Plinius

lørdag, januar 9, 2010

P 8/10: Død eller aktiv?

Filed under: blogger — plinius @ 9:30 am

Å starte en blogg er like hasardiøst som å starte et nytt magasin for urban ungdom.

Vi skriver jo stort sett for mennesker lik oss selv. Det er begrenset hvor mange fortellinger fra vår egen boble hver enkelt kan følge med på. Vi skal jo også sove, spise, elske og følge med på TV. Den nye dagsrevyen er dobbelt så lang som den gamle. Den ekte blogger skriver videre – uten å telle lesere.

Her undersøker Plinius hvordan det har gått med femti nye bibliotekblogger som ble startet i 2009. Jeg har delt dem i

 • aktive – med minst en ny post den siste måneden
 • passive – med nyeste post for mer enn en, men mindre enn tre måneder siden
 • sovende – med nyeste post mer enn tre måneder tilbake

 • døde – nedlagt, fjernet eller offisielt opphørt
 • helt nye – som er startet den siste måneden
 • spesielle – det vil si de som ikke passer for et tidsskjema

Død eller aktiv

I går (8.1.10) fant jeg

 • 27 aktive blogger
 • 7 passive blogger
 • 7 sovende blogger
 • 2 døde blogger
 • 2 helt nye blogger
 • 5 spesielle blogger

Av de 27 aktive bloggene stammet

 • 14 fra folke- og fylkesbibliotek
 • 6 fra skolebibliotek
 • 5 fra fagbibliotek
 • 1 fra ABM-utvikling: Tone Moseid med Tones blogg
 • 1 fra Stortinget/fagbibliotek: Lars Egeland med Solskinn og brød og ånd

De fleste kan regnes institusjonsblogger, selv om de kan ha en ganske uformell tone. De mest personlige – i tillegg til Moseid og Egeland – er CementLiv (Liv Holmesland; Røyken), BibDir (Randi Taxt; UBB) og Fagreferenten forteller (Mariann Løkse; U i Tromsø).

Stortingsmeldinger

Enkelte blogger er ikke beregnet på løpende oppdatering. De holder jeg utenfor tidsskjemaet.

Direktoratet har prøvd seg med ulike former for blogging i 2009. ABM-blogg ble startet for å bidra til debatt om innhaldet i meldingane. Resultatet var rimelig vellykket. I bloggens korte liv – fra april til juni – skrev ABM-folk nærmere tretti innlegg – og det kom inn litt over tjue kommentarer. Ingen kjempedebatt, men en respektabel utprøving av mediet.

En klar svakhet i denne runden var at de som stilte klare spørsmål til ABM-utvikling, ikke fikk skikkelig svar. Taushet fører til taushet. De som inviterer til debatt om faglige og politiske spørsmål, må selv være forberedt på å delta. Jeg vet dette kan oppleves som uvant i forvaltningskretser. Men sånn er det, folkens: ned fra podiet og ut på banen.

Indikatorblogging

Håndteringen av de to indikatorbloggene

 • Nasjonale indikatorer for universitets- og høgskolebibliotek og
 • Nasjonale indikatorer for folkebibliotek. Blogg fra ABM-utvikling. Fjernet.

framsto som en noe vaklende kombinasjon av tradisjonell og moderne forvaltningskultur. Utkastene fra de to komiteene som har jobbet med dette ble lagt ut på nettet (positivt), men i en nokså uoversiktlig form (negativt). Fagmiljøet hadde mulighet til å kommentere (positivt), og vi fikk i og for seg svar (positivt). Men de faglige spørsmålene som ble tatt opp, ble ikke besvart med faglig argumentasjon – bare med henvisning til prosedyrer (negativt). «Dette må vi se nærmere på».  Etter et halvår har vi ikke hørt noe.

Indikatorbloggene ble i liten grad markedsført (negativt) og bare noen ganske få personer bidro med kommentarer. Dette kan også skyldes at utvalgene arbeidet i det stille. Muligheten til å bygge opp interesse underveis ble ikke utnyttet.

Den gamle modellen ga forvaltningen kontroll: vi arbeider i stillhet, sender til høring, tygger på svarene og avgjør på kammerset. Arbeidsformen kan fungere når den sentrale ekspertisen finnes i forvaltningen. Den blir hjelpeløs når det finnes mer kunnskap utenfor enn innenfor.

Sosiomobilt

Lanseringen av et annet komitearbeid – jeg tenker på bloggen Sosiale og mobile teknologier i ABM-sektorene – gikk langt bedre. Bloggformatet ble godt utnyttet og invitasjonen til miljøene (A, B, M) om å diskutere innholdet var inluderende:

Alle leserne oppfordres til å komme med kommentarer, innspill og synspunkter på rapporten her – står det. Vi ønsker at temaene som tas opp kan utdypes, nyanseres, kritiseres og debatteres videre.

Folk flest oppfatter sosiale og mobile teknologier som et langt mer sexy tema enn kvalitetsindikatorer for bibliotek. Verden er urettferdig, spesielt for statistikere. Hvor blir indikatorgroupiene av? Likevel er det tungt å dra i gang debatter. Bloggen har fått knapt ti kommentarer. Drømmer om strømmer av bidrag til blogger blir sjelden oppfylt.

Debattredaktør

Andre viktige tiltak og prosjekter opplever det samme. Publikum er langt villigere til å lese enn til å skrive.

De som trolig har fått til mest er gjengen bak Nye Deichman. Oslobiblioteket har lagt seg i selen for å lage en engasjerende, innholdsrik og spørrende blogg. Sist høst fikk den syttiseks kommentarer. NBFs spesialblogg om Bibliotekmeldinga 2009 gjorde det også bra, med trettifire på et par måneder. bokhylla.no – som inviterte norske brukere til å komme med innspill og forslag, har fått fem spørsmål på et halvår.

Med andre ord: det er ikke nok å åpne for innspill. Publikum må pleies og ordskiftet oppmuntres. De som ønsker å skrive har tusen kanaler å velge blant. Det er skummelt å bli synlig – spesielt når bloggene krever en viss saklighet. På bibliotekbloggene er det ikke bare å fyre løs.

Det betyr at bloggens eier må engasjere seg selv (eller andre) som debattredaktør.

De aktive bloggene

Folke- og fylkesbibliotek

 1. Alta bibliotek. Nyeste post datert 10.12.09 – Startet i mars
 2. Alta bibliotek – 15.12 – sp.09 – Februar
 3. Bibliotekene i Oppland – 7.1.10 – August
 4. Buskerud leser – 8.1.10 – Januar
 5. Blogg: Hammerfest bibliotek – 4.1.10 – April
 6. CementLiv – 9.12.09 – August
 7. Deichmanske bibliotek – Holmlia – 22.12.09 – Januar
 8. E-lån. E-bøker i biblioteket – 16.12.09 – Mai
 9. Kragerø bibliotek’s Blog – 6.1.10 – Januar
 10. Kristiansand folkebibliotek fyller 100 år – 24.12.09 – August
 11. Nye Deichman – 14.12.09 – Februar
 12. Orkdal folkebibliotek – 5.1.10 – Januar
 13. Skjåk folkebibliotek – 7.1.10 – Oktober
 14. Ungdomsboka – 8.1.10 – Mars

Skolebibliotek

 1. ASVbib’s blogg – 31.12.09 – Januar
 2. Attmed fjellet – 7.1.10 – Oktober
 3. Barnas leserom – 4.1.10 – Juli
 4. Eseløret – 8.1.10 – September
 5. Jåtta VGS – 7.1.10 – Februar
 6. nbf skole – nyhetsbrev – 8.1.10 – Mars

Fagbibliotek

 1. BibDir – 8.1.10 – Januar
 2. ERR-BE – 5.1.10
 3. Fagreferenten forteller – 3.1.10 – Februar
 4. Nattbordet – 7.1.10 – Januar
 5. UBtinget – 14.12.09 – April

Personlige blogger

 1. Solskinn og brød og ånd– 8.1.10 – Mars
 2. Tones blogg – 24.12.09 – Mars

Ressurser

 • Biblioteksdebat. Michel Steen-Hansen (Direktør i Danmarks Biblioteksforening).

Plinius

VEDLEGG

Aktive blogger
(med poster siste måned)

 1. Alta bibliotek – mest for barn. 10.12.09 – Mars
 2. Alta bibliotek. Lesetips for ungdom – 15.12.09 – Februar
 3. ASVbib’s blogg. Askøy VGS. – 31.12.09 – Januar
 4. Attmed fjellet. VGS på Otta – 7.1.10 – Oktober
 5. Barnas leserom. Nittedal biblioteks leseblogg for barn og unge – 4.1.10 – Juli
 6. BibDir. Direktørblogg fra UBB-sjef Randi Taxt.- 8.1.10 – Januar
 7. Bibliotekene i Oppland – 7.1.10 – August
 8. Buskerud leser. Skolebibliotekene ved videregående skoler i Buskerud. – 8.1.10 – Januar
 9. Blogg: Hammerfest bibliotek. Dette er bloggen til barne- og ungdomsavdelingen til Hammerfest folkebibliotek. Her vil vi skrive om bøker, filmer, hva som skjer for barn- og ungdom på biblioteket og annet relevant. – 4.1.10 – April
 10. CementLiv. Bloggen til Liv Holmesland (Røyken bibliotek) – 9.12.09 – August
 11. Deichmanske bibliotek – Holmlia – 22.12.09 – Januar
 12. E-lån. E-bøker i biblioteket. Prosjektblogg fra Drammen. Nå starter en spennende fase med utdeling av lesebrett til testbrukerne. Det vil være 5 testbrukere tilknyttet hvert bibliotek pluss en ekstra gruppe med spesielt interesserte brukere – 16.12.09 – Mai
 13. Eseløret. Bokblogg med lesetips – Nesbru VGSD – 8.1.10 – September
 14. ERR-BE. Vi som skriv på denne bloggen jobbar på Bibliotek for realfag ved UiB. I bloggen tipsar vi kvarandre om aktuelle saker, og diskuterer slikt som databasefunksjonalitet, bibliometri, brukaropplæring og undervisning – 5.1.10
 15. Fagreferenten forteller. Små glimt fra livet som fagreferent ved Universitetsbiblioteket i Tromsø – 3.1.10 – Februar
 16. Jåtta VGS, Stavanger – litteraturtips fra biblioteket – 7.1.10 – Februar
 17. Kragerø bibliotek’s Blog – 6.1.10 – Januar
 18. Kristiansand folkebibliotek fyller 100 år. Med denne bloggen inviterer vi dere til være med på feiringen vår. Kanskje dere har et minne fra biblioteket? Hvilken bok har gjort størst inntrykk? Eller kanskje dere bare vil fortelle oss hva dere synes om biblioteket – som møteplass eller kulturinstitusjon – 24.12.09 – August
 19. Nattbordet. Ansatte ved Handelshøyskolen BIs bibliotek deler leseropplevelser – 7.1.10 – Januar
 20. nbf skole – nyhetsbrev. NBF – Skole har tatt på seg å videreføre Nyhetsbrevet, men vi prøver oss med en litt annen vri! Vi starter en blogg. – 8.1.10 – Mars
 21. Nye Deichman. Her inviterer vi til innlegg og diskusjoner om fremtidens bibliotek. … Her vil vi dele våre tanker og erfaringer med det øvrige bibliotekmiljøet, og ønsker at fagmiljø og brukere blir aktivt med [Liv Sæteren]. – 14.12.09 – Februar
 22. Orkdal folkebibliotek. Her kan du finne informasjon om hva som foregår på biblioteket og bokanmeldelser. – 5.1.10 – Januar
 23. Skjåk folkebibliotek – 7.1.10 – Oktober
 24. Solskinn og brød og ånd. Lars Egelands blogg.- 8.1.10 – Mars
 25. Tones blogg. Tone Eli Moseid. – 24.12.09 – Mars
 26. UBtinget. UBtinget er bloggen til ledergruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Her vil vi informere, mene og dele. – 14.12.09 – April
 27. Ungdomsboka. Litteraturformidling fra Jæren: Gjesdal folkebibliotek, Hå folkebibliotek, Klepp bibliotek, Sola folkebibliotek, Time bibliotek. – 8.1.10 – Mars

Passive blogger
(ett til tre måneder siden siste post)

 1. bokhylla.no. Nasjonalbibliotekets store digitaliseringsprosjekt – 18.11.09 – Juni
 2. hysssj … – fra et skolebibliotek – 19.11.09 – Oktober
 3. KultBib. Hamar bibliotek – 23.11.09 – Oktober
 4. Les for meg – no!. Barnehagebibliotek i Meland kommune – 23.11.09 – Mai
 5. Stor-Elvdal bibliotek. Lite aktivitet fram til oktober … 21.11.09 – Februar
 6. Sylling bibliotek – 3.12.09 – September
 7. Utstillinger. Utstillinger i Horten bibliotek – 9.10.09 – Februar

Sovende blogger
(mer enn tre måneder siden siste post)

 1. Deichmanske bibliotek. Røa filial. – 30.9.09
 2. Dokumentasjonsvitenskap. Utdanningen i Tromsø har startet å blogge. – 8.5.09
 3. E-bibliotek Østfold. Fylket satser bredt på informasjonskompetanse.
 4. Hamsun 2009. 2009 er Knut Hamsuns 150 års jubileum. Det markerer Kristiansand folkebibliotek med en blogg. Vi vil vite hva du mener om hans forfatterskap, slik som: • hvilken bok du liker best – eller minst – og hvorfor • om det er en karakter som du liker godt eller dårlig, og hvorfor • om du har en spesiell opplevelse knyttet til Hamsun, for eksempel en filmatisering, dramatisering eller en diktopplesing • om du har et favorittsitat. Velkommen med ditt bidrag! – 22.5.09
 5. Ku-kostymet’s Blogg. Kristian Samuelsen dytter takhøyden i været. – 20.3.09
 6. Litteraturhuset på Agder, Grimstad bibliotek. Nytt bibliotek og litteraturhus på havna i Grimstad – 3.9.09
 7. Skrevet hele dagen. Øm i tungen. – 14.7.09Femti blogger fra 2009 – Google Docs

Døde blogger

 1. Nasjonale indikatorer for universitets- og høgskolebibliotek. Blogg fra ABM-utvikling. Fjernet
 2. Nasjonale indikatorer for folkebibliotek. Blogg fra ABM-utvikling. Fjernet.

Helt nye blogger

 1. Transportarbeiderbiblioteket Tiur’n Kro – 8.1.10 – desember.
 2. Transportarbeiderbibliotekene i Norge – 6.1.10 – desember

Spesielle blogger

 1. ABM-blogg…  skal bidra til debatt om innhaldet i meldingane, og lyfte opp tema som vi meiner er viktige eller utfordrande. Alle innlegg frå tilsette i ABM-utvikling er opne for kommentarar og tilbakemeldingar. Det er desse som skapar ein levande blogg.– 10.6.09
 2. Bibliotekmeldinga 2009. NBFs spesialblogg. – 17.4.09
 3. Digikombi – Digital kompetanseheving i biblioteket. Paraply over de fire modellbibliotekene
 4. Heidis fagblogg. Prosjektet mitt skal handle om bibliotekutvikling i forhold til fagansatte ved Høgskolen i Vestfold.
 5. Sosiale og mobile teknologier i ABM-sektorene – 30.10.09 (nyeste kommentar) – August

2 kommentarer »

 1. Dette var ei veldig nyttig oversikt. Interessant å lese vurderingane.

  Då abm-bloggen vart starta var det meininga at dei tre stortingsmeldingane (bibliotek – digitalisering – museum) skulle kome samtidig. Såleis skulle det fungere som eit prøveprosjekt innanfor ein kortare tidsperiode. Men så viste seg at museumsmeldinga kom mykje seinare, og det er først nå den er til behandling i stortinget.

  I løpet av våren skal vi ta stilling til om vi skal bruke denne bloggen framover. I desse dagar avsluttar vi også eit forprosjekt om nye nettsider, der vi m.a. drøftar strategiar med bruk av sosiale og mobile teknologiar.

  Atle Faye
  informasjonsdirektør
  ABM-utvikling

  Kommentar av Atle Faye — onsdag, januar 13, 2010 @ 4:31 pm

 2. […] som vanlig, skrevet utmerkede innlegg om aktiviteten til nystartede blogger (sjekket årene 2008 og 2009) og oppsummert bloggåret […]

  Tilbakeping av 19 blogger nedlagt « Norske bibliotekblogger — fredag, mars 19, 2010 @ 1:50 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: