Plinius

onsdag, november 16, 2011

P 169/11: Universitetsbilder

Filed under: debatt — plinius @ 10:26 am

Debatten om høyskolens framtid som universitet er lærerik.

Jeg tror slike debatter blir mer realistiske og mer prinsippielle hvis de også trekker inn det som skjer utenfor høyskolen. Derfor går jeg på jakt etter sitater fra tilsvarende diskusjoner i andre institusjoner og miljøer.

Walter Benjamin var en brikolør. Han drømte om å skrive en bok som bare besto av sitater. Kunsten er ikke å skrive, men å finne, velge ut og sammenføye. Hvis det gjøres riktig, kan du ikke presse et knivblad inn mellom tekstblokkene. Tenk Løveporten i Mykene.

Jeg er mindre ambisiøs. Men selve montasjeteknikken er verdifull. Forvaltningen fører et språk der alle reelle motsetninger gjemmes bort.  Ingen kjemper for egne interesser. Alle tenker på høyskolens beste.  Sitater bringer uro i systemene.

Vår nærmeste konkurrent og samarbeidspartner har også hatt valg:

Synlig og unik

På ett område er de to kandidatene [til rektorvervet ved UiO] enige: nåværende rektor Geir Ellingsrud har vært for lite synlig i offentligheten. –UiO blir tatt for gitt. Vi er ikke flinke nok til å tydeliggjøre UiOs unike posisjon i samfunnet, vi er ikke flinke nok til å formidle. Den største forandringen som jeg vil bringe med meg er synligheten. Vi skal være en sterk røst, sier Ottersen. Wyller følger opp:

 • –Rektoratet må være mer synlig.
 • Rektor skal ikke være en som bare dukker opp av og til.
 • Vi trenger en lyttende, men besluttsom ledelse.

Ifølge Ottersen er det avgjørende at UiO er en attraktiv arbeidsplass. –Skal vi ha ambisjoner om å være et ledende universitet må vi rekruttere de beste, og det er en klar sammenheng mellom arbeidsforhold og rekruttering.

 • Vi kan ikke drømme om å rekruttere på et høyt nivå hvis ikke rammene for å drive med forskning er på plass.

Blogg gir nærkontakt

Det går mest i forskning og forskere, men kandidatene har ikke helt glemt studentene. –Vi arbeider med flere måter å involvere studenter på. Hva innebærer globalisering og det flerkulturelle for UiO i de kommende årene? spør Wyller, som selv involverer seg gjennom sin dekanblogg. –Kan vi vente oss en rektorblogg hvis du blir valgt? –Det er ikke umulig. Blogg muliggjør en nærkontakt med studenter på deres premisser, noe som er avgjørende for å følge med diskusjonene de fører, For Ottesen er dannelse et stikkord.

 • –Vi ønsker å påpeke at Universitetet i Oslo skal bidra til dannelse for studentene, ikke bare faglig utvikling.

Og hva med høyskolen?

Jeg er enig i argumentasjonen – og tar med noen punkter til HiOA:

 • Vi bør tydeliggjøre HiOAs unike posisjon i samfunnet
 • Rektoratet må være synlig: vi trenger en lyttende og besluttsom ledelse
 • En rektorblogg muliggjør en nærkontakt med studenter på deres premisser, noe som er avgjørende for å følge med diskusjonene de fører

Tydeliggjøring krever et dobbelt arbeid:

 • å meisle ut en unik profil
 • å gjøre den synlig for studenter, arbeidsgivere, konkurrenter og oss selv

Det unike er ikke det minste felles multiplum av mange ulike meninger. Det unike skapes gjennomprøving og feiling, forsøk og samtaler, praktisk arbeid og politiske diskusjoner.

Yrkesrettet forskning

UiO markerer også at forskere på høyt nivå krever gode arbeidsforhold for å drive forskning. HiOA har dobbelt så mange studenter pr. ansatt som UiO. Skal vi konkurrere med UiO om de beste forskerne, må vi – av økonomiske grunner – begrense oss til noen få fagmiljøer.

De fleste forskere ønsker «å være i fred med sin forskning». Hvis vi krever at forskningen skal være tett koplet til yrkesliv og praksis, må vi satse på andre typer forskere enn det UiO satser på.

Dagens dont

Det viktigste akkurat nå, slik Plinius ser det, er for ledelsen

 • å formulere mulige alternativer
 • å akseptere interessemotsetningene
 • å sørge for åpne og prinsippielle diskusjoner mellom ulike interesser

Generelle samtaler om begreper og kvaliteter tar oss ikke særlig langt. De reelle motsetningene kommer først til syne når vi ser på konkrete  erfaringer og føringer i hverdagen: budsjetter og stillinger, penger og prosedyrer, indikatorer og tidsrekker, tale og taushet. Her bryter «den reelt eksisterende høyskolen» gjennom papirspråket.

Dont er det motsatte av don’t.

Ressurser

VEDLEGG

Bjørn Iddeng tar til orde for å endre innholdet i forskerutdanningen dersom det er slik at de fleste PhD-kandidatene ikke tilsettes i akademia, men snarere i den kunnskaps- og forskningsintensive delen av næringslivet og instituttsektoren.

Også EU-kommisjonen er inne på tilsvarende tanker når de foreslår å innføre graden ”European Industrial Doctorates”. Uten å ha kjennskap til forslagene i detalj finner jeg likevel grunn for å advare. Dersom omlegging medfører at tid til forskning reduseres til fordel for flere fag rettet inn mot prosjekt- og innovasjonsledelse, økonomistyring og lignende, står vi i fare for å forringe den realkompetanse en PhD-grad nettopp gir; nemlig evne til kritisk og metodiske tenkning.

Det er også denne kompetansen som gjør PhD-kandidater attraktive for den kunnskapsintensive delen av næringslivet. At den kunnskapsintensive delen av næringslivet også har stort behov for kompetanse innen områder som prosjekt- og innovasjonsledelse tar jeg for gitt. Da finnes det imidlertid langt bedre mekanismer – slik som f. eks. ’master of technology management’, i regi av NHH og NTNU og i samarbeid med MiT og Berkley.

Dette er eksempler på masterprogrammer som retter seg inn mot kandidater som allerede har en disiplinbasert mastergrad.

Kilde

1 kommentar »

 1. […] 169/11: Universitetsbilder. Valgdebatt ved UiO […]

  Tilbakeping av P 15/12: Prøve, dele, grave « Plinius — torsdag, februar 2, 2012 @ 3:29 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: