Plinius

fredag, oktober 18, 2013

P 49/13: Helhetlig risikostyring …

Filed under: Uncategorized — plinius @ 4:34 pm

Si meg hva du sier og jeg skal si deg hvem du er.

Det er ikke det akademiske språket som sprer seg ved høyskolen. Det er konsulentjargongen

Ta begrepet helhetlig risikostyring. Helga Johannisdottir satt nylig på

«fakultetsstyremøte på SAM der jeg er uf-representant og vi brukte tid på å forstå noe som het: Implementering av helhetlig risikostyring. Ledergruppen hadde sammen med konsulenter fra PWC brukt en hel dag for å fylle ut skjema og brukt fargene grønn, gul og rød for å angi risikonivå. «

Jeg sjekket på nettet og lærte, som vanlig, mye nytt på kort tid.

Helhetlig risikostyring, sier NIRF er definert som ”en prosess, gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på tvers av virksomheten, utformet for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten, og håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens risikoappetitt, for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse”.

Jeg kan ikke se at vår interne risikostyring fanget opp den nye regjeringens negative holdning til nye universiteter, som unektelig var en hendelse som kan påvirke virksomheten. Satsingen på AFI/NOVA og på en rask opptrapping av poengproduksjonen tyder i stedet på en ganske høy risikoappetitt.

 • Et velfungerende risikostyringsrammeverk, sier Deloitte,  bør være enkelt å bruke og lett å etterleve.
 • Det handler om å rette fokus mot de risikoene som faktisk betyr noe for inntjening, verdi og omdømme.
 • Gode prosesser kombinert med bruk av god og riktig metodikk er avgjørende for å kunne bidra til god virksomhetsstyring og godt eierskap til risiko.

Jeg kjenner igjen det abstrakte og allmene språket fra høyskolens styringsdokumenter. Når det gode kombineres med det gode på en god måte bidrar det avgjørende til god ditt og datt.  Tanken pakkes i vatt.

Inntjening, verdi og omdømme

For å motvirke tåka prøver jeg å trekke inn konkrete aktører og situasjoner.

Ved høyskolen betyr vel dette at risikostyringsrammeverket (som alt annet) må være godt forankret i linjeorganisasjonen, slik at alle – store som små – retter fokus mot de risikoene som faktisk betyr noe for høyskolen. Er det ikke dette som er kjernen i den nye akademiske kultur: inntjening, verdi og omdømme?

 • Helhetlig risikostyring skal favne hele organisasjonen og har som formål å sikre virksomheten mot forhold som kan medføre større tap som igjen påvirker inntjening, verdi og omdømme.
 • En viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet er å sikre at gode prosesser, rutiner og kontrollsystemer er implementert og forankret i organisasjonen og at eierskapet til risikoområdet fremstår som tydelig fra så vel toppledelse og styre som operative enheter.
 • Metoder og verktøy for helhetlig risikostyring bør utvikles og bygges på anerkjent ledende praksis og dette arbeid skal understøtte ledelsens ønske og behov for styring av risiko.

Å sikre at språket er i samsvar med norsk grammatikk, er vanskeligere …

Risiko til frokost

 • Helhetlig risikostyring, sier Det Norske Veritas,  handler om å få frem alle forhold av betydning for virksomhetens risikoeksponering, og er en forutsetning for effektiv styring.
 • Formålet er ikke nødvendigvis å eliminere all risiko, men å sikre at virksomhetens risikoer er i tråd med strategien og hvor mye risiko virksomheten er villig til å tåle.

Skal rektoratet, direktøren og høyskolestyret drive effektiv styring, må disse instansene få fram alle forhold av betydning for høyskolens risikoeksponering. De må sikre at våre risikoer er i tråd med strategien [hva nå det måtte bety] og bestemme hvor mye risiko HiOA er villig til å tåle.

Med andre ord: hva er vår risikoappetitt?

God etterlevelse

Det er mange som står klar til å hjelpe oss. KPMG har solid erfaring med å

 • tilrettelegge mekanismer i virksomhetsstyringen som understøtter ledelsens evne til å nå sine virksomhetsmål og strategier som gir varige gevinster.
 • en velfungerende internrevisjon, en helhetlig risikostyring og god etterlevelse utgjør vesentlige faktorer i den totale virksomhetsstyringen.

Det kommende profesjonsuniversitetet hører utvilsomt til den kundegruppen KPMG satser på, dvs. virksomheter som er

 • store og kompliserte
 • som er pålagt regulatoriske krav
 • med hyppige organisasjonsendringer
 • med naturlige markeder som endres hurtig
 • som ønsker å fremstå på en velordnet og trygg måte
 • utsatt for økt konkurranse og lave fortjenestemarginer
 • med raske endringer i produktutviklingen og tjenesteområder

Dannelsesplattformen

Men i januar 2014 blir det dannelse for alle penga.

En del av høgskolenes og universitetenes samfunnsoppdrag er å utvikle studentene til kritiske tenkere, som kan delta positivt som innovative og reflekterende aktører i arbeidslivet og innenfor sine fagfelt.

Kritiske tenkere som deltar positivt. Tause talere. Kvadratiske sirkler. Muntre finner.

Contradictio in adjecto heter de på latin. Det ene begrepet slår det andre i hjel.

2 kommentarer »

 1. […] P 49/13: Helhetlig risikostyring …. Konsulentenes knudrete språk. […]

  Tilbakeping av P 51/13: Kritisk refleksjon | Plinius — mandag, oktober 21, 2013 @ 11:31 am

 2. […] P 49/13: Helhetlig risikostyring …. Konsulentenes knudrete språk. […]

  Tilbakeping av P 13/14: Khrono på banen | Plinius — lørdag, juni 28, 2014 @ 9:58 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: