Plinius

lørdag, mars 26, 2011

P 51/11: Bibliotekfagets kunst

Filed under: 1bib — plinius @ 9:46 am

EBLIP – som står for Evidence Based Librarianship and Information Practice – er et handlingsrettet tidsskrift.

I sin nyeste leder (1/2011) – Evidence Based Practice. Science? Or Art? – skriver redaktøren, Denise Koufogiannakis, at tidsskriftets oppgave er å styrke vår faglige praksis ved å gjøre yrkesutøvelsen mer kunnskapsbasert.

Hun poengterer samtidig at kunnskapsbasert praksis har tre viktige aspekter:

 1. den bygger på den best tilgjengelige dokumentasjon
 2. den tilpasses brukernes ønsker og behov
 3. den utvikler kvaliteten i våre profesjonelle vurderinger

– og peker på at de to siste punktene hittil har blitt langt dårligere ivaretatt enn det første.

Taus kunnskap?

Koufogiannakis sier også at de to siste punktene dreier seg om taus kunnskap (tacit knowledge):

I think of this area as the «art» of evidence based practice. And the art is crucial to being an evidence based practitioner.

 • Science = systematized knowledge, explicit research, methodological examination, investigation, data
 • Art = professional knowledge of your craft, intuition, experience, tacit knowledge, reflection, creativity, values, people-skills

Jeg tror dette skillet mellom mellom vitenskap på den ene siden og kunst – betraktet som ferdighet – på den andre, skaper mer forvirring enn klarhet. Den  kunnskapsbaserte praktiker arbeider i situasjoner som krever  en kombinasjon av forskningsbasert («teoretisk») og erfaringsbasert («praktisk») kunnskap.

Teori og praksis

Teoretisk kunnskap kan erverves gjennom lesing, lytting og egne notater. Den er allmenn, abstrakt, kontekstfri og flyttbar. Den formidles ofte gjennom forelesinger. Læringen foregår hovedsaklig i studentenes hoder. Siden den bygger på enveis kommunikasjon, blir den billig å produsere. Derfor vil Staten alltid være fristet til å vektlegge teoretisk framfor praktisk opplæring.

Praktiske kunnskaper erverves gjennom egne forsøk på målrettet handling Det innebærer prøving, feiling og gjentatte øvelser.  Læreren opptrer ikke som foreleser i et auditorium, men som veileder av hver enkelt student på hans eller hennes premisser. Læringen skjer i studentenes kropper. Læreren må selv være en kompetent utøver – for å kunne demonstrere hvordan ting skal gjøres. Hun må i tillegg være en akseptabel pedagog – for å motivere studentene til å fortsette.

På begynnerstadiet er det nødvendig med mye innsats fra veiledernes side. På midtnivået kan studentene langt på vei klare seg selv. Veilederne bistår bare med spesielt krevende  problemer som måtte dukke opp. På høyt nivå skjer læringen hovedsaklig gjennom utøverens refleksjoner over sin egen praksis.

Den erfaringsbaserte kunnskapen består av ferdigheter. Den kommer til syne seg gjennom utøverens håndtering av de konkrete situasjonene og problemene hun møter i sitt yrke. Men det betyr ikke at kunnskapen er taus. Kompetente utøvere kan som oftest fortelle hva de holder på med – dersom de blir spurt. Sjakkens, psykoterapiens og referansearbeidets mestre vet hva de gjør.

Men verbaliseringen er ikke flyttbar. Ekspertenes ekspertise ligger i deres forståelse av den aktuelle kontekst. Tausheten er ikke et kjennetegn, men en tilpassing. Verbaliseringen kan jo ikke erstatte de innøvde ferdighetene. Det har liten hensikt å analysere det enkelte case når alle situasjoner vi møter – bibliotekbrukere, studenter og byggetomter – er forskjellige.

Ferdighetsnivåer

I sin klassiske bok har Dreyfus og Dreyfus (1986) beskrevet fem ferdighetsnivåer:

Kilde: 1bibprogrammet

Ressurser

 • Dreyfus, Hubert; Stuart Dreyfus. Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. New York: Free Press, 1986.
 • Schön, Donald. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London: Temple Smith, 1983.

Plinius

VEDLEGG

Evidence based library and information practice (EBLIP) is a strategy to bridge research and practice.

Generally EBLIP is seen as a movement to encourage and give practitioners the means to incorporate research into their practice, where it previously may have been lacking. The widely accepted definition of EBLIP (Booth, 2000) stresses three aspects that contribute to a practice that is evidence based:

 • 1) «the best available evidence;»
 • 2) «moderated by user needs and preferences;»
 • 3) «applied to improve the quality of professional judgements.»

The area that the EBLIP movement has focused on is how to create and understand the best available research evidence. CE courses, critical appraisal checklists, and many articles have been written to address a need for librarian education in this area, and it seems that strides have been made.

But very little in the EBLIP literature talks about how we make professional judgements, or moderate evidence based on our user needs and preferences. Likewise, how do we make good evidence based decisions when our evidence base is weak.

 • These things seem to be elements we just take for granted or can’t translate into words.
 • It is in keeping with tacit knowledge that librarians just seem to have or acquire skills with education and on the job experience.
 • Tacit knowledge is «knowledge that is not easily articulated, and frequently involves knowledge of how to do things. We can infer its existence only by observing behaviour and determining that this sort of knowledge is a precondition for effective performance» (Patel, Arocha, & Kaufman, 1999, p.78).
 • It is something that is difficult to translate into an article or guideline for how we work.

EBLIP – som står for Evidence Based Librarianship and Information Practice – er et handlingsrettet tidsskrift.

I sin nyeste leder (1/2011) – Evidence Based Practice. Science? Or Art? – skriver redaktøren, Denise Koufogiannakis, at tidsskriftets oppgave er å styrke vår faglige praksis ved å gjøre yrkesutøvelsen mer kunnskapsbasert.

Hun poengterer samtidig at kunnskapsbasert praksis har tre viktige aspekter:

 1. den bygger på den best tilgjengelige dokumentasjon
 2. den tilpasses brukernes ønsker og behov
 3. den utvikler kvaliteten i våre profesjonelle vurderinger

– og påpeker at de to siste punktene hittil har blitt langt dårligere ivaretatt enn det første.

Taus kunnskap

Koufogiannakis sier også at de to siste punktene dreier seg om taus kunnskap (tacit knowledge):

I think of this area as the «art» of evidence based practice. And the art is crucial to being an evidence based practitioner.

 • Science = systematized knowledge, explicit research, methodological examination, investigation, data
 • Art = professional knowledge of your craft, intuition, experience, tacit knowledge, reflection, creativity, values, people-skills

Jeg tror dette skillet mellom mellom vitenskap på den ene siden og kunst – betraktet som ferdighet – på den andre, skaper mer forvirring enn klarhet. Den  kunnskapsbaserte praktiker arbeider i situasjoner som krever  en kombinasjon av forskningsbasert («teoretisk») og erfaringsbasert («praktisk») kunnskap.

Teoretisk kunnskap kan erverves gjennom lesing, lytting og egne notater. Den er allmenn, abstrakt, kontekstfri og flyttbar. Den formidles ofte gjennom forelesinger. Læringen foregår inne i studentenes hoder. Siden den bygger på enveis kommunikasjon, blir den billig å produsere. Derfor vil Staten alltid være fristet til å vektlegge teoretisk framfor praktisk opplæring.

Praktiske kunnskaper erverves gjennom egne forsøk på målrettet handling Det innebærer prøving, feiling og gjentatte øvelser. Læreren opptrer ikke som foreleser i et auditorium, men som veileder av hver enkelt student på hans eller hennes premisser. Læreren må selv være en kompetent utøver – for å kunne demonstrere hvordan ting skal gjøres. Hun må i tillegg være en akseptabel pedagog – for å kunne motivere studenten til å gå videre.

På begynnerstadiet er det nødvendig med mye innsats fra veiledernes side. På mellomnivået vil studentene klare seg selv det meste av tida.

VEDLEGG

Evidence based library and information practice (EBLIP) is a strategy to bridge research and practice.

Generally EBLIP is seen as a movement to encourage and give practitioners the means to incorporate research into their practice, where it previously may have been lacking. The widely accepted definition of EBLIP (Booth, 2000) stresses three aspects that contribute to a practice that is evidence based:

 • 1) «the best available evidence;»
 • 2) «moderated by user needs and preferences;»
 • 3) «applied to improve the quality of professional judgements.»

The area that the EBLIP movement has focused on is how to create and understand the best available research evidence. CE courses, critical appraisal checklists, and many articles have been written to address a need for librarian education in this area, and it seems that strides have been made.

But very little in the EBLIP literature talks about how we make professional judgements, or moderate evidence based on our user needs and preferences. Likewise, how do we make good evidence based decisions when our evidence base is weak.

 • These things seem to be elements we just take for granted or can’t translate into words.
 • It is in keeping with tacit knowledge that librarians just seem to have or acquire skills with education and on the job experience.
 • Tacit knowledge is «knowledge that is not easily articulated, and frequently involves knowledge of how to do things. We can infer its existence only by observing behaviour and determining that this sort of knowledge is a precondition for effective performance» (Patel, Arocha, & Kaufman, 1999, p.78).
 • It is something that is difficult to translate into an article or guideline for how we work.

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: