Plinius

tirsdag, januar 22, 2013

P 4/13: Aktiv blogging fra fagbibliotek

Filed under: blogger — plinius @ 4:01 pm

Jeg liker å lese blogger.

De faglige tidsskriftene generaliserer. De holder en viss avstand til bibliotekenes praksis. Bloggene er tett på virkeligheten. De speiler hverdagen. Det ligger i bloggen som sjanger.

Nedenfor har jeg listet opp atten seksten femten blogger fra norske fagbibliotek. Dette er blogger som fortsatt er aktive. Bare blogger med nye poster de siste tre månedene er tatt med.

 • Bildet: Birgitte Kleivset (UiA)

Listen er sikkert ikke fullstendig. Plinius mottar gjerne tips på flere kandidater.

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Nytt og nyttig. Læringssenteret ved HiO er organisert i 5 team, og her finner du nyheter og informasjon fra teamene.

Høgskolen i Østfold

(more…)

mandag, januar 14, 2013

P 1/13: Året som gikk

Filed under: blogger — plinius @ 4:41 pm

Det normale er det digitale.

Men papiret holder fortsatt stand. Dette skrev Plinius på papir i 2012:

Bok og bibliotek

 1. Hva sier markedet? Nr. 6, s. 26-27
 2. Lett å tale. Tungt å handle. Nr. 5, s. 26-27
 3. Bibliotekarer og entreprenører. Nr. 4, s. 26-27
 4. Teksten stiger. Boka faller. Nr. 3, s. 32-33
 5. Skjeve tall i staten. Nr. 2, s. 60-61
 6. Stigende statistikk. Nr. 1, s. 60-61.
 7. Europeana sitter fast i fortiden. Nr. 1, s. 44-45

(more…)

fredag, mars 2, 2012

P 38/12: Samtaler med Staten

Filed under: blogger, debatt, NB — plinius @ 7:58 pm

Det er flott at Nasjonalbiblioteket blogger.

ABM-utvikling prøvde seg litt, men fikk kalde føtter. Bloggen er ikke myndighetsmedium – altså en talerstol der staten kan meddele undersåttene siste nytt fra de indre snirkler. Slik skal statistikken se ut i år! Er du misfornøyd, er det verst for deg. Den milde makt bestemmer om det skal snakkes og hva det skal snakkes om.

Samtalemedier

Bloggen er et sted som åpner for spørsmål, kommentarer og uenighet. Bloggen er et samtalemedium.

(more…)

torsdag, november 17, 2011

P 170/11: Gode råd om sosiale medier

Filed under: blogger, debatt — plinius @ 10:43 am

Kjell Brataas er kommunikasjonsrådgiver for Nærings- og Handelsdepartementet.

Han har mange gode råd for bruk av sosiale medier. For eksempel:

 • Følg med på nye verktøy, eks. QR-koder [se utstillingen av tekstiler i læringssenteret P 48 …]
 • Følg med på nyttige blogger
 • Sett opp lytteposter
 • Lag innholdskalender
 • Finn info og tips online
 • Inkluder lenker til FB, Twitter etc. i e-post og pressemeldinger
 • Bruk statistikk (eks. Twitter, FB, YouTube, bit.ly)
 • Analyser trender i diskusjoner og svar på disse
 • Foreslå #-hashtag
 • Tilby å være gjesteskribent i populære blogger

(more…)

torsdag, november 3, 2011

P 158/11: Your channel or mine?

Filed under: blogger, debatt — plinius @ 11:30 am

På biblioteknorge løper en diskusjon om valg av debattfora.

NBFs valgkomite brukte postlisten til å annonsere at Svein-Arne Tinnesand, … er på veg ut av NBF.  Han er blitt bedt om å søke stilling som stabsdirektør med ansvar for bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket.

Å lansere denne nyheten mens ansettelsesprosessen fortsatt er helt åpen, var i seg selv ganske merkelig. Men dette lar jeg ligge. Det er «debatten om debatten» – i dagens digitale situasjon – jeg har lyst til å kommentere.

(more…)

onsdag, november 2, 2011

P 157/11: Oslo og Akershus blogger

Filed under: blogger, debatt — plinius @ 1:44 pm

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har relansert sin bloggplattform for studenter og tilsatte.

Nettredaksjonen har denne gangen valgt WordPress som publiseringsløsning, som er et fornuftig valg.

Redaksjonen sier blant annet

 • blogg.hioa.no skal fungere som et supplement til www.hioa.no.
 •  blogg.hioa.no vil etterhvert trekke fram og vise enkeltinnlegg fra alle som blogger på plattformen
 • Disse enkeltinnleggene vil også være synlige på forsiden til www.hioa.no.
 • Nettredaktør står som ansvarlig redaktør for alt av innhold på alle blogger under blogg.hioa.no.

(more…)

torsdag, mai 12, 2011

P 75/11: Ledere og sosiale medier

Filed under: blogger, debatt — plinius @ 2:02 pm

Det norske bibliotekfeltet har en variert faglig offentlighet.

Det skrives og sies mye om bibliotek. Det som fortsatt er et problem, tenker Plinius, er at feltets ledere i liten grad er til stede i disse samtalene. Med ledere mener jeg (i denne sammenhengen) personer som har makt i kraft av sin posisjon. I vedlegget forsøker jeg, i Bourdieus ånd,  å peke ut de sentrale posisjonene i feltet.

Det å være til stede betyr ikke å gi informasjon eller svare på spørsmål, men å engasjere seg i de levende samtalene som går forut for beslutningsprosesser og vedtak. Det betyr å stille viktige spørsmål. Det betyr å tenke høyt, sammen med de mange som ikke har makt til å beslutte. Forvaltere har vi nok av.

(more…)

lørdag, mai 7, 2011

P 72/11: Tre hundre tusen

Filed under: blogger, debatt — plinius @ 9:15 pm

I dag passerte Plinius tre hundre tusen nedlastede sider.

De mest populære rosa bloggerne kan ha tre hundre tusen treff pr. uke. Plinius har brukt over fem år. Men sammenlikningen halter. De bibliotekansatte utgjør omtrent en promille av den norske befolkningen. Ungdommen (mellom 13 og 19) utgjør omtrent sju prosent.

Også i dette perspektivet ligger riktignok jentene et godt stykke foran. Men jeg synes det er utmerket at ungdommen bryter lydmuren. Jo flere som prøver ut sin stemme i det offentlige rommet, jo bedre for Norge, Nord-Afrika og verden i sin alminnelighet.

 • Du kan lytte til en setning som i og for seg er sann, men du erfarer bare dens sannhet hvis du selv tenker med og videre.
 • Det tilhører sannheten at man selv er til stede som virksomt subjekt.

Ressurser

Plinius

Older Posts »

Blogg på WordPress.com.