Plinius

mandag, juli 11, 2011

P 114/11: Kompetansebehov ved NTNU

Filed under: 1bib, bibliotek 2.0, fagbibliotek — plinius @ 9:41 am

NTNU-bibliotekarene ønsker seg moderne ferdigheter.

Som del av sitt masterprosjekt har Sølvi Løchen ved Gunnerusbiblioteket foretatt en spørreskjemaundersøkelse om de ansattes opplevde kompetansebehov. De klassiske bibliotekfagene ligger godt under tjue prosent.

De meste etterspurte kompetansene dreier seg

 1. om utpreget digitale bibliotekferdigheter: digital tilrettelegging, databasekunnskap og søketeknikk,
 2. om helt allmenne «relasjonsfag»: kundebehandling, markedsføring og pedagogikk.

Midtsjiktet omfattet ledelse og juss. Også dette er fag som ikke har noen spesiell kopling til bibliotek. Jeg er fristet til å spørre: kan bibliotekaren ende opp som en profesjon uten faglig dybde og profil: jack of all trades, but master of none? (more…)

søndag, juli 10, 2011

P 113/11: Endring og motstand ved NTNU

Filed under: 1bib, bibliotek 2.0, fagbibliotek — plinius @ 9:49 pm

Sølvi Løchen, som er hovedbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket, har skrevet en interessant masteroppgave om endring og endringsledelse ved Universitetsbiblioteket i Trondheim

Me skal koma, um inkje så brått …

Jeg kjente meg igjen. Det tror jeg mange universitets- og høyskolebibliotek vil gjøre. Her er noen klipp:

I NTNUs overordnete strategier er bibliotekets viktigste oppgave å støtte undervisningen. … 

 • Det er et behov for en gjennomgripende endring i NTNU og ledelse når 80 % av de ansatte ved biblioteket ikke kjenner eller ikke har noe forhold til NTNUs mål og strategier
 • Bibliotekets innsats i Læringsmiljøprosjektet illustrerer hvordan felles mål kan føre til at mange avdelinger og instanser ved NTNU øker samarbeide for å bedre studieaktivitetene ved universitetet.

(more…)

lørdag, juli 9, 2011

P 112/11: Solid fagperson

Filed under: 1bib, statistikk — plinius @ 11:35 pm

Ray Lyons er (IMHO) den ledende bibliotekstatistikeren i USA.

Sammen med Keith Curry Lance har han etablert LJ index, en ny kvalitetsindikator for amerikanske folkebibliotek. Han er ikke redd for å kritisere amatørismen og den faglige unnfallenheten som preger mye av statistikkbruken i USA – i og utenfor bibliotekfeltet.

I Norge og Europa står det naturligvis mye bedre til …

Lyons er opptatt av spenningen mellom godt statistisk håndverk, på den ene siden, og alle de politiske og strategiske interesser som ønsker seg vennligsinnede konklusjoner, på den andre. Han skriver en fyldig, og som regel kritisk, bloggpost om statistikk hver måned.

(more…)

fredag, juli 1, 2011

P 110/11: Bibliotek for barn og data

Filed under: 1bib, lesing, statistikk — plinius @ 11:17 am

Statistikken forteller at folkebibliotekene beveger seg i to retninger:

 • fra voksne til barn
 • fra bøker til data

De to bevegelsene er slett ikke identiske. Dataspillene kombinerer riktignok begge trendene. Men biblioteket blir også mye benyttet som dataressurs for voksne i ulike grupper: studenter, innvandrere, jobbsøkere …

Boktrender

Den store satsingen på barn og lesing ser ut til å gi resultater. Utlånet av barnebøker pr. barn økte med fem prosent fra 2009 til 2010:

 • Utlånet steg fra 8.59 til 9.34 enheter pr. person under fjorten år.

(more…)

onsdag, juni 29, 2011

P 108/11: Idealbiblioteket

Filed under: 1bib, lesing, litteratur — plinius @ 9:24 am

Leselister er greit å ha.

I går skrev jeg om de 1001 bøkene “man må ha lest før man dør”.  Her ser jeg på den franske boka La bibliothèque idéale, som er bygd rundt en tilsvarende ide:

– å kunne gi et praktisk svar på et vanlig spørsmål i bokhandlene, skolen og avisene: hva er de sentrale bøkene inneenfor et angitt felt?

Tallet sju er hellig. Sju ganger sju er hellig i annen potens. Boka består av førtini kapitler fordelt på tre hoveddeler og to avsluttende kapitler om Mat og Latter. De tre store delene er

 1. Litteratur fra hele verden – Littératures du monde entier
 2. Fra romaner til tegneserier – Du roman à la BD [bande dessinée]
 3. Historie og kunnskap – Histoire et savoir

Hvert kapittel angir først de ti, deretter de tjuefem og til sist de førtini «viktigste» bøkene innefor sitt område.

(more…)

mandag, juni 27, 2011

P 106/11: Bokomtaler fra biblioteket

Filed under: 1bib, debatt — plinius @ 4:24 pm

Bibliotekarer liker å lese.

Etter bloggene å dømme liker de også å skrive om det de har lest. En leseblogg fra Jæren kan illustrere det jeg mener. Her har bibliotekene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sola og Time gått sammen om Ungdomsboka .  De presenterer den slik:

Likar du å lesa? Denne bloggen gir deg tips om bøker, teikneseriar og anna som har med ungdomslitteratur å gjera. Bli ein bloggar du også, gi ditt bidrag og kast deg inn i debatten om litteratur. Eller kanskje du bare har veldig lyst å dela ei bokoppleving med andre?

I så fall: GJER DET!

(more…)

lørdag, juni 25, 2011

P 104/11: Norsk retorikk

Filed under: 1bib, debatt, litteratur — plinius @ 10:41 am

Retorikk er tale eller samtale med et praktisk formål.

Retorikkens mål er overbevisning eller overtalelse. Formen følger av funksjonen. Resten er fra Georg Johannesen (fritt sitert).

Retorikkens system

 • Maksimimusretorikken = utdannelsen av taleren = mennesker som sosialt vesen (læren om allmenndannelsen)
 • Minimumsretorikken = stillæren eller den lettleste oversikt over et moteemne, slik at man kan virke som man veit hva man snakker om.
 • Minimumsretorikken er en falsk retorikk: hykling av sakkunnskap.

(more…)

torsdag, juni 23, 2011

P 102/11: Deling og dialog

Filed under: 1bib, debatt — plinius @ 8:45 am

Vigdis Moe Skarstein skriver på NB! blogg.

At nasjonalbibliotekaren nå har tatt bloggmediet i bruk er en viktig markering. Den nye loggen er tenkt som en samtalearena, med særlig vekt på den overordnede bibliotekpolitikken:

Denne bloggen vil gi mulighet til dialog direkte med oss. Her vil du finne opplysninger om prosjekter, nyheter fra biblioteket og informasjon om planer og arbeid. Spesielt gjelder det utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk.

Vigdis etterlyser flere kommentarer fra miljøet. Det bør hun få. Jeg har nettopp svart på bloggposten om Bibliotek i bevegelse (31. mai) – den handler om folkebibliotekets strategiske utfordringer.

Jeg gjengir svaret her også:

(more…)

« Newer PostsOlder Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.