Plinius

mandag, september 13, 2010

SK 25/10: Fin plakat fra NRK

Filed under: debatt — plinius @ 10:33 am

NRK har en veldig fin plakat. NRK-plakaten slår fast at

NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Ingen virksomheter liker å bli kritisert – og de gjør sitt beste for å unngå medienes skarpe lys. Vi har ingenting å skjule, sier avfallsselskapet RenoNorden. Likevel blir de hengt ut på NRKs nettsider. NRKs drevne journalister vet hvordan de skal trenge gjennom forsvarsverkene.

Gode råd

Har du gjort noe dumt, sier medierådgiverne, bør du legge deg flat og be om unnskyldning med en eneste gang. Journalistene jakter i flokk –  når de er mange nok. De vet hvordan de skal drive forsvarerne fra skanse til skanse. Hver tilbaketrekning genererer et nytt oppslag.

Ta gavesaken – en ren bagatell sier Eva Joly. Nå ligger det ti-femten nyheter om utenlandske og innenlandske gaver på NRKs nettsted. Også fylkespolitikere har fått dyre armbånd, forteller NRK. Marienlyst sørger for stadig nye drypp.

NRK i søkelyset

Men hvordan reagerer NRK når de selv kommer i søkelyset? I går så jeg på historien. I dag ser jeg nærmere på reaksjonene.

 • Pia Beathe Pederesen: NRK misbruker sine ansatte. Jeg er en ansatt som har fått nok.
  • Nå må noen begynne å snakke om elefanten i rommet

Men direktører og erfarne journalister har ikke merket noen ting:

 • Arne Scheie understreker at han aldri har hatt noe å klage på
 • Norman Mubashir har samme oppfattelse som Scheie.

  • Det er ikke min erfaring at folk er misfornøyde.
 • Direktør Grethe Gynnhild Johnsen ved distriktsdivisjonen i NRK ønsker å vite hvem som har uttalt seg til media og hva de har sagt før hun uttaler seg.
  • Jeg har ikke kjennskap til at det skal ha vært problemer i Østlandssendingen.
 • Organisasjonsdirektør Solveig Jølstad i NRK sier til NTB. Vi har diskusjoner om arbeidsmiljøet hele tiden, og det vil vi også ha nå.

  • Hvis vi oppdager kritikkverdige forhold i vår organisasjon, vil vi gå inn i det.

Den ene direktøren har ikke hørt om noen elefant. Men hvis vi oppdager en elefant, sier den andre, vil vi straks skride til handling ….

Fagforeningen

Fagforeningene er godt kjent med elefanten.

 • Leder Elin Floberghagen i Norsk Journalistlag (NJ) mener temaet Pia Beate Pedersen tar opp, er et velkjent problem.
  • Mediebransjen har et overforbruk av vikarer og midlertidige ansatte.
  • Midlertidig ansatte har fått det tøffere de siste par årene, gjennom mediekrise, nedbemanning og stillingsstopp, skriver hun på Journalisten.no.

For få uker siden gikk Frantzen ut i mediene og kritiserte NRK-ledelsen for det hun kalte vikarmisbruk.

 • Hege Iren Frantzen, klubbleder for NRKJ-journalistene. Det er ingen som synes det er OK å bruke eteren til å formidle slike ting.
  • Vi har tross alt en Vær Varsom-plakat og en redaktørplakat som vi må forholde oss til.

Protester må skje i ordnede former.

NRK

Marienlyst prøver å legge lokk på elefanten.

 • NRK-ledelsen ønsker ikke å kommentere den spesifikke saken og viser til at det er en personalsak.
 • NRKs nettsted. Dette er en personalsak, derfor er nyhetssendingen og nettsaken fjernet fra nettet.

Hvis alle valgte den linjen, ville det bli vanskelig å avdekke kritikkverdige forhold i dette landet.

Hvis en ansatt varsler pressen om interne forhold i en organisasjon, utløser de automatisk en personalsak – som ingen fra organisasjonen har rett til å kommentere. Hvis en person utenfra skriver om interne forhold, avslører de bare sin uvitenhet. Den eneste muligheten media har, er å bruke anonyme kilder – som i koffertsaken.

Men anonyme kilder kan man ikke stole på. De bør tre fram. Da har man straks en personalsak å gjemme seg bak. Med andre ord: Catch 22.

Journalister bør derfor som hovedregel henvende seg til informasjonssjefene og trykke deres forklaringer.

Bloggerne kommenterer

 • Trine Grung kjenner seg igjen i Pedersens omtale av NRK.
  • Det er vanskelig å uttale seg om saken, fordi hun ser på NRK som en attraktiv, mulig arbeidsplass i fremtiden.

Ytringsfrihet er bra – men det er viktig å være klar over konsekvensene.

 • Jarle Petterson . På mange måter er pressen selv en versting på dette området, og har et pent stykke oppryddingsarbeid foran seg, men det spørs om Pia Beathe Pedersens jobbutsikter er de aller beste nå.
  • Likevel må det være lov å spørre om ikke det hun gjorde lørdag morgen, var en demonstrasjon på mot uten sidestykke – og en betimelig handling, når bransjeintern debatt har vist seg fåfengt.
  • Hun kan ha gitt seg selv et uhelbredelig banesår, men banet veien for alle journalistene som går for lut og kaldt vann.
 • Stein Vercoe. Det er dette som kalles mot.
  • Det er bare denne typen “ulydighet” som kan føre til endringer.

Kjøttmarkedet

Cecilie Klem:

 • ”Å jobbe i NRK er hyl og grining to ganger i året, når alle halvårsvikariatene går ut”.
  • Oslo Journalistklubbs prosjekt for ikke-fast ansatte.
 • Vi tror og føler en redaksjon med mange vikarer er preget av dårlig kontinuitet, usikkerhet, mye unødvendig opplæring, dårlig arbeidsmiljø og slett behandling av enkeltpersoner.

  • Det handler mye om folkeskikk
 • Som vikar følte jeg at jeg jobbet dobbelt så mye som de fast ansatte, så mye at jeg var utbrent etter to år.
 • Dessuten tror jeg vikarer generelt er langt mer smidige, lydhøre og samarbeidsvillige.
 • I NRK er bruken av vikarer meget stor, og det er derfra vi får de villeste historiene.

Saken løftes opp

Stortingsrepresentant Gina Barstad (SV) mener at kulturministeren må ta tak i saken.

 • Hun mener statsråden som første skritt må sørge for at vi får en realistisk, nøytral og troverdig oversikt over arbeidsmiljøet i NRK
 • NRK eies av staten, og bør være en spydspiss når det gjelder arbeidsmiljø, og ikke spekulere i bruken av midlertidige ansettelser, sier Gina Barstad.

I USA ble stewarden som forlot flyet etter å ha skjelt ut en umulig passasjer en folkehelt.

 • Flyverten Steven Slater (39) som sa opp jobben og skled ned nødsklia med en øl i hver hånd, har nå fått sin egen støtteside på internett
 • Kilde

Når Pia Beathe Pederesen sier opp mens hun er på lufta, er det mange som reagerer på samme måten. Vi mener ikke at dette bør bli normen. Men vi forstår hvorfor det skjer.

Ressurser

Etablerte medier

Sosiale medier

Plinius

DOKUMENTASJON

Sju magre år

Oslo Journalistlag hadde vikarenes situasjon som nest viktigste kampsak i 2003, bare overgått av kampen mot nedbemanning. Men nettopp i denne motsetningen ligger grunnen til at vikarene føler seg oversett og glemt i forhold til de fast ansatte. For når de lokale klubbene engasjerer seg knallhardt i kampen for å unngå nedbemanning, er ikke vikarenes situasjon høyt prioritert.

Pressevikar: Et brutalt kjøttmarked

Kuttplaner februar 2010

NRKJ mener ikke at vi er for mange folk, men at arbeidsoppgavene er for mange, og vi mener kuttforslaget fra NRK handler for lite om hva vi skal gjøre mindre og for mye om hvordan vi sparer penger ved å ikke erstatte folk som er borte.

NRKJ er kritisk til beslutning om at de som er syke som hovedregel ikke skal erstattes. Vi mener dette vil ramme vilkårlig i redaksjonene, og at de som allerede er slitne, vil bli mer slitne av at det ikke settes inn vikarer. Samtidig tror vi det vil være uheldig ovenfor de som er syke, fordi det vil kunne oppleves som et press om å være på jobben, selv om man er syk.

NRK har sagt til oss at det er behov for å redusere bemanningen med ca. 100 årsverk innen utgangen av 2010 for å være riktig rigget inn mot 2011. Det er heldigvis en stund til utgangen av 2010, og betyr at mye kan løses i løpet av året, når vi begynner nå. Men det er viktig at alle vet at NRK har presisert flere ganger at denne nedbemanningen IKKE skal bety at fast ansatte skal miste jobben!

Kilde

Vikarkontakter

Vi anbefaler at alle klubbstyrene har en nestleder og en sekretær, en kasserer og en vikarkontakt.

Vikarkontakten holder oversikt over alle vikariatene, hvem som vikarierer for hvem og hvor lenge. Vikarkontakten kan også gi direkte veiledning på plassering lønnsmessig, og hva som skal til for å lønnes på de tre forskjellige nivåene for tilkallingsvikarlønnen.

Kontakten med vikarene er viktig, men også en tidkrevende oppgave for klubben, og det er derfor en absolutt fordel å ha en egen person (som ikke er klubbleder) som har spesielt ansvar for dette.

NRKJ er en aktiv fagforening! Men vi er avhengig av aktive tillitsvalgte og god informasjon fra alle klubbene, for å få den innflytelsen vi trenger ovenfor ledelsen.

Kilde

Tilkallingsvikarer

Tilkallingsvikarer er midlertidig ansatte som innebærer at NRK kan kontakte arbeidstaker og tilby arbeid av kortvarig midlertidig karakter. Arbeidstaker har til enhver tid rett til å takke nei til tilbudt arbeid. De avtalte betingelser gjelder når arbeidstaker arbeider i NRK. For tilkallingsvikarene gjelder følgende minstelønnssatser (Journalistavtalen 3.2):

 • Tilkallingsvikarer med 0-2 års lønnsansiennitet: 174,50 pr time
 • Tilkallingsvikarer med 2-4 års lønnsansiennitet: 191,00 pr time
 • Tilkallingsvikarer med mer enn 4 års lønnsansiennitet: 212,50 pr time

220 tilkallingsvikarer

NRK har per i dag 3.365 fast ansatte, 199 personlige vikarer og 39 prosjektansatte. I tillegg kommer 69 årsverk knyttet til tilkallingsvikariater.

– Vi har rammeavtaler med 220 tilkallingsvikarer som i gjennomsnitt jobbet 25 prosent forrige måned. Av disse avtalene følger det at vi ringer eller avtaler ved behov, for eksempel ved korttidsfravær, sier NRK-direktør Solveig Jølstad.

Kilde

TH: Østlandssendingen har sin egen klubb. Klubbleder for NRK Østlandssendingen

Dersom denne klubben har en vikarkontakt, bør det være mulig å få god informasjon om vikarenes situasjon sett fra fagforeningens side.

Trine Grung kjenner seg igjen i Pedersens omtale av NRK.

 • Det er vanskelig å uttale seg om saken, fordi hun ser på NRK som en attraktiv, mulig arbeidsplass i fremtiden.
Reklamer

2 kommentarer »

 1. Utrolig bra innlegg….interessant å lese! Takk!

  Kommentar av Trine Grung — mandag, september 13, 2010 @ 2:54 pm

 2. Jølstad vil ikke si om tallet på 69 årsverk er representabelt for gjennomsnittet.

  – Det har ligget både over og under, sier hun.

  Hun ønsker heller ikke å gi ut historiske tall for hvor mange tilkallingsvikarer NRK bruker.

  – Det er interne tall som vi bruker på samme linje som andre bedrifter, sier Jølstad på spørsmål om hvorfor hun ikke ønsker å gi ut de historiske tallene for bruk av tilkallingsvikarer.

  – Bør ikke NRK som offentlig lisensfinansiert bedrift offentliggjøre tallene?

  – Vi følger offentlighetsloven, og noen ganger mer enn det.

  – Kommer dere nå til å vurdere å offentliggjøre tallene?

  – Offentliggjøring av bruken av tilkallingsvikarer har ikke vært et tema.

  – Hvor mange årsverk med tilkallingsvikarer har dere budsjettert med for 2010?

  – Det kan jeg ikke si. Det er september, og behovet for tilkallingsvikarer varierer hele tiden, svarer Jølstad.

  ***

  I en dom fra 1989 konkluderte Høyesterett med at SAS Catering brøt arbeidsmiljøloven ved ikke å tilby en tilkallingsvikar fast stilling mens hun arbeidet for dem ofte og mye gjennom tre år.

  Grunnen var at fast ansettelse skal brukes hvis arbeidskraften dekker et fast behov.

  Advokat Dege mener dommen beviser at NRK bryter arbeidsmiljøloven ved å ha så mange som 220 tilkallingsvikarer.

  Kilde: http://e24.no/media/article3809329.ece

  Kommentar av plinius — tirsdag, september 14, 2010 @ 9:23 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: