Plinius

fredag, mai 30, 2014

P 2/14: Tre problemer med tellekantene

Filed under: forskning, statistikk — plinius @ 4:39 pm

I løpet av et tiår har det norske tellekantsystemet blitt en nøkkelfaktor i norsk FoU-politikk.

Når universiteter og høyskoler planlegger sin framtid og vurderer sin fortid, legger de stor vekt på hva tellekantene forteller. Alle aksepterer at systemet har sine svakheter, men i praktisk politikk spiller det liten rolle. Tida er knapp og beslutningene haster. Folk bruker det de har for hånden.  Altså publiseringsindikatorene, med statens velsignelse.

Systemet har nylig blitt evaluert, av Dansk Center for Forskningsanalyse. For publiseringen sett under ett har de ikke funnet tegn på

 • vesentlige forskyvninger mellom publikasjonstyper (færre monografier …)
 • redusert samarbeid (færre medforfattere …)
 • salami-publisering («least publishable unit»)

I samfunnsfag og humaniora har det vært en viss bevegelse bort fra norsk som publiseringsspråk.

(more…)

fredag, januar 3, 2014

P 1/14: Tallfest i Drammen

Filed under: statistikk — plinius @ 2:25 pm

Fylkesbibliotekene i Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus arranger et statistikkverksted i Drammen mandag 6. januar. Jannicke Røgler og jeg selv er faglige veiledere.

Denne bloggposten bygger på en kort orientering til de femten deltakerne.

Godt nytt år til alle deltakere på verkstedet i Drammen 6. januar (og til andre interesserte). Dette blir altså et veiledet verksted – ikke et undervist kurs – noe som betyr at deltakerne

 • arbeider med sitt eget tallmateriale og sine egne problemstillinger
 • med lett adgang til faglig veiledning

i et arbeidsfellesskap der det overordnede målet er felles:

 • å utnytte statistikken for 2013 mest mulig effektivt
 • til intern planlegging og til kommunal argumentasjon

(more…)

onsdag, oktober 30, 2013

P 60/13: Kvalitet og mangfold

Filed under: debatt, forskning, HiOA, statistikk — plinius @ 10:11 am

De globale rangeringene av universiteter påvirker markedet.

Høy plassering gir et konkurransefortrinn i forhold til internasjonale studenter og søkere til faglige stillinger. Men mange læresteder er misfornøyde med måten de blir vurdert på. Metodikken  varierer fra instrument til instrument – og leverer alt for enkle svar.

Bildet:  Biomedisin – Molekylær bildediagnostikk (HiOA)

Multirank er et EU-støttet prosjekt for å lage en annen type vurderingsmodell. Multirank utvikles av universitetene (og høyskolene) i fellesskap. Det nye systemet plasserer ikke institusjonene på en lineær skala. I stedet bygger det opp en database der interesserte kan konstruere sine egne indikatorer.

Høgskolen i Oslo og Akershus har valgt å bli med i dette samarbeidet. Det er et fornuftig valg. Mer enn 500 læresteder har meldt seg på. Les gjerne bloggposten til prorektor (FoU) Frode Eika Sandnes fra februar i år. Den gir et godt innblikk i de europeiske prosessene.

(more…)

torsdag, september 12, 2013

P 32/13: Brukerundersøkelser og bibliotekanalyse

Filed under: kunnskapsbasert praksis, statistikk — plinius @ 10:43 am

I går arrangerte Telemark fylkesbibliotek dagskurs om brukerundersøkelser. Vi var elleve på laget + kursholder (Plinius).

Bildet: Studenter ved Mykolas Romeris-universitetet i Vilnius. Bildet ble brukt i øvelsen om systematisk observasjon. TH (CC)

Både i Norge og i utlandet møter bibliotekene økende etterspørsel etter systematisk dokumentasjon.  I folkebibliotekene er det kommunene som stiller krav. I fagbibliotekene er det moderinstitusjonene.

Sterke og svake sider

Kurset var spesielt beregnet på bibliotek som blir bedt om å gjennomføre brukerundersøkelser. Jeg prøvde å gi deltakerne en forståelse av de sterke og (spesielt) de svake sidene ved dagens undersøkelser.

Dagens situasjon er ganske spesiell. Kommunene har kastet seg over brukerundersøkelser for å finne ut hvor tilfredse innbyggerne er med ulike kommunale tjenester.  Men de som foreslår, utformer og tolker slike undersøkelser har som oftest for lite kunnskap om statistikk og sosiologi til å gjøre dette på en fornuftig måte. De er heller ikke klar over sin mangel på kunnskap. Derfor blir resultatene lite troverdige.

(more…)

lørdag, mai 4, 2013

P 11/13: Dobling på tre år?

Filed under: forskning, statistikk — plinius @ 4:45 pm

I går hadde Khrono, høyskolens nye nettavis, et friskt oppslag om universitetssatsing og tellekanter.

Avisa påpekte at styrets målsetting om 0,8 publiseringspoeng pr. ansatt ville kreve en dobling av den faglige tekstproduksjonenen fra 2012 til 2015. Det er knapt mulig.

Khrono er et åpent debattorgan. Hittil har fire av de ansatte uttalt seg. Plinius kommenterte slik:

Forrige FoU-plan ved (den gamle) Høyskolen i Oslo var urealistisk.

Planen hadde som mål at høyskolen skulle oppnå 0,6 publiseringspoeng pr. faglig årsverk i 2010 og komme på nivå med de nye universitetene i 2013. Men det vi faktisk oppnådde var bare 0,37 poeng. Etter flere år med vekst gikk publiseringen kraftig tilbake fra 2009 til 2010. Nivået har ikke økt noe særlig siden da. I 2012 hadde den fusjonerte høyskolen 0,38 poeng pr. årsverk.

(more…)

søndag, oktober 21, 2012

P 71/12: Dyktig og lukket

Filed under: debatt, fagbibliotek, statistikk — plinius @ 2:10 pm

Fagbibliotekene mister folk år for år.

På ti år har de tapt tre hundre årsverk, eller seksten prosent av personalet. Sektorvis ser endringen slik ut:

 • Alle fagbibliotek ned seksten prosent
 • UH-bibliotek ned tjuefem prosent
 • Spesialbibliotek ned tjuesju prosent
 • Nasjonalbiblioteket opp trettitre prosent

Den eneste aktøren som har klart seg bra er Nasjonalbiblioteket. Hva er hemmeligheten?

Nasjonalbiblioteket

Et lite antall høyt prioriterte målsettinger, bevisst markedsføring, tett kontakt med politiske miljøer og en knallhard lederstil er nok deler av svaret. Det er mye å ta lærdom av, men svært vanskelig å få innsikt i hvordan organisasjonen egentlig fungerer. Dyktighet og lukkethet går hånd i hånd.

All min personlige kunnskap om NB fra det siste tiåret taler for at Morgenbladet har grunnleggende rett. Organisasjonskulturen og lederstilen er et problem. Jeg tror de fleste sentrale personer i bibliotekmiljøet kjenner til konfliktene. Jeg har aldri møtt noen som sier det motsatte. Men jeg kan jo ikke bevise det.

(more…)

torsdag, september 27, 2012

P 60/12: Utover og framover

Filed under: statistikk — plinius @ 9:28 pm

Ting tar tid.

Tidligere i dag skrev jeg om den nye fagbibliotekstatistikken på Samstat-bloggen. Det jeg håper på, er at denne diskusjonen også kan dreie seg om strategi, ikke bare om tekniske detaljer.

Kultur spiser strategi til frokost.

Jeg tror de som leder statistikkarbeidet er enige. De har i hvert fall prøvd å dra i gang en strategidebatt – slik at statistikken knyttes tetter til overordnede målsettinger. Derfor minner jeg om Wanda Dole.

På Bibliotekmøtet i Bergen for fire år siden arrangerte Universitets- og Høyskolerådets Bibliotekutvalg (UHR B) et seminar om «Måling, kvalitetsvurdering og utvikling av fag- og forskningsbibliotek». ABM-utvikling var medarrangør.

(more…)

lørdag, august 4, 2012

P 50/12: IFLA på programmet

Filed under: IFLA, statistikk — plinius @ 11:02 pm

August er IFLA-måned.

Bildet viser utstyr vi brukte på LATINA-kurset i Kampala i juni.

Reiseplanen ser slik ut:

 • Fly til Helsinki og videre til Turku (buss) tirsdag 7. august
 • Satellittkonferanse om statistikk i Turku 8-9. august
 • Buss til Hämeenlinna torsdag ettermiddag
 • IFLAcamp (nullkonferanse) i Hämeenlinna fredag 10. august (starter dagen før, men det rekker jeg ikke)
 • Buss til Helsinki fredag ettermiddag. Best Western Hotell
 • IFLA i Helsinki lørdag 11. – fredag 16. august
 • Tilbake til OSL fredag ettermiddag

(more…)

« Newer PostsOlder Posts »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.