Plinius

mandag, juni 13, 2011

P 94/11: Infografikk fra Hordaland

Filed under: 1bib, grafikk, statistikk — plinius @ 2:45 pm

Hordaland kan minne om Hellas.

Fylket er formet av fjord og fjell. Et oppsplittet landskap fører til mange politiske enheter. Hordaland har trettifire kommuner. Nitten av dem har under fem tusen innbyggere.

(more…)

mandag, juni 6, 2011

P 89/11: Konsentrert sakprosa

Filed under: grafikk, litteratur, marked, statistikk — plinius @ 11:09 pm

Bokmarkedet splittes opp.

Bestselgerne beriker forlag, forfattere og salgskanaler. Resten utgis i noen hundre eksemplarer hvis de havner utenfor Kulturfondet, og i et par tusen hvis de havner innenfor. De kjemper om hylleplass og oppmerksomhet. De vil så gjerne bli sett og lest.

Bibliotekene blir også påvirket av kontrasten mellom velsmurt maskineri og verdig trengsel. Men konkurransen er mildere enn i det kommersielle markedet.

For et par år siden analyserte jeg Bibliofils liste over de tusen mest utlånte boktitlene. Her ser jeg på materialet en gang til. Diagrammet nedenfor viser i hvilken grad utlånet av de ett hundre mest populære bøkene, i fag- og i skjønnlitteratur, er konsentrert om et lite antall titler. Data gjelder første halvår 2009. (more…)

torsdag, juni 2, 2011

P 88/11: Ni grafer fra Time bibliotek

Filed under: grafikk, statistikk — plinius @ 3:44 pm

Vidar Lund på Time bibliotek har benyttet Google Docs til å presentere bibliotekstatistikken.

Jeg håper flere vil gjøre det samme – og benytter anledningen til å vise hvordan det grafiske bildet kan  utvikles videre. Vi starter med utlånstallene måned for måned og viser den grafiske logikken i sju trinn.

Trinn 1

Det første diagrammet – Graf1 – er det samme som Time har publisert, bortsett fra at Time har angitt årstall for de ulike linjene.

(more…)

tirsdag, mai 31, 2011

P 86/11: Visuelle bilder

Filed under: grafikk, KOSTRA, statistikk — plinius @ 10:57 am

God grafikk formidler sammenhenger eller utviklingstendenser i ett blikk.

For eksempel vet vi at de mindre kommunene låner ut mer skjønnlitteratur og mindre sakprosa (pr. innbygger) enn de største.

Nedenfor ser du to linjediagrammer. Det første viser utlånet av hhv. skjønn- og faglitteratur pr. voksen (14+) i kommuner av ulik størrelse.

Det er åpenbart at befolkningen i mindre kommuner låner mindre faglitteratur – og at utlånet av skjønnlitteratur ligger høyest i kommuner med mindre enn ti tusen innbyggere. (more…)

lørdag, oktober 23, 2010

P 146/10: Bokpriser og mediebudsjett

Filed under: grafikk, statistikk — plinius @ 9:44 am

Det er budsjettider, skriver en kollega til meg, og vi i folkebiblioteksektoren må argumentere mot kutt og for høyere budsjett.

Det støtter jeg helhjertet. Hun har stilt meg noen konkrete spørsmål om statistikk, og jeg tror svarene kan ha interesse for flere.

  1. Finnes det noen tall for prisen på bøker (hardcover)  for årene 1990 og 2009.
  2. Samme spørsmål for lydbøker?
  3. Finnes noen tall om bevilgninger til media til bibliotek (av ulik størrelse) i 1990?
  4. Og 2009?

Det fjerde spørsmålet er det enkleste. KOSTRA har opplysninger om medieutgifter (og folketall) i alle kommuner siden 2006. Jeg har satt opp tabellen Medieutgifter 2009 – og også beregnet medianer og gjennomsnittsverdier ut fra kommunens størrelse (bildet viser mediantallene).

(more…)

onsdag, oktober 20, 2010

P 143/10: Verdens statistikkdag

Filed under: grafikk, statistikk — plinius @ 1:12 pm

Bibliotekstatistikk er først og fremst et håndverk.

Det finnes mange typer statistikk. Hovedskillet går mellom ren og anvendt, eller teoretisk og praktiske statistikk. Den rene statistikken er et matematisk fag. Ulike grener av matematikken undersøker ulike matematiske «gjenstander» – f.eks. heltall (tallteori), likninger (algebra) eller flater og legemer (geometri, topologi).  Utgangspunktet for den matematiske statistikken er begrepet sannsynlighet.

I bibliotekfaget har undervisningen vært preget av korte innføringer i forskningsrettet statistikk. I praksisfeltet, derimot, møter bibliotekarene først og fremst offentlig statistikk. Denne statistikken er rettet mot administrative behov for dokumentasjon, ledelse og kontroll.

(more…)

onsdag, august 25, 2010

P 125/10: Faglige argumenter

Filed under: grafikk, statistikk — plinius @ 8:12 am

Ole David Østli kom med en utfordring på biblioteknorge:

Høivik sier videre at: «Halvparten av bøkene bør ut – og rom for nye aktiviteter bygges inn». Jeg har lyst til å spørre han: «Hvis du kunne beholdt en like stor boksamling, og samtidig få plass til nye aktiviteter, ville du likevel fjernet halve boksamlingen?».

Når jeg sier at halvparten av bøkene bør ut, er dette en spissformulering. Men den er ikke tatt rett ut av lufta. Jeg mener ikke at alle bibliotek bør halvere sine samlinger. Det blir for mekanisk. Men bestandens størrelse – og forholdet mellom utlån og bestand i norske folkebibliotek peker i denne retningen for Norge som helhet.

(more…)

søndag, august 22, 2010

SK 22/10: Hva sier tallene?

Filed under: grafikk, statistikk — plinius @ 12:12 pm

Folkebibliotekene har i alle år brukt utlån pr. innbygger som det viktigste uttrykket for suksess.

Det gir et alt for ensidig bilde av virksomheten. Jeg er glad for at andre indikatorer nå trekkes inn. Besøkstallet pr. innbygger er åpenbart viktig. Buskerudgeriljaen legger stor vekt på omløpstallet. Ole David Østli har tatt opp fornyelseshastigheten: hvor mange år tar det å skifte ut samlingen?

Jeg mener dessuten at vi bør studere arealbruk og åpningstider langt grundigere enn vi gjør i dag.

Ved at miljøet tar sine egne tall på alvor, får debattene en sterkere faglig karakter. Vi slipper trosbekjennelsene – til Boka, til Demokratiet og til Lesingens ubegrensede velsignelser.

(more…)

Older Posts »

Blogg på WordPress.com.