Plinius

søndag, august 26, 2012

P 51/12: Blogging i august

Filed under: IFLA — plinius @ 1:28 pm

Aktiviteten på Plinius (og mine andre blogger) svinger en god del.

Bildet: Gamle venner møtes på Mumi-øya

Den siste tida har jeg hovedsaklig blogget på engelsk, på grunn av IFLA – forøvrig et livlig, trivelig og høyst vellykket arrangement. Finnene er både greie og grunnsolide.

Når høsten siger inn over Norge, blir det sikkert mer aktivitet på norsk. Men den internasjonale komponenten ser nok ut til å vokse. Twitter har også blitt viktigere etter hvert.

De som måtte være interessert, finner bloggpostene fra august nedenfor:

(more…)

lørdag, august 4, 2012

P 50/12: IFLA på programmet

Filed under: IFLA, statistikk — plinius @ 11:02 pm

August er IFLA-måned.

Bildet viser utstyr vi brukte på LATINA-kurset i Kampala i juni.

Reiseplanen ser slik ut:

 • Fly til Helsinki og videre til Turku (buss) tirsdag 7. august
 • Satellittkonferanse om statistikk i Turku 8-9. august
 • Buss til Hämeenlinna torsdag ettermiddag
 • IFLAcamp (nullkonferanse) i Hämeenlinna fredag 10. august (starter dagen før, men det rekker jeg ikke)
 • Buss til Helsinki fredag ettermiddag. Best Western Hotell
 • IFLA i Helsinki lørdag 11. – fredag 16. august
 • Tilbake til OSL fredag ettermiddag

(more…)

mandag, august 15, 2011

P 131/11: IFLA på nettet

Filed under: IFLA — Stikkord: — plinius @ 2:18 pm

Årets konferanse åpnet i Puerto Rico i går.

Ledelsen i IFLA har blitt langt mer 2.0-bevisst.  Ta en titt på IFLAs startside – her blir IFLA Express framhevet. Denne informasjonsblekka har kommet med daglige utgaver på alle IFLA-konferanser. På årets konferanse er den langt på vei erstattet av nyheter på nett.

– Vi kommer sent, herr kunsel, men vi kommer godt …

Tone Moseid, som sitter i Governing Board, fortalte meg at det var kamp rundt dette. Noen ville beholde papirutgavene. Resultatet ble et k0mpromiss. Jeg håper Tone kan fortelle mer om innholdet i diskusjonen. Da mener jeg ikke hvem som sa hva, men hvilke argumenter som ble brukt.

(more…)

søndag, august 7, 2011

P 128/11: Den norske statistikken

Filed under: IFLA, statistikk — plinius @ 9:35 am

I dagens system er det Staten som bestemmer hvilke statistiske opplysninger som skal samles inn om bibliotekene.

For fag- og skolebibliotek er det Kunnskapsdepartementet som setter opp retningslinjene. For folkebibliotekene er det Kulturdepartementet som bestemmer.

Før 2003 hadde Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn ansvar for hhv. fag- og folkebibliotek. For statistikkårene 2002-2009 lå ansvaret hos det nyopprettede ABM-utvikling. Siden direktoratet ble opprettet 1. januar 2003, måtte det også ta hånd om 2002-statistikken. Fra og med statistikkåret 2010 er det Nasjonalbiblioteket som samler inn opplysningene. I alt dreier det seg om nærmere ett hundre og åtti variable for folkebibliotekene.

(more…)

torsdag, august 4, 2011

P 124/11: Ledere med erfaring

Filed under: debatt, IFLA — plinius @ 9:09 am

På IFLA skal Jens Thorhauge (CV) og Erik Thorlund Jepsen (bilde) holde et erfaringsbasert foredrag om digitale tjenester. Det heter Success or failure of digital library services – a decade of Danish experiences.

Sammendraget sier det sentrale: – The ongoing shift of paradigm from analogue to digital library services has changed the concepts of information services and reference work in less than two decades. The paper presents a review of three categories of services developed and presented in Denmark from the mid nineties till today:

 • 1) services that did not survive in spite of a vast remount of resources invested in them.
 • 2) services that managed to develop
 • 3) new services that are user inclusive, responsive and interactive.

(more…)

onsdag, juni 1, 2011

P 87/11: Norske IFLA papers 2011

Filed under: IFLA — plinius @ 11:16 pm

IFLAs program for San Juan, Puerto Rico, 2011 har nettopp blitt publisert på nettet. Programmet har fire papers med norske forfattere eller medforfattere:

Bilde: Caribbean summer

Evans, William

 • Sustaining literacy through libraries. WILLIAM EVANS (The Norwegian Association for Adult Learning, Oslo, Norway), SANJANA SHRESTHA (READ Nepal, Kathmandu, Nepal) and BASU DHUNGANA (Nepal Community Library Association, Kathmandu, Nepal)

Gundersen, Arne

(more…)

søndag, mai 8, 2011

P 73/11: Argumentér med statistikk

Filed under: IFLA, statistikk — plinius @ 8:45 am

Bibliotekarer er ganske flinke til å snakke med bibliotekets brukere.

Profesjonen er både bok- og menneskevennlig. Men bibliotekmiljøet må også snakke med resten av verden. Vi er nødt til å kommunisere med de som eier og finansierer bibliotekene.

NBFs nye kampanje er et godt utadrettet tiltak. Kampanjen benytter store tall som blikkfang.  Det er positivt for Plinius, som er norsk representant i IFLAs statistikk-komite. IFLA jobber nå særdeles aktivt med å profilere og synliggjøre bibliotekene utad. Ett av tiltakene er et nytt kurs i Statistics for advocacy, eller SFA, som det heter på engelsk. Jeg har nettopp oversatt første del av kurset til norsk – og kalt det Argumentér med statistikk!

(more…)

torsdag, april 29, 2010

P 87/10: Krakow fortsetter

Filed under: IFLA, statistikk — plinius @ 5:58 pm

I går og i dag har de polske deltakerne blitt guidet gjennom en SWOT-analyse.

SWOT er et velkjent organisasjonsverktøy. Bokstavene står for begrepene

 • Strengths
 • Weaknesses
 • Opportunities
 • Threats

SWOT er ikke en nøytral metode. Jeg betrakter SWOT som et middel til å presse bibliotekarer til å diskutere spørsmål de ikke har lyst til å snakke om – svakheter og trusler – ved å kombinere dem med hyggelige samtaleemner.  Tas dette på alvor, kan det bli livlige debatter.

(more…)

Older Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.