Plinius

fredag, november 4, 2011

P 159/11: Pussig debatt

Filed under: debatt — plinius @ 10:37 am

Når det gjelder offentlig debatt, er høgskolen i en pussig situasjon.

Vi har mye å strekke oss mot

 1. Høgskolen skal aktivt dele og ta til seg kunnskap.
 2. Kvalitet, åpenhet og troverdighet skal kjennetegne all kommunikasjon.
 3. Institusjonen skal vektlegge aktiv bruk av moderne kommunikasjonsteknologi

– har høyskolestyrene for lengst vedtatt. Vår konkrete praksis virker mer tilfeldig. Den (ganske) livlige debatten på HiOs nettsted ble skrudd av 1. august. Debatten på HiAks nettsted kan jeg ikke si noe om, siden den foregikk på intranettet – som jo ikke var åpent for publikum.

Ny direktør

Tirsdag intervjet høyskolens nettredaksjon vår nye kommunikasjonsdirektør. Hun sa bl.a.

 1. Spørsmålet om åpenhet og demokrati kan ikke begrenses til å handle om kommentarfelt på høgskolens nettsider.
 2. Åpenhet og demokrati må sikres gjennom å utvikle arenaer som hensyntar bred deltagelse og reell mulighet for påvirkning.
 3. Det vil vi arbeide for i tiden framover.

Det første punktet er en selvfølge. Åpenhet og demokrati dreier seg både om tekniske muligheter – som debattknapp og blogger; om sosiale mekanismer – som valgordninger, diskusjonsmøter og adgang til saksdokumenter; og om politisk kultur – som respekt for uenighet og oppmuntring til debatt.

Kommentarfeltet hadde helt klart sine svake sider. HiOs gamle ledelse valgte likevel å beholde den. HiOAs nye ledelse valgte å fjerne den – uten offentlig diskusjon.  Som vanlig ansatt kan jeg bare gjette meg til hvilke argumenter som har sirkulert. Hvem som var for og hvem som var mot er også ukjent. Derfor kan jeg heller ikke lære av – eller argumentere mot – de konkrete personene som (kanskje) har andre oppfatninger.

Jeg aner noen skikkelser langt inne i tåka, men hører ikke hva de sier og vet ikke hvem de er.  Jeg synes ikke dette er et godt eksempel på åpenhet, demokrati og aktiv bruk av moderne kommunikasjonsteknologi.

Debattkultur

Universitetene har tradisjonelt hatt en friskere og friere debattkultur enn profesjonshøyskolene.  Jeg har dokumentert universitenes praksis her:

Jeg synes det er positivt at ledelsen vil arbeide for å utvikle nye arenaer som legger til rette for bred deltagelse og reell mulighet for påvirkning. Men det virker litt klossete å fjerne den gamle arenaen før den nye er på plass.

I mellomtida må vi nøye oss med Debattforum for tilsette. Dette er åpenbart en nødløsning. Et bortgjemt forum gir ikke bred deltagelse. Et forum der ledelsen ikke deltar, blir raskt uinteressant.

Kommunikasjonsavdelingen vil nå starte arbeidet med en egen nettside for å sikre størst mulig deltagelse og debatt omkring strategiske veivalg. Den debatten var selvsagt i full gang før høyskolen ble fusjonert – og fortsatte etter 1. august.

Avdelingen  vil undersøke behovet for et intranett og hvilke debattarenaer det er behov for. Det siste er blant annet et svar på kritikken fra enkelte ansatte om at høgskolens nye nettsider ikke har kommentarfelt i forbindelse med artiklene – en strategi som Johnsgaard og høgskoleledelsen står fast ved.

Politisk kultur

Her synes jeg å merke en forskjell i politisk kultur.

Kritikken fra «enkelte ansatte» dreier seg om nærmere tredve kommentarer fra et dusin personer. En av dem sitter i høyskolens styre. En var teknisk rådgiver for høyskolens nye nettsider.  En leder høyskolens største fagforening.

Vi har argumentert, men blir ikke møtt med argumenter. Ledelsen svarer ved å vise til utredningsprosesser.  Intervjuet har selvsagt ikke kommentarfelt.  Kommunikasjonsdirektøren benytter heller ikke den kanalen (Debattforum) som hennes avdeling har opprettet for å diskutere «debatt for tilsette». Jeg skjønner ikke hvorfor.

Kan det være at ord som åpenhet, demokrati, deltagelse og påvirkning betyr noe annet for meg enn for ledelsen?

For de som måtte være interessert: jeg regner Habermas som vår tids fremste teoretiker på dette feltet. Jeg betrakter de sosiale mediene, og spesielt blogger og mikroblogger (Twitter), som den viktigste praktiske nyvinningen når det gjelder bred deltagelse. Når det gjelder kommunikasjon, er jeg (som Argyris og Schön) særlig opptatt av forholdet – og dermed også avstanden – mellom verbal teori og reell praksis.

Velkommen

Denne bloggposten blir sikkert ikke den siste i «debattsaken». Derfor vil jeg gjerne avslutte med å  ønsker Anne Christel Johnsgaard hjertelig velkommen til vårt felles fagmiljø!! Vi er kanskje uenige, men det går på sak og ikke på person.

Her Majesty’s Loyal Opposition, heter det i Storbritannia. Kritiske vurderinger og resonnerende samtaler kan forstyrre ro og orden på kort sikt, men styrker Akademia som institusjon på lang sikt.

Ressurser

Plinius

VEDLEGG

Democracy is not just systems, institutions, and their interrelations; in other words, it’s not just a technique but above all it is a relationship to the world and to society, a way of thinking, the spirit of public life. People feel this – I refuse to believe they don’t – and they require clear words and clear behavior; they need to hear something about the nature of the state, about its position, its program. The technology of democracy is unthinkable without a democratic culture.

s. 68 i Havel, Václav. To the Castle and back. London: Portobello, 2009. – 383 s. (Desember 1996)

 

1 kommentar »

 1. Da Plinius tok opp opphøret av nettbasert diskusjonsmuligjhet på sin blogg 6. august i år, la jeg inn en kommentar med to disse momentene:

  En ting er å gjøre diskusjonsmulighetene ved HiOA bedre ved å se på spørsmål som

  • anonyme vs navngitte bidragsytere,
  • rettemulighet for forfatter
  • og mulighet for redaksjonen til å lage *bedre* diskusjon

  slik mange debattredaksjoner kan gjøre. Debattredaktører gjør jo det ved å framheve de spesielt interessante og viktige diskusjoner, i tråd med god redaksjonell og journalistisk skikk. Dette underviser vi jo også studenter i her på HiOA.

  Noe annet er å fjerne den åpne debatten.

  Med «åpen debatt» mener jeg *offentlig*, altså at både studenter og tilsatte og andre lett kan lese og lett kan skrive på lett synlige diskusjonssider i det offentlige rom. For å gi god diskusjon, må dette knyttes opp mot de sakene som står på den reelle dagsorden (og ikke slik at det er en offentlig late-som dagsorden, mens den egentlige dagsorden er intern).

  Det er dette som er viktig med diskusjon: Den er knyttet til organisasjonens liv og lære i det konkrete- altså «dagsorden».

  Hvis det var det siste som er sakens kjerne, skrev jeg, har ledelsen lagt et egg. Jeg får desverre inntrykk av at vi nå synes å synke ned i.., ja – kan jeg kalle det «en salig eggerøre»?

  Over en 30-årsperiode har vi tatt farvel med den lett patriarkalske (og i noen tilfelle lett matriarkalske) ledelseskulturen som preget de tidligere profesjonsskolene. Nå er det tre andre typer logikk som kommer til anvendelse

  1. – akademiets frie ord
  2. – den moderne informasjonskapitalismens erkjennelse av at det er de tilsattes ideer og virkeliggjørelse som utgjør det skapende moment
  3. – byråkratiets forståelse: at all uenighet er misforståelser som løses ved å tillate en viss oppklarende diskusjon innen stram lederregi

  «Eggerøra» oppstår, tror jeg, fordi en pendler mellom dem alle.

  Jeg oppfordrer der til at rektoratet ved HiOA, og gjerne andre ledere som har ytret meninger internt om dette, forklarer hva deres *prinsippielle* syn er når det gjelder åpen diskusjon ved HiOA?

  Dekan Jenssen har sagt at han er skeptisk til den, men jeg forstår ham slik at han fortsatt er i tankeboksen.

  Kommentar av Helge — fredag, november 4, 2011 @ 4:08 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: