Plinius

mandag, mars 7, 2011

P 42/11: Kvalitet, relevans og effektivitet

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 8:54 am

I går kommenterte jeg programmet til Team Jensen.

I dag tar jeg en titt på programmet til Team Waaler.  Det som slår meg, er hvor like, generelle og uforpliktende de to tekstene er. Enhver leder, valgt eller ansatt, må da erklære seg enig med begge. Honnørordene er stort sett de samme:

 • kvalitet, relevans og effektivitet
 • styrke, utvikle og videreutvikle
 • posisjonere, profilere og sette dagsorden
 • sammenheng, samarbeid, samordning og samspill
 • god undervisning, gode kontaktflater, gode prosesser og godt handlingsrom

Den eneste forskjellen jeg klarer å se, er at Team Waaler har kunst og kultur som eget punkt.

Indre spenninger

Det som forsvinner i denne kompakte idyllen er uenigheten mellom grupper og motsetningene mellom linjer. Det stormet om HiOs ledelse i fjor. Det vil storme om den nye høyskolens ledelse i årene framover.

Siden fusjonen er vedtatt, blir det neppe samme intense fokus på en enkelt konflikt. Men motsetningene mellom innovasjon og stabilitet, utdanning og forskning, fagfolk og forvaltning, teori og praksis vil fortsette som før.

Team Jensen erkjenner i det minste at det finnes indre spenninger:

 • Et annet spenningsfelt er forholdet mellom akademia og omgivelsene.
 • Forholdet mellom samfunnets behov og akademias autonomi, faglighet, evidens og forankring.
 • Dette feltet må vi stå støtt i!
 • Spenningsforholdet mellom teori og praksis skal bearbeides og ikke viskes ut.

Det er en start. Svaret er det derimot liten hjelp i.Kunsten å stå støtt kan ikke vedtas – den må innøves.

Evidens

Jeg føyer til: Faglighet, evidens og forankring er viktigere i profesjons- enn i disiplinfag. De feilene folk gjør i teoretiske fag, går hovedsaklig ut over forskeren selv. De feilene folk begår i praktiske fag, rammer elever og studenter, kunder og klienter, pasienter og passasjerer.

Det er derfor vi har havarikommisjoner.

Ressurser


Plinius

VEDLEGG

Utdanning

 • Studenten i sentrum – sammen med studentene utvikle Norges beste studiemiljø
  • Tettere oppfølging av studenten
  • Varierte læringsformer og – arenaer
  • Kvalitetsfremmende evalueringer
  • Bedre informasjonsflyt mot studenten
 • Sikre kvalitet og relevans ved alle utdanningsprogrammene gjennom FoU-basert undervisning
 • Utvikle internasjonal og interkulturell profil ved alle utdanningsprogrammene
 • Styrke sammenhengen mellom bachelor-, master-, og Ph.d-programmene
 • Tilrettelegge for LivsLang Læring (LLL) gjennom etter- og videreutdanning
 • Stimulere og belønne god undervisning

Forsknings- og utviklingsarbeid

 • Stimulere til økt profesjons-, praksisnær og tverrfaglig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Styrke forskningsledelse og forskningsadministrativ støtte
  • Etablere et belønningssystem
 • Samordne satsingsområdene, forsknings- og doktorgradsprogrammene
  • Posisjonere og profilere den nye institusjonen
  • Sikre faglig og økonomisk bærekraft
 • Styrke samarbeid med institutter, offentlige- og private virksomheter
 • Utvikle en strategi for internasjonalisering
 • Arbeide for at våre forskere kommer inn i grupper og utvalg som evaluerer og bevilger forskningsmidler
 • Styrke FoU-basert innovasjon og verdiskapning

Formidling og samfunnskontakt

 • Styrke formidlingen og markedsføringen av studienes innhold og relevans
 • Gjennom fremragende forskning og utdanning skal vi sette dagsorden i samfunnsdebatten
 • Bringe omverden inn – ha et tettere samspill med samfunns- og arbeidslivet

Studentlivet rundt kunnskapen

 • Sikre et godt studentdemokrati med gode kontaktflater mellom studenter og tilsatte
 • Studentvelferd
  • Et mangfold av kulturliv og studentorganisasjoner
  • Et studenthus i sentrum
  • Helse – idrett
  • Videreutvikle det flerkulturelle studentmiljøet
 • Arbeide for flere studentboliger i Oslo-regionen
 • Gjenerobre Oslo som studenthovedstad
 • Sikre gode studenttjenester på begge campus

Kultur for institusjonsbygging

 • Videreutvikle og styrke kulturarbeidet for å utvikle den nye institusjonen, herunder egne kulturprogrammer på fakultetene
 • Tilrettelegge for et mangfold av kulturtilbud for studenter og tilsatte
 • Profilere den nye høgskolen gjennom kunst- og kultur
 • Videreutvikle samarbeidet med sentrale kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus

Infrastruktur og tjenester

 • Sikre gode og likeverdige arbeids- og læringsmiljøer ved begge campus
 • Arbeide for bruker- og miljøvennlige transportløsninger mellom campusene
 • Sikre effektive og brukervennlige administrative systemer og rutiner
 • Satse på IKT, undervisningsteknologi og framtidsrettede bibliotektjenester
 • Utvikle gode brukervennlige nettsider som profilerer høgskolen og dekker de ulike brukergruppenes behov

Hvordan vil vi nå målene?

 • Den som berøres skal høres – sikre gode prosesser og bred representasjon fra studenter og tilsatte i råd og utvalg
 • Skape møteplasser mellom studenter og tilsatte for faglige diskusjoner om sentrale spørsmål
 • Videreutvikle kollegiale fellesskap mellom alle tilsatte
 • Videreutvikle en god og effektiv fordeling av arbeidsoppgaver mellom TA- og UF-tilsatte
 • Sikre fakultetene godt handlingsrom med instituttene som kraftsentra
 • Skape gode rammebetingelser for samarbeid på tvers av institutter, fakulteter og institusjoner
 • Tilstrebe ekstern representasjon i råd, utvalg, og arbeids- og utredningsgrupper der det er formålstjenlig
 • Videreutvikle en god rekrutterings- og seniorpolitikk

Høgskolen i Oslo og Akershus på vei mot universitet – En institusjon preget av åpenhet, kreativitet, likeverd og akademisk frihet

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: