Plinius

lørdag, oktober 26, 2013

P 56/13: Hva skriver dokviterne?

Filed under: forskning, publisering — plinius @ 7:08 pm

Det største norske fagmiljøet innenfor bibliotekutdanning og -forskning, med godt over tredve fagfolk, finnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tromsø: Niels Windfeld Lund til venstre

Det nest største miljøet, som har sju faglig ansatte, ligger i Tromsø. Universitetet heter nå UiT Norges arktiske universitet. Fagprofilene i de to byene er nokså ulike. Utdanningen i Tromsø er en utdanning i dokumentasjonsvitenskap og har alltid vært rettet mot tre praksisfelt: bibliotek, arkiv og museum.:

 • Dokumentasjonsvitenskap gir innsikt i hvordan dokumenter oppstår, hvordan de kan organiseres for at det skal være mulig å gjenfinne dem og hvordan de kan gjenbrukes for å lage nye dokumenter. Du får blant annet studere dokumentasjonsformer innen vitenskap, kunst, journalistikk og politikk.
 • Dokumentasjonsvitenskap er studier av analoge og digitale medier inkludert lyd, skrift og visuelle uttrykk, dokumenter som for eksempel opptak av taler og konserter, bøker, film, hjemmesider og malerier, og institusjoner som bibliotek, arkiv, museer, kulturhus, skoler, massemedier, Internett osv. Faget går på tvers av tekniske fag, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Dokumentasjonsvitenskap er også ei bibliotekutdanning. Du kan bli bibliotekar på 3 og/eller 5 år ved å studere dokumentasjonsvitenskap i Tromsø.

Utdanningen i Oslo startet som en skole for bibliotekarer, men har etter hvert bygd opp studietilbud med sterk vekt på data og arkivkunnskap.

Siden produksjonen i mindre miljøer varierer mye fra år til år, har jeg her valgt å se på publikasjoner fra hele perioden CRIStin/Frida har eksistert.  Listen gjelder bare de personene som i dag er registrert som ansatte ved dokvit-utdanningen.  I likhet med Oslo omfatter postene fagartikler på nivå 2, nivå 1 og i samleverk – slik de er registrert i CRIStin.  Kategoriseringen er tentativ.

VEDLEGG

Dokumentasjonsvitenskap

 1. Barlindhaug, Gaute. Analog Sound in the Age of Digital Tools: The Story of the Failure of Digital Technology. I: A Document (Re)turn. Contributions from a Research Field in Transition. Peter Lang Publishing Group 2007 ISBN 978-3-631-56294-9. s. 73-93
 2. Grenersen, Geir. What is a document institution? A case study from the South Sami community. Journal of Documentation 2012 ;Volum 68.(1) s. 127-133
 3. Grenersen, Geir. Samiske kultursentre som dokumentinstitusjoner. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 157-169
 4. Grenersen, Geir; Srivivasan, R.; Edwards, B.; Williams, R.. Documentation and communication in Aboriginal/indigenous communities. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 2009 ;Volum 46.(1) s. 1-3
 5. Grenersen, Geir. The Ethnographic Tradition in Social Science: Between the Boundaries of the Classic Scientific Ideal and Personal Experience. Nordlit 2009 (24) s. 173-185
 6. Lund, Niels Windfeld; Buckland, Michael. Document, documentation, and the Document Academy: introduction. Archival Science 2009 ;Volum 8.(3) s. 161-164
 7. Lund, Niels Windfeld; Olsen, Bernt Ivar; Anshus, Otto; Larsen, Tore; Bjørndalen, John Markus; Hartvigsen, Gunnar.  «Watch the Document on the Wall!» an Analytical Model for Health Care Documents on Large Displays. Lecture Notes in Computer Science 2007 ;Volum 4832. s. 395-406
 8. Lund, Niels Windfeld. Document, text and medium: concepts, theories and disciplines. Journal of Documentation 2010 ;Volum 66.(5) s. 734-749
 9. Lund, Niels Windfeld. Document Theory. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 2009 ;Volum 43. s. 399-432
 10. Lund, Niels Windfeld.  What is Documentation? English Translation of the Classic French Text Edited by Suzanne Briet (Translated and edited by Ronald E. Day, Laurent Martinet and Hermina G.B. Anghelescu). Journal of Documentation 2007 ;Volum 63.(05) s. 800-802
 11. Lund, Niels Windfeld. Documentation in a Complementary Perspective. I: Aware and Responsible : Papers of the Nordic-International Colloquium on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies(Scarlid). Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press, Inc. 2004 ISBN 0-8108-4954-2. s. 93-102
 12. Lund, Niels Windfeld. Building a Discipline, Creating a Profession: An Essay on the Childhood of «dokvit». I: A Document (Re)turn. Contributions from a Research Field in Transition. Peter Lang Publishing Group 2007 ISBN 978-3-631-56294-9. s. 11-26
 13. Lund, Niels Windfeld.  Préface. I: La redocumentarisation du monde. Toulouse: Cépadués-éditions 2007 ISBN 978-2-85428-728-8. s. 7-9
 14. Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Leaving twentieth-century understanding of documents – From book to eBook to digital ecosystem. IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technology 2010 s. 600-605
 15. Olsen, Bernt Ivar; Yellowlees, Peter; Odor, Alberto; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar.  Document Analysis (DA) as a Sociotechnical Design Framework for HCI: A Novel Tele-psychiatric Service as a Case Study. Communications in Computer and Information Science 2013 ;Volum 373. s. 65-6
 16. Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Ellingsen, Gunnar; Hartvigsen, Gunnar. Document theory for the design of socio-technical systems A document model as ontology of human expression. Journal of Documentation 2012 ;Volum 68.(1) s. 100-126
 17. Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Hartvigsen, Gunnar. Considerations on a Documentation Approach to Analysis of Health Care Information Needs within a Computer Supported Cooperative Work Framework. I: 7th International Conference on Design of Cooperative Systems – Cooperative Systems Design (COOP 2006), Supplement to the Proccedings (Short Papers). Carry-le-Rouet, Frankrike: Universitè de Techologie de Troyes 2006 s. 99-106
 18. Olsen, Bernt Ivar; Lund, Niels Windfeld; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hasvold, Per Erlend; Ellingsen, Gunnar; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar.  Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare?. I: A Document (Re)turn. Contributions from a Research Field in Transition. Peter Lang Publishing Group 2007 ISBN 978-3-631-56294-9. s. 95-116
 19. Skare, Roswitha. Complementarity – A Concept for Document Analysis?. Journal of Documentation 2009 ;Volum 65.(5) s. 834-840
 20. Skare, Roswitha. The notion of text and the notion of document — What difference does it make?. Nordlit 2009 (24) s. 323-331
 21. Skare, Roswitha. Text und Paratext und deren Remedierung im Film: Jens Sparschuhs Heimatroman «Der Zimmerspringbrunnen». I: A Document (Re)turn. Contributions from a Research Field in Transition. Peter Lang Publishing Group 2007 ISBN 978-3-631-56294-9. s. 135-151
 22. Skare, Roswitha; Lund, Niels Windfeld.  Document Theory. I: Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition. Taylor & Francis 2010 ISBN 978-0-8493-9711-0. s. 1632-1639
 23. Vårheim, Andreas. Evolving and Devolving Institutions: A Perspective on Norwegian Public Policy towards the IT-industry 1945-2000. I: A Document (Re)turn. Contributions from a Research Field in Transition. Peter Lang Publishing Group 2007 ISBN 978-3-631-56294-9. s. 299-309

Medievitenskap

 1. Pötzsch, Holger. Borders, barriers and grievable lives : the discursive production of self and other in film and other audio-visual media. Nordicom Review 2011 ;Volum 32.(2) s. 75-94
 2.  Pötzsch, Holger. Ubiquitous absence : character engagement in the contemporary war film. Nordicom Review 2013 ;Volum 34.(1) s. 125-144
 3. Pötzsch, Holger. Aspects of Liminality in Knut Erik Jensen’s ‘Stella Polaris’. Folklore 2012 (52) s. 118-123
 4. Pötzsch, Holger. «‘Black Hawk Down’: Film zwischen Reflektion und Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit». International Review of Education 2009 ;Volum 55.(2) s. 269-284
 5. Pötzsch, Holger. «Challenging the Border as a Barrier: Liminality in Terrence Malick’s ‘The Thin Red Line'». Journal of Borderlands Studies 2010 ;Volum 25.(1) s. 67-80
 6. Pötzsch, Holger. Framing Narratives: Opening Sequences in Contemporary American and British War Films. Media, War & Conflict 2012 ;Volum 5.(2) s. 155-173
 7. Pötzsch, Holger. Krigens nye klær : perspektiver på nye medier, medievitenskap og politikk. Norsk Medietidsskrift 2011 ;Volum 18.(2) s. 164-174
 8. Pötzsch, Holger. Picturing Afghanistan: The Photography of Foreign Conflict. Media, War & Conflict 2013 ;Volum 6.(2) s. 176-178
 9. Pötzsch, Holger.  Rearticulating the Experience of War in ‘Eine Frau in Berlin’. Nordlit 2012 ;Volum 30. s. 15-33
 10. Pötzsch, Holger.  Renegotiating difficult pasts: Two documentary dramas on Bloody Sunday, Derry 1972. Memory Studies 2012; Volum 5.(2) s. 206-222
 11. Pötzsch, Holger. Beyond Mimesis. War, History, and Memory in Eastwood’s Flags of our Fathers. I: Eastwood’s Iwo Jima: A Critical Engagement With Flags of Our Fathers & Letters From Iwo Jima. Wallflower Press 2013 ISBN 978-0-231-16565-5. s. –
 12. Pötzsch, Holger. Imag(in)ing Painful Pasts: Mimetic and Poetic Style in War Films.. I: Ethics and Images of Pain. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-89382-4. s. 251-278
 13. Pötzsch, Holger. Liminale Räume in Srdjan Dragojevićs ‘Lepa Sela, Lepa Gore’ und Danis Tanovićs ‘Ničija Zemlja’. I: Kulturanalyse im zentraleuropäischen Kontext. A. Francke Verlag 2011 ISBN 978-3-7720-8434-8. s. 89-104
 14. Pötzsch, Holger.  War’s New Clothes? Diffusing Norway’s Military Engagement in Afghanistan. I: Digital Media Research #1: Data, Memory, Territory. Sydney: School of Humanities and Communication Arts, University of Western Sydney 2012 s. 21-24
 15. Pötzsch, Holger; Jensen, Knut Erik. Film som uløst gåte: En samtale med Knut Erik Jensen. I: Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-219-3. s. 144-161
 16. Skare, Roswitha. Das Leben der Anderen (2006) : paratekstens betydning for filmens autentisitetskrav. Norsk Medietidsskrift 2012 ;Volum 19.(1) s. 41-54
 17. Skare, Roswitha. Filmmusikken i Nanook of the North: Fra kompilasjon til partitur. Nordlit 2012 (29) s. 167-18
 18. Skare, Roswitha. ”KANN JEMAND, DER DIESE MUSIK GEHÖRT HAT, […] NOCH EIN SCHLECHTER MENSCH SEIN?” – OM WIESLERS FORANDRING OG KUNSTENS PÅSTÅTTE ROLLE I DENNE PROSESSEN. Nordlit 2012 ;Volum 30. s. 35-50
 19. Skare, Roswitha. «Kann jemand, der diese Musik gehört hat, wirklich gehört hat, noch ein schlechter Mensch sein?» Zur Verwendung von Real- und Originalmusik in «Das Leben der Anderen». Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 2013
 20. Skare, Roswitha. Nanook of the North (USA 1922, Robert J. Flaherty): Repertoiremusik und Neukomposition. Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 2013
 21. Skare, Roswitha. Nanook of the North (1922) – On the role of paratextual elements for the understanding of the film.. Neohelicon 2010 ;Volum 37.(1) s. 231-246
 22. Skare, Roswitha.  Sichtbar – unsichtbar. Das Leben der Anderen (2006) durch die Brille von Überwacher und Publikum. Cahiers d’Etudes Germaniques. Universite de Provence. Centre d’Aix 2010 s. 137-155
 23. Skare, Roswitha. Nanook of the North (1922) – en reise etter den autentiske utgaven. I: Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9. s. 347-364

Litteraturvitenskap

 1. Skare, Roswitha. Identitätskonstrukte in Texten junger ostdeutscher Autoren nach 1989/90. Zu Kerstin Hensel: «Tanz am Kanal» (1994). Nordlit 2004 ;Volum 16.(16) s. 95-112
 2. Skare, Roswitha. «Was bleibt, sind Bilder.» Bilder als paratextuelle Elemente in Christa Wolfs «Sommerstück» und «Was bleibt». Text + Kritik 2012 s. 97-106
 3. Skare, Roswitha. Auf der Suche nach Heimat? Zur Darstellung von Kindheitsheimaten in Texten jüngerer ostdeutscher Autoren und Autorinnen nach 1990. I: Schreiben nach der Wende. Ein Jahrzehnt deutscher Literatur 1989-1999. Stauffenburg Verlag 2001 ISBN 3860572148. s. 237-252
 4. Skare, Roswitha.  Die «weißen Flecke» unserer Geschichte oder Was ist ein Chronist?. I: Stationen – Stationer. Festschrift für Axel Fritz – Festskrift till Axel Fritz. Norge: Høgskolen i Østfold 2000 ISBN 82-7825-084-7. s. 127-149
 5. Skare, Roswitha. Gritt Poppe «Andere Umstände». Die Geschichte der Wende als Kriminalroman. I: Modi operandi : perspektiver på kriminallitteratur. Halden: Høgskolen i Østfold 2003 ISBN 8278251231. s. 269-281
 6. Skare, Roswitha. Mauer und Grenzerfahrung in Texten junger ostdeutscher Autoren und Autorinnen in den neunziger Jahren. I: Die DDR zwischen Mauerbau und Mauerfall. LIT Verlag 2003 ISBN 3-8258-6751-X. s. 543-556
 7. Skare, Roswitha. On the Function of the Foreign in the Novels Andere Umstände (1998) by Grit Poppe and Seit die Götter ratlos sind (1994) by Kerstin Jentzsch. I: Recasting German Identity. Culture, Politics, and Literature in the Berlin Republic. Camden House 2002 ISBN 1571132449. s. 191-203
 8. Skare, Roswitha. Panorama und Groteske – Erzähl- und Vermarktungsstrategien populärer Wendeliteratur. Zu Thomas Brussigs «Helden wie wir» und Erich Loests «Nikolaikirche». I: Alles nur Pop? Anmerkungen zur populären und Pop-Literatur seit 1990. : Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2002 ISBN 3-631-50176-5. s. 81-102
 9. Skare, Roswitha. «Real life within the false one». Manifestations of East German Identity in Post-Reunification Texts. I: After the GDR. New Perspectives on the Old GDR and the Young Länder. Rodopi 2001 ISBN9042013362. s. 185-205
 10. Skare, Roswitha. «Unsere Freunde, die Maler.» Zum Verhältnis von Text und Bild in Christa Wolfs Sommerstück. I: Neulektüren – New Readings. Rodopi 2009 ISBN 978-90-420-2524-0. s. 273-291

Bibliotekutvikling

 1. Audunson, Ragnar Andreas; Vårheim, Andreas; Aabø, Svanhild; Holm, Erling Dokk. Public libraries, social capital, and low intensive meeting places. Information research 2007 ;Volum 12.(4)
 2. Vårheim, Andreas. Gracious space: Library programming strategies towards immigrants as tools in the creation of social capital. Library & Information Science Research 2011 ;Volum 33.(1) s. 12-18
 3. Vårheim, Andreas. Social capital and public libraries: The need for research. Library & Information Science Research 2007 ;Volum 29.(3) s. 416-428. Også publisert som El capital social y las bibliotecas públicas: necesidad de investigar. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 2008 ;Volum 22. (90-91) s. 71-87
 4. Aabø, Svanhild; Audunson, Ragnar Andreas; Vårheim, Andreas. How do public libraries function as meeting places?. Library & Information Science Research 2010 ;Volum 32.(1) s. 16-26
 5. Vårheim, Andreas.  Public libraries: places creating social capital?. Library hi tech 2009 ;Volum 27.(3) s. 372-381
 6. Vårheim, Andreas. Trust and the role of the public library in the integration of refugees: the case of a North Norwegian city. Journal of Librarianship and Information Science 2013
 7. Vårheim, Andreas; Ide, Eisaku; Iju, Morinao. The library profession under pressure in Japan: change in the construction state. Journal of Librarianship and Information Science 2013 ;Volum 45.(3) s. 248-253
 8. Vårheim, Andreas. Social capital and the multiethnic challenge: The role of the public library. I: Social capital: An introduction. Icfai University Press 2007 ISBN … . s. 100-110

Arkivfag

 1. Skare, Roswitha; Smith, Catherine Arnott.  Introduction. Archival Science 2009 ;Volum 8.(3) s. 157-159
 2. Skare, Roswitha. Eksisterer det som ikke finnes i arkivene? Forholdet mellom Christa Wolfs litterære produksjon og hennes arkiv. I: Formidling for framtida – tanker om arkiv. ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-997932-9-2. s. 161-178

Historie

 1. Grenersen, Geir.  Oppvekst i markebygdene på 1980-tallet. I: Samisk skolehistorie. Davvi Girji 2009 ISBN 0000000000000.

1 kommentar »

 1. Hello just wanted to give you a quick heads up.The text in your content seeem to bee runnig
  off the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting
  issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d
  post to let yoou know. The design and style look great though!

  Hoope you get the problem solved soon. Many thanks

  Kommentar av Www.Stegplatten-Kaufen.Com — torsdag, september 25, 2014 @ 7:48 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: