Plinius

onsdag, oktober 3, 2012

P 63/12: Seminar om læringsteknologi

Filed under: HiOA, innovasjon, utdanning — plinius @ 4:22 pm

På dagens møte om læringsteknologi snakket Paul Hollins fra Bolton University om strategiarbeid i høyere utdanning – in a time of crisis.

Han tenkte på situasjonen i Storbritannia, der universitetene faktisk opplever dramatisk nedgang i søkertall og finansiering. I Norge, og spesielt i Osloregionen, er det jo ingen krise. Siden det ytre presset mangler, er det lettere å prate i stedet for å forandre. Torbjørn Eeg Larsen, som innledet før lunsj, sa mye riktig om hva høyskolen trengte å gjøre for å få til forandring.

Hollins tok oss også gjennom en rask Delfiprosess. Forsamlingen ble delt i tre grupper, som skulle komme med forslag til hvilke nye teknologier som ville være viktigst for høyere utdanning, på kort (1-2), midlere (3-5) og lang sikt (5-10 år). Jeg regner med at det endelige resultatet fra gruppe + plenumsarbeidet kommer i referatet.

(more…)

mandag, september 17, 2012

P 58/12: Ambassadør eller borger

Filed under: debatt, HiOA — plinius @ 11:51 am

Verden går framover.

I august 2011 ble kommentarknappen på høyskolens nettsted fjernet. Ett år senere begynte rektoratet å blogge.

I mellomtida har det skjedd en god del. En høyskole «på vei til et universitet» er et faglig fellesskap. Slike institusjoner kan ikke styres på samme måte som departementer eller private bedrifter.

Rektors nyeste bloggpost tar opp viktige spørsmål rundt kommunikasjon. Kari Toverud Jensen spør:

  • Hvem er vi som tilsatte og studenter ved HiOA når vi uttaler oss i offentligheten?
  • Hva er egentlig offentlig og privat, og hvor går skillet?
  • Sosiale medier utfordrer våre oppfatninger om disse spørsmålene, og vi må stadig holde liv i bevisstgjøringen og debatten om hvilken «hatt» vi har på oss i ulike sammenhenger.

Dette er viktige spørsmål, og jeg er glad for at de er reist i et forum som faktisk gjør det mulig å føre en dialog. Jeg har skrevet et svar på rektoratbloggen – og utdyper det her.

(more…)

fredag, mars 16, 2012

P 42/12: Dialog og svada

Filed under: debatt, filosofi, HiOA — plinius @ 9:31 am

Habermas skiller mellom systemverden og livsverden.

Vår livsverden springer ut av og er forankret i direkte samspill mellom levende mennesker. Vennskap og kjærlighet, familie og slekt, naboer og kolleger, tilhører vår livsverden. Sosiale institusjoner som skole og bibliotek, lag og foreninger, kunst og vitenskap er preget av samme personlige nærhet.

Systemenes verden springer ut av og er forankret i indirekte eller medierte former for kontakt. De to dominerende systemene er marked og myndighet. De to hovedmediene er penger og makt.

(more…)

lørdag, februar 25, 2012

P 34/12: Tydelig profil

Filed under: debatt, HiOA — plinius @ 5:16 pm

Høyskolens styre skal behandle resultatet av strategiarbeidet (fase 1) på tirsdag.

Plinius kommenterer første del av plandokumentet.

Styret legger til grunn at

  • strategiprosessen skal bidra til å tydeliggjøre HiOAs faglige profil
  • og for å styrke den videre posisjoneringen av høyskolen 
  • både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tydelighet er en god ting, men denne setningen snubler avgårde …

Og mener administrasjonen virkelig at den flunkende nye høyskolen allerede har posisjonert seg  – både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Eller er dette et utsagn som er sant åkke som – for man befinner seg jo alltid i en eller annen posisjon? Paddeflat, på knærne, oppreist eller i fullt firsprang framover …

(more…)

torsdag, februar 23, 2012

P 32/12: Kunnskapsmaskinen

Filed under: debatt, HiOA — plinius @ 12:01 am

Plinius har skrevet trettito poster (på denne bloggen) siden nyttår.

Atten dreier seg om høyskolen, tellekantsystemet, fusjon med AFI/NOVA og strategiprosessen. Jeg synes ikke dette er bortkastet tid. Det jeg skriver om HiOA, eller om norske bibliotek, eller om bibliotekstatistikk, berører meg.

Jeg er interessert, i ordets opprinnelige betydning. Inter esse betyr å være innenfor som deltaker – ikke utenfor som tilskuer.

Samtidig er høyskolen og fakultetet og bibliotekfeltet – ja til og med bibliotekstatistikken – arenaer der interesser står mot hverandre og kamper om penger, makt og prestisje utspiller seg.  Det som er spesielt ved interessekampene i dag, og som gjør de fleste debatter så merkverdige, er at de reelle motsetningene benektes. I bunn og grunn kan alle interesser forenes (sier underteksten), bare man finner de riktige svarene og følger de riktige prosessene.

(more…)

søndag, februar 12, 2012

P 22/12: Nytt høyskolesenter i Sandvika

Filed under: HiOA — plinius @ 11:24 pm

HiOA satser ekspansivt i Bærum.

Fra høsten 2013 skal HiOA tilby desentralisert utdanning av sykepleiere, vernepleiere og førskolelærere i nye lokaler i Sandvika. Det kan bli snakk om ett tusen studenter etter hvert. Bærum presenterer tiltaket slik:

Kunnskapskommunen Bærum

Studenter og andre kunnskapstørste flytter inn i Kunnskapssenteret høsten 2013.

(more…)

mandag, februar 6, 2012

P 19/12: Strategidebatten blir tydeligere

Filed under: framtid, HiOA — plinius @ 9:27 pm

Rektor Kari Toverud Jensen, som skriver om HiOAs universitetsstrategi på nettet i dag, forstår de som er bekymret, ut fra noen av de negative erfaringer de nye universitetene har gjort. Hun mener likevel at HiOAs utvikling vil bli en annen:

  • Høgskolens egenart – med de profesjonsrettede bachelorutdanningene – vil også være det det nye Universitetets egenart. 
  • HiOA skal bevare sin identitet som utdanner og kunnskapsleverandør inn mot profesjons- og arbeidsliv og spisse denne profilen. 
  • Økt forsknings- og utviklingsarbeid innen profesjonsfeltet vil både komme arbeidsliv og samfunnet til gode.

(more…)

fredag, februar 3, 2012

P 16/12: Innovasjon, profesjon og praksis

Filed under: debatt, HiOA — plinius @ 4:28 pm

Ledelsen ved HiOA er presset.

Onsdagens Universitas gikk til frontalangrep mot rektor. Jeg kan ikke huske et krassere angrep på en valgt akademisk leder. Debattredaktør Gabriel Steinsbekk avslutter sin artikkel slik: Toverud Jensen sitter som rektor på landets største høyskole. Der sitter hun blottet for enhver tillit. Studentene bør mobilisere for å få henne kastet. 

At høyskolens ledelse er inne i en vanskelig periode, er åpenbart. Men problemene vi står overfor kan ikke plasseres hos noen enkelt person.  Høyskolens problemer skyldes – for å si det enkelt – Norges overgang fra en sosialdemokratisk velferdsstat til en konkurranseutsatt kunnskapsøkonomi.

(more…)

« Newer PostsOlder Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.