Plinius

torsdag, mars 10, 2011

P 45/11: Team Jensen tar over

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 7:53 pm

Kari Toverud Jensen, Olgunn Ransedokken og Frode Eika Sandnes skal lede den nye høskolen fra 2011 til 2015.

Plinius ønsker det nye rektoratet hell, lykke og fralandsvind.

Dere vil lede landets største høyskole fra 1. august 2011. Det profesjonsrettede universitetet – som ikke vil hete profesjonsuniversitet – vinker forut. Fjoråret var preget av fusjonsdebatt. Den kampen ble avgjort i desember.

(more…)

mandag, mars 7, 2011

P 42/11: Kvalitet, relevans og effektivitet

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 8:54 am

I går kommenterte jeg programmet til Team Jensen.

I dag tar jeg en titt på programmet til Team Waaler.  Det som slår meg, er hvor like, generelle og uforpliktende de to tekstene er. Enhver leder, valgt eller ansatt, må da erklære seg enig med begge. Honnørordene er stort sett de samme:

 • kvalitet, relevans og effektivitet
 • styrke, utvikle og videreutvikle
 • posisjonere, profilere og sette dagsorden
 • sammenheng, samarbeid, samordning og samspill
 • god undervisning, gode kontaktflater, gode prosesser og godt handlingsrom

(more…)

søndag, mars 6, 2011

P 41/11: Mulighetenes tid

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 3:15 pm

Team Jensen står sterkt foran andre valgomgang.

Det er en stor og spennende lederoppgave det vinnende teamet står overfor. Jeg tror en levende debatt kan gjøre jobben lettere.  Derfor har jeg lest og kommentert programmet (i kursiv)

Innledningen

Oslo og Akershus får en ny høgskole i august 2011 – en høgskole som har som mål å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Ved å videreføre det beste fra begge høgskolene må vi utvikle vår kultur i spenningen mellom nytenkning og gode tradisjoner. Grunnleggende verdier skal være: akademisk frihet, åpenhet, raushet og respekt.

(more…)

lørdag, mars 5, 2011

P 40/11: Kem har sagt det?

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 6:43 pm

Team Waaler har blitt utfordret på hva de mener om organisering av nettdebatten, opplegget og rammene for valgkampen?

Nina Waaler svarte bl.a.:

 • Nettdebatten har vært og er viktig.
 • Men beskrivelsen som Tord Høivik gir av den så langt, har klare trekk som vi må ta på alvor.
 • Blant annet er svært få tilsatte ved HiAk samt studenter ved de to høgskolene representert.
  • Hva er dette et uttrykk for?
  • Hva hindrer flere tilsatte og studenter fra å delta aktivt i nettdebatten?
  • Engasjerer ikke de aktuelle sakene?
  • Er mangel på tid en forklaring?
  • Og, hvorfor stiller så få studenter opp på de to debattmøtene som er arrangert spesielt for studentene?
 • Flere studenter som teamet hadde snakket med, visste ikke engang at et valg var på gang.

(more…)

fredag, mars 4, 2011

P 39/11: Kritisk offentlighet

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 4:13 pm

Min gode kollega Anton Havnes stiller mange viktige spørsmål om den debatten vi nettopp har hatt rundt rektorvalget.

 • – Hva lærer vi om den kritiske offentligheten med utgangspunkt i rektordebatten?
 • – Hvordan inviteres det til å delta?
 • – Hvem deltar?
 • – Hvordan er deltakelsen?
 • – Kan man si noe om hva meningsutvekslingen leder til?
 • – Hva er styrkene og svakhetene ved dette forumet for offentlig debatt ved en institusjon av vår type?

Jeg har svart ham på HiO-nytt – der debatten løper – og gjengir også svaret her:

(more…)

tirsdag, mars 1, 2011

P 37/11: En uavhengig presse

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 11:30 am

Alle jeg kjenner, støtter pressens frihet og uavhengighet.

Journalister skaper liv. Ved vanlige valg bidrar journalistene til kunnskap og debatt ved å intervjue og observere, tolke og grave. De analyserer strategier og avdekker allianser. De stiller vanskelige spørsmål og peker på konflikter som rører seg under teppet.

Med alle sine svakheter gjør journalistikken det mulig for vanlige borgere å få et bilde av det politiske landskapet vi lever i. Vi trenger presse, radio og TV for å komme fram til meninger i diskusjon og samspill med andre mennesker. Uten presse ville vi ikke hatt en borgerlig offentlighet, slik Habermas bruker begrepet.

(more…)

mandag, februar 28, 2011

P 36/11: Valget som prosess

Filed under: høyskolevalg — plinius @ 10:58 am

Valget starter i morgen.

Jeg synes det er vanskelig å skille de fire gruppene fra hverandre. I den løpende rektordebatten får alle spørsmål de samme velvillige svar. Da spiller  programmene svært liten rolle. Vi ender vi opp med et valg mellom personer – ikke prinsipper.

Det betyr også at vanskelige spørsmål forsvinner i tåka. I fjor var det mye debatt om kostnadene ved fusjon – fordi tilhengere og motstandere representerte ulike linjer. Da ble det også lagt tall på bordet.

(more…)

søndag, februar 27, 2011

P 35/11: Pliktløp og forskning

Filed under: forskning, høyskolevalg, statistikk — plinius @ 10:57 am

Vi som jobber ved høyskoler og universitet har en blandet hverdag.

Undervisningen er pliktløpet. Den må forberedes og gjennomføres uansett dagsformen. Vi kan ikke skalte og valte med timene. Når studentene tropper opp, må læreren være klar. Resultatene viser seg ved eksamen.

Alt det andre er frivillige øvelser. Det betyr ikke at vi kan ta fri resten av tida, men det betyr at vi har betydelig frihet når det gjelder valg og gjennomføring av oppgavene – og også når det gjelder å rapportere om resultatene.

(more…)

Older Posts »

Blogg på WordPress.com.