Plinius

torsdag, oktober 24, 2013

P 54/13: Hva skriver bibliotekforskerne?

Filed under: forskning, HiOA — plinius @ 10:51 am

CRIStin er langt bredere enn en vanlig bibliografi.

CRIStin omfatter både faglige utgivelser som monografier, samleverk og fagartikler: bidrag til faglige konferanser i form av foredrag og papers; formidling i form av lærebøker, debattbøker, avisartikler, radio- og TV-programmer; faglige bidrag som kunst-, museums- og webutstillinger og praktiske anvendelser i form av patenter, lisenser og nye bedrifter.

Bildet: Fra Longyearbyen. Åse Kristine Tveit har skrevet bok fra Svalbard. Se Vedlegg.

Her holder jeg meg til den tellende publiseringen i bibliotekfag. Listen over artikler omfatter registrerte

 • artikler i fagtidsskrifter på nivå 2 – 3 poeng
 • artikler i fagtidsskrifter på nivå 1 – 1 poeng
 • artikler i samleverk – 0,7 poeng

fra  Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo (og Akershus) i perioden 2010-2013 (sluttdato: 24.10.13).

FAGARTIKLER

Jeg har kategorisert innførslene i seks grupper:

 • Bibliotekutvikling (17 poster)
 • Bibliotekinformatikk (15)
 • Litteraturvitenskap (11)
 • Bok- og bibliotekhistorie (3)
 • Arkivfag (3)
 • Informetri (1)

Bibliotekutvikling

 1. Aabø, Svanhild; Audunson, Ragnar Andreas. Use of library space and the library as place. Library & Information Science Research 2012 ;Volum 34.(2) s. 138-149 (Nivå 2)
 2. Audunson, Ragnar Andreas; Essmat, Sophie; Aabø, Svanhild. Public libraries: A meeting place for immigrant women?. Library & Information Science Research 2011 ;Volum 33.(3) s. 220-227  (Nivå 2)
 3. Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild. From collections to connections: building a revised platform for library and information science. Information research 2013 ;Volum 18.(3)
 4. Dahl, Tor Arne; Knutsen, Unni; Tallerås, Kim. Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 141-163
 5. Dahl, Tor Arne; Tallerås, Kim. Hva gjør de viderutdannede bibliotekarene?. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 165-182
 6. *Høivik, Tord. Produksjon og innovasjon. Kunnskapsbasert praksis i norske folkebibliotek.. Dansk biblioteksForskning : tidsskrift for informations- og kulturformidling 2010 ;Volum 6.(2-3) s. 99-101
 7. *Høivik, Tord. How Much is Much?: a Conceptual Study of Web Traffic.. Liber quarterly: the journal of European research libraries 2012 ; Volum 21.(2) s. 276-293
 8. Naper, Cecilie. «Gjør døren høy, gjør porten vid». Folkebibliotekaren og formidlingen. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 205-222
 9. Sveum, Tor. Collaborative writing at Bobcatsss. Two heads are better than one?. New Library World 2013 ;Volum 114.(5/6)
 10. Sveum, Tor. Local studies collections, librarians and the Norwegian local history wiki. New Library World 2010 ;Volum 111.(5/6) s. 236-246
 11. Sveum, Tor; Tveter, Frøydis. Norwegian public libraries and governmental reports. Visions and economic realities. New Library World 2012 ;Volum 113.(7) s. 351-363
 12. Toth, Mate; Audunson, Ragnar Andreas. Websites for booklovers as meeting places. Library hi tech 2012 ;Volum 30.(4) s. 655-672
 13. Ulvik, Synnøve. «Why should the library collect immigrants’ memories?» A study of a multicultural memory group at a public library in Oslo. New Library World 2010 ;Volum 111.(3/4) s. 154-160
 14. Smidt, Jofrid Karner. Kulturdimensjonen i bibliotekarutdanningen. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 27-35
 15. Tveit, Åse Kristine. Arven fra Amerika. Utdanning av norske barnebibliotekarer 1940-2010. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 91-111
 16. Tveit, Åse Kristine. Reading Habits and Library Use Among Young Adults. New Review of Children’s Literature and Librarianship 2012 ;Volum 18.(2) s. 85-104
 17. Tveit, Åse Kristine; Oterholm, Knut. Verdier i bevegelse: litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og utdanningen. Dansk biblioteksForskning : tidsskrift for informations- og kulturformidling 2010 ;Volum 6.(1) s. 5-14

Bibliotekinformatikk

 1. Alireza, Isfandyari-Moghaddam; Pharo, Nils. Review of: Ruthven, Ian and Kelly, Diane (eds). Interactive information seeking, behaviour and retrieval.. Information research 2011 ;Volum 16.(4)
 2. Berget, Gerd; Holter, Jofrid. Bibliografier, baser og brukere: 70 år med referanseundervisning. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 113-138
 3. Berget, Gerd; Moseid, Tone.  Mind the Gap: Mellom oppsøkende bibliotektjenester og det universelt utformede bibliotek. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 185-204
 4. Holgersen, Ragnhild; Preminger, Michael; Massey, David. Using Semantic Web Technologies to Collaboratively Collect and Share User-Generated Content in Order to Enrich the Presentation of Bibliographic Records. Code4Lib Journal 2012 (17)
 5. Nordlie, Ragnar; Pharo, Nils. seven years of INEX interactive retrieval experiments – lessons and challenges. Lecture Notes in Computer Science 2012 (7488) s. 13-23
 6. Pharo, Nils; Beckers, Thomas; Nordlie, Ragnar; Fuhr, Norbert. Overview of the INEX 2010 Interactive Track. Lecture Notes in Computer Science 2011 ;Volum 6932. s. 227-235
 7. Pharo, Nils; Nordlie, Ragnar. Using ‘Search Transitions’ to Study Searchers’ Investment of Effort: Experiences with Client and Server Side Logging. Lecture Notes in Computer Science 2013 ;Volum 8201. s. 33-44
 8. Pharo, Nils; Nordlie, Ragnar; Fuhr, Norbert; Beckers, Thomas; Fachry, Khairun Nisa. Overview of the INEX 2009 Interactive Track. Lecture Notes in Computer Science 2010 ;Volum 6203. s. 303-311
 9. Pharo, Nils; Krahn, Astrid. The effect of task type on preferred element types in an XML‐based retrieval system. Journal of The American Society For Information Science And Technology 2011 ;Volum 62.(9) s. 1717-1726 (Nivå 2)
 10. Pharo, Nils; Nordlie, Ragnar. Examining the effect of task stage and topic knowledge on searcher interaction with a “digital bookstore”. I: Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium. Association for Computing Machinery (ACM) 2012 ISBN 978-1-4503-1282-0. s. 4-11
 11. Preminger, Michael; Nordlie, Ragnar. OUC’s participation in the 2010 INEX Book Track. Lecture Notes in Computer Science 2011 ;Volum 6932. s. 164-170
 12. Preminger, Michael; Nordlie, Ragnar. OUC’s Participation in the 2011 INEX Book Track. Lecture Notes in Computer Science 2011 s. 109-117
 13. Preminger, Michael; Nordlie, Ragnar; Pharo, Nils. OUC’s participation in the 2009 INEX Book Track. Lecture Notes in Computer Science 2010 ;Volum 6203. s. 190-199
 14. Tallerås, Kim. From many records to one graph: Heterogeneity conflicts in the Linked data restructuring cycle. Information research 2013 ;Volum 18.(3)
 15. Westrum, Anne-Lena; Rekkavik, Asgeir; Tallerås, Kim. Improving the presentation of library data using FRBR and Linked data. Code4Lib Journal 2012 (16)

Litteraturvitenskap

 1. Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar. Å tenke kvalitet. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 38-63
 2. Ridderstrøm, Helge. Fascinasjonskraft i Henry Dargers verden. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 2012 ;Volum 1. s. 23-38
 3. Skjerdingstad, Kjell Ivar. Forlagsredaktørers vurderingspraksis. Skjønnsutøvelse som håndverk. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2013 s. 106-126
 4. Skjerdingstad, Kjell Ivar. Kaja Schjerven Mollerin: Seks fot under. Et essay om Hans Herbjørnsruds forfatterskap. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2012 (01) s. 81-85
 5. Skjerdingstad, Kjell Ivar. Kristina Hermansson: Ett rum för sig. Subjektsframstilling vid 1900-talets slut: Ninni Holmquist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahøström och Kirsten Hammann.. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2011 ;Volum 1. s. 76-79 (Nivå 2)
 6. Skjerdingstad, Kjell Ivar. «Andas fram mitt ansikte. En bøn?» Litteraturen som meddelelse. Brev til Hans Herbjørnsrud. I: Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2591-4. s. 257-284
 7. Skjerdingstad, Kjell Ivar. Det fenomenologiske blikket — et materialistisk perspektiv. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 65-88
 8. Smidt, Jofrid Karner. Litteratursosiologi og estetikk: Jan Mukarovsky revisited. Sakprosa 2011 ;Volum 3.(2) s. 1-23
 9. Smidt, Jofrid Karner. Når menn leser. Dansk biblioteksForskning : tidsskrift for informations- og kulturformidling 2012 ;Volum 1.(1/2) s. 67-78
 10. Vold, Tonje. How to «rise above mere nationality»: Coetzee’s Novels Youth and Slow Man in the World Republic of Letters. Twentieth Century Literature 2011 ;Volum 57.(1) s. 34-53
 11. Vold, Tonje. Kulturanalyse og 22. juli. I: Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Høyskoleforlaget 2012 ISBN 978-82-7634-957-3. s. 269-297

Bok- og bibliotekhistorie

 1. Byberg, Lis. I bondens hyller. En 1700-tallsbonde og hans bøker. Heimen 2011 (1) s. 31-46
 2. Byberg, Lis. «Jeg gikk i ingen Skole, havde min Frihed hele Dagen og Nøglen til hans Bogskab» – kvinners lesning på 1700-tallet. Historisk Tidsskrift 2011 ;Volum 90.(2) s. 159-188
 3. Byberg, Lis. What were considered to be good books in the time of popular enlightenment? The view of philantropists compared to the view of a farmer. I: Good book, good library, good reading. Studies in the history of the book, libraries and reading from the network HIBOLIRE and its friends.. Tampere University Press 2013 ISBN 9789514491429. s. 52-75

Arkivfag

 1. Bjelland, Leiv. Arkivkvalitet, historiefortelling (og formidling, i teorien) – noen refleksjoner. I: Formidling for framtida – tanker om arkiv. ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-997932-9-2. s. 25-36
 2. Valderhaug, Gudmund. Memory, Justice and the Public Record. Archival Science 2010
 3. Valderhaug, Gudmund. Dokumentasjon og framfinning – praksis og teori i arkivet. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 11-26

Informetri

 1. Sanz-Casado, Elias; Garcia-Zorita, J. Carlos; Serrano-Lopez, Antonio Eleazar; Larsen, Birger; Ingwersen, Peter. Renewable energy research 1995-2009: a case study of wind power research in EU, Spain, Germany and Denmark. Scientometrics 2012 ;Volum 95.(1) s. 197-224

*Disse artiklene ble skrevet mens jeg var ansatt ved bibliotekutdanningen, men er nå registrert under Seniorsenteret.

VEDLEGG

Avhandlinger, bøker og rapporter

Listen over bøker, rapporter og avhandlionger skiller ikke klart mellom tellende og ikke-tellende utgivelser. Antologien blir imidlertid fanget opp gjennom de enkelte bidragene. Artikkelsamlingene (kompendiene) og bibliografiene over referanseverk gir ikke poeng.

Rapporten om Furuset gir neppe publiseringspoeng. Sunniva Evjens PhD-avhandling er utvilsomt tellende. Monografiene er avhengige av en konkret vurdering.

Antologi (med nye bidrag)

 • Audunson, Ragnar Andreas. Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 (ISBN 9788299793254) 225 s.

Avhandling

 • Evjen, Sunniva.. Placing the public library – a comparative analysis of political perceptions. København: Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012

Artikkelsamlinger

 1. Hjortsæter, Ellen. Bibliotek og læring : artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2010 94 s.
 2. Hjortsæter, Ellen. Bibliotek og læring: Artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 99 s.
 3. Hjortsæter, Ellen. Bibliotek og læring: Artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 100 s.
 4. Hjortsæter, Ellen. Klassifikasjon og indeksering: Artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 130 s.
 5. Hjortsæter, Ellen. Kunnskapsorganisasjon 3 : artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2010 298 s.
 6. Hjortsæter, Ellen. Kunnskapsorganisasjon 3: Artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 326 s.

Bibliografier

 1. Hald, Odd Heide; Holter, Jofrid. Litteratursøking: Utvalgte referanseverker. Oslo: Høgskolen i Oslo 2010 (ISBN 978-82-579-4723-1) 126 s.
 2. Holter, Jofrid. Opplysningssøking: Utvalgte referanseverk. Oslo: Høgskolen i Oslo 2010 (ISBN 978-82-579-4734-7)
 3. Holter, Jofrid. Opplysningssøking: Utvalgte referanseverk. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 (ISBN 978-82-579-4769-9) 69 s.
 4. Holter, Jofrid; Hald, Odd Heide. Litteratursøking: Utvalgte referanseverker 2011. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 (ISBN 978-82-579-4747-7) 122 s.

Monografier

 1. Tveit, Åse Kristine. Adresse Ny-Ålesund: Fortellinger om folk på tundraen. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 9788251927314) 152 s.
 2. Valderhaug, Gudmund. Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret. ABM-media AS 2011 (ISBN 978-82-997932-4-7) 244 s.

Rapporter

 • Aabø, Svanhild; Audunson, Ragnar Andreas; Sæter, Oddrun; Moseid, Tone; Bergli, Veronicha.  Framtidas bibliotek på Furuset – en mulighetsstudie [et oppdrag for Alna bydel, Oslo kommune]. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 80 s.

1 kommentar »

 1. […] P 54/13: Hva skriver bibliotekforskerne? […]

  Tilbakeping av P 55/13: Hvor skriver bibliotekforskerne? | Plinius — fredag, oktober 25, 2013 @ 8:23 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: