Plinius

onsdag, mars 10, 2010

P 58/10: Riktig himmelretning

Filed under: debatt — plinius @ 10:37 pm

Profilen har blitt tydeligere.

HiAk underviser i mat og ledelse …

«Dobbelthøyskolen» i Oslo og Akershus holdt felles allmøte på Kjeller i dag. Før lunsj – en enkel sådan – snakket Mollekleiv og Chaffey om verden. Etter lunsj diskuterte vi det første utkastet til ny universitetsstrategi.

Her sto det mye fornuftig. Det gryende universitetet profilerer seg som en yrkesrettet institusjon:

 • Begrunnelsen for å etablere et nytt universitet er først og fremst et sterkt behov for å heve den faglige kompetanse i profesjonsutdanningene slik at profesjonsutøverne bedre kan møte de økende utfordringer de vil stå overfor i sin yrkesutøvelse.
 • Profesjonsutdanningene er grunnfjellet i det nye universitetet.

Disiplin og profesjon

Skillet mellom disiplinorientering og profesjonsorientering har blitt tydeligere. Da blir det mulig å spisse argumentene:

 • Profesjonsfagene …  har vært plassert på høyskoler som i veldig begrenset grad har vært viktige innslag i forskningssystemet.
 • Profesjonsrettet forskning og sammenliknende profesjonsstudier … har et potensial disiplinområdene ikke uten videre har.
 • Solide profesjonsfaglige perspektiver kan heller ikke utvikles innenfor en disiplinorientert kontekst.

Vi kan tilby arbeidslivet kunnskaper og ferdigheter som det tradisjonelle akademia ikke tar ansvar for:

 • [Vi har] et langt bedre utgangspunkt for å utvikle forskning og forskerkvalifisering i disse sammensatte fagområdene enn universitetsmiljø med svak erfaring og kontakt med de store profesjonsutdanningsområdene.
 • Et særtrekk ved disse utdanningene er at de på en kompleks måte skal kombinere utvikling av både teoretisk og praktisk kunnskap
 • Kvalifiseringen skal foregå både innen utdanningsinstitusjonens rammer og i yrkeslivet.

Læring er produksjon

For oss som jobber i UH-systemet, løper det nå flere diskusjoner parallelt:

 • en debatt om dannelse
 • en debatt om handlingsrom
 • en debatt om overgangen fra høyskole til universitet

Alle tre avspeiler den samme historiske prosessen. Overgangen fra industri til kunnskap gjør høyere utdanning og forskning til den viktigste økonomiske sektoren i et land.

 • Dannelsesdebatten var velmenende og nostalgisk. Den varte ikke lenge. Nå er det markedet som teller.
 • Handlingsrom-debatten er mer framtidsrettet. Fag og forvaltning kjemper om prinsippene for den nye kunnskapsproduksjonen.

Det økende forvaltningstrykket er myndighetenes forsøk på å styre universiteter og høyskoler som om de var fabrikker.

 • Forskere og lærere skal dresseres slik industriarbeiderne i sin tid ble tuktet til punktlighet og disiplin.

Kontroll og kreativitet

Prosjektet er selvmotsigende, siden kunnskapsøkonomien krever kreativ kunnskap. Men forvaltninger har ikke lært å håndtere kreativitet. Det de kan er å utøve kontroll.

 • Konflikten mellom fag og forvaltning blir den nye klassekampen.

Overgangen fra høyskole til universitet har et frigjøringspotensial. Universitetene har høyere status, men høyskolene har en praktisk forankring som akademia mangler. Hvis de kan unngå den akademiske tilbaketrekning til teoritårnet – og utvikle læringsformer og kunnskapsbaserte praksiser i samspill med yrkesfeltet – vil de stå sterkere i framtidas intenst produktive samfunn enn mange tradisjonelle universiteter.

Det er lettere for praktikere å tilegne seg ny teori enn for teoretikere å tilegne seg ny praksis.

Det er også ting som mangler i notatet – spesielt når det gjelder digitale trender i læringsmiljøene. Men det ligger mye arbeid og heftige diskusjoner bak, aner det meg.

Det viktigste er at utredningen peker i riktig himmelretning.

Ressurser

VEDLEGG

Disse deltok i utvalget:

Rektor Sissel Østberg, HiO, leder;Rektor Jan Grund, HiAk Rektor; Agneta Bladh, Høgskolan i Kalmar; Prorektor Trine B. Haugen, HiO Prorektor ; Olgunn Ransedokken, HiAk; Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes, HiO;  Personalsjef Erik Tangstrøm, HiAk;  Dekan Dag Jenssen, HiO;  Informasjonssjef Julie Backer, HiAk;  Professor Lars Inge Terum, HiO;  Professor Ingunn Sandaker, HiAk;  Dosent Harald Jarning, HiO TMO HiAk;  Magne Velle TMO HiO; Ragnar Audunsson; Stud. repr. HiAk, Liv Arnica F. Hovland; Stud. repr. HiO, Petter Heiskel Gausdal

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: