• Eades, Lindsay Michie: The end of apartheid in South Africa, 1999
  • The complex history and politics of South Africa form the backdrop of this insightful study of the factors that contributed to both the end of apartheid and the movement from government by racial division toward government through national unity. This study and resource examines the history, people, and politics of South Africa in the age of apartheid. Topical essays examine the divisions within South African society that led to the historic apartheid legislation initiated in 1948; each group that was defined and separated by apartheid–whites, coloreds, Indians, and Africans; how this separation put increasing pressure on the system that gave rise to organized domestic resistance that eventually led to the collapse of apartheid; the economic sanctions imposed by other nations on South Africa in retaliation for apartheid; and the new government and the challenges of a new democracy.
 • Harvey, Robert: The fall of apartheid : the inside story from Smuts to Mbeki, 2001.
  • En Amazon-anmelder skriver:
  • «The Fall of Apartheid» by former UK MP Robert Harvey is primarily a history of the negotiations between various white South Africa officials and the African National Congress in the 1980s.
  • But Harvey offers a succicent summery of the Apartheid’s history from its roots in the aftermath of the Boer War at the beginning of the 20th century and up to its fall.
  • This makes it a convenient and readable, if shallow, introduction for the neophyte.
  • En annen:
  • I took off one star for this reason, and also because the subtitle — «The Inside Story from Smuts to Mbeki» — is laughably pretentious and misleading
 • Boraine, Alex: A country unmasked, 2000
  • Boka dreier seg først og fremst om TRC: Truth and Reconciliation Commission
 • Tutu, Desmond: Ingen fremtid uten tilgivelse, 2000
  • I Ingen fremtid uten tilgivelse forteller Desmond Tutu om kommisjonens nærmest umulige arbeidsoppgave. En kommisjon som skulle belyse apartheidregimets terror, kunne lett føre til nytt hat. Tutu hadde et annet mål: Han ønsket at kommisjonens arbeid skulle lede til tilgivelse. For uten tilgivelse kan man aldri håpe på et samfunn der tidligere fiender skal leve i fordragelighet. Disse tankene står sentralt i boken og gir den en etisk dimensjon, samtidig som den utgjør et viktig samtidshistorisk dokument.

Jeg har ingen spesielle kunnskaper på dette området, men må innrømme at boka

 • Giliomee, Hermann. The Afrikaners. Biography of a people. Cape Town: Tafelberg, 2003

– som bl.a. gir en dyptpløyende og engasjert framstilling av apartheids bakgrunn, framvekst og sammenbrudd – har gjort et sterkt inntrykk på meg.

VEDLEGG B

Norsk nettleksikon – Store norske leksikon overdratt til nye eiere

Norsk nettleksikon skal være en digital kunnskapsbase med artikler skrevet, signert og redigert av dyktige fagfolk.

Alt innhold skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, samt pedagogisk og språklig presentasjon. Kunnskapsbasen er et tilbud til det norske folk, særlig folk under utdanning. Det legges vekt på lett tilgjengelighet ved bruk av avansert web-teknologi som sikrer integrasjon med annet digitalt innhold. En uavhengig redaksjon vil satse på nyskriving av artikler på stadig flere fagområder.

Overfor både brukerne og bidragsyterne skal det nye nettleksikonet fremstå som en nyskapning i nasjonens kunnskapsproduksjon og utdanning. Prosjektorganisasjonen har ansatt Anne Marit Godal som prosjektleder. Hun kommer fra stillingen som daglig leder av Leser søker bok.

Ta en titt her for nærmere omtale av ansettelsen: http://www.aftenposten.no/kul_und/article3990154.ece. Godal tiltrer stillingen 1. april 2011.

Skal lede norsk Wikipedia-konkurrent

– En nasjon trenger i hvert fall to bøker: En ordbok og et leksikon. Et faglig troverdig og etterrettelig leksikon som fungerer på nett er avgjørende for at vi skal kunne kalle oss en skriftkultur, sier Anne Marit Godal, som tiltrer i stillingen 1. april.