Plinius

mandag, juni 27, 2011

P 106/11: Bokomtaler fra biblioteket

Filed under: 1bib, debatt — plinius @ 4:24 pm

Bibliotekarer liker å lese.

Etter bloggene å dømme liker de også å skrive om det de har lest. En leseblogg fra Jæren kan illustrere det jeg mener. Her har bibliotekene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sola og Time gått sammen om Ungdomsboka .  De presenterer den slik:

Likar du å lesa? Denne bloggen gir deg tips om bøker, teikneseriar og anna som har med ungdomslitteratur å gjera. Bli ein bloggar du også, gi ditt bidrag og kast deg inn i debatten om litteratur. Eller kanskje du bare har veldig lyst å dela ei bokoppleving med andre?

I så fall: GJER DET!

Jeg har nettopp gått gjennom alle bibliotekblogger som ble startet i 2009 eller seinere. Åtti er fortsatt aktive. Mer enn halvparten

 • konsentrerer seg om å presentere bøker og andre media
 • eller omfatter, i det minste, mange slike presentasjoner

Du finner lenkene i vedlegg B og tre eksempler på omtaler i vedlegg C.

Blogger som konsentrerer seg om lesing i form av leseprosjekter og -tiltak er også tatt med, selv om de ikke inkluderer konkrete bokomtaler. Utgangspunktet er min (mest mulig) «fullstendige» liste over norske bibliotekblogger.

Den eneste fagbibliotekbloggen som handler om fagbøker, er Fagreferenten forteller, fra Tromsø. Ansatte ved BIs bibliotek deler skjønnlitterære opplevelser på  Nattbordet.

Flere steder med bokomtaler

 • Barnebokkritikk.
  • Dette spesialorganet for seriøs og kvalifisert barnebokkritikk publiserer kritikker av skjønn- og faglitteratur for barn og unge som utgis av norske forlag.
  • Vår vurdering av bøkene gjør ikke krav på å være den eneste, derfor publiserer vi lesernes kommentarer til våre kritikker.
 • Nå er driften av Ønskebok tatt over av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling (Aabk).
 • Prosjektleder i Aabk har med seg en redaksjon på 7 personer og ca. 40 aktive bibliotekansatte som legger inn data.
 • Redaksjonen består av litteraturformidlere med lang erfaring fra folkebibliotek og arbeid med tekstproduksjon.
 • Bokpallen gir deg boktips og anbefalinger fra idrettsutøvere og trenere, og lesende mannfolk. I tillegg får du nyheter og informasjon om Foreningen !les sine prosjekter Idrett og lesing og Les for meg, pappa!
 • Visste du for eksempel at alpinisten Aksel Lund Svindal synes Populærmusikk fra Vittula av Mikael Niemi er en sinnsyk morsom bok og at du burde lese den?
 • Vi håper bokpallen vil gi deg mange gode boktips og leseopplevelse
 • UPrisen.no kan du lese bokanmeldelser fra andre ungdommer
 • 34 i 2010
 • Foreløpig 8 i 2011

Ressurser

Plinius

VEDLEGG A

 • How many Californians do you need to screw in a light bulb?
 • The correct answer is three: one to screw the bulb and two to share the experience.

VEDLEGG B

2011

Mars

 • Asker leser. Skolebibliotekarene på barne- og ungdomsskolene i Asker skriver om bøker vi leser og anbefaler.

2010

Desember

November

 • modbib. Denne bloggen er opprettet for at Modum bibliotek kan dele sine dokumenter og læringsopplegg med interesserte brukere, lærere og elever. Her vil dere også kunne abonnere på nyheter fra biblioteket

Oktober

 • Sortland bibliotek. her skal vi på biblioteket presentere alt som skjer og hvilke nye bøker som kommer ukentlig.
 • Meld boka. Bærum bibliotek. Dette er en blogg med anmeldelser for ungdom. Skrevet av ungdom og bibliotekarer.

Juli

Mai

 • Trangt i hylla. En kasseringsblogg fra Buskerudgeriljaen. Omfatter bøker som ikke anbefales.

April

 • Leseåret 2010. Leseårsbloggen er tenkt som eit reidskap til informasjon og inspirasjon til alle dei som deltek i satsinga på leseløftet fram mot 2014.
 • Bærum biblioteks lesesirkler. Bærum bibliotek startet i leseåret 2010 opp flere lesesirkler. Her legger vi ut informasjon om bøkene vi har lest og noen av innspillene som er kommet i lesesirklene.
 • Betraktninger. en verden av bøker, bibliotek og blogg
 • Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek. Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek har oppretta ein felles blogg, der det vil bli skrive om små og store nyhende i begge biblioteka.

Mars

 • Leseåret 2010 i Hedmark. Denne bloggen er Hedmarksbibliotekenes mulighet til å dele idéer, og erfaringer fra både vellykkede og mindre vellykkede prosjekter i forbindelse med Leseåret 2010.
 • Vennesla bibliotek. Her kan du lese siste nytt om biblioteket: hvordan går det med byggingen av det nye biblioteket, nyinnkjøpte bøker osv.
 • Midtdalsbibliotekene. Felles blogg for bibliotekene i Midt-Gudbrandsdalen, dvs. Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu. Mange bokomtaler, men også andre nyheter.
 • SORVAR – Sør-Varanger bibliotek. Vi kommer her til å oppdatere hva som skjer i og på biblioteket, med bl.a. nye bøker, litteraturtips og anmeldelser samt våre spesialområrder – lokalt og Russlandsrelatert.
 • Slemmestad bibliotek. Inkluderer bokomtaler.

Februar

 • Porten inn … ein blogg om lesing og bøker. Bloggen til Sund folkebibliotek inneheld informasjon om lesing generelt, samt forslag til høgtlesingsbøker for barn 0-6 år. Kom med ris og ros, innspel på det som interesserer deg. Tips oss om bøker, film og spel som du meinar vi bør ha i biblioteket.

Januar

2009

Desember

November

Oktober

September

 • Sylling bibliotek er en filial av Lier bibliotek. Sylling bibliotek er et kombinert folkebibliotek og skolebibliotek.
 • Eseløret. Bokblogg med lesetips – Nesbru VGS

Juli

 • Barnas leseromNittedal bibliotek anbefaler bøker for barn og unge.

Juni

 • Bibliotekene i Oppland . Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål som angår opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek

Mai

April

Mars

 • Ungdomsboka. Litteraturformidling fra Jæren: Gjesdal folkebibliotek, Hå folkebibliotek, Klepp bibliotek, Sola folkebibliotek, Time bibliotek.
 • Alta bibliotek – mest for barn. Velkommen til barne- og ung bloggen vår!  Kom med ris og ros, innspill på ting som interesserer deg, tips oss om bøker, film, spill, osv. som du syns vi bør ha

Februar

Januar

VEDLEGG C

«Jeg vil være meg» av Hilde Hylleskaar

Lydia Iris Vik fra Trondheim flytter til besteforeldrene i Bergen når hun starter på videregående. Gjennom dagboksnotater følger leseren Lydia gjennom tre år.

Hun sliter med å finne ut hvem hun er og hvordan hun skal forholde seg til verden rundt seg. Lydia er en reflektert, kunstnerisk jente. Hun spiller piano og leser lyrikk, og hun tar ikke lett på prosjektoppgaver, enten de dreier seg om Virgina Woolf eller Henrik Ibsen.

Lydia har et sterkt forhold til læreren sin, Mai-Andrea, men vet ikke helt hvordan hun skal definere dett forholdet. Liker læreren henne egentlig? Det er et vesentlig spørsmål for Lydia.

Lydia skulker skolen mange timer, hun gjør i tillegg egne avtaler med lærerne. Til slutt går hun til psykolog, mer eller mindre frivillig.

Boka er lettlest og rommer mange kloke tanker om livet når man er midt mellom barn og voksen.

Rystende julenatt

Dag Solstad skuffer ikke. Med romanen Professor Andersens natt irriterer han meg fra første side.

Hva er det med de korrekte, veldannede, livstrøtte karakterene hans som gjør meg så hissig? Kanskje fordi de har fått så mye utav livet, og likevel så lite? Frykter jeg å ende sånn?  Middelaldrende og velfødd, det materielle i orden, statusfylt jobb, vellykkede venner – men uten livsglede og med vaklende verdier.

Hvorfor hiver ikke Professor Andersen seg skjelvende på telefonen og slår nummeret til politiet når han ser et mord bli begått – på selveste julaften – og i leiligheten rett over gata for hans egen? Hvorfor nøler han, venter, og lar til slutt være? Hvorfor lar han morderen slippe unna?

Dette er spørsmål han kommer til å stille seg selv igjen og igjen, og som jeg som leser opprøres av, men heller ikke finner svaret på. Sammen med professoren bærer det inn i en spiral av etiske og filosofiske problemstillinger.

Hva skjer med oss når vi bryter de normgivende verdiene, som bekjennelse og tilgivelse, i vårt eget samfunn? Professor Andersen ender med å møte Gud i døra på tross av at han er ateist. Dette blir for stort for ham.

Olav H. Hauge; Dagbok , band 4

Ein epoke er over. Eg har vore på ei 3726-siders reise gjennom livet til diktaren Olav. H. Hauge. Det har vore ei særs interessant reise. Forvitneleg, for å seie det med eit ord Hauge er glad i. Dagbøkene hans strekk seg frå 1924-1994. For meg starta det med eit besøk i Ulvik, der han budde heile livet. Då eg kom heim tok eg tilfeldigvis til å lese band 5 av dagbøkene hans, og dermed blei eg hekta. Rett og slett. Slik eg blei av dikta til Shelley då eg var 20 år.

I band 4 (1971-1982) skjer det store ting i livet hans. Han er no ein etablert diktar. Og ikkje minst, han finn kjærleiken og giftar seg med Bodil Cappelen. Vi blir tatt med gjennom 70-tallet med astralkropper, ånder, psykotronikk og astrologi. Sjølv var han løve – «ikkje skralt teikn» skriv han. (s. 158) Vi får eit bilete av tida, av rådande litterære strøymingar og ikkje minst Hauge sine tankar og idear om både kvardagen og kunsten, gjerne i ei og same setning.

Eg har hatt det strålande i lag med Hauge denne tida. Eg kjem til å sakne han. På tide å finne ein ny diktar i livet mitt, trur eg.

Sitater

Mariann Løkse, som har gått den lange veien gjennom Hauges dagbøker, har funnet fram noen sitater for oss som ikke har gjort det. De er det kraft i.

 • «Ordi. Fuglar! Men eg vilde alltid ha snor i dei, torde ikkje lata dei fjuka fritt.» (s. 37)
 • «Og desse brevi! Kva skal eg gjera med desse kvinnfolki? Som er so flittige til å skriva. Kan umogleg vera meg dei brur seg um. Eller, fan vite.» (s.22)
 • «Skrive dagbok? So ettertidi kan sjå kor tanketom og fatig ein var?» (s. 97)
 • «Korleis lærer du å symja? Ved å lese un symjekunsten eller ved å kava på i vatnet? Eg berre spør.» (s. 108)
 • «Dei ropar på nytenkjing. Det er viktigare å vega det som er tenkt, enn å ropa på ny galenskap …» (s. 439)
 • «Eg har ikkje set henne fyrr, men ho har skrive til meg i fire år, mange underlege brev. No er ho 44 år. Framleis vakker. Men ho såg ut som um nokon hadde gjort henne vondt. … Bodil og eg sat i ei krå, dei andre tykte visst det var underleg, for Jarbjørg sa høgt ifrå at eg fekk snakka litt med dei hine som var der.» (s. 190)
 • «Skrive til Bodil. Vil ho flytta hit, fær ho koma. … Vert eg for umogleg å vera saman med, fær ho reisa att. Eg set det til henne. Verre enn gale kan det ikkje gå med oss.» (s. 249)
 • «Bodil kom for godt i dag.»
 • «Ei setning skal vera eit stup frå eit springbrett. Hovudet fyre. Flott boge. Kald dukk, ikkje mykje sprut! Men du må koma uppatt.» (s. 354)
 • «Kvifor er norske avisor so skrale? Fordi de driv forretning, og må trykkja stoff som folk flest likar. Kvifor er norske bokutsal skrale? Fordi dei vil tena mest mogleg, og det som folk flest vil ha, er skrot.» (s. 516)
Reklamer

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: