Plinius

mandag, oktober 8, 2012

P 67/12: Å lese er å lytte

Filed under: filosofi, sitater — plinius @ 9:53 am

Høsten 2000 snakket Georg Johannesen på Skjervheim-seminaret på Voss.

Skjervheim er født i Myrkdalen, Voss (bildet)

Sitatene er tatt fra foredragsnotatene til «Hans Skjervheim og det kommunikative mistaket» i boka Nytt om Ibsen og andre essays. Skjervheim var død året før, syttito år gammel. De siste årene av sitt liv hadde han bodd på institusjon, uten språk, etter et hjerneslag i 1991.

Side 55-66

 1. Jeg deler Hans Skjervheims frykt for vage ord, omgitt av eksakte tall (s. 55)
 2. Alfa og omega er taushet. Jeg tier før jeg taler. Jeg tier når jeg har talt. Til slutt tier jeg for godt, slik jeg gjorde før jeg ble født (56)
 3. Vi er alle fisk i retorikkens hav. Ingen kan melde seg inn i eller ut av retorikken  (56).
 4. Stolthet er en kristen synd, som er en gresk dygd (60-61)
 5. Hans Skjervheim begår det mistaket han påpekte hos fagfolk som satte sitt håndverk absolutt. Hans Skjervheims håndverk var å kunne skrive under et trykk som ga kunstnerisk resultat i velskrevne – og retorisk overtalende – essays (62)
 6. Hans Skjervheim var … «retta inn mot ‘negasjon'»[G. Skirbekk]  av moteriktige synspunkt.
 7. Hans profesjonsideologi kunne da bli en variant av det instrumentalistiske mistaket ved at et nøytralt håndverk ble gjort til et krigersk livssyn.
 8. I filosofisk sjargong: Techne blir doxa og doxa episteme.
 9. Rom og tid danner aktuell situasjon (kairos). Mangel på god situasjonsforståelse (eukairos) omdanner kommunikativ filosofi til instrumentalistisk filosofisme (65)
 10. Kantianeren Skjervheim er som essayist prekantiansk.

(more…)

lørdag, oktober 6, 2012

P 65/12: Under huden

Filed under: debatt, filosofi — plinius @ 1:53 pm

Dagens sitater fra Georg Johannesen.

Ludwig Wittgenstein

 • Og med hva betaler man for tanker?
 • Med mot, tror jeg (s. 91)

Jens Stoltenberg

 • Jeg føler at det ikke er noe annet land jeg hører mer hjemme i enn Jugoslavia
 • Jeg lengter etter å få et glimt av noe som er større enn meg selv (47)

(more…)

fredag, mars 16, 2012

P 42/12: Dialog og svada

Filed under: debatt, filosofi, HiOA — plinius @ 9:31 am

Habermas skiller mellom systemverden og livsverden.

Vår livsverden springer ut av og er forankret i direkte samspill mellom levende mennesker. Vennskap og kjærlighet, familie og slekt, naboer og kolleger, tilhører vår livsverden. Sosiale institusjoner som skole og bibliotek, lag og foreninger, kunst og vitenskap er preget av samme personlige nærhet.

Systemenes verden springer ut av og er forankret i indirekte eller medierte former for kontakt. De to dominerende systemene er marked og myndighet. De to hovedmediene er penger og makt.

(more…)

tirsdag, april 19, 2011

P 67/11: Bourdieu i USA

Filed under: 1bib, filosofi — plinius @ 5:14 pm

De færreste amerikanere leser fransk.

Det gjelder også akademikerne. Derfor må franske samfunnsteoretikere, filosofer og forfattere oversettes til engelsk før de kan slå i gjennom. Det samme gjelder forøvrig tysk.  Intellektuell resepsjon i USA forutsetter at tekstene blir oversatt til engelsk.

Bourdieu har blitt godt mottatt i USA. Som vedlegget viser ble mange av hans bøker ble oversatt nokså raskt. Den beste inngangen til Bourdieu, slik jeg ser det, er boka An invitation to reflexive sociology. Den bygger på Bourdieus diskusjoner med doktorgradsstudenter i sosiologi, antropologi og statsvitenskap ved University of Chicago våren 1988.

(more…)

mandag, april 18, 2011

P 66/11: En pragmatisk redaktør

Filed under: 1bib, filosofi — plinius @ 11:43 pm

Richard Shusterman (bildet) har redigert artikkelsamlingen om Bourdieu. Han

håper å fremme en potensielt svært så fruktbar dialog mellom Bourdieu og filosofene i den engelskspråklige verden.

Dialogen starter med at en serie forfattere retter filosofisk kritikk mot Bourdieus filosofiske tekster.

Selve prosjektet har noe absurd ved seg. Bourdieu er filosofisk skolert så det holder. Men hans tilnærming både til samfunn og ideer er sosiologisk, historisk, kritisk og refleksiv.  Når Shusterman inviterer Bourdieu til å delta i en fagfilosofisk debatt, bryter han med Bourdieus skeptiske og konkrete tilnærming til alle akademiske felt.

(more…)

fredag, april 15, 2011

P 63/11: Kontor eller kontakt?

Filed under: 1bib, filosofi — plinius @ 11:37 am

Hva slags akademikere trenger Norge?

For en måned siden hadde Aftenposten en artikkel om dette, basert på en Gallup-undersøkelse som Universitetet i Oslo hadde bestilt. Undersøkelsen skisserte fem kompetanseprofiler:

 • brobyggeren: har samarbeidsevne i helse- og omsorgssektoren, formodentlig med vekt på det en kaller empatisk relasjonskompetanse
 • byråkraten: er særlig resultat- og løsningsorientert, formodentlig i forhold til mer eller mindre stivbeinte regelverk
 • entreprenøren: knytter kontakter, bygger nettverk og arbeider selvstendig
 • forskeren: opptatt særlig av å skaffe seg ny kunnskap og være god skriftlig
 • læreren: formidler godt, formodentlig muntlig

(more…)

torsdag, april 14, 2011

P 62/11: Mer om Bourdieu

Filed under: 1bib, filosofi — plinius @ 1:56 pm

Kan vi ha et vitenskapelig forhold til vår egen eksistens?

Det er dette spørsmålet Hubert Dreyfus and Paul Rabinow stiller i sitt bidrag til samlingen om Bourdieu:  – Can there be a science of existential structure and social meaning?

Oppstart

Pierre Bourdieu has developed one of the most analytically powerful and heuristically promising approaches to human reality on the current scene. As opposed to the other two plausible living contenders, Jürgen Habermas and Jacques Derrida, Bourdieu has continued and enriched the line of modern thought that runs from Durkheim and Weber through Heidegger to Merleau-Ponty and Foucault.

(more…)

onsdag, april 13, 2011

P 61/11: Boka som tekstmaskin

Filed under: 1bib, filosofi, litteratur — plinius @ 6:39 pm

Bøker består av ord.

Ordene inngår i setninger. Setningene grupperes i paragrafer. Paragrafene samles i større avsnitt.

Bildet: Judith Butler

Det som skiller avsnittene fra hverandre, er de indre sammenhenger. Når vi går fra et avsnitt til det neste, starter en ny tematikk, fortelling eller argumentasjonsrekke. Avsnittene kan kombineres i større enheter – kapitler – ofte med hver sin overskrift. Summen av kapitlene er en bok.

Setninger, paragrafer, avsnitt og kapitler er punktueringer på ulike nivåer. De uttrykker små og store brudd i tekstens løpende strøm.

En bok er en retorisk struktur. Den henvender seg til leseren med verbale virkemidler. I denne bloggposten prøver jeg ut en enkel retorisk analyse av en artikkelsamling om Bourdieu.

(more…)

Older Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.