Plinius

søndag, januar 11, 2009

SK 2/09: En nesten usynlig tjeneste

Filed under: statistikk, trafikk, utdanning — plinius @ 11:19 am

librarianReferansetjenesten er den usynlige delen av bibliotekenes tilbud.

Bibliotekstudiet omfatter mye opplæring i referansefag. I Oslo regnes kunnskapsorganisasjon og gjenfinning som bibliotekfagets kjerne. Biblioteket har svaret, het et stort prosjekt på nittitallet.

Men i praksisfeltet og den løpende bibliotekdebatten får referansearbeidet svært lite oppmerksomhet.

Utlånet og – i økende grad – besøkene blir gransket og kommentert. Referansearbeidet foregår i det stille. Hvert eneste år ber ABM-utvikling folkebibliotekene rapportere inn antall referansespørsmål. Tallene blir aldri publisert eller diskutert. Direktoratet mener kvaliteten er for dårlig – men har hittil ikke tatt noe initiativ for å forbedre dem. Så da så.

Hva skjer?

Jeg kjenner til og deltar på NBs postliste for referansespørsmål. Den er nyttig nok, men brukes i all hovedsak som en annenlinjetjeneste for å besvare konkrete spørsmål – ikke som et diskusjonsforum om tendenser i referansefeltet. Da tenker jeg på temaer som:

 • hvordan utvikler retterspørselen seg – fysisk og virtuelt – i ulke typer bibliotek?
 • hva slags endringer skjer mht. spørsmålenes innhold?
 • hva betyr konkurransen fra digitale spørretjenester utenfor bibliotekene?
 • har brukerne blitt mer selvhjulpne pga. Google og alle de andre gjenfinnin gsverktøyene?
 • har brukerne blitt mer selvhjulpne pga. bedre grensesnitt fra kunnskaps- og tjenesteleverandører?
 • hva blir gjort for å kombinere «bemannede og ubemannede» tjenester?

Har du tips?

Mandag 19. januar skal jeg snakke holde en forelesning om digitale referansetjenester. Det dreier seg om en dobbelttime for 2.-årsstudentene, der folk fra Biblioteksvar holder den ene, og jeg selv den andre timen.

Synkende etterspørsel

Blir det mindre referansearbeid?

Bærum bibliotek følger nøye med – og har registrert en betydelig nedgang i antall «fysiske» henvendelser de siste åtte-ni årene:

 • 1999: Personalet behandlet 155 tusen spørsmål og henvendelser fra publikum
  • Samme år fikk biblioteket 7,7 fysiske besøk pr. innbygger
  • Det tilsvarte 21 spørsmål pr. hundre besøk
  • Biblioteket hadde forøvrig 8,0 virtuelle besøk pr. innbygger
 • 2001: 122 tusen
 • 2002: 129 tusen
 • 2003: 125 tusen
 • 2004: 113 tusen
 • 2005: 114 tusen
 • 2006: 104 tusen
 • 2007: Personalet behandlet 98 tusen spørsmål og henvendelser fra publikum
  • Samme år fikk biblioteket 5,8 fysiske besøk pr. innbygger
  • Det tilsvarte 16 spørsmål pr. hundre besøk
  • Biblioteket hadde forøvrig 25,0 virtuelle besøk pr. innbygger

Antall spørsmål gikk altså ned fra 155 til 98 tusen på åtte år. Nedgangen skyldtes både redusert besøkstall – ned fra 7,7 til 5,8 pr. innbygger – og redusert tilbøyelighet til å stille spørsmål – ned fra 21 til 16 pr hundre besøk.

Besøksnedgangen skyldes trolig store budsjettkutt og tilhørende nedbemanning tidlig på 2000-tallet. Tidligere lå Bærum like høyt som nabokommunen Asker.

[2010] Bærum

 • 2008: Personalet behandlet 99.000 spørsmål og henvendelser fra publikum.
  • Antall besøk pr. innbygger er 5,9. Dette er en liten økning fra året før.
  • Det tilsvarte 16 spørsmål pr. hundre besøk
  • Bibliotekets nettsted hadde forøvrig 25,0 forespørsler pr. innbygger

[2010] Sandefjord

I Sandefjord sank antall henvendelser fra 2006 til 2008:

 • 47.300 i 2006
 • 42.200 i 2007
 • 41.100 i 2008

Skal vi tolke tallene, bør vi imidlertid sammenlikne dem med andre tjenester. For de tre årene finner vi: Vi finner:

 • spørsmål pr. hundre besøk: 20 – 17 – 18
 • spørsmål pr. hundre lån: 15 – 13 -13
 • spørsmål pr. hundre sidevisninger: 5,0 – 3,9 – 3,0

Hordaland og Bergen

Ut fra det jeg finner på nettet, ser Hordaland fylkesbibliotek ut til å være det eneste fylkesbiblioteket som har bearbeidet referansestatististikken. I Vedlegg B har jeg gjengitt et diagram for perioden 1993-2003 fra presentasjonen

I Bergen økte antall henvendelser fra ca. 0,55 til ca. 0,85 pr. innbygger fra fra 1993 til 2002. Deretter har det holdt seg omtrent på dette nivået:

 • 2003: 0,84 pr. innbygger
  • 12 pr. hundre besøk
 • 2004: 0,79 pr. innbygger
  • 11 pr. hundre besøk
 • 2005: 0,86 pr. innbygger
  • 13 pr. hundre besøk
 • 2006: 0,80 pr. innbygger
  • 14 pr. hundre besøk

Dansk trafikk på nettet

For å vite hva som skjer med det digitale – eller det virtuelle – referansearbeidet, trenger vi også statistikk.

Danmark er – så vidt jeg vet – det første land i verden som har begynt å produsere løpende, standardisert statistikk om nett-trafikken til folkebibliotekene. Danmarks Biblioteksindex har også data om trafikken til noen nasjonale tjenester.

Oktober er vanligvis den mest aktive måneden på bibliotekene, så jeg har tatt for meg trafikken i oktober 2008. Det dreier seg om de nasjonale spørrekassene

 • Biblioteksvagten – ni tusen unike besøkende laster ned 33 tusen sider på 10 tusen besøk
 • Spørg Olivia – sju tusen unike besøkende laster ned 18 tusen sider på 13 tusen besøk

og om fem nettportaler (under).

 • Hvis jeg antar at antall årlige besøk tilsvarer oktober * 10, hadde Biblioteksvagten ca. 20 besøk per tusen innbyggere i 2008.
 • Spørg Olivia, med 130 tusen besøk fra en begrenset aldersgruppe, lå selvsagt langt høyere. Hvis jeg setter gruppen lik de fem årskullene 10 til 14 år, blir hyppigheten 370 besøk per tusen barn (10-14) i 2008.

Det betyr imidlertid ikke at 37 prosent av barna har brukt spørrekassen. De tretten tusen besøkene i oktober 2008 kom fra sju tusen ulike barn. Det tyder på at Spørg Olivia er preget av en fast brukergruppe. Sammenlikner vi Spørg Olivia med Biblioteksvagten, ser vi at Spørg Olivia hadde nesten to besøk pr. besøkende mens Biblioteksvagten bare hadde 1,1.

Det stemmer bra med en dansk undersøkelse av fire hundre barn i 6. klasse høsten 2006. Der var det bare 16% som hadde hørt om Spørg Olivia og bare 11% som selv hadde brukt tjenesten.

Kilde: Hvad skaber en lystlæser?

Spørg Olivia har forøvrig begynt å bruke barn som ressurspersoner for andre barn – med overraskende godt resultat (Når børn stiller spørgsmål).

Answer Board Librarians

Nye ressurser

Plinius

VEDLEGG A

De danske nettportalene hadde forøvrig disse besøkstallene

 • Bibliotek.dk – 200 tusen unike besøkende laster ned 3,5 millioner sider på 330 tusen besøk
 • Bibliotekernes Netguide – 100 tusen unike besøkende laster ned 420 tusen sider på 140 tusen besøk
 • Litteratursiden – 30 tusen unike besøkende laster ned 140 tusen sider på 40 tusen besøk
 • Musikbibliotek – 22 tusen unike besøkende laster ned 65 tusen sider på 25 tusen besøk
 • Bibliotekernes Juraport – 2.400 unike besøkende laster ned 10 tusen sider på 3 tusen besøk

Den mest besøkte portalen, Bibliotek.dk, hadde altså rundt tre millioner besøk i året, eller ca. 0,5 besøk per innbygger. For å sette dette tallet i relieff, kan vi sammenlikne med de lokale bibliotekenes nettsteder:

 • Kommunale folkebibliotek – 6 fysiske besøk pr. innbygger og år – men med store variasjoner
 • Kommunale folkebibliotek – 3 nettbesøk pr. innbygger og år – men med store variasjoner
 • Bibliotek.dk – 0,5 nettbesøk pr. innbygger pr. år
VEDLEGG B
H = Hordaland; B =  Bergen;  HUB = Hordaland uten Bergen
hordalandspm

VEDLEGG C: Wiki Answers

***

RSS Feed Animal Life
Endangered Species | Pets | Prehistoric Animals
RSS Feed Business & Finance
Insurance | Payroll Services | Small Business and Entrepreneurship
RSS Feed Cars & Vehicles
Car Buying | Motorcycles | Parts and Repairs
RSS Feed Entertainment & Arts
Celebrities | Music | Oscars | TV Shows
RSS Feed Food & Cooking
Baking | Tips and Tricks | International Cuisine
RSS Feed Health
Alternative Medicine | Conditions and Disease | Diet and Weight Loss
RSS Feed History Politics & Society
Famous People | Holidays and Traditions | War and Military History
RSS Feed Hobbies & Collectibles
Arts and Crafts | Firearms | Sports Memorabilia
RSS Feed Home & Garden
Cleaning | Gardening | Home Improvement
RSS Feed Humor & Amusement Corner
Brain Teasers and Logic Puzzles | Games and Toys | Jokes and Riddles
RSS Feed Jobs & Education
College Degrees | Homeschooling | Job Interviews
RSS Feed Law & Legal Issues
Crime and Criminal Law | Divorce and Marriage Law | Rules of the Road
RSS Feed Literature & Language
Books and Literature | Idioms and Slang | Name Origins and Meanings
RSS Feed Relationships
Dating | Manners and Etiquette | Parenting and Children
Reklamer

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: