Plinius

søndag, september 30, 2012

P 62/12: Diffracted realfantast

Filed under: forskning, smil — plinius @ 3:15 pm

Høgskolen i Oslo og Akershus utgir flere faglige tidsskrifter på nettet.

Ett av dem heter Reconceptualizing Educational Research Methodology. Her er noen sitater fra det nyeste nummeret:

Fra artikkelen  Second order pedagogy as an example of second order cybernetics

 • Such pedagogies, sciences and research approaches might thus be called diffracted realfantast and  experimentpoetic: Logic and argumentative, realistic and fantastic, experimental and poetic registers  simultaneously at work always.
 • They might be called constant theopractical theodata  inspiractionresearch.
 • They might span from creating experimental situations on the one side to  perpetual critical societal- pedagogical – and cultural theoretical analyses aiming at developing a  concrete historical understanding of social, pedagogical and cultural modes of presentations on the other side.
 • Deleuzian (1990, p.1) “aions”; infinitive time/future/past/ effect/event/instant/being/reason … as “a pure becoming without measure” all over, and again;  these concepts or words that we have to use or not – or “words” or words but not.

(more…)

søndag, april 1, 2012

P 46/12: Hundre millioner til lærebøker

Filed under: smil, Uncategorized — plinius @ 10:26 pm

Statssekretær Kyrre Lekve varsler nye oppgaver for bibliotekene.

Departementer har vært bekymret tilgangen på norske lærebøker. Tellekantsystemet premierer bare forskningslitteraturen. Interessen  for å skrive lærebøker, som ikke gir publiseringspoeng, har derfor begynt å synke. «Hittil har vi bare klart å måle produksjonen av forskningslitteratur», sier Lekve til NRK. «Vi hadde i grunnen gitt opp å utvide systemet. Men nå trenger vi en helt ny generasjon av digitale læremidler – ikke bare lærebøker.»

Lekve viser til at det internasjonale bibliotekmiljøet har utviklet mål for digital bruk av elektronisk litteratur [han tenker  nok på COUNTER]. Departementet satte ned et ekspertutvalg, som har foreslått å lage en egen indeks for bruk av digitale læremidler.

Den nye indeksen (DILLER) skal utvikles og driftes av biblioteksektoren. Forlag og forfattere som vil delta, må registrere sine publiserte læremidler, med nettadresse, i DILLER. I motsetning til CRISTIN, som bare fanger opp publisering, vil DILLER måle faktisk bruk av læremidlene. – «Dermed unngår vi noe som er et voksende problem i forskningsmiljøet», sier Lekve, – «at staten betaler for publisering av artikler som ingen leser».

Høsten 2012 blir et prøvesemester. Ordningen innføres i full skal fra 1. januar 2013. Den skal administreres av Universitets- og høgskolerådet som får midler til et eget prosjektsekretariat under UHR-B. Regjeringen vil sette av 5 mill. kroner til utviklingsarbeidet og 100 mill. kroner til forlag og forfattere for bruk av innmeldte læremidler i 2013.

fredag, februar 24, 2012

P 33/12: Et figurativt bibliotek

Filed under: smil — plinius @ 8:28 pm

Askim er  – hva skal jeg si – et figurativt bibliotek.

Tom Finsdal (under) har et hus fullt av figurer – og deler et lite utvalg med bibliotekets publikum.


(more…)

søndag, februar 19, 2012

P 28/12: Kirsebærblomster

Filed under: smil — plinius @ 7:11 pm

En stor takk for hyggelige gratulasjoner på syttiårsdagen. Jeg svarer med blomster.

Dette diktet av Housman har jeg alltid likt:

LOVELIEST of trees, the cherry now
Is hung with bloom along the bough,
And stands about the woodland ride
Wearing white for Eastertide.
 
Now, of my threescore years and ten,      
Twenty will not come again,
And take from seventy springs a score,
It only leaves me fifty more.
 
And since to look at things in bloom
Fifty springs are little room,        
About the woodlands I will go
To see the cherry hung with snow.

(more…)

torsdag, januar 19, 2012

P 8/12: En stille og rolig jobb

Filed under: smil — plinius @ 12:46 pm

Pensjonist – sier barn – er en stille og rolig jobb for eldre mennesker.

Plinius ble født 19. februar 1942. Det betyr at jeg blir sytti år om nøyaktig en måned. Jeg har grublet mye over hvordan en slik dag bør markeres. Akkurat nå har vi det for hektisk med kurs og oppussing og studier til å organisere noe på selve dagen. Fra mars til august går det også slag i slag

Men i slutten av august roer det seg – og været er fortsatt mildt. Jeg har landet på landet – og tenker på et arrangement som kanskje vil hete «Livet i Gjerdrum».  Ikke en vanlig fest, men en mulighet til å oppleve hvordan vi har det her ute i det grønne.

(more…)

mandag, januar 2, 2012

P 2/12: To hundre gode lesere

Filed under: smil, statistikk — plinius @ 5:09 pm

I 2011 hadde Plinius omtrent hundre treff pr. dag og 37 tusen treff i alt.

Besøket har utviklet seg slik over tid:

 • 42 tusen treff i 2006
 • 64 tusen treff i 2007
 • 70 tusen treff i 2008
 • 63 tusen treff i 2009
 • 47 tusen treff i 2010
 • 37 tusen treff i 2011

Nedgangen siden 2008 skyldes trolig en nedgang i antall poster. Antall treff pr. side var omtrent det samme i 2011 som i 2008: litt over to hundre lesere begge årene. Men antall nye poster gikk ned fra 328 til 189.

(more…)

søndag, januar 1, 2012

P 1/12: Hvor kom bakeren fra?

Filed under: smil, statistikk — plinius @ 3:32 pm

Hvilke søkeord førte folk til bloggen Plinius i 2011?

Det var selvsagt mange som havnet der ved å søke på Plinius eller på mitt borgerlige navn:

 • plinius – 562 treff
 • tord høivik – 126
 • plinius blogg – 34
 • plinius høivik – 34

(more…)

fredag, april 1, 2011

P 53/11: Protest mot «Årets bibliotek»

Filed under: smil — plinius @ 6:27 am

Papirboka er truet.

Nå begynner også det gode samarbeidet mellom forfattere og bibliotekarer  å slå sprekker. De to store forfatterforeningene mener at årets prisvinner, Buskerud Fylkesbibliotek, slett ikke fortjener denne utmerkelsen.

I et åpent brev til Norsk bibliotekforening skriver lederne for de to foreningene blant annet:

Vi reagerer med sorg og skuffelse på at Norsk bibliotekforening har utpekt Buskerud Fylkesbibliotek som Årets bibliotek.

(more…)

Older Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.