Plinius

onsdag, november 13, 2013

P 62/13: Bibliotekaktivisten

Filed under: debatt, framtid — plinius @ 2:31 pm

Mikael Böök er en dobbelt entusiast. Hen er opptatt av politikk i et radikalt og globalt perspektiv og samtidig dypt engasjert i bibliotek.

Han åpner sin nye bok med en kraftsalve: biblioteket kan og bør bli en fjerde statsmakt ved siden av Montesquieus tre store: den utøvende, den lovgivende og den dømmende instans. “Bibliotekets grunnläggande problem”, sier Böök, “är hur det ska kunna omvandlas från en politisk passiv offentlig tjänst till ett aktivt politiskt organ.”

I stedet for en klassisk trekant ønsker Mikael en moderne firkant:  regjering, parlament, domstoler og bibliotek. Hva sier du til det, Jens Stoltenberg? Og hva sier Erna Solberg?

At bibliotekarer er idealister er jeg vant til. Men denne drømmen ligger så langt fra virkelighetens verden at det er fristende å lukke boka midt i forordet. Drømmerier har vi nok av. Men Mikaels utgangspunkt, at folkebiblioteket bør forstås i en samfunnspolitisk og ikke bare en kulturpolitisk sammenheng, har jeg sans for. Dessuten er forfatteren venn med vår egen Anders Ericson. Mikael beskriver denne aktivistboka som et forarbeid til en bok han og Anders skal utgi i USA: The library takes up the case. Med andre ord: Biblioteket tar saka.

(more…)

onsdag, oktober 30, 2013

P 60/13: Kvalitet og mangfold

Filed under: debatt, forskning, HiOA, statistikk — plinius @ 10:11 am

De globale rangeringene av universiteter påvirker markedet.

Høy plassering gir et konkurransefortrinn i forhold til internasjonale studenter og søkere til faglige stillinger. Men mange læresteder er misfornøyde med måten de blir vurdert på. Metodikken  varierer fra instrument til instrument – og leverer alt for enkle svar.

Bildet:  Biomedisin – Molekylær bildediagnostikk (HiOA)

Multirank er et EU-støttet prosjekt for å lage en annen type vurderingsmodell. Multirank utvikles av universitetene (og høyskolene) i fellesskap. Det nye systemet plasserer ikke institusjonene på en lineær skala. I stedet bygger det opp en database der interesserte kan konstruere sine egne indikatorer.

Høgskolen i Oslo og Akershus har valgt å bli med i dette samarbeidet. Det er et fornuftig valg. Mer enn 500 læresteder har meldt seg på. Les gjerne bloggposten til prorektor (FoU) Frode Eika Sandnes fra februar i år. Den gir et godt innblikk i de europeiske prosessene.

(more…)

søndag, oktober 13, 2013

P 47/13: Rask lesing om langsom bølge

Filed under: debatt — plinius @ 8:58 pm

MOOC banker på døra.

Den første norske MOOC-konferansen ble holdt 10. september. HiOA holdt et åpent seminar 27. september og skal følge opp senere i høst.

Den nasjonale konferansen ville «sette søkelyset på at MOOC er på vei til Norge». Arrangørene ønsket å diskutere spørsmål som:

 • Utfordrer MOOCene elfenbenstårnet? 
 • Er globale løsninger svaret på våre behov? 
 • Hvem vil egentlig tape på MOOC? 
 • Hvordan kan høyere utdanning utnytte det beste i MOOC konseptet? 

På grunn av stor interesse ble konferansen flyttet til større lokaler.

Alt dette er vel og bra. Det er godt å komme i gang. Det jeg savner er et fastere grep.

Globale løsninger er ikke svaret på våre behov. Globale løsninger gir rammene vi må forholde oss til.

Norge virker så isolert fra resten av verden. Arrangørene tar ikke stilling. De stiller bare forsiktige spørsmål. Vi starter tilsynelatende på null.

(more…)

tirsdag, oktober 8, 2013

P 46/13: Høyskolen og den nye regjeringen

Filed under: debatt — plinius @ 9:33 pm

Når det gjelder kunnskapspolitikk, går ikke skillet mellom høyresida og venstresida, men mellom  nye og gamle verdensbilder.

Partiene er preget av indre splittelse.  Alle strever med de nye spillereglene. Den globale kunnskapsøkonomien setter alle politikere på prøve.

Derfor er jeg nysgjerrig på den nye regjeringen.

 • Hva har de nye lederne forstått?
 • Hva har de tenkt å gjøre?
 • Henger handling og innsikt sammen?

Den nye kunnskapspolitikken skiller seg ikke vesentlig fra den gamle. Den blå gitaren spiller samme melodi som den røde.

 • Den nye økonomien er global
 • Kapital, kunnskap og arbeidsplasser er i flyt
 • Norge må satse på innovasjon

Kunnskapsøkonomien stiller to krav til universitets- og høyskolesektoren.

Krav til kvantitet

For det første må sektoren dekke arbeidslivets behov for kyndige fagfolk i store mengder.  Nittitallets kunnskapspolitikk dreide seg om masseproduksjon av kandidater for et kunnskapskrevende arbeidsliv. Deretter kom en tilsvarende satsing på masseproduksjon av faglige tekster. Vi skriver artikler i bøtter og spann.

(more…)

mandag, oktober 7, 2013

P 45/12: Faglig frihet ved HiOA?

Filed under: debatt — plinius @ 5:27 pm

Det er bred enighet om at høyere utdanning er under et voksende økonomisk og administrativt press.

Tellekanter, studiepoeng og andre produksjonsmål får stadig større betydning for den faglige virksomheten.

Femti prosent økning

På møtet 23. mai i år gikk FoU-utvalget ved HiOA inn for at aktive forskere med kompetanse minst tilsvarende førsteamanuensis skal produsere minst 1,5 publikasjonspoeng per år. Når det gjelder tid til forskning, skal aktive forskere med kompetanse tilsvarende

 • førsteamanuensis ha mulighet til 35/65 deling av sin tid mellom forskning og undervisning.
 • professorer ha mulighet til 50/50 deling av tid mellom forskning og undervisning

Hvis vi også ser på tiden som er avsatt til forskning, blir kravet selvsagt større for mellomstillingene enn for toppstillingene:

 • 3,0 poeng pr. forskningsårsverk for professorer og dosenter
 • 4,3 poeng pr. forskningsårsverk for førsteamanuenser og -lektorer

I 2012 hadde høyskolen 415 personer på de aktuelle stillingsnivåene:

 • 81 professorer og 11 dosenter
 • 202 førsteamanuenser og 121 førstelektorer

Hvis alle hadde realisert det nye produksjonskravet, ville HiOA ligget 64% høyere enn det faktiske resultatet: 623 mot 379 poeng.

(more…)

lørdag, oktober 5, 2013

P 45/13: To kulturer ved HiOA

Filed under: debatt — plinius @ 3:29 pm

Høyskolens kommunikasjonsdirektør har fått motbør.

Anne Christel Johnsgaard vil engasjere dyre konsulenter til å holde kommunikasjonskurs og gi strategisk rådgivning – ved en høyskole som dekker disse fagområdene i sin egen portefølje.

Jeg støtter det meste av kritikken. Den går ikke på person, men på administrativ kultur. Direktøren tåler det nok. Hun har vært ute en vinterdag før.

Høyskolen har bygd opp en stor sentraladministrasjon. Jeg tar det for gitt at den er faglig kompetent. Men den er ofte politisk naiv.

Høyskolen bæres av to kulturer: en faglig og en administrativ.  De må samvirke for å levere. Men da møter vi stadig spørsmålet: hvilken kultur skal gjelde her og nå?

Veier styringsrett tyngre enn ytringsfrihet eller omvendt – i denne konkrete saken? Where do we go next – your culture or mine?  

(more…)

fredag, oktober 4, 2013

P 44/13: Dokumentanalyse på HiOA

Filed under: debatt — plinius @ 1:27 pm

Det er vanskelig å diskutere saker som angår administrasjonen ved HiOA på en fornuftig måte. Det skyldes først og fremst at personene bak beslutningene er lite synlige. «Faceless bureaucrats» er et velkjent begrep. Saksdokumenter og møtebøker gir bare et vagt bilde av interessene og synspunktene til de ulike personene og gruppene i beslutningssystemet.

Denne posten (som er noe utvidet) var opprinnelig en del av gårsdagens innlegg om Samfunnsdebatt på HiOA.

Forvaltningen legger stor vekt på at alle beslutninger skal være formelt korrekte – og det er selvsagt en god ting. Men den legger lite vekt på at beslutningsprosessene skal være godt synlige og lette å forstå for de som blir berørt, men som ikke sitter på innsiden. Snarere tvert i mot. De reelle prosessene, som ofte innebærer skarpe motsetninger og konflikter, holdes bevisst skjult. Å synliggjøre uenighet, er illojalt.

Plinius vil heller gå i dialog med personer enn å finlese dokumenter. Men når lederne er usynlige, må jeg gripe det som faktisk er synlig. Altså de publiserte tekstene.

(more…)

torsdag, oktober 3, 2013

P 43/13: Samfunnsdebatt på HiOA

Filed under: debatt — plinius @ 11:22 pm

Høyskolens Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ledes av en direktør med solid bakgrunn fra Geelmuyden.Kiese.

 • Bildet: Fra Forsker Grand Prix 2013

Under seg har hun to seksjoner, som også har hver sin leder.

 • Seksjonen for studentrekruttering, profilering og førstelinje har, ifølge telefonkatalogen, atten ansatte på Bislett og seks på Kjeller. Alle de som jobber på Bislett ser ut til å sitte i administrasjonsbygget (Pilestredet 46).
 • Seksjonen for samfunnskontakt og forskningsformidling har tretten ansatte i P46 og to på Kjeller.

Nå ber avdelingen om hjelp utenfra.  Det er seksjonen for samfunnskontakt og forskningsformidling som trenger konsulenter. Vi har ikke nok kompetanse på huset. Det er snakk om et samlet innkjøp på 5-6 millioner kroner over fire år.

(more…)

Older Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.