Plinius

tirsdag, juli 14, 2009

P 100/09: Nemesis i nord

Filed under: bibliotek 2.0, debatt, framtid, lesing, litteratur, marked — plinius @ 12:01 am

kampenDen største trusselen mot dagens folkebibliotek kommer ikke fra leseplaten, men fra Nasjonalbiblioteket.

Leseplaten gir riktignok god lesekvalitet uten papir. Men det er Nasjonalbiblioteket – i tett samarbeid med forlag og forfattere – som vil fylle platene med innhold. Bokhylla.no er et prøveprosjekt. Men visjonen bak er NB som allmenn tekstleverandør – rett fra Rana til plate og publikum. Da framstår folkebiblioteket som en unødig omvei.

Våren 2007 ga assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold en presis analyse – fra NBs ståsted – i artikkelen Kampen for tilværelsen:

  • Betrakter vi bibliotekene som fysisk struktur, ser vi et nettverk som er i ferd med å tømmes for sine primæroppgaver.
  • Som en overlevelsesrefleks startes jakten på nye roller og oppgaver.
  • Dette flytter fokuset over på struktur og dreier bibliotekpolitikken i retning av ulike aktiviteter under parolen «sikre bibliotekaren et sted å være». (more…)

mandag, juni 29, 2009

P 93/09: Forlagsdebatt med Bourdieu

Filed under: 1bib, debatt, litteratur, marked — plinius @ 8:13 am

vestfoldIngunn Eriksen er hovedfagsstudent i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold.

Valgkamp i Vestfold (2007) – med appell til skeive velgere?

Dessuten blogger hun. På bloggen fant jeg en interessant kommentar om hennes personlige erfaringer med norske forleggere – i lys av Bourdieu. Jeg klipper en bit:

Bourdieu hevder at vurderingen av litterær genialitet og kvalitet er et produkt av kampen om den symbolske dominans.

(more…)

lørdag, juni 13, 2009

P 91/09: Ny kunnskap om bokmarkedet

Filed under: litteratur, marked, statistikk — plinius @ 9:37 am

sommerlandHøgskolen i Telemark og Telemarksforskning har trolig Norges fremste fagmiljø innenfor kulturøkonomi.

Fra Sommerland – i Bø i Telemark.

Instituttet har nettopp publisert en ny rapport om Bokavtalen. Det er interessant å se at bransjen sitter på enorme mengder med informasjon om etterspørselen etter bøker – uten å utnytte materialet:

Den såkalte Boklista er basert på data om salg på butikknivå hver uke.

Disse hentes inn hver uke i regi av Bokhandlerforeningen fra Ark, Notabene, Norli, Libris, Fri bokhandel, Tanum og Haugen bok. Dette er data som baserer seg på administrativ informasjon, og er svært interessant som grunnlag for analyser. Her finnes informasjon om antall titler, antall solgte eksemplar, periode, omsetning og varekostnader.

Dataene ligger lagret per ISBN per uke per butikk, og går tilbake til 2004. Tar man med de mest detaljerte nivåene, er det derfor snakk om svært store datamengder.

(more…)

søndag, februar 8, 2009

SK 6/09: Forlag i forlegenhet

Filed under: litteratur, marked — plinius @ 9:59 am

pantagruelDet er en usynlig hånd som danderer bransjen, sier Alexander Elgurén fra Pantagruel forlag

Aftenposten  interesserer seg for sentraliseringen i bokbransjen. For en måned siden publiserte avisen en skarp artikkel om den økende sentraliseringen.

Gargantua og Pantagruel.

Utgangspunktet var at to mellomstore forlag – Bazar og Pantagruel – nå melder seg ut av Den norske Forleggerforening. Andre forlag teller på knappene.

(more…)

lørdag, oktober 25, 2008

P 232/08: Sakprosa i saksa

Filed under: litteratur, marked — plinius @ 9:58 am

I siste nummer av tidsskriftet Prosa anmelder Espen Søbye den viktige sakprosarapporten til Tore Slaatta, Salve Jortveit og Kjell-Olav Hovde.

Rapporten viser spenningen mellom forlag og forfattere på den ene siden – og bibliotek og lesere på den andre. Produsentenes og formidlernes interesser trekker i hver sin retning.

(more…)

søndag, september 14, 2008

SK 37/08: Skryt av din lange hale

Filed under: framtid, marked, Søndag kveld — plinius @ 8:03 am

Sist fredag var jeg i Asker bibliotek og snakket om samlingsutvikling.

Da jeg var ferdig, fikk jeg en bibliotekbamse av Live Gulsrud.

Skryt-seminaret var friskt, livlig og profesjonelt. Staben stilte i flammerøde T-skjorter med SKRYT på brystet.

En rekke leverandører var til stede med enkle stands. Folk fra andre bransjer  var trukket inn som foredragsholdere – og lokale politikere var med på deler av programmet.

(more…)

søndag, september 7, 2008

SK 36/08: Nye tanker om Nye Deichman

Filed under: arkitektur, bibliotek 2.0, debatt, design, framtid, marked, Søndag kveld — plinius @ 7:49 am

Oslo kommune planlegger nytt bibliotek.

Det har den gjort lenge. Alt for lenge.

Fra  operataket.

Men nå er det alvor. Brikkene falt på plass i Bjørvika. Deichman og kommunen har et fast utgangspunkt – og kan samle seg om havna uten å havne i skyene.

(more…)

torsdag, august 28, 2008

P 202/08: Bokbransjen bør besinne seg

Filed under: litteratur, marked, publisering — plinius @ 8:33 am

De som bever for bibliotekene, bør heller frykte for forlagene.

Eirik Newth (bildet) har skrevet en tindrende klar analyse av bokbransjens digitale utfordringer i de nærmeste årene. Jeg holdt på å si: løp og kjøp.

Men teksten er som vanlig flunkende gratis ….

Ressurser

« Newer PostsOlder Posts »

Blogg på WordPress.com.