Plinius

mandag, august 2, 2010

SK 21/10: Storbybibliotek i Aftenposten

Filed under: statistikk, trafikk — plinius @ 10:56 am

Aftenposten gjør en god jobb som kulturavis.

I dag presenterte Aftenposten Storbyundersøkelsen over to hele sider. Fra boklån til sosial møteplass heter artikkelen. Liv Sæteren, Svein Arne Tinnesand og Ragnar Audunson blir intervjuet.

Hovedinntrykket er positivt. Artikkelen trekker fram viktige tendenser og profilerer folkebibliotekene på en god måte.

Men mye vil ha mer. Straks teksten blir konkret, dukker problemene opp.

De  skyldes både journalisten og hans kilde – nemlig Sentios rapport.

– I 2008 leverte ABM-utvikling en brukeradferdsundersøkelse av norske biblioteker på initiativ fra bibliotekene i de fire største byene i landet, står det i avisen.

Undersøkelsen ble levert av konsulentbyrået Sentio. ABM-utvikling delfinansierte undersøkelsen – og den ble publisert i ABM-utviklings skriftserie. Initiativet kom fra fem bibliotek – ikke fire: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.  Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio i tett samarbeid med de fem.

Resultatene gjelder ikke norske bibliotek i sin alminnelighet, men bare hovedbibliotekene i disse fem byene. Filialene, der besøket trolig er mer preget av barn og familier, ble ikke undersøkt. I Oslo står filialene for det meste av besøk og utlån. Også Bergen og Trondheim har omfattende filialnett.

Innvandrere på biblioteket

ABM-utviklings brukeradferdsundersøkelse viser at etniske minoritetsnordmenn, som Ferdowsi fra Iran, er sterkt overrepresentert blant brukerne av bibliotekene i Norges fem største byer.

Når det gjelder innvandrere, var det bare vestlige land som var overrepresentert. De vi vanligvis tenker på som innvandrere, altså folk fra Asia og Afrika, var underrepresentert.

Tallene ser slik ut:

 • 79% av de besøkende hadde norsk som morsmål
 • 10% snakket vestlige språk
 • 9% snakket ikke-vestlige språk
 • SUM: 98%

For å tolke disse tallene må vi sammenlikne dem med befolkningen i de aktuelle byene. SSBs tall for henholdsvis ikke-vestlig og vestlig innvandrerbefolkning var

 • Oslo: 4,2 og 19,6 prosent
 • Stavanger: 4,1 og 8,4
 • Kristiansand: 2,3 pg 8,7
 • Bergen: 2,1 og 6,6
 • Trondheim: 1,9 og 5,8

Tar vi alle fem byene under ett, blir andelen (veide gjennomsnitt):

 • Vestlige innvandrere: 3,3%
 • Ikke-vestlige innvandrere: 13%

Det betyr at

 • Innvandrere totalt sett var litt overrepresentert (19% > 16%).
 • Vestlige innvandrere var kraftig overrepresentert (10% >> 3,3%)
 • Ikke-vestlige innvandrere var klart underrepresentert (9% < 13%)

Sviktende analyse

Feilen skyldes ikke Aftenposten, men Sentio, som skriver:

 • Brukere med annet morsmål enn norsk er sterkt overrepresentert i forhold til deres andel av befolkningen.

Selv dette er nokså usikkert, siden Sentio sammenligner hovedbibliotekene med totalbefolkningen – uten å ta hensyn til filialene og bosettingsmønsteret.

Men denne usikkerheten kan lett fjernes. Statistisk Sentralbyrå har nemlig laget en egen undersøkelse av bibliotekbruk blant innvandrere. Den er langt mer solid – og fortjener definitivt et oppslag i Aftenposten.

Jeg kommenterte denne studien i en serie bloggposter i januar:

Det viser seg at innvandrerne faktisk er sterkt overrepresentert på folkebibliotekene. Men Storbyundersøkelsen kan altså ikke brukes som bevis.

Innvandrere fra Sør

Innvandrere fra Sør slår nordmenn ned i støvlene når det gjelder å besøke folkebibliotekene. I 2008 var det gjennomsnittlige antall bibliotekbesøk de siste 12 månedene:

 • 9,3 besøk for personer med “ikke-vestlig” innvandrerbakgrunn
 • 6,3 besøk for personer med “vestlig” innvandrerbakgrunn
 • 5,1 besøk for hele befolkningen

Statistikken tyder også på at voksne innvandrere i høy grad bruker biblioteket som et sted å oppholde seg.

Blant de “ikke-vestlige” er mennene mer aktive enn kvinnene

 • 9,6 besøk i året for “ikke-vestlige” menn
 • 8,9 for “ikke-vestlige” kvinner

I befolkningen som helhet er det omvendt:

 • 4,6 besøk for menn
 • 5,6 besøk for kvinner

Note

En betydelig feilkilde ved Sentios undersøkelse er den alt for lave andelen av barn og ungdom. Mindre enn fem prosent av de registrerte personene var under femten år.

Vi vet at innvandrerbarn er langt flittigere bibliotekbrukere enn barn med norsktalende foreldre. Når barna blir underrepresentert, vil dette føre til underrepresentasjon av innvandrere.

Den samme skjevheten slår forøvrig ut når det gjelder grupper. Sammenliknet med voksne er barn og unge mer tilbøyelige til å besøke og benytte biblioteket sammen med andre mennesker – dels foreldre og dels jevnaldrende.  Storbyundersøkelsen oppgir derfor alt for lave tall for gruppebruk av biblioteket.

Ressurser

Plinius

VEDLEGG

Faktaboksen sier bl.a.:

 1. Folk mellom 15 og 45 år er de helt dominerende brukergruppene ved de fem hovedbibliotekene.
 2. Størst andel bibliotekbrukere finnes mellom 15 og 45 år.
 3. 26 prosent er over 46 år og 4 prosent er fra 0-4 år [trykkfeil]

Alle tre utsagn er problematiske.. Sentio rapporterer riktignok at ungdom og voksne mellom 15 og 45 år er de helt dominerende brukergruppene ved de fem hovedbibliotekene som inngår i undersøkelsen. Men alle kilder må vurderes. I dette tilfellet er Sentio langt ute på viddene. Aldersintervallet er alt for stort – og datagrunnlaget alt for svakt.

La oss starte med aldersgruppene som brukes ved datainnsamlingen:

 • 0-10 år
 • 11-14
 • 15-18
 • 19-30
 • 31-45
 • 46-60
 • over 61

Kategoriene bryter med det som er vanlig i norsk statistikk – og gjør det vanskelig å sammenlikne med andre undersøkelser. Storbyundersøkelsen oppgir denne aldersfordelingen:

 • 0-10 år – 2,4 prosent av de observerte besøkene
 • 11-14 år – 2,1
 • 15-18 år – 7,9
 • 19-30 år – 35,7
 • 31-45 år – 24,2
 • 46-60 – 16,1
 • over 61 – 11,5

Disse tallene er dypt misvisende. Det er nok å legge merke til at SSBs jevnlige undersøkelser (Kulturbarometeret) viser at omtrent en fjerdedel av de besøkende på folkebibliotek er under femten år. Storbyundersøkelsen sier under fem prosent.

Jeg har analysert dette grundigere i posten Barn på hovedbibliotek. Tallene lider altså av store metodiske svakheter og kan ikke brukes til å beregne besøk

 • ved de fem hovedbibliotekene (uten filialer)
 • ved de fem storbybibliotekene (med filialer)
 • ved norske bibliotek i sin alminnelighet

Tidspunkt

Storbyundersøkelsen ble utført på disse tidspunktene:

 • Oslo: mandag 29. til onsdag 31.oktober og torsdag 8. tom lørdag 10.november, i alt 6 dager.
 • Bergen: mandag 22 til onsdag 24. oktober og torsdag 8. tom lørdag 10. november, i alt 6 dager
 • Trondheim: mandag 5. tom søndag 11. november, i alt 7 dager
 • Stavanger: mandag 5. tom søndag 11. november, i alt 7 dager
 • Kristiansand: fra torsdag 1. tom onsdag 7. november, i alt 6 dager

3 kommentarer »

 1. […] i storbyene | 2010-08-03 Plinius kommenterte Aftenpostens store oppslag om bibliotekbruk i går. Her føyer jeg til noen detaljer om […]

  Tilbakeping av Innvandrere i storbyene « Samstat — tirsdag, august 3, 2010 @ 9:09 am

 2. Via morsmal.org (som ikke refererer til plinius!), fant jeg her din noe mer omfattende analyse. Viktig at du tar fatt i slike feiltolkninger av statistikk. Når resultater fra Sentios rapport blir lagt ut sammen med intervju av professor Audunsson, bidrar det til at folk flest tror at konklusjonene til Aftenposten/Sentio er riktige også.

  Aftenpostens noe forenklede begrep «innvandrer» bidrar ytterligere til lesernes misoppfatninger. Jeg tviler på at vestlige innvandrere inngår i folks vanlige oppfatning av hva en innvandrer er.

  Kommentar av Hans Martin Fagerli — onsdag, august 11, 2010 @ 10:34 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: