Plinius

onsdag, september 25, 2013

P 40/13: Godt svar fra HiOA

Filed under: debatt, forskning, profesjon, utvikling — plinius @ 10:31 am

Debatten rundt Fagerbergutvalget (2011) gir et godt grunnlag for å diskutere høyskolens FoU-strategi.

Høyskolens høringsuttalelse er et solid dokument. Plinius er, nesten forbausende ofte, enig i det rektor og direktøren har sagt til departementet. Jeg gjengir noen sentrale avsnitt (mine underoverskrifter):

Bruksmåter

– «Når ideen om et forskningsbarometer skal videreutvikles, bør dette ses i sammenheng med Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport, Forskningsrådets indikatorrapport og det pågående arbeidet i EU med Multirank. …

 •  I tillegg bør det være en målsetting å komme fram til gode indikatorer som fanger opp hvordan forskning i næringslivet og samfunnet for øvrig brukes. «

Min kommentar

 • Dette er drømmen om den gode indikator.
 • Den skal erstatte strategiske debatter og vanskelige interessekonflikter med tall som alle kan være enige om.
 • Den indikatoren finnes ikke.

Variasjon mellom fagområder

 • Bibliometrisk resultatinformasjon, doktorgrader, internasjonal finansiering og innovasjonssamarbeid med næringslivet er forslagene til indikatorer i et forskningsbarometer som tenkes brukt likt for alle forskningsutførende sektorer.
 • Ved siden av slike felles sett av indikatorer savnes vurderinger av muligheter for supplerende indikatorer som i større grad kan gjenspeile variasjon av nasjonale og regionale mål og resultatområder mellom sektorer og kanskje mellom fagområder.

Halvakademisk middelmådighet 

 • Hvis ikke viktige områder for variasjon i FoU-profil fanges opp vil et forskningsbarometer kunne bli en autopilot innstilt på akademisk drift.
 • Mindre variasjon i forskningssystemet, svakere oppmerksomhet mot velferdsvirkninger ulike forskningssektorer skal ivareta, og mer (halv)akademisk middelmådighet peker seg ut som eksempel på ganske sannsynlige virkninger av for ensidige indikatorer for forskningskvaliteter.
 • Godt sagt!

Nivå 1 og 2

Fra analysene til Fagerbergutvalget går det fram at det er svak faktisk støtte for skillet i uttelling for forskningspublisering mellom nivå 1 og nivå 2.

 • Å få denne type nivåskille til å fungere rimelig  dekkende for nyere forskningsfelt, som mange høgskolerettede FoU-områder er, må en regne med er enda vanskeligere enn for mer etablerte disipliner og spesialområder.
 • Helt enig!

Forskningstid

Den viktigste ressursen i offentlig finansiert forskning er forskningstid. Fagerbergutvalget konkluderer med at det er behov for økt fokus på forskningstid som ressurs og anbefaler en gjennomgang av  resultater ved den enkelte institusjon.

 • Forslagene til utvalget kan forsterke skillet mellom produktive og mindre produktive forskere som måles etter visse indikatorer, men uten å fange opp mye av det viktige arbeidet som utføres i områder der forskning, innovasjon og utviklingsarbeid til en viss grad overlapper.
 • De produktive forskerne kan få tilført ressurser som fører til at de i mindre grad underviser, og det er en utfordring at dette kan bidra til å svekke forskningsbasert utdanning ved at de mest aktive og produktive forskerne i liten grad bidrar i undervisningen.
 • Viktig problemstilling.

Høgskolen ser et stort potensial for bedre utnytting av tidsressursen, blant annet ved satsing på forskergrupper og på å bygge mer robuste fagmiljø.

 • Det er viktig å vurdere effekten av de incentiv- og finansieringsordningene som er etablert.
 • Satsingen på forskergrupper har begynt.
 • Men jeg savner fortsatt en faglig vurdering av hvordan incentiver og finansiering virker.

http://www.regjeringen.no/pages/16549502/Hoegskolen_i_Oslo_og_Akershus.pdf

2 kommentarer »

 1. […] kommentar til Fagerbergutvalget er ganske […]

  Tilbakeping av P 42/13: San Francisco erklæringen | Plinius — lørdag, september 28, 2013 @ 5:09 pm

 2. […] P 40/13: Godt svar fra HiOA. Fagerbergutvalget genererte flere spørsmål enn svar. […]

  Tilbakeping av P 45/12: Faglig frihet ved HiOA? | Plinius — mandag, oktober 7, 2013 @ 11:35 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: