Plinius

lørdag, januar 14, 2012

P 6/12: Bærum barberer bibliotekbudsjettet

Filed under: skole — plinius @ 2:12 pm

Bærum er en rik kommune.

Den frodige bygda vest for Oslo har lenge hatt gode skolebibliotek, men de senere årene har rådmannen foreslått drastiske kutt. Høsten 2010 foreslo hun å si opp alle skolebibliotekarene i ungdomsskolen, fortalte lokalavisa Budstikka:

 • – Vi sparer lønnsutgifter på 3,4 millioner i året og når skolebibliotekarer ikke er en lovpålagt tjeneste i opplæringsloven, var det nærliggende å ta innsparinger der, sier han og legger til:
 • – Jeg kjenner for øvrig ikke til noen andre kommuner i landet som har skolebibliotekarer slik vi har.
 • Han lover at ingen av de 12 bibliotekarene blir sagt opp. De får tilbud om andre jobber der deres kompetanse kan brukes. Avviklingen skal skje fra neste skoleår.
 • Vi regner med at en rimelig grei drift av skolebibliotekene kan videreføres med organisert innsats fra elever eller at noen lærere disponerer noe tid i bibliotekene.

Mange mobiliserte til kamp og forslaget ble stoppet.

 • Rådmannen i Bærum hadde i forslag til Handlingsprogram 2011–2014 foreslått å legge ned skolebibliotektjenesten i ungdomsskolen med virkning fra skoleåret 2011–2012.
 •  Politikerne skjønte hvor viktig denne saken er, og har nå vedtatt at kommunen skal beholde skolebibliotektilbudet.

Kilde: Universitetet i Agder. Skolebibliotek

Se også kampanje på Facebook

Høsten 2011

Høsten 2011 kom forslaget om kutt opp på nytt – og nå gjelder det alle bibliotekarene.

I Rådmannens grunnlagsdokument for Handlingsprogram 2012 – 2015 er det uttalt at kuttforlaget vil få konsekvenser for brukerne:

 • Alle skoler skal etter loven ha skolebibliotek. Bærum kommune har bibliotekarer som har ansvar for skolebibliotekene. I 2011 koster ordningen 10,2 mill.
 • Effekten av å avvikle ordningen med skolebibliotekarer vil gi en årlig innsparing på 6,0 mill.
 • Etter Rådmannens vurdering trenger skolene 4,2 mill. for å kunne opprettholde skolebibliotekets funksjon.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

 • Med mindre ressursinnsats er det sannsynlig at støtten til elevenes lese- og skriveopplæring reduseres.
 • Driften av selve biblioteket opprettholdes.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

 • Det vil bli 22,5 overtallige årsverk bibliotekarer.
 • Den støtten bibliotekarene har gitt lærere når det gjelder opplæring i ulike fag, blir borte.

Endringen sett i perspektiv:

 • Skolebiblioteket er en naturlig arena for aktiviteter knyttet til lese- og skrivestimulering.
 • Innenfor Kunnskapsløftet er det områdene informasjons- og lesekompetanse biblioteket skal betjene.
 • Disse kompetanseområdene er fortsatt viktige for bærumsskolen.
 • I 2011 koster ordningen 10,2 mill.

Kilde: Bærum kommunes forslag om nedlegging av ALLE skolebibliotekarstillinger – 2011.
SBNING – et nettverk for skolebibliotekinteresserte i Norden.

Se også Kari Frodesen. Høstjakta

*************

Kari Frodesen spør om forslagene er seriøst ment – eller om de har en taktisk komponent. Spillet kan se slik ut:

Politikere som ønsker budsjettkutt, liker ikke å stå til ansvar for innsparinger som rammer bestemte grupper. Det koster stemmer ved neste valg. Derfor ber de rådmannen om å komme med forslag til kutt.

Rådmannen ønsker å opprettholde tjenestene – og kanskje vil hun heller øke inntektene framfor å redusere utgiftene. Derfor foreslår hun kutt som hun vet er politisk uspiselige. Dermed kan hun «følge instruksen» – uten å følge den i praksis.

Men hva som foregår bak kulissene, vet jeg ikke.

Reklamer

2 kommentarer »

 1. Formannskapet og kommunestyret i Bærum vedtok fornuftig nok å beholde skolebibliotekarstillingene på driftsbudsjettet for perioden 2012 – 2015.

  Rådmannens kuttforslag falt. Jeg tror ikke dette er et spill der rådmannen fremmer upopulære kuttforslag som er politisk umulige å gjennomføre/vinne flertall for.

  Jeg tror rådmannen i Bærum har et ønske klart å opplyse om at ikke alle gode kommunale tjenester som ytes faktisk er lovhjemla og spesifikke kommunale arbeidsoppgaver. Det er en del av rådmannens plikter å sørge for at kommunen ikke påtar seg arbeidsoppgaver (og dermed utgifter ) som kommunen ikke er pålagt å utføre.

  Derfor tror jeg denne saka vil komme igjen. Det gjelder å holde god beredskap ved framtidige kommunale budsjettbehandlinger.

  Bror v. Krogh.

  Kommentar av Bror v. Krogh — tirsdag, januar 17, 2012 @ 4:12 pm

 2. Hjertelig takk til Bror v. Krogh for opplysende kommentar.

  Når det gjelder beredskap, er jeg selvsagt helt enig. Andre bibliotek har opplevd kutt og kuttforslag – og bibliotekmiljøet er ikke særlig godt forberedt, dessverre. Heldigvis har flere fylkesbibliotek nå engasjert seg i å styrke «argumentasjonskompetansen» – både Buskerud, Telemark og de fem fylkene i Midt-Norge har arrangert (eller bestilt) innnføringskurs i praktisk statistikk:

  Jeg tror vi også trenger påbygging som konsentrerer seg om KOSTRA – og har i første omgang laget en oversiktstekst (følg lenken til KOSTRA for bibliotekarer):

  Kommentar av plinius — onsdag, januar 18, 2012 @ 11:11 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere like this: