Plinius

søndag, desember 28, 2008

SK 52/08: Bloggåret 2008

Filed under: blogger, Søndag kveld — plinius @ 10:59 am

elverumOrdet blogg betegner både et verktøy og en sjanger.

Elverum har blogg – og hest …

Bloggen oppsto som

 • et skriveverktøy – tilpasset nettet
 • et publiseringsverktøy – for nettpublisering
 • en ny litterær form – kort, kronologisk, personlig

Bloggen begynner å bli

 • et tekstverktøy – for alle medier
 • et læringsmiljø – for elever, lærere og studenter
 • et produksjonsmiljø – for forskere og andre fagfolk
 • en ny faglig offentlighet
 • en ny “borgerlig” offentlighet

Nye samtaler

Nettet er et medium der at alle kan lese og alle kan skrive.

Hva det betyr, har begynt å bli synlig. Den tradisjonelle musikkbransjen kollapser. De store papiravisene skranter. Utlånet av faglitteratur faller fra år til år. Etterspørselen etter referansetjenester synker.

Men strømmen av samtaler i tekst og bilde, lyd og video fortsetter å øker – i andre og mer horisontale kanaler.  De norske bibliotekbloggene er et bitte lite element i en stor transformasjon av de kollektive samtalene som ethvert organisert samfunn forutsetter.

Bloggen er en åpen form. Den inviterer til kommentarer og debatt – og møter derfor skepsis i alle byåkratisske organisasjoner. Selb om de kan ta bloggen i bruk som et praktisk publiseringverktøy, velge de ofte å skru av kommentarknappen.

Underforstått: det er VI som styrer og VI som snakker til dere. Hvis noen kanaljer ønsker å svare, må de bruke kanaler som VI kontrollerer. Hvordan skulle det ellers gå med Norge og demokratiet – hvis folk kunne svare på direkten?

Et vindu mot vår livsverden

Norske bibliotek har en rik krattskog av bloggende bibliotekarer. I tillegg er det mange som kommenterer uten selv å opprette egne blogger. Det bloggen tilbyr, er en usensurert kanal. Den viser hva folk tenker, mener og opplever i sin hverdag. Bloggen fungerer som et vindu inn i vår livsverden.

Habermas bruker begrepet livsverden (Lebenswelt) om menneskenes opplevde hverdag i nære, sosiale fellesskap.

På nettet kommer også den grove og ubehøvlede hverdagen til syne. Heldigvis er bibliotekarene et fredlynt og dannet folkeferd. Bloggene kan være personlige og kritiske, muntre og triste, ironiske og provoserende. Men hetsing og personlige angrep – utover nettikettens regler – forekommer nesten ikke.

Debattemperaturen er heller for lav enn for høy.  Bibliotekene er for ytringsfrihet, men de bruker den ikke. Det er bare noen få som tar opp brennbare faglige og politiske spørsmål. Men all ære til de som gjør det – de åpner veien for flere.

Jeg har gruppert de nye bibliotekbloggene fra 2008 i to hovedkategorier – offisielle og personlige – og diverse underkategorier.

OFFISIELLE BLOGGER

Juleblogger

 1. Jul i Skien bibliotek 2008.

Nyhetsblogger

Elleve Ti av bloggene brukes som et meldingsblad eller nyhetsside for bibliotekene. Det er altså biblioteket som bibliotek som står bak.

 1. Askim’s biblioteks blogg
 2. Austevoll folkebibliotek
 3. Eidsvoll bibliotek
 4. Elverum bibliotek
 5. Glemmens bibliotekblogg
 6. Sarpsborg bibliotek – kulturell møteplass
 7. Spydeberg bibliotek
 8. Øvre Eiker bibliotek
 9. Nyheter fra Finnmark fylkesbibliotek
 10. Nyheter fra Medisinsk bibliotek, UBIT

Disse bloggene inneholder ofte presentasjoner av nye bøker og andre medier. Nyhetsbloggene skiller seg fra de rene mediebloggene ved å inkluderer andre nyheter fra biblioteket i tillegg. Opplysninger om kurs og arrangementer er vanlig – både i for- og etterkant.

Her kan vi faktisk finne et rikt kildemateriale om møtevirksomheten på biblioteket. Den dekkes jo bare rent summarisk av bibliotekstatistikken.

Nærkontakt med Norge

I går klippet jeg fra Austevoll i Hordaland. Askim startet sin blogg som en flytteblog, men ser ut til å fortsette på bredere basis – a la Sarpsborg – etter flyttingen.

Eidsvoll skiller seg ut med videosnutter fra YouTube og mange presentasjoner av ny  musikk i biblioteket. Elverum har sørget for mange bilder på bloggen – og skriver: Her vil du finne våre anbefalinger av bøker, filmer og musikk. Når det skjer noe spesielt hos oss vil vi legge ut referat og stemningsrapport.

Glemmen VGS har både blogg og minoritetsrådgiver. Rådgiverenm bruker bloggen til å opplyse om sin rolle:

– Bakgrunnen for min stilling som minoritetsrådgiver er for å gi ungdom et tilbud om veiledning og rådgivning som et supplement til det ordinære tilbudet. Prosjektet har som hovedmål å forhindre tvangsekteskap, spre kunnskap om dette og bidra til at unge minoritetspråklige elever fullfører videregående utdanning.

Det er de mellomstore folkebibliotekene som blogger. Jeg har sagt det før, men gjentar det  gjerne, at Sarpsborg har valgt en god modell.

Spydeberg bibliotek gir internettopplæring til seniorer (55+) hver mandag fra 0900 til 1130. Biblioteket skal også kjøpe inn nye spill til XBox 360 – og spør brukerne hva de ønsker seg.

Biblioteksvar sørger for å ivareta nettverket – og Finnmark fylkesbibliotek rapporterer fra kontaktseminar i Asker i slutten av november. biblioteket varsler også om den neste Barents Library Conference i september 2009 – frist for å sende abstracts er 9. februar. Er den varslet på biblioteknorge, mon tro?

På Øvre Eiker har det vært Halloween med skrekk og gru. Jeg tenker fortsatt på USA når jeg hører ordet Halloween. Men  for dagens unger er festen sikkert like norsk som juletreet – som jo ble importert fra Tyskland for 150 år siden. Den første beskrivelse av et norsk juletre stammer fra 1842 – nøyaktig ett hundre år før Plinius ble født.

***

I Horten [startet 2007] har forfatter Kurt Aust og ca. 350 ungdommer laget en spenningsroman.

Handlingen foregår på Karljohansvern, og hovedpersonen Tobias forflytter seg på mystisk vis i tidsrommet 1857 – 2018. Kurt Aust har skrevet 1. kapittel og 11 ungdomsskoleklasser har hatt ansvaret for å skrive hvert sitt kapittel.

Prosjekt-, kurs- og konferanseblogger

De fem siste gjelder 23 ting

 1. Utviklingen av Nye Reaktor. For Nye Reaktor.
 2. Nye Time bibliotek. Om nytt bibliotek.
 3. Wergelandblogg for lærere. Birgitte Kleivset. *
 4. Kursblogg: No 120. Informasjonskompetansedelen av kurset «Skriveteknikk og informasjonskompetanse» ved UiA
 5. 23 ting om Web 2.0 i Hordaland
 6. Vestfoldbloggene
 7. Buskerudbloggene
 8. Troms2null
 9. Deltakerblogger

*Denne bloggen viser eksempler på god bruk av «Møt Henrik» på wergeland2008.no, samt andre Wergeland-prosjekter i norske skoler i 2008.

Prosjektblogger gir mulighet for fri og ledig kommunikasjon rundt nye tiltak. Bloggen til Norsk digitalt bibliotek – som startet i 2003 –  var den aller første.

I 2008 ble det ikke opprettet noen rene konferanseblogger.  Men det blir generelt mer og mer vanlig å blogge fra bibliotekkonferanser – og også å samle RSS-strømmer fra disse bloggene på egne nettsteder.  Det beriker fagmiljøet – både for de som deltar og de som følger med på avstand.

Bokblogger

Presentasjoner av bøker forekommer både i nyhetsbloggene, i de «offisielle» bokbloggene, og i de fleste personlige bloggene. Biblioekarer liker bøker – og med bøker mener de som oftest skjønnlitteratur.

 1. Barnas lille bokblogg. Forsand bibliotek. Alle tjueen bøker er skjønnlitteratur.
 2. Bokblogg for vaksne. Forsand bibliotek.  En av ni bøker – Frp-koden av Magnus Marsdal – er sakprosa.
 3. Månedens bok. Anbefalinger fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. En av sju bøker –  Krigsbarn i fredstid – er sakprosa.
 4. UngBokBloggen.   To Fire av tjueto poster handler om sakprosa.

Andre medier

 1. Bibpop. Ungdomsblogg.
 2. Popkult. Fagblogg.

Ungdoms- og populærkulturen er på vei inn i bibliotekene.

[Prosjektet] Popkult er Drammensbibliotekets ungdomssatsning.

[Men] målgruppa vår er rett og slett alle som er interesserte i sub- og populærkultur, uavhengig av alder ….

Pop står for at populærkulturen skal vere ein dominerande faktor i både materiale og innredning, medan Kult seier noko om at det skal vere eit undergrunnspreg over tilbudet i tillegg.

Vi lener oss der mot termar som kultbok, kultfilm, kultband etc. Med andre ord skal du finne materiale som kan vere både smalt og populært.

Bibpop er

Drammensbibliotekets vindu ut mot våre brukere som ønsker å orientere seg om vårt utvalg av populærkultur – innen film, musikk og litteratur.

Du kan sende inn forslag til nye innkjøp – og får svar på det åpne nettet. Brukernes dialog med biblioteket blir synlig. Et godt forbilde …

PERSONLIGE BLOGGER

Fagdebatt

 1. Bentebing’s Weblog. Bente Bing Kleiva skriver på engelsk.
 2. Bibliotekarer på ville veier.  Mann og kvinne.
 3. Bibliotekpolitikk. Kari Frodesen.
 4. Bramseil. Birgitte Kleivset – som har et helt veksthus av blogger (jeg må bearbeide listen seinere)
 5. Bråk og bøker. Kvinnelig superbibliotekar på 42 år.
 6. Bøker, bibliotek og annet babbel. Personlig fagblogg for HildeSol – som også skriver Teaterkritikk og Bibliotekar i eksil (2005-)
 7. Den raude veggen. Stig Elvis Furseth.
 8. Ine Marits blogg. Ine Marit Torsvik Bertelsen. Personlig fagblogg om politikk, litteratur og bibliotek
 9. VBforum. Fagdebatt

Det er særlig bloggene i denne kategorien som bidrar til å utvikle en faglig offentlighet ved hjelp av digitale medier. Postene i VBforum viser for eksempel hvordan spredte erfaringer med de nye lærebokordningene på skolebibliotekene kan samles og utnyttes faglig og politisk:

Jeg har i vår og høst forsøkt å kartlegge hvordan lærebokordningen praktiseres på de enkelte skolene i Nord- og Sør-Trøndelag. Som vi alle vet varierer praksisen en del fra skole til skole, og vi kan alle lære av hverandre. Jeg legger derfor ut tilbakemeldingene jeg fikk fra dere slik at dere kan hente tips fra hverandre. Tilbakemeldingene er anonymisert.

Bokblogger

 1. Maris mørke hjørne. Barn og ungdom.
 2. Nordhordland litterære selskap.

Andre medier

 1. Norske bibliotekblogger. Gode råd fra Sarpsborg.
 2. TeaterkritikkHer mener jeg fritt og uhemmet om teaterstykker jeg har gleden (stort sett) av å se, ut fra den egosentriske overbevisningen at mine meninger selvfølgelig også er interessante for alle andre…

Nytt fra hverdagen

 1. Anne Grethes blogg
 2. Ireneve
 3. Like a rolling stone, like a falling leaf
 4. Annes blogg om enmillionog23 ting

Ressurser

Plinius

 • Hønefoss 2008. Notater til et kveldskurs om blogging for Seniornett

4 kommentarer »

 1. […] SK 52/08. Bloggåret 2008. […]

  Tilbakeping av P 2/08: Fyrverkeri i Bergen « Plinius — fredag, januar 2, 2009 @ 12:13 pm

 2. Takk Tord for ditt iherdige arbeid for å følge med og skrive om ulike aspekter ved bibliotek, informasjon og kunnskap!

  Denne artikkelen er en interessant og viktig oppsummering av bloggåret 2008! Jeg har gjennom dette året oppdaget både gleden og utfordringen ved å blogge og ikke minst lese andres blogger. Denne formen for kommunikasjon styrker bibliotekenes stilling som medskapere av informasjon og det får bibliotekfolket til å formulere seg omkring sin virksomhet. God nytt bloggår til deg!

  Kommentar av Bente Bing Kleiva — fredag, januar 2, 2009 @ 1:55 pm

 3. […] Høivik ble det opprette 54 nye bibliotekrelaterte blogger i 2008. På slutten av året har han en oppsummering av bloggeåret 2008 med en kategorisering av bloggene […]

  Tilbakeping av Blogging og Bibliotek 2008 « Norske bibliotekblogger — onsdag, januar 14, 2009 @ 10:47 am

 4. […] helt ufarlige emner – først og fremst formidling av litteratur og andre medier. Jeg har skrevet om Bloggåret 2008 tidligere. Men de siste månedenes lanseringer inviterer til en ny […]

  Tilbakeping av P 62/09: Blogging i sentrum « Plinius — lørdag, april 18, 2009 @ 10:11 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: