Plinius

tirsdag, august 24, 2010

P 124/10: Bokdusj i Follo

Filed under: statistikk — plinius @ 7:54 am

I 2006 gjennomførte biblioteket i Ås et originalt og spennende prosjekt.

Det satset på å bringe «oversette bøker» fram i dagen – konkret ved å anmelde en lang rekke oversatte bøker i lokalavisene.

Prosjektets historie er av interesse både  for de som planlegger og de som finansierer lokale utviklingsprosjekter i det norske bibliotekfeltet.

Fire bibliotekarer  anmeldte til sammen 44 voksen- og ungdomsbøker utgitt i 2004-2006 i lokalavisene i Follo. Bakgrunnen var at Gunhild Gjevjon

etter 17 år ved barneavdelingen, flyttet over til voksenavdelingen ved Ås bibliotek og så at mesteparten av den oversatte litteraturen ble stående som død hyllefyll.

Anmeldelsesprosjektet var et samarbeid mellom bibliotekene (stilte ut de omtalte bøkene), bokhandlene (hadde de omtalte bøkene tilgjengelig), forlagene (sørget for at bokhandlene hadde bøkene) og avisene Akershus Amtstidende, Enebakk Avis og Østlandets Blad (tok inn ukentlige omtaler av bøkene).

Det er  verdt å merke seg at 20 av de 44 titlene er kommet ut på Kulturrådets lister over oversatt skjønnlitteratur.

I motsetning til den norske skjønnlitteraturen, der bare noen få bøker blir nullet, er det hard konkurranse bak – de langt færre – oversettelsene som blir valgt ut. Dette  borger for høy kvalitet – men sikrer ikke høy etterspørsel hos dagens kriminelle publikum.

Resultatet var helt tydelig, forteller Ås:  anmeldelsene førte til økt utlån, salg og synliggjøring av den oversatte skjønnlitteraturen. Utlånet i Follo-regionen ble

målt opp mot en kontrollgruppe med kommuner på Romerike som til sammen har like mange innbyggere som Follo, ca. 120.000. Det samlede antall utlån er 1401 høyere for Follo bibliotekene, d v s: 50.45 % høyere utlån enn i bibliotekene i kontrollgruppen.

Hva skjedde etterpå?

Gjevjon har et realistisk forhold til prosjektdokumenter:

Det uheldige ved prosjektrapporter er at de ofte blir liggende og fortelle om hva som kan gjøres, men som sjelden blir gjort. Skulle et anmeldelsesprosjekt etableres som en fast ordning vil det jo koste penger å få bøkene anmeldt.

Jeg har tenkt nøye gjennom det og synes at Forleggerforeningen bør kjenne sitt ansvar.

Det har Forleggerforeningen ikke gjort. På spørsmålet

om hva som har skjedd med ”Anmeldelsesprosjektet” etter prosjektperioden er å si at vi ved Ås bibliotek siden 2008 hver onsdag har snakket om en bok, servert kaffe og kaker for våre lånere (bakt av bibliotekkameratene ).

Et populært tiltak.

En økonomisk analyse

En markedsføring av ett spesielt produkt vil vanligvis ha to effekter:

 • etterspørselen etter det aktuelle produktet vil øke
 • etterspørselen etter konkurrerende produkter vil avta

Den samlede etterspørselen vil antagelig øke – men hvis markedet er nokså mettet, vil det først og fremst skje en dreining bort fra titler som ikke blir markedsført.

Jeg tviler ikke på at prosjektet førte til større etterspørsel etter akkurat disse titlene i året 2006. For å beregne hvor sterk effekten var, er det nødvendig å vite mer om framgangsmåten. Jeg regner med at detaljene står i prosjektrapporten eller finnes i foredraget som ble holdt på Kulturrådets seminar i Bergen fredag 7. mars 2008

Å vokse ut av hyllene: litteraturens fantastiske muligheter.

Jeg har nettopp kontaktet både Ås og Kulturrådet for å få deres dokumentasjon.

I et økonomisk perspektiv kan tallene tolkes slik: i Follo lå utlånet av de aktuelle bøkene 470 enheter høyere enn på Øvre Romerike.

Prosjektet ble finansiert av Norsk kulturråd med 75.000 kroner og Ås bibliotek, som bidro med 25.000 kroner.

Det tilsvarer en innsats på ca. 200 kroner pr. ekstra utlån av disse titlene. Nettoeffekten

 • i forhold til oversatt skjønnlitteratur
 • i forhold til skjønnlitteratur i sin alminnelighet
 • i forhold til bøker for voksne
 • i forhold til utlån av alle medier

er ikke kjent, men kan i prinsippet beregnes, siden vi har gode utlånsdata i Norge.

Hva sier KOSTRA?

En annen tilnærming tar utgangsppunkt i KOSTRA.

Plinius har tidligere analysert sammenhengen mellom bibliotekbudsjett og aktivitetsnivå (utlån + besøk pr. innbygger) ved hjelp av KOSTRA-data. For kommuner på størrelse med Ås (15.000) vil en økning i bibliotekbudsjettet på 150 tusen kroner – eller ti kroner pr. innbygger – i snitt øke utlånet (eller besøket) med 0,48 enheter pr. innbygger.

Ås fikk et tilskudd fra Kulturrådet på 75 tusen – dvs. fem kroner pr. innbygger. Hvis disse midlene ikke hadde blitt øremerket til anmeldelser, men hadde blitt brukt til å øke det generelle budsjettet, kunne bibliotekets aktivitet økt med

0,48 * 5/10 * 15.000 = 0,24 * 15.000 = 3600 utlån eller besøk

Ås har anslått bruttoeffekten av Anmeldelsesprosjektet til 470 ekstra utlån.

Et rent budsjettilskudd på 75 tusen ville altså gitt langt høyere totaleffekt – men da uten å fremme den oversatte skjønnlitteraturen spesielt.

Ressurser

VEDLEGG A

I gjennomsnitt genererte et lønns- og medieforbruk på 100 kroner pr. innbygger

 • 5,57 utlån eller besøk pr. innbygger i kommuner med over 50 tusen innbyggere
 • 5,67 utlån eller besøk i kommuner med 20-50 tusen .
 • 4,84 utlån eller besøk i kommuner med 10-20 tusen
 • 4,51 utlån eller besøk i kommuner med 5-10 tusen
 • 3,86 utlån eller besøk i kommuner under 5 tusen

VEDLEGG B

Det totale utlånet ved Ås bibliotek ble ikke synlig påvirket av prosjektet, Det gikk ned fra 2005 til 2007 – og tok seg litt opp i 2008.

 • 2005: 6,08 utlån pr. innbygger
 • 2006: 5,59
 • 2007: 4,89
 • 2008: 5,13

Ås bibliotek opplyser at bokutlånet sank med 4% fra 2008 til 2009 og at andre medier økte med 9%. Totalt ga dette nærmest nullvekst (+ 0,2%). Siden befolkningen økte med litt over 500 innbyggere, opplevde biblioteklet en nedgang pr. innbygger på ca. tre prosent.

KOSTRA sier at utlånet lå på 4,91 pr. innbygger i 2009 (men ABM-tallene og KOSTRA-tallene stemmer ikke helt overens, dessverre).

Jeg føyer til at målbare effekter heller ikke er å vente for et bibliotek med et årlig utlån på nesten hundre tusen enheter. Ås har ca. femten tusen innbyggere, som utgjør en åttendedel av befolkningen i Folllo-regionen. Hvis det økte utlånet var jevnt fordelt på kommunene i Follo, ville Ås hatt ca. femti ekstra utlån på grunn av prosjektet.

VEDLEGG C

Onsdagsprogram: I september fikk biblioteket to nye faste poster på programmet, begge på onsdager: Ordføreren er tilgjengelig for kommentarer og samtaler i bibliotekets sofa mellom 12.30 og 13.00, så alle som har meninger om styre og stell i kommunen kan ytre dem her.

Fra klokken 13.00 er det tid for et litterært friminutt, da serverer vi kaker og nytrukket kaffe mens en av de ansatte formidler en litterær perle i Bok for dagen. Det er mulig å låne med seg den omtalte boken hjem etterpå.

Årsmelding 2007

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: