Plinius

søndag, januar 25, 2009

SK 4/09: Informasjonskompetanse i Østfold

Filed under: bibliotek 2.0, utdanning — plinius @ 10:12 am

dykkingBibliotek- og informasjonsfag blir viktigere.

Dykking nær Halden.

Østfold fylkeskommune har vedtatt en plan for informasjonskompetanse i Østfold. Det er en betimelig satsing.

Planen skal gå over ett år – fra. 1. juli 2009 til 30. juni 2010.  Men dokumentet antyder at det kan bli behov for mer tid – og det er jeg enig i.

Mange aktører

Planen har mange positive sider. Bibliotekenes rolle er med rette framhevet – hurra for oss!  På biblioteksiden må både folkebibliotekene, fylkesbiblioteket og høgskolebiblioteket i Østfold berømmes for sin evne til å samarbeide og drive digitalt utviklingsarbeid i regionale nettverk.

En rekke aktører skal samarbeide på tvers av etatsgrenser. Også de frivillige organisasjonene trekkes inn:

 • Østfold fylkeskommune – opplæringsavdelingen og regionalavdelingen, herunder  bibliotektjenesten i de videregående skolene og Østfold fylkesbibliotek
 • Fylkesmannen i Østfold, område utdanning
 • Høgskolen i Østfold
 • Representanter fra kommunene
 • Voksenopplæringsorganisasjonene (VOFO)

Konkrete tiltak

Planen legger vekt på konkrete tiltak – opplæringsprogrammer, minimumsstandarder og framdriftsplaner. Det skal gis systematisk tilbakemeldinger og lages en plan for evaluering og rapportering.

Samtidig sender jeg opp en liten varselrakett.

Den er ikke spesielt myntet på Østfoldbibliotekene – som har tenkt digitalt i mange år allerede – men heller på andre offentlige instanser som går inn i digitaliseringsfeltet. Det som nå skjer, er at digitaliseringen skifter karakter fra en teknisk til en sosial prosess. Bredbåndsteppet er rullet ut. Du får bærbare datamaskiner til 2-3 tusen kroner. Mobiltelefonene sprer seg som løvetann på grønne enger.

Når vi ikke kan klage over utstyret, blir de sosiale utfordringene – altså summen av muligheter og problemer – langt mer synlige.

Hva er problemet?

Mange opplever problemer i forhold til internett og alt dets vesen. Mange velger også å beskrive problemet som mangel på informasjonskompetanse. Hvis problemet defineres som manglende kompetanse, er svaret gitt: folk må få opplæring.

Med andre ord:

 1. Mer opplæring gir bedre kompetanse.
 2. Bedre kompetanse gir praktisk mestring.
 3. Praktisk mestring løser problemene.

Denne modellen er ikke helt feilaktig, men den er likevel utilstrekkelig.

Kompetanse eller væremåter?

Når vi snakker om læring, tenker vi på økende kompetanse innenfor et faglig eller sosialt felt. Overgangen fra 1.0 til 2.0 er imidlertid mer dyptgripende. Her går vi fra et gammelt til et nytt felt. For meg er 1.0 og 2.0 rett og slett populære navn på ulike kulturer eller ulike måter å leve på.

Overgang til nye livsformer krever mye læring, men innebærer først og fremst dype personlige valg.  Det er valget av det nye som gir vilje til å lære.  Og svært mange ønsker ikke å velge nytt. Det gjelder både personer og organisasjoner.

Forandringene dreier seg både om arbeid, utdanning og fritid. De berører ikke bare menneskene, men også organisasjonene, deres strukturer og deres arbeidsformer. Hvis vi bare snakker om kompetanse, individualiserer vi problemene. Hvis vi velger et rent kompetanseperspektiv på IKT, vil hverken ettårsplaner eller femårsplaner ha stor virkning. For strukturene forandrer seg ikke.

Det offentlige har arbeidet mye med å forstå nettet og dets virkninger siden midten av nittitallet. Likevel ser vi at mange planer og prosjekter mangler bakkekontakt. Også eBorger 2009 satte opp meningsløst høye målsettinger. Den eneste forklaringen jeg har, er at dokumentene og de overordnede tiltakene utformes av personer som ikke kjenner den digitale kulturen og de digitale arbeidsformene fra innsiden.

De lager storstilte planer – for andre enn seg selv.

Pedagogikk som problem

Plannen sier:

 • Alle grunnskoler og videregående skole tilbys innføringskurs i informasjonskompetanse
 • Alle elever i grunnskolen og videregående skole, samt høgskolestudentene gjennomgår obligatoriske kurs i informasjonssøking, kildekritikk, referansekunnskap og studieteknikk tilpasset deres nivå og behov
 • Alle folkebibliotek tilbyr grunnleggende og generell veiledning i internettbruk for publikum på et nivå som tilfredsstiller eNorge 2009.
 • Folkebibliotekene skal også kunne fungere som studiebibliotek for voksne som ikke er tilknyttet en læringsinstitusjon med bibliotektjeneste.

Alt dette er i og for seg utmerket. Men det må plasseres i en større ramme. Digital mestring dreier seg først og fremst om organisasjonsutvikling, nye kommunikasjonsformer og sosial innovasjon.  Skolens hovedproblem er ikke manglende informasjonskompetanse hos elevene, men tradisjonelle arbeidsformer hos lærerne. Det er viktigere å forandre pedagogikken enn elevene.

Vi vet – dere må lære

Plinius har skrevet mye om svakhetene ved de store offentlige utdanningsportalene – først og fremst utdanning.no og skolenettet.  Det er som å skvette vann på gåsa. De berørte gidder ikke svare.

Jeg har også fulgt koordineringsarbeidet som skulle skje gjennom SANU – som har vært nitti prosent mislykket, og KDs vaklende holdning til NDLA – der de mest engasjerte digitale lærerne samlet seg.

Det jeg mener å se, er at de nasjonale aktørene ikke mestrer utfordringene i feltet. Norge har mange gode fagfolk innenfor digital pedagogikk. Vi har også noen få som deltar på den internasjonale forsknings- og utviklingsfronten når det gjelder digitale læringsstrategier.  Men disse ressursene blir ikke utnyttet. Det fagfolkene sier, blir for radikalt for forvaltningsmiljøene. De etablerte interessene frykter for sin komtroll – og vakler videre uten å lære av sine mislykkede prosjekter.

Det er grasrota som skal læres opp – ikke forvalterne.

Kollektiv læring

Tiltakene som er satt opp, er:

 • Det utarbeides et kvalitetssikret, gjennomgående opplæringsprogram i informasjonskompetanse for lærere og skolebibliotekarer.
 • Det utarbeides opplæringsprogram for elever i informasjonskompetanse tilpasset deres nivå og behov.
 • Det utarbeides en minimumsstandard for hvilke tjenester folkebibliotekene skal tilby publikum innen informasjonssøking, kildekritikk og grunnleggende internettbruk.
 • Det lages en framdriftsplan for gjennomføring av planen, som omfatter alle kommuner og videregående skoler
 • Det utarbeides en strategi for systematisk tilbakemelding på tiltakene
 • Det lages en plan for evaluering og rapportering

Her er det lagt til rette for organisatorisk læring gjennom tilbakemeldingsmekanismer.

Men samtidig lurer jeg på: har fylkeskommunen sett grundig på de mange erfaringene fra tidligere forsøk på digital kompetanseheving? I så fall: hvordan er denne kunnskapen dokumentert? Hvem målbærer den innad og utad?

Er fylkeskommunen åpen for at selve utviklingsmodellen kanskje må endres? Hva slags dialog med publikum blir lagt inn i prosjektene? Hvordan organiserer fylket sin egen læring?

Jeg sier ikke dette for å kritisere Østfold – som faktisk ligger foran mange andre aktører – men for å markere at også myndighetene må endre sine vaner og væremåter hvis de skal vinne fram i det digitale feltet.

Planen er velkommen – men skal den virkelig lykkes, må den føre til kollektiv læring.

Ressurser

Jeg har bare lest et kort sammendrag av planen. Det står på s. 47 i Regional utviklingsplan 2008–2011. Handlingsplan for fylkesplanen Grenseløse Østfold – se

1 kommentar »

 1. Her synes jeg du har fått frem flere gode poenger vedrørende
  informasjonskompetanse. Å bli digitalt kompetent er noe som tar
  lang tid, og det har man litt lett
  for å glemme.

  Det er sikkert fint med opplæringsprogram for både lærere og elever, men det hjelper lite dersom undervisningen fortsetter som før…

  Kommentar av Marianne Karlsen — mandag, januar 26, 2009 @ 12:28 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: