Plinius

lørdag, september 28, 2013

P 42/13: San Francisco erklæringen

Filed under: debatt, forskning, innovasjon, utvikling — plinius @ 3:05 pm

Kritikken er sterk og voksende.

I land etter land begynner enkle administrative indikatorer å erstatte forskernes faglige vurderinger og diskusjoner. Forskningens kvalitet og kvantitet blir målt, og deretter styrt, ved å telle antall publikasjoner eller siteringer.

Det forenkler administrasjonen av forskning. En førstekonsulent med juss eller økonomi som bakgrunn trenger ikke fagkunnskap i sykepleie for å telle «godkjente» artikler i sykepleiefaget.

  • Bildet: Fra farmasiutdanningen (HiOA)

Men nå begynner forskersamfunnet å slå tilbake. I desember i fjor startet en rekke ledende redaktører arbeidet med en kritisk erklæring om vurdering av forskning.

«San Francisco Declaration on Research Assessment» (DORA) – med undertittelen «Putting science into the assessment of research»,  ble publisert i mai 2013.

DORA åpner fyndig: –  There is a pressing need to improve the ways in which the output of scientific research is evaluated by funding agencies, academic institutions, and other parties. 

(more…)

onsdag, september 25, 2013

P 40/13: Godt svar fra HiOA

Filed under: debatt, forskning, profesjon, utvikling — plinius @ 10:31 am

Debatten rundt Fagerbergutvalget (2011) gir et godt grunnlag for å diskutere høyskolens FoU-strategi.

Høyskolens høringsuttalelse er et solid dokument. Plinius er, nesten forbausende ofte, enig i det rektor og direktøren har sagt til departementet. Jeg gjengir noen sentrale avsnitt (mine underoverskrifter):

Bruksmåter

– «Når ideen om et forskningsbarometer skal videreutvikles, bør dette ses i sammenheng med Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport, Forskningsrådets indikatorrapport og det pågående arbeidet i EU med Multirank. …

  •  I tillegg bør det være en målsetting å komme fram til gode indikatorer som fanger opp hvordan forskning i næringslivet og samfunnet for øvrig brukes. «

Min kommentar

  • Dette er drømmen om den gode indikator.
  • Den skal erstatte strategiske debatter og vanskelige interessekonflikter med tall som alle kan være enige om.
  • Den indikatoren finnes ikke.

(more…)

tirsdag, september 24, 2013

P 39/13: Hvordan virker tellekantene?

Filed under: debatt, forskning, utvikling — plinius @ 10:25 am

Universitets- og høgskolerådet har satt i gang en utredning av tellekantsystemet. Mandatet sier bl.a.:

Hovedhensikten med evalueringen er å undersøke om formålet med publiseringsindikatoren er innfridd: Har indikatoren stimulert til mer forskning, og forskning av høyere kvalitet?

Dokumentasjonen i CRISTIN viser at antall fagfellevurderte publikasjoner har økt kraftig. I den forstand har vi åpenbart fått mer forskning (F).  Jeg er også trygg på at vi har fått mer forskningsbasert kunnskap.

Men det er svært lite sannsynlig at kunnskapsmengden har økt i samme takt som papirmengden. Systemet fremmer publisering – ikke kunnskapsutvikling i og for seg.

Hva betyr dette på bakkenivå?

Når det gjelder kvalitet, har systemets «gudfar» (Gunnar Sivertsen) selv sagt at indikatoren ikke måler kvalitet. Opprinnelig het det

Gjennom betre måling av forskingsresultat … ønskjer departementet … å stimulere universitet og høgskolar til å få fram forskingsresultat av høg kvalitet.

Det høres tilforlatelig ut. Men departementet snakker fra de høyere luftlag. Nede på bakken – som for meg er bibliotekfeltet – skulle dette bety at bedre måling av forskningsresultater i bibliotekfag skal føre til flere forskningsresultater av høy kvalitet. 

Departementets allmenne språk treffer ikke vår faglige virkelighet. Dette spørsmålet har våre fagfolk faktisk forsket på. Forfattere som Richardson (2002) og tidsskrifter som EBLIP har undersøkt både den formelle kvaliteten og de praktiske konsekvensene av det som publiseres som bibliotekforskning.
(more…)

mandag, september 23, 2013

P 38/13: På riktig kurs?

Filed under: debatt, forskning, utvikling — plinius @ 1:08 pm

Er HiOA på riktig kurs?

Debatten om tellekanter og FoU har blitt riktig livlig.

Plinius har flagget at antall publiseringspoeng pr. faglig ansatt ikke egner seg  som kompass for Høgskolen i Oslo og Akershus.  Jeg glad for engasjerte innlegg fra prorektor Frode Eika Sandnes og miljøfagsprofessor Knut Seip. De åpner for felles utforsking av problemfeltet.

Frodes fullstendige kommentar står på rektoratets blogg.  Jeg har svart slik:

Hva ønsker vi å måle?

La meg prøve å skissere en sentral problemstilling knyttet til alle former for måling: tellekanter, eksamen, EØS-kontroll:

  • For å vurdere om et instrument fungerer godt nok, må vi først angi hva instrumentet skal måle.

På dette området er både staten og HiOA nokså vage. Begge snakker mye om forskning og utvikling (FoU). Samtidig vet alle at det offisielle måleapparatet bare fanger opp (noen sider av) den mer tradisjonelle forskningsvirksomheten (F) .

(more…)

fredag, september 20, 2013

P 37/13: Uhildet og grundig?

Filed under: debatt, forskning — plinius @ 3:23 pm

Vår nye nettavis Khrono gjør sitt beste for å bygge en levende offentlighet ved HiOA.

Min gode høyskolekollega Knut Seip har svart på kronikken om tellekanter – og jeg følger opp.

Utvikling blir ikke målt

Hei Knut og takk for svar. Du sier at

det er viktig at den kunnskap vi formidler ( både F og U) er så god som mulig. “. Den beste måten å få det til på er ved fagfellevurdering . Den eneste måten jeg kjenner til for uhildete og grundige vurderinger er ved fagfellevurderinger i » godkjente» tidsskrifter.  

Her synes jeg for det første at du setter den “klassiske” vitenskapsmodellen opp som en modell for alle fagområder og alt faglig endringsarbeid. Modellen beskriver en ideell versjon av kunnskapsproduksjonen i disiplinfagene.

Denne beskrivelsen er ikke dekkende for faglig utviklingsarbeid, inkludert innovasjon og formidling, i de typiske profesjonsfagene ved høyskolen. Også disiplinfagene har sine problemer, men den diskusjonen får andre ta seg av.

Vår kontekst er en profesjonshøyskole som ønsker å bli et profesjonsuniversitet. Da må vi konsentrere oss om tellekantsystemets virkninger i profesjonsfagene.

(more…)

torsdag, september 19, 2013

P 36/13: Høy temperatur i Forskningsrådet

Filed under: debatt, forskning — plinius @ 11:59 am

Forskningsrådets direktør, Arvid Hallen, skriver en frisk og levende blogg. Han bruker sin ytringsfrihet og inviterer andre til å gjøre det samme:

  • Kommentarer til innlegg blir publisert direkte.
  • Det trengs ingen innlogging.
  • Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

Vi som skriver mye nettet, har vent oss til at kommentarer blir publisert der og da. Vi vil ikke vente på godkjenning med lua i hånden. Men vi ønsker saklige debatter. Da må vi følge med på våre egne blogger, svare på seriøse innlegg – og tørke støv når det er nødvendig:

Forskningsrådet forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.

Folk flest oppfører seg greit. Litt spam er det vanskelig å unngå. Men kverulantene holder seg unna de velstelte bloggene.

Valgflesk?

Samtidig må det være rom for reell uenighet, som her:

(more…)

onsdag, september 18, 2013

P 35/13: Kjeller bedre på FoU …

Filed under: debatt, forskning — plinius @ 10:52 pm

Da høyskolene i Oslo og Akershus skulle slå seg sammen, var de ansatte i Oslo ganske skeptiske. Mange som ivret for universitetsstatus, mente at HiA publiserte for lite.

Det er riktig at Akershus lå langt under Oslo med hensyn til publiseringspoeng pr. faglig årsverk. Men slike vurderinger er avhengige av instrumentet. I 2009 lå Kjeller faktisk høyere enn Bislett med hensyn til en annen viktig indikator, nemlig forskernes produktivitet.

Det er ikke Plinius, men Fagerbergutvalget som sier dette. I et oppslag i Aftenposten (2011) la Jan Fagerberg stor vekt på  forskjellene i FoU-produktivitet mellom de ulike universitetene og høyskolene.

Artikkelen hadde også et diagram (bildet). Her tronet Narvik på toppen – med dobbelt så høy produktivitet som institusjon nr. 2.

Høgskolen i Oslo lå ganske lavt. Universitet i Agder lå ennå litt lavere. Og Høgskolen i Akershus lå faktisk litt høyere...

Og moralen er …

Det finnes mange mulige måter å måle FoU-innsats på.

Skal vi forklare hvorfor ulike beregningsmetoder gir ulike rangeringer, må vi diskutere de tekniske detaljene. Skal vi vurdere hvilken metode som er best, må vi dessuten undersøke instrumentets validitet, altså sammenhengen mellom det vi egentlig ønsker å måle og det vi i praksis måler.

(more…)

tirsdag, september 17, 2013

P 34/13: Tellekanter på individnivå

Filed under: debatt, forskning — plinius @ 2:25 pm

På høyskolens avis Khrono løper det en debatt om tellekantsystemet.

En av mange problemstillinger er: På hvilket aggregatnivå (institusjon, fakultet, institutt, individ) er det fornuftig, legitimt, rimelig eller metodisk korrekt å anvende tellekantindikatorene.

Denne bloggposten er også publisert i Khrono. Bildet: Et snodig instrument.

Jeg har kritisert vårt samfunnsfaglige fakultet for å bruke tellekanter helt ned på individnivå.  Ivan Harsløf, som er prodekan for FoU, har svart.

Debatten fortsetter.

Svar til SAM

Takk til Ivan Harsløf for godt svar. Jeg følger med glede opp.

Du skriver:

– «Bemerk at SAM ved fordeling av FoU-tid nettopp IKKE bruker tellekantssystemet, hvis vi med dette mener systemet for oppgjøring av publiseringspoeng ut ifra publiseringskanal (nivå-kategorisering), -type (artikkel/monografi mm) og forfatterandeler. Det er korrekt at vi – som utgangspunkt – sier at publikasjoner må være tellende.»

Jeg kan gjerne presisere at SAM ikke bruker hele tellekantberegningen, men at de holder seg tellekantlisten over godkjente tidsskrifter og forlag for å avgjøre om en artikkel skal regnes som tellende ved fakultetet eller ikke.

(more…)

« Newer PostsOlder Posts »

Blogg på WordPress.com.