Plinius

onsdag, oktober 23, 2013

P 53/13: Læring i arbeidslivet

Filed under: innovasjon — plinius @ 11:25 pm

Norsk arbeidsliv og norske bedrifter ligger langt fremme på læring i arbeidslivet.

Denne bloggposten gir et sammendrag av teksten Norge langt fremme på læring i arbeidslivet (NIFU, 26/09/2013). 

Det skjer mye opplæring og videreutdanning i arbeidslivet, også i små- og mellomstore bedrifter (SMB). Lønnskostnadene ved investering i ny kompetanse små og mellomstore bedrifter utgjør nesten en tredjedel av de samlede kompetanseinvesteringene i Norge.

Lite sentrale

De tradisjonelle breddeuniversitetene og mange av de største høgskolene er ikke spesielt sentrale i etter- og videreutdanning.

Mange bedrifter har liten bevissthet om behovene og lite systematisk kartlegging av de ansattes kompetanse. Det gjelder særlig bedrifter med lavt kompetanse- og innovasjonsnivå.

På individnivå er det tydelig at de ansatte som har lavest kompetanse, er de som føler minst behov og minst motivasjon for å delta i opplæring.

Hva står i veien?

Når det gjelder spørsmål om hva som hindrer bedriftene i å investere i kompetanse, er mangel på tid den faktoren som påpekes av flest bedrifter. Deretter kommer høye kostnader. En del bedrifter oppgir også mangel på tilgjengelige opplæringstilbud.

Universiteter og høyskoler er imidlertid ikke de sentrale tilbyderne i så måte. Private kurstilbydere og bransjerettede kurs er langt mer betydningsfulle.

Selv om det er høy læringsintensitet i norske bedrifter, er det behov for en sterkere satsing og tydeligere politikk for etter- og videreutdanning.

  1. For det første har Norge et betydelig høyere kostnadsnivå enn de fleste andre land vi samarbeider og konkurrerer med. Behovet for å være konkurransedyktig på kompetanse er derfor ekstra framtredende i Norge.
  2. For det andre er kompetanse ujevnt fordelt, både mellom individer, bedrifter, næringer og regioner.
  3. For det tredje har særlig mindre bedrifter vanskelig for å forutsi og investere i den kompetansen som trengs på lengre sikt.

Praktisk opplæring

Siden mange bedrifter opplever tid som en utfordring, trengs det tiltak som legger til rette for at læringen kan integreres i bedriftens virksomhet. Det kan bety mer politikk rettet mot praktisk opplæring, men det kan også være aktuelt å vurdere former for videreutdanning som lettere lar seg gjennomføre i jobben. Rapporten anbefaler at

  • Forskningsrettede tiltak bør i større grad inkludere støtte til utdanning og annen kompetanseutvikling som støtter opp om forskningsaktiviteten.
  • Forskningsrettede virkemidler bør kobles sammen med virkemidler for videreutdanning og annen kompetanseutvikling på de samme områdene.
  • De store utdanningsinstitusjonene bør i større grad stimuleres til å engasjere seg i etter- og videreutdanning, herunder fleksible og nettbaserte tilbud rettet mot arbeidstakere i spredtbygde regioner.

Note

I sammendraget har Plinius har lagt vekt på samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon og på etterspørselen etter praktisk opplæring ute i bedrifter og offentlige virksomheter.

Ressurser

1 kommentar »

  1. […] P 53/13: Læring i arbeidslivet […]

    Tilbakeping av P 13/14: Khrono på banen | Plinius — lørdag, juni 28, 2014 @ 9:58 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: