Plinius

mandag, juli 13, 2009

P 99/09: Færre papirbøker

Filed under: statistikk — plinius @ 8:17 am

bøkerFolkebibliotekenes rolle som kilde for papirbøker har vært synkende i mange år.

Fra 2002 til 2007 var nedgangen i bokutlån

 • 20% i kommuner med over 50.000 innbyggere
 • 11% i kommuner med 20-50.000 innbyggere
 • 9% i kommuner med 10-20.000 innbyggere
 • 4% i kommuner med 5-10.000 innbyggere

De minste kommunene – under 5.000 innbyggere – hadde en oppgang på 3%.

Nå har jeg sett på de nyeste tallene fra KOSTRA. I de største kommunene utviklet det «voksne» bokutlånet seg slik fra 2006 til 2008:

 • NEDGANG
 • Fredrikstad:  -7 prosent for skjønnlitteratur og  -27 prosent for faglitteratur
 • Sandnes:  -14 og  -18
 • Kristiansand:  -7 og  -19
 • Bergen:  -9  og  -9
 • Sarpsborg:  -10 og  -7
 • Oslo kommune:  -7 og  -8
 • Tromsø:  -3 og  -12
 • Stavanger:  -2 og  -12
 • Asker:  -10 og  -3
 • Drammen:  +1  og  -10
 • Bærum:  -6  og  -1
 • Tønsberg:  -8 og   +5
 • Trondheim:  +3 og  +3
 • Skien: +2  og  +5
 • OPPGANG

Kommunene er ordnet etter summen av prosentene

Resten av landet

For resten av landet har jeg rett og slett gruppert kommunene i fire grupper. Alle kommunetallene er imidlertid publisert på Plinius Data.

Skjønnlitteratur

 • I de mellomstore  (20-50 tusen) var utlånet nokså stabilt (- 3%) fra 2006 til 2008
 • I de «mellomsmå»  (10-20 tusen) sank utlånet moderat (- 7%)
 • I de mindre (5-10 tusen) var utlånet nokså stabilt
 • I de minste (under 5 tusen) steg utlånet moderat (ca. 2%)
 • Beregningene bygger på medianen i hver gruppe

Faglitteratur

 • I de mellomstore sank utlånet moderat (ca. 6%)
 • I de «mellomsmå» sank utlånet kraftig (ca. 15%)
 • I de mindre sank utlånet betraktelig (ca. 10%)
 • I de minste sank utlånet betraktelig (ca. 9%)
 • Beregningene bygger på medianen i hver gruppe

Store og små

Hvis vi leser tallene i vedlegget loddrett i stedet for vannrett, ser vi at

 • utlånet av faglitteratur synker når vi går fra store til små bibliotek
 • utlånet av skjønnlitteratur følger derimot en U-kurve: den synker fra de store til de mellomsmå – og stiger fra de mellomsmå til de aller minste

De aller minste kommunene – som det er over to hundre og tredve av – låner ut mer skjønnlitteratur pr. voksen enn de store byene.

Ressurser

VEDLEGG

Utlån av faglitterære bøker pr. voksen

Tallene angir medianen i hver gruppe i 2006, 2007 og 2008,

 • Store kommuner:   1.39    1.28    1.15
 • Mellomstore kommuner   1.03    0.97    0.95
 • Mellomsmå kommuner    0.87    0.81    0.74
 • Mindre kommuner    0.85    0.81    0.76
 • Småkommuner   0.74    0.65    0.66

Utlån av skjønnlitterære bøker pr. voksen (14+)

Tallene angir medianen i hver gruppe i 2006, 2007 og 2008

 • Store kommuner:   1.43    1.30    1.29
 • Mellomstore kommuner   1.32    1.31    1.28
 • Mellomsmå kommuner    1.23    1.27    1.15
 • Mindre kommuner    1.39    1.37    1.40
 • Småkommuner    1.63    1.71    1.68

PS

Pga. en (ubetydelig) regnefeil er tallene for småkommunene litt justert kl. 12.30 den 13.7.09

Reklamer

4 kommentarer »

 1. Dette er virkelig interessante tall, Tord. Noen idé om hva årsakene til disse påfallende forskjellene mellom by og land kan være (demografiske trender og forskjell i teknologibruk, f.eks.)?

  Kommentar av Eirik — mandag, juli 13, 2009 @ 8:54 am

 2. Jeg har noen hypoteser – mer eller mindre løsaktige. Hadde jeg – eller andre – hatt mer tid til å utforske det rike datamaterialet vi faktisk har, ville vi fått sikrere svar.

  Hypotese 1: Kunnskapssamfunnet kommer først til storbyene. Derfor synker utlånet raskest her.
  Hypotese 2: Bygdene blir mer lik byene – men med et etterslep. Dermed kan utlånet holde seg oppe eller til og med stige, etter hvert som de UH-skolerte mellomlaga begynner å dominere.
  Hypotese 3. Faglitteraturen synker selvsagt raskere enn skjønnlitteraturen, siden (substitusjons)effekten av nettilgang er større.

  Virkningen av dette er størst i byene, siden faglitteraturen har hatt en langt større plass i byene enn på landet. Når det gjelder etterspørsel, ligger UH-institusjonene – med studenter og lærere – stort sett i byene (Volda, Nesna o.l. er unntak). Her er det dessuten flest jobber som krever høy utdanning.

  Etterspørselen etter faglitteratur er spredt over langt flere titler enn etterspørselen etter skjønnlitteratur.

  På tilbudssiden har storbybibliotekene vært store nok til å kjøpe inn et bredt spektrum av etterspurt faglitteratur. De mindre bibliotekene har ikke mulighet for dette. Siden den nye innkjøpsordningen for faglitteratur er tilbuds- og ikke etterspørselsstyrt – den distribuerer bøker ut fra hva publikum bør lese – blir effekten sannsynligvis lav.

  Av de ett hundre mest utlånte fagbøkene vinteren 2008-2009 var bare sju kulturfondsbøker.

  Innkjøpsordningen for fagbøker har som hovedmål å opprettholde produksjonen av anerkjente titler når det vanlige markedet svikter. Hvis målet hadde vært å øke utlånet, måtte virkemiddelet vært annerledes.

  Kommentar av Plinius — mandag, juli 13, 2009 @ 11:03 am

 3. Eg trur det er ein annan faktor her òg. Ein statistikar samanliknar som oftast kalenderåra – noko som vil stemme sånn ca når ein har ein lang tidsserie. Når ein opererer med berre tre år kan det slå annleis ut! Eg registrerer nemleg noko her i Time som eg òg gjorde i Sør-Varanger: Det var ein ganske sterk nedgang i utlånet frå sommaren 2006 til sommaren 2007. Sidan har det gått opp igjen. Sjå t.d. her: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pkq8NtV4Gn4JujV9C6Lt7Cg&gid=0.

  Kommentar av Vidar Lund — onsdag, juli 15, 2009 @ 10:40 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: