Plinius

søndag, november 6, 2011

P 162/11: Kritikk og dannelse i Bergen

Filed under: debatt — plinius @ 11:38 pm

Førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen leder det nyopprettede Dannelsesutvalget ved Universitetet i Bergen.

Universitetsavisa På høyden intervjuet ham for et par uker siden. Jeg klipper noen avsnitt.

­Hvorfor ville du ha denne jobben?

 • Jeg finner intellektuelt arbeid som ligger i skjæringspunktene mellom vitenskap og samfunn, forskning og undervisning, naturvitenskap og humaniora, verdi og fakta, som skjerpende filosofisk og givende personlig.

­Er det noen spesiell grunn til at du ville jobbe ved UiB?

 • Senter for vitenskapsteori ved UiB er, i tillegg til å være et forsknings- og undervisningsmiljø i internasjonal klasse, et utpreget medmenneskelig og profesjonelt arbeidssted, ikke minst takket være vår eminente administrasjon og ledelse.

Utfordre Bologna

Har du noen ambisjoner om å få til store endringer …?

 • Jeg ønsker å foreslå tiltak som evner å utfordre Bologna-prosessens innsnevring av den akademiske dannelse.
 • Til det trenger vi et epistemologisk brudd, snarere enn en historisk reversering.

Kan du nevne noen styrker og svakheter ved UiB …?

 • UiB er … det største breddeuniversitetet utenfor hovedstaden.
 • Dette gjør at avstanden til den politiske og økonomiske makten i Oslo oppleves som mindre aksentuert
 • den akademiske friheten erfares derfor som noe større
 • Vi har også en ledelse som ikke bare holder festtaler om dannelse, men som også iverksetter håndfaste tiltak.

Svakheter

Når det gjelder svakheter, så er det to ting  …

 • For det første … en tendens i retning av at studentene opplever seg selv mer som elever enn studenter og at de oppfører seg deretter, enten fordi vi behandler dem slik, eller at selve systemet tilrettelegger for at det skal være sånn.
 • For det andre …  synes jeg vi i større grad bør spørre oss selv hvorvidt selve systemet, med sin dreining mot produksjon, administrative mekanismer og incentiver hentet fra butikkhyllene, gagner menneskene i det lange løp og det samfunnet universitetet er en del av og må være en del av for å ha sin misjon.
 • Dette spørsmålet avhenger selvsagt av hva vi mener med ”god”
 • Er det universitetet selv eller er det en politisk maktelite som bør ha definisjonsmakten over hva dette begrepet skal inneholde?
 • Hvis det er det første, hva mener vi selv det bør inneholde i dag?
 • Hvis det er det siste, på hvilken måte kan vilkårene for akademisk frihet da oppfylles?

Note

Karlsen har  filosofi hovedfag og doktorgrad i medisinsk etikk. På høyden er en redaksjonelt uavhengig nettavis for Universitetet i Bergen.

Ressurser

VEDLEGG

I sitt første intervju på nettet (1.11.) sier kommunikasjonsdirektøren ved Høgskolen i Oslo og Akershus bl.a.:

Åpenhet og demokrati

 • Spørsmålet om åpenhet og demokrati kan ikke begrenses til å handle om kommentarfelt på høgskolens nettsider.
 • Åpenhet og demokrati må sikres gjennom å utvikle arenaer som hensyntar bred deltagelse og reell mulighet for påvirkning

Hva er hensiktsmessig?

 • Johnsgaard understreker at valg av arenaer alltid vil være et spørsmål om relevans og hensiktsmessighet:
 • Er arenaen relevant for målgruppen? 
 • Er den hensiktsmessig gitt formålet med kommunikasjonen? 
 • Hvis svaret på ett av spørsmålene er nei, er vi på feil arena.

Systemkritikk

 • Kommunikasjon og meningsytringer har alltid et formål; det kan være å endre noe eller å bevare noe.
 • Systemkritikk mot egen virksomhet, diskusjon om strategiske veivalg og faglige diskusjoner krever egnede arenaer

Kritikk og refleksjon

I et annet intervju (8.11) sier prorektor Olgunn Ransedokken

 • Vi ønsker oss kritiske, reflekterende studenter, som etterspør begrunnelser for eventuelle endringer.
 • Det fører til at alle må skjerpe argumentasjonene sine slik at de blir godt begrunnet og ikke bare synsinger.
Reklamer

1 kommentar »

 1. […] P 162/11: Kritikk og dannelse i Bergen. Universitetet har opprettet et utvalg for dannelse […]

  Tilbakeping av P 70/12: Rød murstein « Plinius — lørdag, oktober 13, 2012 @ 9:42 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: