Plinius

søndag, juli 4, 2010

P 108/10: Profesjonsprofil i praksis

Filed under: Uncategorized — plinius @ 2:23 pm

Fusjonsprosessen ruller framover.

Mange av de faglige ansatte, spesielt ved HiO, er skeptiske. Men deres spredte protester har liten sjanse når utredningsapparatet kontrolleres av tilhengerne.

Selv om jeg støtter sammenslåing, ville jeg foretrukket en sterkere organisert motstand. Den kunne gjerne fått økonomisk og praktisk støtte fra rektoratene (alle partier får partistøtte …). Da ville våre valg blitt tydeligere.  De dype motsetningene mellom profesjon og disiplin, innovasjon og forskning, produksjon og dannelse,  teori og praksis ville blitt mer synlige. Faren for omkamper i neste runde ville blitt reduseret.

Men slik er det – i kunnskapssamfunnets første forvirrede fase. Verden er vårlig, men tankene tradisjonelle.

Profesjonsprofilen

Nå er forslaget til fakulteter på plass. Jeg framhever noen hovedpunkter

 1. Det nye universitetet i Oslo og Akershus skal ha en profesjonsprofil med tydelig sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivåer.
 2. Institusjonen …  skal samvirke aktivt med storbyregionenes samfunns-, arbeids- og kulturliv.
 3. Innhold og arbeidsformer i utdanningene [skal være] godt tilpasset arbeidslivet.
 4. Satsing på profesjonsstudier, og forskning på profesjons-utøvelse og profesjonskvalifisering vektlegges.
 5. Universitetssatsingen vil kreve flere ph.d.-programmer, økt FoU-innsats og bedre FoU-kvalitet.
 6. Det nye universitetet vil på flere sentrale områder få en særegen profil i forhold til andre universiteter i Norge.
 7. Firefakultetsmodellen legger til rette for praksisnær FoU og forskningsbasert undervisning
 8. Flertallet [ønsker] et felles helsefakultet.
 9. Et lite flertall ønsker sentrene inn i fakultetene.
 10. Ulike utviklingsprosjekter som tverrfakultære eller fakultetsovergripende prosjekter er det stor tilslutning til i gruppen
 11. Tverrfaglig samarbeid på tvers av faginndelinger tilrettelegges for gjennom ulike former for matriseorganiseringer.

De fire fakultetene

 • Samfunnsfag: 460 årsverk og ca. 3.000 studenter (HEK)
  • Bibliotekutdanningen havner her.
 • Helsefag: 440 årsverk og ca. 4.500 studenter
 • Lærerutdanning: 350 årsverk og ca. 3.800 studenter
 • Estetiske fag, produktdesign og ingeniørfag: 180 årsverk og ca. 2.200 studenter

Sammenhenger

Teksten legger sterk vekt på koplingene mellom utdanning, FoU og profesjonsutøvelse.  Men det er personlig krevende

 • å gi god undervisning
 • å forske på høyt nivå
 • å få til reelle endringer
 • å yte gode tjenester i arbeidslivet

Hver av sektorene – undervisning, forskning, utviklingsarbeid og profesjonell praksis – har lett for å lukke seg rundt sin egen virksomhet. Lærerne underviser, forskerne forsker, praktikerne praktiserer og utviklerne maser på de øvrige.

Det å få til slike koplinger på kryss, tvers og langs innebærer i seg selv et faglig utviklingsarbeid, med  engasjert ledelse og mange konkrete tiltak. Signalene er positive, men dagens HiO har fortsatt en lang vei å gå for å gjennomføre dette i sin løpende praksis.

VEDLEGG

Erik Grønvold, Forskerforbundets (FFs) representant i utvalget kunne ikke stille seg bak en anbefaling om å gå for en firefakultets- eller en femfakultetsordning.

Det er begrunnet i flere forhold, men i særdeleshet i det at FFs representant mener utredningsgruppa ikke har gitt høgskolemiljøet de modeller, og derigjennom det redskapet som burde vært på plass, som kunne gjøre det mulig for de ansatte å utforske ulike måter å organisere en framtidsrettta høgskole på. Ved at flertallet i utredningsgruppa stoppet opp i en firefakultetsordning som er et resultat av en vedvarende prosess for å innplassere flest mulige aktuelle egeninteresser, mener FFs representant at vi foreløpig er kommet veldig kort på veien mot et mulig og godt universitet. Spørsmålet om god faglig organisering vurderes ikke ved å sammenholde den foreslåtte organiseringen opp mot dagens organisering i HiO, dermed har utredningen lite relevans og lite informasjonsverdi særlig med tanke på vurderingen av den foreslåtte fusjonen.

På denne måten blir vi avskåret fra en reell debatt om hovedspørsmålet: om HiO skal gå inn for en fusjon i desember.

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: