Plinius

fredag, juni 17, 2011

P 96/11: Betablogger

Filed under: 1bib, debatt — plinius @ 8:11 am

Makt og penger er ikke nok.

Digital publisering krever vilje og utholdenhet.

Nettstedet beta.regjeringen.no ble opprettet som en arena for å omtale og prøve ut ny teknologi og nytt innhold i tilknytning til regjeringen.no.

Siden starten i februar 2010 har det blitt publisert seks nyheter – den siste i oktober. Hvorfor har det hele stoppet opp? Ikke vet jeg. Staten er ivrig opptatt av at borgerne skal ta digitale tjenester og sosiale medier i bruk. Å gjøre det selv er ikke like enkelt.

Digital debatt

Da bloggen startet opp, fikk «Regjreringen» gode råd fra Eirik Solheim:

 1. Smør dere med tålmodighet. Det tar tid å skaffe lesere. Og enda mer tid før de begynner å komme med tilbakemeldinger.
 2. Vær modige og ærlige og ydmyke
 3. Svar på ALLE kommentarer i starten (…det blir ikke noe problem på en stund – ref. punkt 1. :-)
 4. Ofte er det bedre å dele en sak i to artikler fremfor å lage en veldig lang
 5. Ikke legg listen for høyt. Da får dere ikke postet noe i det hele tatt
 6. Bruk bilder der det er mulig. Ta med kamera over alt. Om ikke annet kan dere bruke mobilkamera. Bruk gjerne CC-bilder fra Flickr også. Bilder liver opp det meste.
 7. Legg igjen kommentarer med linker til denne siden fra andre steder når det er passende, men ikke spam andre blogger
 8. Tips folk, bloggere, twittrere og journalister når dere har noe ekstra kult å by på

Bloggen har ikke utløst en flom av debatt, men det har kommet inn interessante kommentarer fra folk som forstår seg på nettet (jeg vurderer ikke navnene, men hvordan de skriver). Bloggredaktørene har også svart dem.

Men det stopper opp. Jeg tipper at selve mediet stiller krav som bryter med forvaltningens vaner.

Mediet innebærer friske samtaler i full offentlighet. Når Staten åpner en kanal som tillater frimodige kommentarer, og viser at den tar dette på alvor, vil vi strømme på. De kyndige fagfolkene vil stille vanskelige spørsmål. Vi forventer seriøse svar. Andre vil bare hamre løs.

Det er nyttig at vår felles Jens tvitrer. Han sier aldri noe interessant, men han viser at det er lov å bruke mediet. Betablogger må være interessante for å overleve. Det er umulig å være interessant og politisk-byråkratisk korrekt samtidig.

Politikerne soser

Hvor vil vi med den norske e-forvaltningen? spør Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen fra Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

 • Vi trenger et overordnet og forpliktende målbilde for bruken av IKT i forvaltningen.
 • Politikerne må derfor tørre å sette klare mål og gjøre prioriteringer for hva de vil oppnå med IKT i stat og kommune.
 • Hensyn til samhandling og samarbeid på tvers i forvaltningen vektlegges …. i liten grad …i styringsdokumentene
 • Dette inntrykket bekreftes gjennom intervjuer med representanter fra departementene.

Politikerne støtter IKT i sin brede alminnelighet, men vet ikke hva det innebærer. Hurra for delingskultur, e-borgerskap, sosiale medier og IKT i alle skolefag!

Men i det øyeblikk det digitale berører deres egen praksis, sier de stopp. Det er publikum som skal forandre sin daglige atferd. Politikken er den gode gamle.

Bestillerkompetanse

– VI er for betydningsfulle og for opptatte til å sette oss inn denne digitale teknologien, tenker de i stillhet. Det er det vi har eksperter til. Men det å velge eksperter er også en kunst. Eksperter er alltid uenige. For å velge fornuftig, må du i det minste ha bestillerkompetanse.

Uten denne kompetansen, famler politikerne i blinde. I dag kan folk med dyp digital kunnskap i beste fall komme med høringsuttalelser og gode råd. Men politikerne skjønner ikke hvilke valgmuligheter som er realistiske og hvilke som ikke er det.

Lederne fra forrige århundre vil heller styre uten kunnskap enn å bli styrt av andre med kunnskap. De skyter seg selv i foten – og later som de løper i fremste rekke. Det er viktigere å beholde kontrollen enn å levere resultater.

And so it goes …

Betablogger

VEDLEGG A

Første bloggpost (12.02.10)

Vi som jobber med konseptuell og teknisk utvikling av regjeringen.no har lenge hatt et ønske om et sted å lufte nye ideer og prøve ut ny funksjonalitet. Inspirert av bl.a. NRKbeta har vi derfor opprettet denne bloggen, der vi etter hvert vil legge ut informasjon om selve regjeringen.no, om nye ideer og initiativer, og etter hvert også prøve ut nye tekniske og innholdsmessige muligheter.

Vi ønsker selvsagt dialog med fagmiljø og brukere, og ønsker å legge til mulighet for kommentarer så snart vi får det tekniske på plass. Hvis du vil kontakte oss kan du inntil videre gjøre det på epost til beta(a)regjeringen.no eller til en av personene nedenfor.

Mer

 

 

Andre post (19.02.10)

Med pent bilde av Jens

Grunnlaget for utviklingen av tjenesten “Samarbeid for arbeid” ble lagt med Statsministerens nyttårstale, der nettet ble nevnt som kanal for innspill rundt grunnleggende spørsmål om arbeid og kunnskap. Formålene med tjenesten er flere, men det ønskes å initiere til debatt rundt en samling med temaer, trekke frem gode innlegg og å gjøre det mulig for departementene å fange opp gode innspill og eksempler.

Mer

Tredje post (22.02.10)

En artikkel i Computerworld i dag 22.02 peker på at

“Dokumenter skrevet i Word, Open Office, PDF og sågar også bilder og de fleste andre filer inneholder mer enn bare ren tekst.”
og fortsetter  “… Regjeringen.no har over 3000 dokumenter liggende fritt tilgjengelig på internett. Metadata i disse kan potensielt sette sikkerheten på spill for norske myndigheter”

Publisering av PDF-dokumenter er vanlig praksis på regjeringen.no. DSS (v/sentral enhet for regjeringen.no) har ved flere anledninger fokusert på riktig tilrettelegging av PDF-dokumenter før de legges ut. Teori og praksis går ikke alltid i takt. Derfor vil vi i DSS minne departementene som publiserer dokumenter i PDF-format  om at dokumentene  må  gjennomgås med hensyn til metadata og korrekturendringer før de legges ut på regjeringen.no.

Mer

Fjerde innlegg (09.03.10)

Vi som jobber med nettløsninger for departementene lever i en stadig balansegang. På den ene siden skal vi levere tjenester som etterspørres av Departmentene, SMK og Regjeringen, å sikre stabil drift, opplæring, dokumentasjon og brukerstøtte. På den andre siden skal vi – med bakgrunn i fagkunnskap og innblikk i departementenes spesielle behov som ingen konsulentselskaper kan ha – foreslå nye tjenester og utviklingsområder.

Mer

Femte innlegg (23.09.10)!

Utenriksdepartementet (UD) lanserte denne uka blogg-tjenesten “Norge i Verden”. DSS har hjulpet til med utvikling og etablering av tjenestene.

Løsningen er basert på WordPress 3 og benytter den nye multisite funksjonaliteten. Dette gjør det enkelt for UD å opprette nye blogger samtidig som det er mulig å tilpasse bloggene individuelt. Nå er vi spent på innholdet og det ligger allerede gode innlegg ute fra toppmøte i FNØst-Timors nasjonaldagsfeiring og valget i Zanzibar.

Mer

Sjette post (18.10.10)

Med pent bilde av Jens

Helse- og omsorgsdepartementet gikk i 2006 fra papirbaserte til nettbaserte høringer. Dette innebærer at departementet nå sender ut invitasjoner til høring på e-post, og at høringsdokumentet med svar legges ut på www.regjeringen.no. Nå går HOD et steg videre.

Under åpningstalen på Helsekonferansen 2010 (10. mai) sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at det høsten 2010 skulle gjennomføres en netthøring av de to lovforslagene og utkast til Nasjonal helse- og omsorgsplan (NHOP):

“Begge lovene og planen skal på høring høsten 2010. Jeg vil ha innspill fra alle som mener noe om forslagene – ikke vent på høringsbrev. Vi skal lage en elektronisk høringskanal på nettet.”

Dette nettstedet er nå lansert og tittelen er “Fremtidens helsetjeneste – trygghet for alle”. Nettstedet skal være en kanal for både de formelle høringsinstansene og andre som er engasjert i helse- og omsorgsspørsmål inviteres til å uttale seg.

Terskelen for tilbakemeldinger vil være lav, og HOD håper denne formen øker engasjementet rundt spørsmålene som gjelder helse- og omsorgstjenesten. Det vil både være mulig å gi et høringssvar og diskutere andres høringssvar.

Mer

Om nettstedet

beta.regjeringen.no er opprettet som en arena for å omtale og prøve ut ny teknologi og nytt innhold i tilknytning til regjeringen.no.

Selve regjeringen.no-plattformen er en stor og tung løsning som er svært godt egnet for håndtering av store innholdsmengder (ca. 400.000 sider) med høy driftssikkerhet, men den er ikke så godt egnet for ekspirementering og mer spontan utforskning. (Vi kommer etter hvert til å skrive mer om regjeringen.no-plattformen på denne bloggen.)

I likhet med andre beta-initiativer som har inspirert oss  (så som NRKbeta og Tekniskbeta – som dessverre later til å ha avgått ved døden) ønsker vi både å omtale og diskutere nye løsninger, og etter hvert også å vise beta-funksjonalitet.  Og håpet er selvsagt at vi kan bli en arena der skjæringspunktet mellom teknologi og politikk kan utforskes.

Kilde

Reklamer

2 kommentarer »

 1. Hei Plinius, jeg så dette innlegget ved en tilfeldighet og får et stikk av dårlig samvittighet.

  Beta.regjeringen.no ble satt opp på initiativ fra meg, som nyansatt i Web-seksjonen til Departementenes servicesenter i fjor. Det er vanskelig å dra i gang en blogg, og noen sier at blogging ikke er noe du gjør, men noe du er. I vårt tilfelle var det for liten intern interesse (meg inkludert), og dette var grunnen til at det stoppet opp. Personlig foretrekker jeg også twitter (@gormno) og kommentarfeltene til andre blogger framfor blogginnlegg på regjeringen.no.

  Når det gjelder sosiale medier og forvaltningen, så er jeg helt enig med deg i at det bør brukes mer og det må settes et klarere skille mellom det faglige og det politiske. Det er vanskelig å drive en blogg når alt må politisk avklares. Mediet er ikke egnet til slikt.

  Vi i DSS, en etat under et departement, står friere til å ytre oss enn de som jobber med kommunikasjon tett mot statsråder. Betabloggen var ment å inneholde web-teknisk informasjon, altså ikke noe politisk eksplosivt innhold.

  Kanskje vi legger ned bloggen eller kanskje vi klarer å få med ansatte i departementene med mer skrivekløe. Jeg håper vel mest på det siste og vil gjøre et forsøk på det før vi eventuelt legger den ned. Har du tips og råd så er det bare å bruke et kommentarfelt på bloggen, epost, twitter eller svare her.

  Kommentar av Gorm Eriksen — fredag, juni 17, 2011 @ 2:01 pm

  • Hei Gorm:

   Takk for et fyldig og ikke minst ekte svar.

   Jeg håper du/dere ikke gir opp etter denne første runden, men i hvert fall bruker erfaringen til å ta en samtalerunde mht. statens forhold til sosiale media. Forvaltningen frykter de nye mediene og prøver å kontrollere dem så godt de kan – fortrinnsvis ved å late som om de ikke eksisterer. Politikerne har blitt mer positive etter hvert, dels fordi de ser at digitaliseringen kan bidra til rasjonalisering («AltInn»), og dels fordi de merker presset og forventningene fra velgerne.

   Med noen ytterst få unntak (som Øystein Johannessen og Fred-Arne Ødegaard) er det ingen sentrale embetsmenn som har en indre (intuitiv, erfaringsbasert) forståelse av hva som skjer i samspillet mellom sosial og politisk kommunikasjon, på den ene siden, og digital teknologi, på den andre. Her er politikerne som gruppe noe mer innovative – b.a. som en følge av Obama-effekten. Jens Stoltenberg inviterte f.eks. Ingunn Kjøl Wiig (fra Delogbruk) til lunsj.

   Men i hovedsak gjelder den gamle lov Those who speak, do not know, those who know, do not speak. De slipper ikke til, basically. Den nye kunnskapen er for truende.

   Skrivekløe er irrelevant. Betablogger og desslike er en god måte å bidra til organisasjonens egenl’ring på. For meg er dette det viktigste perspektivet.

   Det er bare et spørsmål om tid. Motstanden rakner i kantene. Men den digitale amatørismen i det offentlige koster jo en god del penger. Jo lenger tid overgangen tar, jo dyrere blir prosessen.

   Den politiske håndteringen av IKT og digitale ressurser i skoleverket har v’rt et eklatant eksempel … SANU, utdanning.no, osv.. Departementsfolk som hverken forsto seg på IKT eller konfliktdynamikk prøvde å styre interessekampene i skolemiljøene med administrative verktøy.

   Kommentar av plinius — lørdag, juni 18, 2011 @ 12:38 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere like this: