prosent (!)

Vaktordningene er ofte sårbare. Det er derfor vanskelig å opprettholde tjenestene når noen er borte på kurs. I bibliotek med flere deltidsansatte kan det være vanskelig å organisere interne kurs på tidspunkter der de fleste kan delta.

Fra 2000 til 2005 vokste den amerikanske befolkningen med 2,5 prosent – fra 281 til 288 millioner mennesker. I samme periode økte antall bibliotekbesøk med sytten prosent. I 2000 hadde USA 4,1 besøk pr. innbygger. I 2005 var tallet steget til 4,7.

I denne femårsperioden steg også bibliotekbesøket i Norge, men slett ikke like raskt. Vi lå på 4,9 besøk pr. innbygger i 2000 – og på 5,1 i 2005.

I USA økte antall med seks prosent i samme periode. Det betyr at antall besøk pr. årsverk økte med ti prosent. Samtidig økte antall datamaskiner med over åtti prosent. Statistikken forteller altså om et økende arbeidspress – både når det gjelder utstyr, besøkende og krav til kompetanse.

Konklusjoner

ALA/Gates trekker disse konklusjonene:

 • Folkebibliotekene må utvikle nye modeller for å håndtere teknologitunge tjenester.
 • Det betyr å utnytte ressurser i fellesskap gjennom biblioteknettverk, -grupper og -konsortier.
 • Det betyr også å samarbeide med andre lokale organisasjoner som vil sikre folk flest adgang til ny teknologi og nye tjenester
 • Aktuelle samarbeidspartnere er skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, lokale foreninger og bedrifter
 • Slike nettverk kan generere ideer og strategier som støtter opp om og utvider bibliotekenes nettbaserte tjenester
 • De kan bidra til bibliotekets lokalpolitiske profilering (advocacy strategy) og redusere presset på folkebiblioteket som den eneste offentlige leverandøren av nettilgang
 • De kan gi lokalsamfunnet en bredere og mer robust digital infrastruktur
 • Ressursene som brukes til å ansette og oppgradere bibliotekpersonale, bør oppfattes som investeringer i ny teknologi.
 • Den individuell dataopplæringen som bibliotekene tilbyr er helt uunnværlig. For mange brukere er dette den eneste farbare veien til praktiske ferdigheter på nettet. Uten slik opplæring, vil de aldri komme over terskelen som står i veien for å benytte nettets ressurser i arbeid, utdanning og fritid.
 • Den økende kompleksiteten i bibliotekenes digitale nettverk krever i tillegg ansettelse av flere dataspesialister.

Ressurser

 • Libraries Connect Communities: Public Library Funding and Technology Access Study 2007–2008 marks the second year of the study, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation and the American Library Association (ALA), and continues the research of previous surveys conducted by John Carlo Bertot and Charles R. McClure, with others, since 1994.
 • Previous «Public Libraries and the Internet» Surveys

Plinius

Reklamer

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: