Plinius

Arkiv

2006

MARS

 • 10. mars. Skolebiblioteket i kunnskapsskolen. Gruppa som forbereder skolebibliotekkampanjen arrangerte planleggingsverksted. Ledet første økt. Tid: 10-15. Sted: Gjerdrum kulturhus. Kontaktpersoner: Astrid Flagstad (NBF avdeling skole) og Trine Eskeland (NBFs sekretariat).
 • 15. mars. Hvordan vil datateknikken endre bibliotektjenestene fremover? Bærum biblioteks venner arrangerer debattmøte. Eirik Newth og Tord Høivik innledet. Sted: Bekkestua bibliotek. Tid: 1900. Mer informasjon .
 • 17. mars. Alfakrøll og evig beta. Foredrag (40 min) på fylkesbibliotekets inspirasjonsdag – Fra prosjekt til ordinær drift – for bibliotekansatte i Østfold. Tid: 11-15. Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg.
 • 23. mars. fr@ ditt bibliotek i 2005: hva har vi lært av kampanjen? Innledning til diskusjon – sammen med Trond Minken. Tid: 1430-1600. Sted: Bibliotekmøtet i Trondheim. Tekst
 • 23. mars. Var det det vi ville vite? Møte om bibliotekstatistikk som styringsverktøy. Innledet sammen med fylkesbiblioteksjef Svein Arne Tinnesland (Rogaland) og ass. rådmann Svein Henry Berdal (Orkdal). Tid: 1615-1745. Sted: Bibliotekmøtet i Trondheim. Tekst
 • 24. mars. Digitale referansetjenester. Møte om BibliotekSvar. Dialog med Eirik Newth. Tid: 1615-1745. Sted: Bibliotekmøtet i Trondheim.
 • 28. mars. Kulturens plass i kommunal planlegging – med biblioteket som eksempel. Bibliotekets venner i Gjerdrum arrangerte åpent møte med Berit Waal og Tord Høivik. Berit Waal holdt foredraget Fortellingen om hjernen – vår beste venn og vår verste fiende. Tid: 1900. Sted: Gjerdrum bibliotek.
 • 31. mars. Bibliotekets rolle i framtidas lokalsamfunn. Tid: 1030-1200. Foredrag på Bibliotekdagene 2006 i Buskerud. Sted: Sole hotell, Krødsherad.

APRIL

MAI

 • 8. mai. Larvik. Besøk hos Bibliofil
 • 9. mai. NBF Vest-Agder. Fagdag om Bibliotek 2.0
 • 12. mai. Gjerdrum bibliotek. Møte om skole & bibliotek.
 • 15. mai. 1200-1600. Møte
 • 18. mai. 1000-1145. Møte om KOSTRA (Fagforbundet).
 • 18. mai. 1230-1600. Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk (SFP). Dagsmøte.
 • 19. mai. JBI, Høgskolen i Oslo 0900-1545. Putnamseminar
 • 23. mai. Tirsdag. Statistisk sentralbyrå 1000-1200. Arbeidsmøte om KOSTRA
 • 31. mai. JBI 1430-1600. Bibliotekstatistikk og brukerundersøkelser. Kurs for biblioteksjefer.

JUNI

 • 1. juni. Torsdag. Litteraturfestival på Lillehammer.
 • 7. juni. Onsdag. 1530-1630. Foredrag om KOSTRA for biblioteksjefene i Vestviken (Buskerud, Vestfold og Telemark). Sted: Borge Hotell, Nøtterøy.
 • 14. juni. Onsdag. 1200-1530. Stortingsbiblioteket. Seminar om bibliotek 2.0
 • 15. juni. Torsdag. DKS-konferanse i Sandefjord
 • 21.-22. juni. Åsgårdsstrand. JBI planleggingsmøte.

JULI

AUGUST

 • 22. august. Tirsdag. 1030-1215. Undersøkelsesmetoder. Første gang

SEPTEMBER

OKTOBER

 • 3. oktober. Tirsdag. 0830-1215. Undervisning
 • 4. oktober. Onsdag. 1000-1300. Førstelektorkurs. Foredrag om kunnskapsbaserte profesjoner
 • 9.-10. oktober. Mandag/Tirsdag. Referansearbeid på internett. Undervisning ved Universitetet i Tromsø. Kursopplegg
 • 17. oktober. Tirsdag. 1030-1215. Undervisning. 1400-1600. Statistikkmøte (Deichman)
 • 18. oktober. Onsdag 15-1615. BoS-møte (JBI).
 • 24. oktober. Tirsdag. 1030-1615. Undervisning.
 • 26. oktober. Torsdag. Foredrag. Aleph brukermøte (1200-1400).
 • 27. oktober. Fredag. Til Italia

NOVEMBER

 • 9. november. Torsdag. Høgskolen i Agder. Kunnskapsbasert praksis.
 • 14. november. Tirsdag. Sandnes. BibliotekSvar.
 • 21. november. Tirsdag. 1030-1215. Undervisning
 • 23. november. Torsdag. Tromsø. BibliotekSvar.
 • 28. november. Tirsdag. Steinkjer. BibliotekSvar.
 • 30. november. Torsdag. Bergen. Digital – Sosial 2.0

DESEMBER

2007

JANUAR-JUNI

 • Våren blir et skrivesemester, med et minimum av andre oppgaver.

JANUAR

 • 25.-26. januar. Torsdag-fredag. KORG-dagene
 • 29. – 31. januar. Mandag-onsdag. BOBCATSSS 2007

FEBRUAR
MARS

 • 28. mars. Onsdag. 1000-1130. BI-biblioteket.

APRIL

MAI

JUNI

AUGUST

 • 11. august. Avreise fra Oslo.
 • 13.-16. august. Stellenbosch. 7 th Northumbria conference
 • 19.-25. august. Durban. IFLA.
 • 27. august. Ankomst Oslo
 • 31. august. 1300-1600. Samstat

SEPTEMBER

 • 5. september. 1200-1700. Møte i styringsgruppen for VOLARE
 • 11. september. 1030-1200. Foredrag førstelektorprogram

OKTOBER

 • 22. oktober. Scenarieverksted. Stockholm.
 • 25. oktober. Jubileumsdag Gjerdrum.
 • 26.-27. oktober. Møte om folkebibliotekforskning. København

NOVEMBER

 • 8. Førstelektorkurs Kristiansand
 • 9. nov. 1000-1600. Seminar Norgesuniversitetet
 • 12. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • 15. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • 16. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • 19. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • 22. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • 23. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • 26. nov. 1030-1215. Medier og marked
 • – . 1400-1530. Sommerskoleutvalg
 • 29. nov. 1030-1215. Medier og marked

DESEMBER

 • 1. Start førjulsferie
 • 8. Slutt førjulsferie.
 • 10. desember. 0930-1200. Styringsgruppa VOLARE

2008

JANUAR

 • 8. januar. 0830-1015. Undersøkelsesmetoder/1
 • 11. januar. VOLARE-seminar i Drammen
 • 12.-14. januar. Belgia
 • 15. januar. 0830-1215. Undersøkelsesmetoder/2
 • 17. januar. VOLARE i Drammen
 • 22. januar. 0830-1215. Undersøkelsesmetoder/3
 • 24. januar. VOLARE i Drammen
 • 27.-31. Zadar, Kroatia. BOBCATSSS 2008.
 • 30. Workshop med Kari Frodesen.

FEBRUAR

 • 1. februar. Dagsseminar
 • 5. februar. 0830-1215. Undersøkelsesmetoder/4
 • 6. februar. 1200-1600. LATINA. KORG-dag 1.
 • 7. februar. VOLARE i Drammen. KORG-dag 2.
 • 19. februar. 1000-1200. Teammøte VOLARE
 • 20. februar. 0930-1130. Møte i Fredrikstad
  – . 1400-1600. Samstatmøte i Oslo
 • 25. februar. Erfaringsseminar i Drammen. 0900-1100.

MARS

APRIL

 • 8. april. 0830-1215. Undersøkelsesmetoder/7 (ved JKS)
 • 9. april. 1830-2030. Seniorkurs i Hønefoss.
 • 14. april. Studentseminar – praksis
 • 15. april. 0830-1215. Undersøkelsesmetoder/8
 • 16. april. Til Languedoc

MAI

 • 2. mai. Retur fra Languedoc
 • 12. mai. 2. pinsedag
 • 15. mai. LATINA-møte 10-15
 • 16. mai. LATINA-møte 10-15
 • 30. mai. Fredag. Dagskurs i Stavanger.
 • 31. mai. Til Førde

JUNI/JULI

 • 1. juni. Barnedåp.
 • 2. juni. Fra Førde
 • 23. juni-11. juli. HiOs sommerskole med LATINA
 • 14-18. juli. Tilleggsuke LATINA.
 • 19.-31. juli. FERIE

AUGUST

 • 4. Avreise fra Oslo
 • 9. IFLA Statistics Section
 • 10-14. Quebec. IFLA
 • 15. IFLA Statistics Section
 • 18-19. Montreal. Statistikkonferanse
 • 20. Retur Oslo
 • 21. Ankomst Oslo

SEPTEMBER

 • 3. ABM-utvikling. 1000-1200.
 • 8. Foredrag om Nye Deichman. 1230-1430
 • 12. Foredrag om samlingsutvikling i Asker
 • 15. Kursdag om informasjonskompetanse i Kragerø
 • 16. Styringsgruppa VOLARE 10-12. Møter i Drammen.
 • 17. Undervisning 0830-1030.
 • 26. Til Languedoc.

OKTOBER

 • 10. Retur fra Languedoc. Møte om 1bibliotekar på HiO.
 • 15. Møte om bibliotekpolitikk. Sarpsborg. 12-18.
 • 22. Foredrag om Web 2.0. Edda Media. 1130-1300.
 • 27. ABM-møte om digital kompetanse. 12-14.
 • 30. Kursdag i Kragerø

NOVEMBER

 • 6.-7. Bibliotekledermøte i Buskerud

DESEMBER

 • 9. Dønski VGS. 14-16
 • 16. ABM-møte om digital kompetanse. 12-14.

2009

JANUAR

 • 15-16. Seminar om digital kompetanse i Drammen
 • 19. Forelesning om digitale referansetjenester 1230-1415
 • 21. Fly til Tromsø
 • 22. Statistikkdag i Tromsø
 • 27.-31. BOBCATSSS i Porto

FEBRUAR

 • 2.-6. LATINA Spring Week A
 • 11. LATINA update
 • 12. Nordic Public Library Conference (Oslo)
 • 13. LATINA update
 • 18. LATINA update
 • 19. LATINA update

MARS

 • 16.-20. LATINA Spring Week B

APRIL

 • 5.-13. Påske / Easter week
 • 14. Statistikkforelesning 2. år. 1230-1415
 • 16. Statistikkforelesning 2. år. 1430-1615

MAI

 • 7. Studiedag Lier bibliotek
 • 11.-15. LATINA Spring Week C
 • 29. To Cracow. Library conference at the Jagiellonian University

JUNI

 • 2. Return from Cracow
 • 22.-26. LATINA Summer week A
 • 29.-30. LATINA Summer week B

JULI

 • 1.-3. LATINA Summer week B (cont.)
 • 6.-10. LATINA Summer week C

AUGUST

 • 17.-20. 8th Northumbria Conference i Firenze
 • 21.-29. IFLA i Milano
  • 22. Statistics Section
  • 23.-27. Main Conference
  • 28. Statistics Section+
 • 31. Museumskurs

SEPTEMBER

 • 1-4. Museumskurs

OKTOBER

 • 5.-9. Museumskurs
 • 14. 1bib-konferanse
 • 21. Rommen-besøk

NOVEMBER

 • 16.-20. Museumskurs

DESEMBER

 1. 6.-11. IFLA. Haag

2010

JANUAR

FEBRUAR

 • 10-11. 2. Forskerforbundet. Seminar på Danskebåten

MARS

 • 16-19.3. Bibliotekmøtet, Hamar

APRIL

 • 29.3.-4.4. Påskeuka
 • 27.-1.5. Project18. Polsk-norsk samarbeidsprosjekt. Krakow.

MAI

 • 13.-20.5. Ferie/Vacation. London
 • 22.-29.5. Ferie/Vacation (+ QQML2). Chania, Kreta.
 • 29.-5.6. Ferie/Vacation, Kreta

JUNI

 • 7.-11.6. Nordinfolit. Finland
 • 28.-2.7. LATINA Summer School. Week 1

JULY

 • 1.-2.7. LATINA
 • 5.-9.7. LATINA. Week 2
 • 12.-16.7. LATINA. Week 3

Legg igjen en kommentar »

Ingen kommentarer så langt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: