Plinius

søndag, april 19, 2009

SK 16/09: Blogging i sentrum

Filed under: bibliotek 2.0, Bibliotekreform 2014, blogger — plinius @ 8:10 am

lc3a6ringssenteretPlutselig har det blitt legitimt å blogge om bibliotekpolitikk.

Det er bibliotekmeldingen som rister liv i den faglige offentligheten – altså selve systemet som styrer og regulerer debattens former.  Jeg har hittil registrert fjorten seksten sytten nye bibliotekblogger i 2009. I tillegg renner det inn med institusjonsblogger fra Vegard i Sarpsborg (Vedlegg 2).

Bildet viser inngangen til Læringssenteret (1. et.) ved Høgskolen i Oslo (foto: Clara Escobar Jurado).

Av disse sytten representerer omtrent halvparten en ny trend: at institusjoner og ledere av større bibliotek våger å blogge om fagpolitiske og fagstrategiske spørsmål. Siden bloggen er et interaktivt medium, betyr det også at de åpner opp for en friere og mer likestilt debatt enn de stramt regisserte møtene vi både er vant med og ganske lei av …

Ut på banen

La oss se hvem som har forlatt tilskuerbenken og kommet seg ut på banen. ABM-utvikling har nok tatt det største skrittet i det nye året.

 1. Årets første ABM-blogg var en prosjektblogg, som er en tryggere form. Prosjekter er jo tidsavgrensede tiltak og kan tillate seg flere sprell enn kjernevirksomheten. Bloggen  heter  Digikombi – Digital kompetanseheving i biblioteket og dokumenterer arbeidet i de fire modellbibliotekene – Arendal, Dramnmen, Lillehammer og Trondheim – som har fått midler fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til å utvikle kurs og veiledning i digital basiskompetanse. Prosjektet
 2. Deretter kom Nasjonale indikatorer for universitets- og høgskolebibliotek. Den presenterer et forslag til indikatorer laget av en arbeidsgruppe med folk fra UH-bibliotekene. Bloggen er bevisst opprettet for å stimulere til faglig debatt om det nye forslaget. Tiltaket innebærer en mer utadvendt holdning enn tidligere. Prosjektet er også tettere koplet til ABMU som faglig organ, siden arbeidet skal resultere i konkrete anbefalinger. En tilsvarende blogg for folkebibliotek – der det også er en arbeidsgruppe på gang – er varslet.
 3. Endelig har direktoratet opprettet en egen debattblogg – ABM-blogg i forbindelse med vårens stortingsmeldinger. Den skal bidra til debatt om innhaldet i meldingane, og lyfte opp tema som vi meiner er viktige eller utfordrande. Alle innlegg frå tilsette i ABM-utvikling er opne for kommentarar og tilbakemeldingar. Det er desse som skapar ein levande blogg.

Fire store bibliotek har også begynt å blogge med en klarere politisk profil.

 1. Randi Taxt, som leder Universitetsbiblioteket i Bergen, startet «direktørbloggen» BibDir i januar.
 2. Deichmansjef Liv Sæteren skal ikke blogge selv, men åpnet i hvert fall bloggen Nye Deichman i februar.
  • Her inviterer vi til innlegg og diskusjoner om fremtidens bibliotek. …
  • Her vil vi dele våre tanker og erfaringer med det øvrige bibliotekmiljøet, og ønsker at fagmiljø og brukere blir aktivt med.
 3. I mars har Lars Egeland, som leder det største høyskolebiblioteket i Norge,  satset på Solskinn og brød og ånd. Dette er imidlertid en allmenn- heller enn en bibliotekpolitisk blogg.
 4. Ledergruppa ved UB i Oslo begynte å blogge i april. Bør leses – UBtinget.

Bibliotekutdanningen i Oslo har aktive bloggere, men ingen offisiell blogg. Det nærmeste vi kommer, er vel prosjektbloggen til Biblioteklaboratoriet og konferansebloggen til Korgdagene. I år har imidlertid Tromsøutdanningen opprettet bloggen Dokumentasjonsvitenskap. Jeg synes også det er hyggelig at Tone Eli Moseid, som leder bibliotekavdelingen i ABM-utvikling, har startet Tones blogg.

Bibliotekmeldingen

Nettet preges av en stadig kamp om folks oppmerksomhet. Bevisstheten om dette er økende. I opplysningstida hadde vi kaffehus,  klubber, og elegante salonger. Det ga både prestisje og innflytelse å samle de lyseste hodene på ett sted. I dag har vi blogger og andre interaktive nettsteder. De gir også prestisje og innflytelse – si meg hvem du omgås, og jeg skal si meg hvem du er. Den nye digitale offentligheten er like sosial som den klassisk-borgerlige.

I forbindelse med stortingsmeldingene har både ABM-utvikling, NBF og Bok og bibliotek markert sin interesse for å fange opp den faglige og politiske debatten. Bok og bibliotek ber miljøet følge med  på Bok og Biblioteks nettutgave utover våren. Her vil vi følge opp stortingsmeldingene med kommentarer, intervjuer og andre ”bak nyheten”-saker. Norsk bibliotekforening har opprettet bloggen Bibliotekmeldinga 2009.

Dette nettstedet er et forsøk på å SIKRE og SAMLE GODE DEBATTER omkring stortingsmeldinga om norske BIBLIOTEK …   hvert av dens temaer eller kapitler, og eventuelt enkelte viktige underkapitler, [vil] få seg tildelt hver sin side, der debattene skal kjøres. I tillegg vil det bli ei side for generell debatt om meldinga. ALLE er hjertelig velkomne til å delta i diskusjonene. Veldig gjerne også POLITIKERE samt BIBLIOTEKBRUKERE, for ikke å forglemme IKKE-BRUKERE m.m.!

ABM-utvikling er litt mer forsiktig. Leikny Haga Indergaard skriver:

Fram mot Stortingets behandling av disse Stortingsmeldingene er det viktig at det som foreslås i meldingene blir gjenstand for en åpen debatt der flest mulig får muligheten til å delta. Bibliotekene har som et av sine viktigste samfunnsoppdrag å legge til rette for ytringsfrihet og en åpen og opplyst offentlig samtale. Da må det være en selvfølge at dette er noe som kjennetegner en offentlig debatt bibliotekene selv er gjenstand for. …

Det både skal og må være mange arenaer for debatt rundt det som foreslås i meldingene. Denne arenaen vil være en blant de mange, uten at det gjør den hverken mer eller mindre viktig enn de øvrige. Det viktigste er at det bidrar til at flere deltar i debatten.

En ny trend

Det har tatt åtte år å komme så langt. De første norske bibliotekbloggene ble lansert i 2001. Fram til 2008 var det nesten bare enkeltpersoner som brukte bloggene til politisk debatt. Selv om en god del bibliotek hadde opprettet egne blogger, dreide de seg hovedsaklig om helt ufarlige emner – først og fremst formidling av litteratur og andre medier. Jeg har skrevet om Bloggåret 2008 tidligere. Men de siste månedenes lanseringer inviterer til en ny vurdering.

Av de femtiseks femtiåtte femtini nye bloggene Plinius fanget opp i 2008, var det bare fire som var rettet mot beslutningprosesser og politiske interesser.  Den mest interessante som fenomen er Bibliotekarer på ville veier – der mann (en) og kvinne (først en og nå to) skriver friskt og fengende om aktuelle spørsmål. De skriver anonymt, og har antagelig gode grunner til det. At NBF blogger, er ingen overraskelse: foreningen var tidlig på nett – med Anders Ericson som engasjert pådriver – og oppmuntrer til nettbasert debatt. De aktuelle bloggene er nyhetsbloggen Se også og Bibliotekpolitikk, fra NBFs Spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk. NBFs nestleder Vidar Lund har vært en ivrig blogger lenge – og opprettet Nye Time bibliotek da han flyttet fra Sør-Varanger i nord til Jæren i sør. Her blir både lokalbefolkning og alle andre interesserte invitert til å mene noe om det store byggeprosjektet.

It’s about Time …

Omtrent tre fjerdedeler av de nye bloggene kan betraktes som formidlingstiltak. Halvparten er rettet mot publikum, mens den andre halvparten hadde en bibliotekfaglig vinkling.

Nesten alle publikumsbloggene kom fra folkebibliotek. Jeg har bare registrert en to formidlingsblogger fra fagbibliotek (Medisinsk bibliotek ved UBIT i Trondheim, kursblogg fra UiA) og en fra et skolebibliotek (Glemmen VGS i Østfold). Men dette kan nok også skyldes at jeg har bedre oversikt over folkebiblioteksektoren. De siste elleve hadde en mer uformell – kan jeg kalle det «fagpersonlig»? – karakter.

Dessuten har vi en kunnskapsminister som praktiserer 2.0. Det at Bård Vegar Solhjell blogger i vei – og vitterlig kvitrer på Twitter – gjør det lettere å forsvare egen kvitring og blogging mot tvilende kolleger.

Jeg tror som sagt stortingsmeldingen har bidratt til større åpenhet. Da tenker jeg ikke på det trauste innholdet – don’t rock the library boat! – men på oppstusset rundt lanseringen. Nå foreligger både Utredning og Melding. Ballen er kastet inn på banen.

Hustad, Bakken, Ericson, Thorsen, Åmås og alle de andre spillerne kan sette seg i bevegelse mot 2014. Det gjelder også Plinius. Departementet har sagt sitt. Det er ikke lenger noe å vente på.

Vinterens oppdemmede forventninger kan slippes løs – i angrep og forsvar, finter og gjennombrudd.

Ressurser

Plinius

VEDLEGG 1

Klassifisering av 59 blogger registrert av Plinius i 2008

Formidling til publikum

Folkebibliotek

 1. Askim’s biblioteks blogg.,
 2. Austevoll folkebibliotek.
 3. Barnas lille bokblogg. Forsand bibliotek.
 4. Bibpop. Drammensbibliotekets blogg om dataspill og andre umoralske aktiviteter. Videreføring av Spillblogg.
 5. Bokblogg for vaksne. Forsand bibliotek.
 6. Eidsvoll bibliotek.
 7. Elverum bibliotek.
 8. Jul i Skien bibliotek 2008. Julekalender.
 9. Klæbu folkebibliotek’s blogg. Her får du lesetips og annen informasjon som angår biblioteket.
 10. Maris mørke hjørne. Når jeg har formidla litteratur til barn og unge, har jeg alltid stått for det mørke, det skremmende og det blodige… Derav tittelen på bloggen.
 11. Musikk- og filmbiblioteket anbefaler. Fra Stavanger bibliotek.
 12. Månedens bok. Boktips fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.,
 13. Popkult. Programmet Popkult er Drammensbibliotekets ungdomssatning.
 14. Sarpsborg bibliotek – kulturell møteplass. Proff nyhets- og informasjonsblogg fra biblioteket.
 15. Skaun folkebibliotek. Her får du lesetips og informasjon om aktiviteter på biblioteket
 16. Spillblogg. Fra Stavanger bibliotek.
 17. Spydeberg bibliotek. Det beste i livet er gratis – bruk biblioteket!
 18. Tegneserier en må lese fordi at sånn er det bare. Fra Stavanger bibliotek.,
 19. UngBokBloggen. Forsand bibliotek.
 20. Øvre Eiker bibliotek

Fagbibliotek

 1. Kursblogg: No 120. Informasjonskompetansedelen av kurset “Skriveteknikk og informasjonskompetanse” ved UiA
 2. Nyheter fra Medisinsk bibliotek, UBIT

Skolebibliotek

 1. Glemmens bibliotekblogg. VGS.

Formidling til bibliotekmiljøet

23 ting

 1. 23 ting om Web 2.0 i Hordaland.

 2. Buskerudbloggene. Fra 23 ting.
 3. Deltakerblogger. Fra 23 ting.
 4. Troms2null. Fylkesbibliotekets blogg for 23 ting.
 5. Tromsøting. Fellesblogg for 23 ting i Troms.,
 6. Vestfoldbloggene. Samleblogg med lenker til 23-ting-bloggerne fra – you guessed it – Vestfold.

Fylkesbibliotekene forøvrig

 1. Norgesbiblioteket i Second Life. Et prosjekt støttet av ABM-utvikling og ledet av Vestfold fylkesbibliotek
 2. Nyheter fra Finnmark fylkesbibliotek.
 3. Samisk bibliotektjeneste i Troms
 4. Web 2.0. Denne bloggen drives av fylkesbibliotekene i Akershus og Hedmark.
 5. FYBBLOGGEN Sogn og Fjordane fylkesbibliotekDette er ein blogg for tilsette … med konstituert fylkesbiblioteksjef Anja Angelskår Mjelde som ansvarleg redaktør.
 6. Messebiblioteket. Fylkesbiblioteket i Akershus

Folkebibliotek

 1. BURK (Barne- og Ungdomsbibliotekarer på RomeriKe).
 2. Mikromarc brukergruppe folkebibliotek. Formålet med brukergruppa er å utveksle erfaringer og å være et kontaktnett for samarbeid om Mikromarc. Dessuten å samordne og prioritere felles ønsker og krav via-a-vis Bibliotekenes IT-senter.
 3. Nordhordland litterære selskap. Selskapet ble stiftet i 2004 og startet altså å blogge i 2008.
 4. Norske bibliotekblogger. Metablogg fra Sarpsborg.
 5. Utviklingen av Nye Reaktor

Fagbibliotek

 1. Bramseil. Birgitte Kleivset m.fl.
 2. UBB sin EndNote-blogg
 3. UBiT 2010.  Dette er en UBIT-intern blogg med informasjon om prosjektet UBiT 2010. … (A)lle kan lese den og kommentere. Det endrer ikke på det faktum at vi først og fremst henvender oss til UBiT-ansatte.

Skolebibliotek

 1. VBforum. På vårmøte08 for bibliotekansatte i vgs i Nord- og Sør-Trøndelag ble vi enige om å opprette en blogg for vbforum-medlemmer. Her kan vi diskutere aktuelle saker, dele erfaringer, legge ut boktips, nettips og annet man måtte ha på hjertet.

Personlige blogger

 1. Anne Grethes blogg
 2. Annes blogg om enmillionog23 ting. Holder koken etter kurset.,
 3. Bentebing’s Weblog. A way to experiment the art of writing, reflecting on some of my interests.
 4. Bråk og bøker. Bibliotekarer…ahh! Disse milde hjelpsomme, selvutslettende yndige vesener!
 5. Bøker, bibliotek og annet babbel.
 6. Den raude veggen. Stig Elvis Furset starter opp.
 7. Den store kjærligheten. Dette er en blogg om min store kjærlighet – bøker.
 8. Ine Marits blogg. Denne bloggen handler om det som betyr noe for meg innenfor feltene Politikk, Litteratur og Bibliotek.
 9. Ireneve. Dette starta som kursbloggen til Irene. No held det fram med hummar og kanari…
 10. Like a rolling stone, like a falling leaf. Videreføring av bloggen Spiralia (opprettet i juni 2007). Skribes av Laila Ester Reidunsdatter Årland, som blogger fra Hordaland.
 11. Teaterkritikk.

VEDLEGG 2

Nedenfor har jeg ført opp bloggene som er sanket inn av Vegard i 2009, etter kategorier. Jeg har ikke prøvd å sjekke hvilket år de startet – det er så ymse – og heller ikke om hvilke som allerede står i Plinius sin liste.

Folkebibliotek

 1. Alta bibliotek (”Lesegleder”)
 2. Alta bibliotek (”Medielt”)
 3. Alta bibliotek (lesetips for ungdom)
 4. Alta bibliotek (mest for barn)
 5. Alta Videregående Skole (”Leselysten”)
 6. Alvdal bibliotek – Barneperler
 7. Alvdal bibliotek – Månedens bibliotek
 8. Deichmanske Bibliotek – Det Flerspråklige bibliotek (”Babelbarn”)
 9. Deichmanske bibliotek – Holmlia filial
 10. Deichmanske bibliotek – Lambertseter filial (prosjektblogg)
 11. Deichmanske bibliotek; Majorstuen filial (om film)
 12. Deichmanske bibliotek (”UNGFILM”)
 13. Deichmanske bibliotek: Litteratur på biblioteket
 14. Deichmanske bibliotek – Røa filial
 15. Grimstad bibliotek / Litteraturhuset på Agder (prosjektblogg)
 16. Horten bibliotek (Utstillinger)
 17. Klæbu folkebibliotek
 18. Kongsberg bibliotek
 19. Larvik bibliotek (”Den fantastiske boka”)
 20. Levanger bibliotek (”Boktips for barn og ungdom”)
 21. Lier bibliotek – Tranby filial
 22. Lindesnes bibliotek
 23. Lom bibliotek (”3 vise kvinners blogg”)
 24. Stor-Elvdal bibliotek
 25. Orkdal folkebibliotek
 26. Sandefjord bibliotek (”Bibliotekpodkast”)
 27. Skaun folkebibliotek
 28. Tromsø bibliotek (”Påfyll”)
 29. Trondheim folkebibliotek (”Musikkprat”)
 30. Trondheim folkebiblioteket (”Anbefalinger”)
 31. Ålesund bibliotek: Lesetips for barn og unge
 32. Ålesund bibliotek: Lesetips for voksne

Fylkesbibliotek

 1. Bibliotekbussene i Akershus

Fagbibliotek

 1. Sjøkrigsskolens bibliotek (gjenoppstått fra graven)

Skolebibliotek

 1. Askøy Videregående skoles bibliotek (Asvbib’s blogg)
 2. Kalnes Videregående skoles bibliotek (Østfold)
 3. Sandefjord Videregående Skole (”Leseblogg”)
 4. “Skolebibliotekaren” – felles litteraturblogg for Tanks Videregående skole og Bergen maritime videregående skole
 5. Strømsbu VGS Biblioteket
Reklamer

2 kommentarer »

 1. Og så har vi bloggen Fagreferenten forteller (http://fagreferenten.blogspot.com/) ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

  Kommentar av Mariann Løkse — mandag, april 20, 2009 @ 1:23 pm

 2. Takk for god oversikt og interessant refleksjoner over bruken av blogg som virkemiddel for å få en åpen og god debatt!

  Vil bare påpeke at du siterer meg, og ikke Leikny i avsnittet «ABM-utvikling er litt mer forsiktig». Helt uproblematisk, Leikny og jeg mener akkurat det samme, men hun skriver et mye bedre nynorsk enn det jeg gjør 🙂

  Kommentar av Tone Moseid — søndag, april 26, 2009 @ 2:30 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: